BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 24

OMXS30: Laddar upp för ett utbrott och nya rekordnoteringar

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan avslutades med en doji kring den tidigare ATH-nivån som bildar taket i den tradingrange som sedan ett par månader fångar OMXS30. Risken är alltså stor för att det behövs något eller några omtag till innan ett positivt trendben som får indexet att dra vidare upp mot nya rekord inleds. Det är gott om stöd på nedsidan och även om 2188 punkteras utan att snabbt tas tillbaks skulle jag bli förvånad om inte någon av stödet på nedsidan, över MA-200, står pall och lockar tillbaka köparna. Följer indexet den historiska utvecklingen är det goda chanser för att nästa positiva trendben inleds kring eller strax efter midsommar.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt och de små rörelserna kring den korta sentimentsnivån EMA-8 höll i sig, även efter inflationssiffrorna i torsdags. Totalt steg OMXS30 med 0,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 21,5 procent. Det var den sjätte veckan i rad som stängde i den övre halvan av veckocandlen.

Svensk KPI-statistik på torsdagsförmiddagen visade en något lägre inflationstakt än väntat. KPIF steg 2,1 procent jämfört med samma månad föregående år, mot en väntad ökning om 2,3 procent. De amerikanska inflationssiffrorna för maj månad, kom in betydligt över redan höga förväntningar.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi rekommenderas att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har hela veckan legat klart under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

SMACD bröt förra fredagen upp i en köpsignal som fortfarande är i spel men en viss avmattning och negativ divergens mot ATH-noteringen varnar för att det kan behövas något omtag till innan ett utbrott som är värt att följa effektueras. Om däremot ett utbrott till en ny rekordnotering sker med tydlighet är förutsättningarna goda för att en positiv trampolin effektueras och det brukar leda till positiva rörelser. Cykelindikatorn vände i slutet av veckan upp från en nivå över 50 vilket jag tolkar som ytterligare en positiv pusselbit.

Antal aktier på large cap som befinner sig över MA-200 uppgår till 91 procent vilket är en tjock is i min värld.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 2285-2287 följt av området kring 2300 och därefter 2325.

På nedsidan hittar vi först zonen vid 2261-2256 följt av 2248 och standard line vid 2238.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 20 av de 34 senaste åren (59%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,03 procent. Indexet har stigit vid 7 tillfällen den kommande femdagarsperioden de senaste 10 åren. Snittutvecklingen de kommande fem dagarna har då varit en uppgång med 1,0 procent.

Sammanfattning: Sedan den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör passerades har de flesta dagscandlar varit nere och känt på nivån man stängningarna har sedan skett över nivån lockat tillbaka köparna och det är en svagt positiv pusselbit. Den positiva volymbalansen, den tjocka isen och trendfasindikatorn i den positiva delen som uppmanar oss att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyl är i spel. Så länge vi inte utsätts för ett nedställ som eliminerar detta utseende kommer jag vara positiv och ser varningssignalerna som det de är. När vi får säljsignaler agerar vi på dem men det har vi alltså inte fått några än.

Motstånd: 2285-2287 / 2300 / 2325
Stöd: 2261-2256 / 2248 / 2238 / 2225

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 55.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 55%.

SP500: Högsta veckostängningen någonsin

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Så länge indexet är fångat i den rådande tradingrangen ska vi vara beredda på tvära kast och slagig handel. Jag tolkar fortfarande både volymbalansen och SMACD som positiva vilket tillsammans med att mer än 90 procent av aktierna som ingår i S&P 500 noteras över MA-200 som att isen är tjock. Även om det kan behövas något eller några omtag innan köparna är beredda att driva upp priset till nya ATH-nivåer talar mer för det än motsatsen. För den som inte vill chansa är det alltså bara att sitta på händer för att se åt vilket håll expansionen sker. Skulle priset punktera tradingrangen är det gott om stöd vid både 4000- och zonen vid 3800. Mitt huvudspår är att indexet kommer att fortsätta hitta köpare i samband med rekyler och omtag som tillsammans med utbrott är köpvärda.”

SP500 inledde veckan med trevande rörelser men hittade köpare så fort den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 markerar, mötte upp. Det har inte varit mycket till rörelser efter inflationssiffrorna som presenterades i torsdags men veckan avslutades svagt positivt och en ny rekordstängning kring 4250. Totalt steg indexet med 0,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 13,1 procent. Det var den femte veckan i rad som veckostapeln stängde i den övre delen.

S&P 500 har den gångna veckan rört sig i en smal range och inte visat några tydliga tecken på vilket håll en stundande expansion kommer att ske, trots att inlationssiffrorna var högre än förväntat. Även om inflationen stiger ytterligare förlitar sig placerarkollektivet på att Fed kommer agera krockkudde längre fram genom att fylla på marknaden med likviditet.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi kan handla indexet med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har den gångna veckan legat under snittet. igår var något högre än i onsdags men noterades 9 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortsatt positiv.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras kring 93 procent. Jag tolkar isen som tjock.

VIX (den förväntade vollan) stängde veckan på den lägsta nivån strax under 16 sedan noteringen före coronanedstället.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen strax över 3 vilket är extremt låg kortsiktig volla. Jag tolkar den låga nivån som lungnet före stormen.

På ovansidan möter närmast gårdagens ath-notering vid 4250 följt av 4267 och området kring 4300.

På nedsidan möter närmast 4235 följt av 4219 och 4208 men naturligtvis zonen vid 4200.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 4250 den 10/6

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Multipla negativa divergenser
– Säsongsmässigt skvalpig period

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Även om vi bjuds på en punktering av den rådande tradingrangen är det gott om stöd ner mot 4000-nivån och det är mitt huvudspår att något av dessa kommer locka fram tillräckligt med köpare för att driva kursen vidare norrut. På kort sikt varnar negativa divergenser för att en rekyl kan vara på gång men senast vi hade ett liknande utseendet var för bara två veckor sedan och då sög MA-20 upp säljtrycket. Om indexet faller tydligt och kraftfullt blir jag förvånad om inte Fed gör det de gjort pålitligt de senaste 13 åren och stimulerar marknaden med likviditet. Även om det behövs något eller några omtag talar det mesta för att siktet är inställt upp mot 4400-nivån.

Motstånd: 4250 / 4267 / 4300
Stöd: 4235 / 4219 / 4208 / 4200

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 82+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Avvaktande vecka avslutas med tretick

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Siktet är i första hand inställt upp mot 16000-nivån och även om vi bjuds på ett och annat djupare omtag tolkar jag utseendet som positivt så länge inte signifikanta bottnar punkteras och följs av lägre pivottoppar.”

DAX inledde veckan med en ny rekordnotering men med viss tveksamhet. Ett test av motpolen från mitten av april vid 15500 lockade tillbaka tillräckligt med köpare för att få veckan att stänga kring oförändrade nivåer. Hittills i år har DAX stigit med 14,4 procent. Det var den sjätte veckan i rad som stängde i den övre delen.

Fredagen blev en treticksformation, som är en av mina favoritformationer och mycket talar nu för en uppgång mot i första hand 16000-nivån.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten i ett läge som innebär att trenden är värd att följa med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Den positiva volymbalansen är ytterligare en pusselbit som talar för att vi kommer att bjudas på ett utbrott upp och förbi den senaste ATH-noteringen.

Lagging line har åter tagit sig upp i fritt utrymme och det leder troligen till att vi kommer att få se ett nytt trendben inledas, eller om vi såg starten på det i fredags.

SMACD noteras i den positiva delen men frågan är om det avtagande momentumet kommer att leda till en ny rekyl/pausformation eller utvecklas till en positiv trampolin. Med tanke på treticksformationen i fredags är det goda förutsättningar att formationen kommer få stöd av SMACD.

Sammanfattning: Den gångna veckan inleddes trevande men hittade stöd kring motpolen vid 15500 och avslutade veckan med en treticksformation. Siktet är inställt upp mot 16000 och även om vi bjuds på ett och annat djupare omtag tolkar jag utseendet som positivt så länge inte signifikanta bottnar punkteras och följs av lägre pivottoppar. Mitt huvudspår är alltså att DAX ska vidare norrut och att rekyler kommer vara bra lägen att haka på vid vid positiva fortsättningsformationer.

Motstånd: 15700 / 15735 / 15770 / 15865 / 16000
Stöd: 15635 / 15570 / 15500 / 15475 / 15350

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 51+.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans till en uppgång under måndagen.

Atlas Copco A: Närmar sig ett utbrott

Teknisk analys Atlas Copco A: Det blev en passering av lagerstapeln och 532 kronor efter föregående analys och två veckor senare nåddes målkursen vid 556 kronor. Atlas Copco har sedan rekylerat ner till dubbelnollenivån vid 500 kronor och har sedan ett par veckor gått in i en tajt squeeze.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera är tydligt stigande. Trendfasindikatorn har fallit ner, med minsta möjliga marginal, i zonen där vi kan vänta oss slagig handel och tvära kast.

Bredden mellan bollingerbanden är nere på den lägsta nivån sedan september 2014 och dessförinnan mitten av mars 2013. Utbrott vid denna typ av lågvollalägen leder ofta till tydliga rörelser som kan vara värda att följa.

Volymbalansen har noterats över tremånaderssnittet de senaste månaderna och nu ser vi tecken på att den tilltar när den fallande motståndslinjen närmar sig.

Sammanfattning: Uppladdningen kring fib 38% med en allt tajtare squeeze med positiv underton talar för att Atlas Copco A kommer att bryta ut uppåt. Passeras den fallande motståndslinjen ställs siktet in mot i första hand 542 kronor och därefter 555 kronor. När/om 530 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker om nivån punkteras i samband med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 530 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 496 kronor.

Motstånd: 518,00 / 524,00 / 542,80
Stöd: 506,20 / 503,00 / 500,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 48+.

SCA B: Bullish engulfing kring coronastöd

Teknisk analys SCA B: Det blev en uppgång till 161 kronor efter föregående analys. Därefter har aktien fallit och punkterat molnet och MA-200. Den gångna veckan nåddes stödet kring 135 kronor som senast lockade tillbaks köparna i början av december. Efter en bullish harami cross effektuerades en bullish engulfing i fredags med en volym som var klart över det dagliga snittet.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras sedan någon vecka i ett läge för trendföljande strategier för nedgång.

SMACD har fallit ner under -15 och lämnade veckan som gick ett positivt medelvärdeskors. Senast vi såg ett lika lågt positivt medelvärdeskors var i mars förra året.

Ytterligare positiva pusselbitar är att flera positiva minidivergenser effektuerats på vägen ner mot 135-kronorsnivån.

Sammanfattning: Passeras 200-dagars medelvärde med en dagsstängning ställs siktet in mot i första hand 150-kronorsnivån men dessförinnan möter en platt standard line upp vid 143-kronorsnivån. När/om 143 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker om nivån punkteras i samband med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 34 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 133 kronor.

Motstånd: 140,50 / 145,15 / 146,60 / 152,60
Stöd: 137,35 / 134,55 / 128,05 / 125,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 37+.