BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 24

OMXS30: En kortare uppstuds innan nedgången fortsätter

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Säsongmässigt talar mer för ned- än uppgång de närmaste veckorna om nollan i MACD tas ut är det positivt men om vi istället får en säljsignal i den negativa delen är risken för att det negativa momentumet tilltar och därmed nedgångstakten.”

Efter en avvaktande inledning av veckan har den ena stödnivån efter den andra punkterats. Den gångna veckan avslutades med ett test av 1600-nivån och en nedgång med totalt 2,3 procent. För en vecka sedan skrev jag att det var 70 procents chans för en lågpunkt fram till den 9/6 och stor sannolikhet för ett test av just 1600-nivån om inte köparna visade sig ovanför MA-20. Årets uppgång har nu reducerats till 9,7 procent.

För tillfället noteras innevarande månadsstapel med en notering långt ner i stapeln vilket kommer vara negativt om juni månad stänger så. I veckografen har det verkligen varit ett skolboksexempel på en konsolidering sedan slutet av februari med tvära kast och en salig blandning av positiva och negativa kursstaplar.

Volymen har under hela veckan noterats under snittet men störst volym har det varit under de kraftigare nedgångsdagarna den senaste veckan.

Bästa sektor och den enda som stigit den gångna veckan blev teknologi men uppgången var marginella 0,1 procent. Sämst gick kraftbolag och finans. Bäst bland aktierna på OMXS30 gick ABB och SSAB A medan Swedish Match och Investor B gick sämst. Totalt steg 176 aktier på Stockholmsbörsen den gångna veckan medan 505 backade. Jag har de senaste veckorna pratat om att isen börjar bli tunnare och det tillsammans med den negativa volymbalansen är en varningssignal.

Den långa trenden pekar upp kursen noteras än så länge ovanför 200-dagars medelvärde. Även årsmedelvärdet pekar upp och noteras inför veckostarten kring 1527.

Inför den gångna veckan ”pratade jag” om att 1635 men framförallt MA-20 och MA-100 utgjorde en viktig sentimentsnivå men nu har nivån punkterats och även nästa signifikanta stöd vid 1600 testades av som en avslutning på veckan.

Historiskt när juni månad inletts som i år eller med ännu större nedgångar har kursen stått högre i ungefär 60 procent av fallen en vecka senare men totalt sett har kursen stått lägre i 55 procent av fallen efter den kommande veckan. Juni månad tillhör de sämre historiskt men samtidigt är det ganska vanligt med ett sommarrally som inleds den sista veckan i juni och pågår till mitten av juli.

Jag brukar säga att vi ska vara beredda på varannandagsmönster när kursen är fångad i en tradingrange och de senaste månaderna har detta varit påtagligt. Sedan toppen den 27:e maj har vi bara haft tre positiva candlesticks med en volym som överstigit det dagliga snittet för de senaste tre månaderna men sju negativa.

Det är ungefär 70 procents chans för en lågpunkt de första dagarna i den kommande veckan och om den skulle ske kring nuvarande nivå ser jag det som positivt. Om däremot nedgången fortsätter och även 1558 punkteras placerar jag det i den negativa vågskålen.

MACD noteras i sälj både i dags- och veckografen. Det ska nu bli spännande att se om nedgångstakten tilltar i och med säljsignalen under nollan eller om köparna tycker att det åter är läge att kliva på. När vi historiskt haft liknande nedgångar och säljsignaler i MACD har kursen stått högre i ungefär 60 procent av fallen historiskt.

Dagsmomentum i veckan månadsmedelvärdet och noteras nu kring 40-nivån som är en potentiell vändningsnivå i samband med positiva trender.

På ovansidan möter närmast gapet från torsdag-fredags och motståndet vid 1635 följt av 1655 och 1669 men framförallt 1700/1720-nivån.

På nedsidan bevakar jag gapet mellan 1588-1603 från i början av maj men framförallt vändningsnivån kring 1558.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda så fort vi ser köparna komma tillbaks åtminstone ner mot 1530.

På medellång sikt (veckor till månader) negativ så länge MA-50 pekar nedåt och kursen håller sig under även den kortare sentimentsnivån.

På kort sikt är jag svagt negativ så länge inte 1635 och ännu hellre 1669 tas ut men jag anser att en positiv candlesticksformation kring nuvarande nivå och ner mot 1558 är värd att agera på. Eftersom denna tidpunkt historiskt varit svag ska vi fram till dess att 1669 eller ännu hellre 1720 tagits ut, vara relativt kortsiktiga med nya positioner.

Mycket talar för att vi närmar oss en lokal botten men det som är intressant är nivån blir över eller under 1558 och om nästa lokala pivottopp kommer att ta ut 1669. Historiskt har den kommande veckan varit svag men i de fall inledningen av juni varit lika svag som i år noteras däremot i genomsnitt stigande kurser den kommande veckan i något fler fall än motsatsen. Förutsättningarna för en kortare uppstuds är god men så länge inte 1669 tas ut talar mer för att nedgången därefter återupptas.

Motstånd: 1615 / 1625 / 1635 / 1642 / 1656 / 1669
Stöd: 1600 / 1592 / 1588 / 1576 / 1567 / 1558

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP44 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 1131.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP136 med en häv kring 2,6 och en stop loss på 2173.

S&P 500: Edgen talar för en positiv kommande vecka

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är gott om varningssignaler och den kommande veckan har utvecklats svagt 4 av de senaste 6 åren.”

Den gångna veckan inleddes upp mot 2120 men har klamrat sig fast under 8-dagars medelvärde de senaste veckorna. De tre senaste veckorna har stängt i de nedre delarna av kursstaplarna och 9 av de senaste 13 börsdagarna likaså. Om början på veckan inleddes positivt avslutades den svagt kring golvet i den korta fallande trendkanalen. Veckans nedgång skrivs till 0,7 procent vilket innebär att årets uppgång reducerats till marginella 1,6 procent.

Efter fredagens positiv jobbrapport noterade indexet en uppgång men vid 2100-nivån tog det stopp och resten av fredagen präglades av en svag kontrollerad nedgång.

Volymen har under hela veckan, bortsett från i fredags, noterats lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Bästa sektorer i fredags blev energi och verkstad men det ska nämnas att det endast var marginella uppgångar. Sämst gick telekom och kraftbolag. 246 aktier steg medan 238 av de 500 aktierna i indexet backade.

Två av de fyra amerikanska IT-jättar som jag dagligen följer, som en av mina indikatorer för om glaset är halvtomt eller halvfullt steg i fredags. Apple fortsatte ner med 0,6 procent för att stänga vid $128,6. Även Google fortsatte nedåt och föll med 0,6 procent för att stänga vid $533,3. Twitter vände upp och steg med 0,8 procent för att stänga vid $37,0 medan den sociala kollegan Facebook noterade en marginell uppgång med 0,1 procent för att till slut stänga vid $82,1.

Den långa trenden är fortsatt stigande och övriga medelvärden är sorterade för uppgång. Kursen har dock punkterat både de korta och medellånga medelvärdena och testar nu av MA-100.

MACD vände upp i köp den 14 maj men efter säljsignalen den 28 maj har momentumet för nedgång, som jag skrivit varje dag den senaste veckan, snarare tilltagit än tvärtom. Nu testas nollinjen av och det ska bli spännande om det precis som de två senaste gångerna i i mars kommer att bli bra köpläge, eller om en eventuell punktering kommer att trigga ytterligare nedgångar.

Dagsmomentum punkterade i slutet på maj månadsmedelvärdet och nu närmar sig 40-nivån som är intressant att bevaka för omslag i positiva trender.

I fredags punkterades det nedre bollingerbandet men stängning ovanför. Detta har inträffat 162 gånger de senaste 18 åren och vid 90 av dessa har kursen stått högre en vecka senare. När kursen befunnit sig ovanför primärtrenden de senaste 6 åren har kursen stått högre i 57 procent av fallen.

Den större tradingrange jag bevakar noteras mellan 2135 och 2040 medan den mindre har samma tak bevakar jag 2100-nivån där även MA-50 möter upp. Som vanligt kan vi vänta oss tvära kast och varannandagsrörelser så länge inte någon av nivåerna tas ut eller punkteras.

Indexet har de senaste månaderna följt den historiska utvecklingen mycket väl och enligt den är det mycket som talar för en lokal topp om knappt två veckor.

På ovansidan möter nu 2100 följt av 2135 som behöver tas ut för att det åter ska bli ”fri luft” och därefter hittar vi ett beräknat motstånd vid 2156.

På nedsidan möter närmast 2086 men de viktigaste områdena är 2065-2060 och framförallt 2040.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 100- och 200-dagars medelvärde
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2134,7 den 20/5
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet som noteras kring 2031

I den negativa vågskålen:
– Negativa divergenser mot momentumindikatoerna
– VIX visar tecken på att ladda för uppgång

Under de senaste månaderna har jag varnat för att det implicita volatilitetsindexet VIX befunnit sig på en bedrägligt låg nivå. Den gångna veckan steg VIX med 2,7 procent till 14,2. Nivån är låg och framförallt talar det tekniska utseendet mycket för att en uppgång och MACD har under den gångna veckan tagit sig upp genom nollan vilket jag tror kommer att leda till att S&P500 fortsätter ner. Den nuvarande nivån innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2180 och 2005 den närmaste månaden.

Svansen på nedsidan av fredagens candlestick och det cykliska utseendet ger en god chans för en uppgång under den kommande veckan. Om 2084 punkteras och inte relativt snabbt återtas talar dock mer för att 2040-nivån behöver testas av för att locka tillbaks köparna. Det är gott om stödnivåer hela vägen ner mot 2000-nivån och trenden indikerar fortsatta uppgångar, åtminstone så länge inte månaden stänger under 2040.

Motstånd: 2100 / 2105-2108 / 2120 / 2135 / 2160
Stöd: 2086 / 2076 / 2068-2063 / 2040 / 2021 / 1995

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 2,8 och en stop loss på 1376.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP20 med en häv kring 2,3 och en stop loss på 2963.

DAX: Håller 11200 är edgen bra för uppgång

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt har indexet stigit fram till midsommar men just nu talar mer för ned- än för uppgång fram till några dagar före månadsskiftet juni-juli.”

Den gångna veckan innebar en nedgång med totalt 1,9 procent vilket innebär att årets uppgång reducerats till 14,2 procent. Golvet i den stigande trendkanal som varit intakt sedan oktober punkterades och just nu testas stödet kring 11200 som i början av maj blev startskottet på en två veckors uppgång.

I veckografen har det varit ”varannanveckorörelser” men de senaste två veckorna har bägge stängt med minustecken.

I månadsgrafen har de senaste tre månaderna, om juni skulle stänga kring den nivå som råder, stängt med negativa kursstaplar. Om 11500 tas ut i juli kan det ge en mycket spännade inledning av juli, men det kommer jag att återkomma till.

Volymen har de senaste veckorna noterats lägre än snittet och den senaste veckans genomsnittliga volym var 9 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den långa trenden är enligt mitt synsätt stigande medan däremot de korta och medellånga trenderna har vänt ner. Så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet som inför veckostarten noteras kring 10470 ska vi leta efter signaler för fortsatt uppgång i samband med rekyler.

Historiskt har den kommande veckan utvecklats svagt men veckan före midsommar har däremot varit en ganska stark vecka, precis som tredje veckan i juli.

För en vecka påtalade jag att MACD var på väg att vända ner i sälj, strax under nollinjen vilket inte inträffat så många gånger i positiva marknadsfaser. Veckan inleddes med en säljsignal i MACD och därefter har momentumet för nedgång tilltagit.

De två senaste dagarna har det nedre bollingerbandet punkterats men stängningarna har skett ovanför vilket i sig har en positiv edge.

Dagsmomentum skar i slutet av maj ner genom månadsmedelvärdet och senast det inträffade var i början av mars vilket blev startskottet på den medellånga nedgångsfas som indexet befinner sig i. När detta skett vid liknande nivåer och positiva marknadsfaser historiskt har kursen i något mer än hälften av fallen stått högre en vecka senare.

På ovansidan möter 11525 upp och därefter taket i den medellånga trendkanalen som möter upp kring MA-50 vid 11760.

Just nu testas stödet kring 11200 och därefter hittar vi 11000 som en psykoloskt viktig nivå innan golvet i den fallande kanalen vid 10800 möter upp.

Även om en punktering av 11200 kommer att skicka ner indexet ytterligare är det gott om stöd på nedsidan och mer talar för fortsatt upp- än nedgång. Så länge inte primärtrenden punkteras men framförallt att vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet ser jag rekyler som köpvärda.

Motstånd: 11270 / 11350 / 11480 / 11610 12000
Stöd: 11140 / 11200 / 11080 / 11000 / 10800

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP33 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 8149.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP157 med en häv kring 2,0 och en stop loss på 16330.

Husqvarna: Hammer från stöd och med hjälp av spänd gummisnodd

Teknisk analys Husqvarna: I torsdags och fredags nåddes den nivå jag pratade om i föregående analys och veckan avslutades med en hammer samtidigt som gummisnodden var extremt hårt spänd på nedsidan.

Den långa trenden som identifieras som lutningen av 200-dagars glidande medelvärde lutar upp och de kortare medelvärdena är sorterade för fortsatt uppgång.

Den fallande stödlinjen som tidigare var ett motstånd som triggade uppgången mot majtoppen testades i fredags och köparna kom tillbaks.

Cykliskt ser aktien oxå intressant ut med en vändning upp under 20 men framförallt den positiva minidivergens som råder har en bra understödjande effekt i samband med fortsättningsformationer och en hårt spänd gummisnodd.

De 26 gånger gummisnodden varit lika hårt spänd på nedsidan de senaste 9 åren har kursen vid 16 av dessa stått högre en vecka senare. Det är inte speciellt mycket data att gå på men även hos sektorkollegan Electrolux stärker beteendemönstret. Om 63,40 tas ut på måndag eller tisdag talar det mesta för en uppgång upp mot 64,40 men om även 64,60 tas ut navigerar jag vidar upp mot 65,80. Stoppen placeras kring 61,80.

Motstånd: 63,30 / 64,40 / 65,40 / 65,90 / 67,10
Stöd: 62,50 / 61,65 / 61,25 / 60,60 / 59,70 / 57,54

Du kan handla Husqvarna med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG HUSQ BNP6 med en häv kring 5,2 och en stop loss på 53,50.
Nedgång: MINISHRT HUSQ BNP4 med en häv kring 4,9 och en stop loss på 72,20.

AstraZeneca: Bra edge för uppstuds upp mot MA-100

Teknisk analys AstraZeneca: Det positiva omslaget direkt efter föregående analys tog kursen upp till MA-100 på tre dagar vilket motsvarade en uppgång med knappt 5 procent.

Den långa trenden pekar upp men den korta och medellånga trenden har vänt ner. Den svaga lutningen på MA-200 och ”oordningen” på medelvärdena innebär att vi företrädesvis bör tillämpa jämviktspendlande strategier.

I slutet på föregående vecka testades stödet vid 548 kronor som stått pall för de senaste månadernas utmaningar.

I fredags bjöds vi på en bullish piercing line som är en effektiv omslagsformation samtidigt som cykelindikatorn varit nere och vänt under 20 vilket stärker förutsättningarna och tajmingen för en uppstuds.

Den piercing line som effektuerades i fredags bekräftas om 563 kronor tas ut. Kliv av kring 585 kronor och placera stoppen vid 543 kronor.

Motstånd: 577,50 / 582,50 / 588,00 / 594,00
Stöd: 562,00 / 556,00 / 548,00 / 538,00

Du kan handla AstraZeneca med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG AZN BNP14 med en häv kring 3,9 och en stop loss på 440.
Nedgång: MINISHRT AZN BNP21 med en häv kring 3,1 och en stop loss på 705.