BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 25

OMXS30: Gick starten för nästa trendben i torsdags?

Teknisk analys OMXS30: För två veckor sedan skrev jag: ”Nu blir det spännande att se om MACD lämnar en ny köpsignal eller om vi istället får en trampolin för nedgång. Undertonen är positiv och att för tillfället navigera för något annat än uppgång är att göra tradingen svårare än den behöver vara.”

Det har inte hänt så mycket i den tekniska analysen de senaste veckorna. I torsdags föll kursen ner till golvet i den stigande långsiktiga trendkanalen och köparna sög återigen upp säljtrycket kring nivån. Totalt föll kursen den gångna veckan med 1,1 procent vilket innebär att årets uppgång för tillfället skrivs till 7,8 procent.

I månadsgrafen noteras juni månad än så länge som en doji men en stängning över 1640 innebär att det blir den 12:e månaden i rad som stänger högre än månaden före vilket aldrig tidigare hänt. Det är nu bara 5 procent upp till toppnoteringarna i början av 2015. I veckografen råder det en viss tveksamhet när nivån kring 1660 närmar sig och det ledde till att föregående vecka fick utseendet av en bearish engulfing, dock men en förhållandevis lång svans på nedsidan.

Den senaste månaden har OMXS30 skvalpat omkring mellan 1657 och 1600 vilket är de nivåer jag på kort sikt fäster mest vikt vid. Ett utbrott uppåt innebär att siktet ställs in mot 1720 medan en punktering av nivån innebär att symmetrianalysen indikerar en nedgång mot 1550-nivån. Så länge indexet är fångat i den rådande tradingrangen ska vi vara beredda på tvära kast och varannandagsrörelser.

Volymen den gångna veckan noterades över snittet. Volymbalansen är fortfarande positiv men vissar lite toppighet.

Bredden som jag varnat för under snart tre månaders tid är fortsatt något vi ska hålla koll på. Sedan början av juni är det bara 46 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som noterar uppgång och föregående vecka steg bara 34 procent av dessa aktier.

Bästa sektorer den gångna veckan blev konsumentprodukter och teknologi medan kraftbolag och basråvaror gick sämst.

H&M redovisade i torsdags försäljningssiffror som var betydligt sämre än väntat.

Primärtrenden lutar uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,1 vilket säger oss att vi ska fokusera på trendföljande strategier men att det det alltmer lutar åt en tids skvalpiga rörelser.

MACD lämnade den 17 maj en säljsignal som var den första sedan den 24 februari och har nu även en negativ trampolin på plats men noteras än så länge ovanför nollan.

I det korta perspektivet har cykelindikatorn kommit ner kring 29 och tajmingen för ett kortsiktigt köp är hyfsad.

På ovansidan möter först golvet i den rådande tradingrangen vid 1642 följt av området kring taket i den rådande tradingrangen kring 1657.

På nedsidan möter först golvet i den stigande trendkanalen som möter upp kring 1620 och därefter golvet i den rådande tradingrangen kring 1600.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1524 och 1500 där vi hittar lågpunkten från i början av året.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge vi inte ser både stängningar under MA-50 och att medelvärdet vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) har jag under flera veckor varnat för att indexet varit överköpt och det har nu lett till att indexet tar en paus i den rådande tradingrangen. Risken är stor för att det kan bli skvalpigt ytterligare en tid.

Sammanfattning: Normalt tar utbrott från konsolideringar fart från en nivå kring balanspunkten eller mitten i kontraktionen. Det blir nu spännande att se om vändningen vid golvet i den rådande tradingrangen i slutet av förra veckan blir startskottet på nästa positiva ben i den rådande trenden eller om det krävs ytterligare något omtag. Normalt brukar vi se ett par tydliga uppgångar under sommaren och de brukar inträffa strax efter midsommar och i mitten av juli. Om 1600-nivån punkteras utan att snabbt återtas kan det behövas ett omtag ner kring primärtrenden för att locka till nya köp. Den närmaste tidens riktning och exapansion kommer med stor sannolikhet att bli i riktning med utbrottet från den nuvarande konsolideringen.

Motstånd: 1642 / 1657 / 1678 / 1700
Stöd: 1620 / 1604-1600 / 1576 / 1552

SP500: Stor risk för ytterligare skvalp

Teknisk analys SP500: För två veckor sedan skrev jag: ”Även om undertonen är positiv ligger det en fara i att vara för positivt inställd och att ignorera varningssignalerna. I samband med rekyler och positiva fortsättningsformationer är det dock fortfarande intressant att kliva på för uppgång. Att gå kort är för tillfället att gå emot driften och det kan kosta mer än det smakar.”

Det har inte hänt så mycket i den tekniska analysen de senaste två veckorna och förra fredagens long legged doji markerar fortfarande nivåerna för den rådande tradingrangen. Den senaste veckan noterades för en marginell uppgång med 0,06 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,7 procent.

I månadsgrafen råder fortfarande ett positivt utseende har har så gjort sedan början av 2016. Symmetrianalysen indikerar nästa målområde kring 2470 och på längre sikt 2790-2800. Både i vecko- och dagsgrafen befinner sig indexet i en pausformation. Om det visar sig att 2415 punkteras ges en indikation om en eventuell sommarrekyl.

Volymen den gångna veckan ser högre ut än den egentligen är på grund av häxfredagen med många derivat som gick till lösen. Volymbalansen visar tecken på en ny topp och har backat ner till toppen från maj.

VIX noteras fortfarande kring relativt låga nivåer trots den senaste veckans uppgång. MACD indikerar att den implicita vollan kan vara på väg att tillta.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2276 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras inför dagen kring 2280. Trendfasindikatorn noteras kring +0,9 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga när vi tar nya positioner som i huvudsak ska ske för uppgång.

På ovansidan möter närmast 2445-2248.

På nedsidan möter först stöd vid 2219-2215 följt av utbrottsnivån kring 2400.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 9/6 vid 2446,2
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Negativa divergenser, dålig bredd och avtagande volym i uppgångarna
– Dagsmomentum utmanar tremånaderssnittet och lågpunkten från förra veckan

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone 2240 och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och därefter vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge indexet inte punkterar och stänger under MA-20. Det börjar dock bli en hel del varningssignaler och lite för mycket ”det är skillnad denna gång”.

Sammanfattning: SP500 noteras alltjämt i en positiv långsiktig uppgångsfas men fångas sedan ett par veckor i en tradingrage med begränsningarna 2446 och 2415. Även om veckan efter midsommar brukar utvecklas positivt och mitten av juli likaså är risken nu stor för att den närmaste tiden ska bli skvalpig. Den extrema volymen i fredags där många derivat förföll kan vara ett tecken på att stora aktörer förbereder sig på ett sommarstiltje. Mycket talar för någon eller ett par veckors ytterligare uppladdning med tvära kast och varannandagsmönster.

Motstånd: 2437 / 2440 / 2446 / 2459 / 2474
Stöd: 2426 / 2419-2415 / 2400 / 2396 / 2382

DAX: Avvaktande sommarstiltje

Teknisk analys DAX: För två veckor sedan skrev jag: ”DAX-indexet noteras kring den målkurs som jag länge pratat om strax under 13000-nivån. Mycket talar nu för att det behövs en paus eller rekyl innan det åter är dags att leta nya positioner för uppgång.”

Sedan taket i den stigande långsiktiga trendkanalen nåddes för ungefär en månad sedan har indexet skvalpat omkring mellan 12800 och 12600. Den senaste veckan innebar en måttlig nedgång med 0,5 procent vilket innebär att årets uppgång reducerats till 11,1 procent.

I månadsgrafen stängde maj månad med en lång svans på ovansidan och om kursen håller sig ovanför denna nivå innebär det att det råder en shooting stop i månadsgrafen. I veckografen bjöds vi den gångna veckan på en long legged doji med högsta- och lägstanoteringarna 12921 respektive 12621.

Volymen den gångna veckan har varit betydligt lägre än snittet vilket inte är ovanligt i samband med pausformationer.

MACD noteras sedan mitten av maj i sälj, vilket inte är något skäl att sälja i en stigande trend utan istället avråder från att agera.

Sammanfattning: DAX-indexet befinner sig i en stigande långsiktig trend men fångas för tillfället i en pausformation. Risken för fortsatt skvalpiga rörelser de närmaste veckorna är överhängande. Om 12921 tas ut utan att omgående punkteras talar mycket för att nästa positiva trendben är inlett men om istället MA-50 punkteras kan det vara en signal om att kursen behöver ner mot 12000-nivån för att hitta tillräckligt med nya köpare för att få tillräckligt med energi för att fortsätta vidare uppåt.

Motstånd: 12766 / 12791 / 12846 / 12921
Stöd: 12711 / 12682 / 12627 / 121572

Husqvarna B: Bullish engulfing från stödnivå

Teknisk analys Husqvarna B: Det blev en uppgång enligt skolboken efter föregående analys och några veckor senare hade målkursen vid 90 kronor nåtts, en uppgång med 14 procent på några veckor. Efter en dubbeltopp har vi nu två scenarion som jag återkommer till nedan.

Den långa trenden som identifieras som lutningen av 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Trendfasindikatorn skrivs till +1,4 vilket innebär att vi företrädesvis ska handla med trendföljande strategier som innebär att vi letar fortsättningsformation i samband med rekyler.

Rekylen ner mot ackumulationsområdet vid 84 kronor avslutade med tre gap följt av tre dojiliknande candlar. I fredags bjöds vi på en bullish engulfing med tilltagande volym. Om veckan inleds med att 87,10 tas ut kan vi bjudas på en kortsiktig trade upp mot 90 kronor men om 84 kronor punkteras ska med stor sannolikhet gapet ner mot 82 kronor täppas till.

Om inte 87,10 tas ut och kursen istället punkterar 84 kronor utan att snabbt återta nivån ställs siktet in mot 80-kronorsnivån.

MACD noteras kring nollan med en säljsignal som senaste signal men en köpsignal vid nuvarande nivå eller högre skapar goda förutsättningar för uppgång.

Volymbalansen är positiv vilket innebär att de stora elefanterna ackumulerar aktier snarare än distribuerar.

Sammanfattning: Om kursen vänder ner i början av veckan och punkterar 84-kronorsnivån får vi en signal om nedgång mot i första hand 80 kronor. Tas fredagens högsta vid 87,10 ut är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand 90 kronor.

Motstånd: 87,55 / 88,50 / 90,85 / 93,15
Stöd: 85,20 / 83,80 / 81,45 / 79,00

SKF B: Stigande triangel och positiv volymbalans

Teknisk analys SKF B: Föregående analys är fortfarande i spel även om inte de positiva candlesticksformation vi erhållit än så länge bekräftats.

Den långa trenden som jag använder kursens förhållande till MA-200 och dess lutning för att identifiera pekar uppåt. Trendfasindikatorn skrivs till +1,6 och vollan (BBW) har fallit tillbaks sedan föregående analys vilket innebär att vi nu tillåts att även agera på utbrott.

Volymbalansen är positiv och SKF-aktien befinner sig i en positiv stigande trend.

Bortsett från utbrottet upp mot 200 kronor i slutet av april noteras SKF-aktien i en stigande triangelliknande formation där vi sett högre och högre bottnar sedan början av året.

I fredags bjöds vi på en bullish separating line med en positiv och hög stängning och den högsta volymen på över en vecka.

Sammanfattning: Med allt högre bottnar och positiv volymbalans är det mycket som talar för att vi kommer att få se ett utbrott upp från den nuvarande kontraktionen. Inom kort borde 195-kronorsnivån kunna nås. Om det istället visar sig att 171 kronor punkteras ökar risken för ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 183,00 / 184,15 / 187,40 / 190,55
Stöd: 179,85 / 177,80 / 174,55 / 171,40