BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 25 – 2022

OMXS30: 10:e röda stängningen i rad och ny årslägsta

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter flera försök att bryta upp över molnet avtog riskaptiten och säljtrycket stärktes alltmer under den gångna veckan. Golvet i den kortsiktigt stigande kanalen punkterades och veckan avslutades med att stänga under standard line. Som jag påtalade för en vecka sedan noterades negativa divergenser mot flera av de korta momentumindikatorerna och i torsdags punkterades bland annat bekräftelsenivån hos %b, vilket jag tolkar som en kortsiktig säljsignal. Nu väntar jag på en bekräftad positiv omslagsformation innan 1900-nivån, som siktet är inställt på, punkteras. Fram till dess att köparna visar sig är det troligen bäst att sitta på händerna.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap och en nedgång som tog indexet ner förbi årslägsta kring 1900 och i fredags stängde på den lägsta nivån sedan den 30 december 2020. Fredagen blev den tionde candlen i rad som stängde lägre än öppningen och det är mycket ovanligt. Totalt backade OMXS30 med 5,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 22,1 procent. På kort sikt är de flesta momentumindikatorer hårt spända på nedsidan och det talar för att det borde komma en uppstuds. Om uppstudsen uteblir eller blir väldigt liten är det ett kvitto på att sentimentet är väldigt svagt.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar nedåt och G-krafterna är sorterade för nedgång. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för att mer nedgång ligger bland korten.

Volymen den gångna veckan var högre än snittet, vilket är helt naturligt eftersom det var lösenvecka.

Stängningen i fredags noterades under det nedre bollingerbandet samtidigt som bredden var nästan 12 procent mellan banden.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till 62 procent. Just nu är det bara 7 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är isen svag. Bredd och tjock is är en viktig teknisk indikator men frågan är om jag tolkat den rätt genom åren.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 11,8 vilket är något högre än snittet som noteras kring 7,9.

På ovansidan möter närmast zonen mellan 1896-1904 följt av 1925 och 1948 samt 1978.

På nedsidan möter närmast 1883 följt av 1876 och 1856 samt 1825.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: OMXS30 befinner sig i en fallande trend i alla tidsperspektiv. Nedgången sedan toppen vid 2092 i början av maj uppgår nu till 10 procent vilket lett till att indexet är kortsiktigt översålt. Avslutningen på den gångna veckan punkterade 1900-nivån och om inte köparna kommer tillbaka de närmaste dagarna är siktet nu inställt ner mot 1840 till att börja med och potentialen för utbrottet indikerar en matematisk målkurs ner mot 1600 men på vägen är det flera intressanta stödnivåer. Nu vill jag att bekräftelsenivån hos %b passeras och att en eventuellt följande uppstuds tar indexet upp och förbi 1990 så att köparna visar att de inte är helt uträknade. Så länge indexet noterar nya lägre högsta som följs av nya lägre bottnar talar mer för att nedgången inte närmat sig slutet. Den topp som behöver tas ut är för tillfället 2092 för att jag ska bli positiv på kort- och medellång sikt.

Motstånd: 1896-1904 / 1925 / 1948 / 1967 / 1978
Stöd: 1883 / 1876 / 1856 / 1825 / 1804-1796

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 7-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 54%.

SP500: Positiva minidivergenser vid årslägsta

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”S&P 500 orkade inte upp över fib 50% för årets nedgång och punkterade i veckan tradingrangen, standard line och 20-dagars medelvärde. Punkteringen av standard line innebär att siktet är inställt söderut och kommer vara det så länge inte nedgången antingen elimineras av en positiv fortsättningsformation eller en bekräftad omslagsformation som behöver ta ut fib 50% för den senaste nedgången. Inför torsdagen varnade jag för att en punktering av standard line riskerade att få säljtrycket att tillta, nu vet vi att så blev fallet och att 4200 var just den viktiga vattendelare som den såg ut att vara. Siktet är nu inställt ner mot 3800-nivån. Nu måste vi ha tålamod och se var köparna vågar suga upp säljtrycket, men framförallt hur det kommer att ske.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång på hela 3,9 procent och i onsdags testades nedersta delen av måndagens gap men köparna gav upp och nedgången fortsatte redan under torsdagen. Totalt backade indexet med 5,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 23 procent. I veckografen var det tredje veckan i rad med lägre kurs och i månadsgrafen noteras juni som en rejält negativ bearish engulfing.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det varnas för att nedåtrisken är så pass stor att man företrädesvis navigerar för nedgång, dock ser vi att nedgångstakten planat ut de senaste veckorna.

Volymen den gångna veckan var klart högre än snittet men det var ju häxfredag i fredags. Volymen under veckan var hela 46 procent över snittet. Volymbalansen är tydligt negativ.

SMACD lämnade den 10 juni en säljsignal, strax under nollan vilket jag tolkar som en negativ pusselbit och den är fortfarande i spel. Nu vill jag se histogrammet bromsa in vilket innebär att divergensen mellan SMACD-linjen och signallinjen avtar.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) föll i veckan till 13 procent vilket är den tunnaste isen, som är avtagande, sedan mars 2020. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 12 procentenheter och noteras nu kring 31.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 16,8 som är den högsta vollan sedan den 10 juni 2020 och det kan jämföras med snittet som ligger runt 7,9.

I den positiva vågskålen:
– Kortsiktigt positiv omslagsformation den 12/5
– Indexet är översålt

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Punkterat MA-200, MA-100, MA-50 och MA-20
– Punkterade i veckan senaste rangen och standardline
– Nya årslägsta efter att nacklinjen åter punkterats

På ovansidan möter närmast zonen kring 3700 följt av 3731 och 3764 samt det nedre gapstödet från förra veckan vid 3837.

På nedsidan möter närmast 3640-3636 följt av 3625 och zonen kring 3600.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Det sägs att man ska följa trenden och att den ska vara din vän. I samband med bearmarkets är ofta trenden förrädisk och gör ibland vad den kan för att lura in oss i olika typer av fällor. Om man inte har någon bra strategi för nedgång är det bättre att rida ut stormen och smyga sig tillbaka när oddsen börjar tala för att en botten är på väg att mejslas ut. Den gångna veckan avslutades med en doji kring ett stöd. En dagsstängning över 3707, i den övre tredjedelen av dagscandlen, kan få indexet att studsa upp mot förra veckans högsta kring 3840 där förra veckans inledande gap möter upp. Om en eventuell uppstuds vänder ner från en lägre nivå eller ifall indexet direkt drar vidare söderut, ner genom 3600 ökar risken för en nedgång mot i första hand 3500. Klappar även stödområdet vid 3500 igenom hittar vi nästa intressanta nivå vid 3200 där september och oktoberbottnarna för 2020 noteras. Den gångna veckan avslutades med två positiva minidivergenser och om bekräftelsenivån för %b passeras är det goda chanser att en uppstuds inleds från det översålda läget. Hur högt uppstudsen i så fall tar indexet har stor betydelse för hur sentimentet därefter utvecklas.

Motstånd: 3700 / 3731 / 3764 / 3837
Stöd: 3640-3636 / 3625 / 3604-3595

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 16+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Bullish harami kring vattendelaren 13000

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Fredagens stängde precis under molnet och om inte köparna visar sig innan 13380 punkteras ställs siktet in mot årslägsta kring 12400 men på vägen finns stöd kring framförallt 13000. Ett återtagande av molnet krävs nu för att köparna åter ska våga sig in i matchen.”

Den gångna veckan inleddes med ett negativt gap och en nedgång som tog indexet ner till majlägsta vid 13380. Efter ett par dagars utvärdering av nivån tog säljarna åter tag i rodret och körde ner priset indexet till 13000-nivån där en bullish harami cross avslutade veckan. Totalt backade DAX med 4,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 17,4 procent. Nu testas stödet kring 13000 och om det leder till att det sekundära motståndet vid majlägsta vid 13380 passeras är det en första positiv pusselbit. Om det visar sig att nivån inte passeras utan stödet vid 13000 istället ger vika ställs siktet in mot årslägsta kring 12400.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar svagt nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är negativ och SMACD noteras i sälj.

Sammanfattning: Som jag skrev för en vecka sedan var det angeläget att majlägsta höll för att inte trigga ytterligare säljtryck. Nu vet vi att nivån punkterades och säljtrycket tog ner indexet till den mindre vattendelaren 13000 som just nu testas. En passering upp och förbi 13380 som inte omgående punkteras ställer in siktet mot 14000 men först behöver gapet upp mot 13765 passeras. Om det istället visar sig att 13000 ger vika ställs siktet in mot årslägsta kring 12400. På kort sikt är de korta momentumindikatorerna hårt spända på nedsidan och det talar för att vi kommer bjudas på en uppstuds inom de närmaste dagarna. Hur högt denna eventuella uppstuds tar indexet indikerar en del om hur negativt sentimentet är. Om uppstuden uteblir eller leder till en ny tydligt lägre topp med efterföljande stora feta röda candlar är det ett bevis på att det underliggande sentimentet är svagt eller tom mycket svagt.

Motstånd: 13240 / 13380 / 13650 / 13750
Stöd: 13010-12990 / 12830 / 12440 / 12000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 13+.
– Next day forecast indikerar att det är 55 procents chans till en uppgång under måndagen.

Atlas Copco A: Extremt översålt kring mindre hemmahamn

Teknisk analys Atlas Copco A: Aktien tog sig upp till MA-200 efter föregående analys och vi blev utstoppade den 4/2 med en marginell vinst på 1,0 procent, men kom ur innan raset. Sedan lågpunkten i slutet av mars 2020 och coronanedstället steg Atlas Copco med 150 procent till ATH-noteringen i början av 2022. I fredags punkterades en mycket viktig stödnivå kring fib 62% och 100-kronorsnivån. I slutet av oktober 2020 tog aktien fart upp från en intressant lågpunkt vid 96 kronor (priset efter spliten 5:1) och den nivån testas nu.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera pekar nedåt. Trendfasindikatorn har sedan början av februari noterats i zonen där indikatorn påtalar att risken är större för ned- än uppgång.

Volymbalansen är svagt negativ.

SMACD lämnade en säljsignal den 13 juni efter att ha varit uppe och testat nollzonen, ungefär som det vi såg i slutet av mars.

I fredags stängde Atlas Copco vid det nedre bollingerbandet samtidigt som bredden mellan banden stigit till hela 18 procent. När jag går tillbaka och tittar på liknande tillfällen (kursen under MA-200) hittar jag 24 tillfällen. Vid hälften av dessa har aktien stigit den kommande veckan men vid lika många fall har nedgången fortsatt, som mest med 13 procent på en vecka och det var i oktober 2008. Uppgångarna har dock varit större än nedgångarna.

De senaste tio candlarna har stängt lägre än öppningen och det är ovanligt svagt och det har fått de korta momentumindikatorerna att bli hårt spända på nedsidan. RSI-4 är nere kring 9 och senast det var lika stretchat på nedsidan var den 24 februari. Den gången bjöds vi på en uppstuds på 8 procent på tre dagar.

Sammanfattning: En positiv fortsättningsformation som stänger över föregående dags högsta och i den övre tredjedelen samt EMA-8 ställer in siktet mot 110-kronorsnivån till att börja med. En första positiv pusselbit kommer en passering av den mindre bekräftelsenivån hos RSI-4 att vara. Om det visar sig att den senaste toppen vid vid 115 kronor från 8 juni tas ut och inte omgående följs av en ny lägre lägsta kan det vara en bottenformation som är under bildande. Lågpunkten eller startskottet vid 96 kronor från oktober 2020 är en viktig nivå och om den punkteras hittar vi nästa stöd nedåt 80-75 kronor.

Motstånd: 99,40 / 100,00 / 105,50
Stöd: 95,20 / 94,55 / 89,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 10+.

Embracer Group B: MA-turtlesoup från fib 62%

Teknisk analys Embracer Group B: Molnet togs ut två dagar efter den senaste analysen och aktien steg till knappt 99 kronor innan rekylen inleddes. Beroende på hur tajt strax under föregående dags lägsta stoppen placerades kom de som agerade direkt på analysen ur med antingen runt 2 procents vinst eller 8,3 procent på fem dagar. Nu har aktien rekylerat ner till stödet som fib 62% utgör och där bjöds vi i fredags på en bullish engulfing och en MV-turtlesoup.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är svagt fallande. Trendfasindikatorn noteras i zonen som påpekar att risken för tvära kast och slagig handel är stor.

Efter rekylen ner mot fib 62% vände aktien alltså upp i fredags och nu noteras åter både lagging line och priset ovanför ichimokumolnet.

Volymbalansen är positiv och SMACD befinner sig i den positiva delen på väg att testa stödet som nollzonen ger.

Passeras fredagens högsta vid 82,50 ställs siktet in mot 90-kronorsnivån men först behöver MA-200 tas ut.

Sammanfattning: Fredagens positiva candle innebar att den mindre bekräftelsenivån hos RSI-4 passerades. Helst vill jag se en positiv stängning över fredagens högsta men den som väljer att agera direkt kan göra det med en attraktivare riskkvot men det ska vägas mot en lägre hitratio. När/om 85 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att xxx kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 77 kronor.

Motstånd: 83,85 / 85,90 / 88,50
Stöd: 80,20 / 77,75 / 76,75

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 19+.