BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 25 – 2023

OMXS30: Dojisar kring årshögsta är svaghet

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge håller utbrottsnivån kring 2300 vilket är positivt men även om vi bjuds på en rekyl från nuvarande nivå är indexet köpvärt i samband med en positiv fortsättningsformation åtminstone ner till 2250 och troligen ännu lägre beronde på hur tydligt köparna kommer tillbaka. Både den korta-, medellånga- och långa trenden pekar upp samtidigt som indexet fortsätter notera högre signifikanta bottnar och toppar. Efter förra fredagens impuls som inleddes med ett tydligt gap råder det en viss spänning/obalans från detta vilket återspeglas hos den lagerstapel som effektuerades i måndags och som därefter begränsat de dagliga rörelserna. Även om det just nu är en del varningssignaler har vi ännu inte sett någon ny signifikant lägre lägsta sedan septemberlägsta förra året. Så länge nya högre högsta följs av nya högre lägsta är trenden stigande och det är fakirtrading med usla odds att simma motströms. Det är dock inte samma sak som att det inte kommer att bli en del utmanande rekyler på vägen norrut. Det jag däremot inte vill se är att 2050 ger vika utan att snabbt återtas, då det troligen triggar ett säljtryck som i värsta fall kan riskera upptrenden. Mitt huvudspår tills motsatsen bevisas är alltså att indexet laddar upp för att etablera sig upp över 2300 och dra vidare upp i nästa uppgångsfas men fram till dess är risken för tvära kast och slagig handel stor.”

Den gångna veckan inleddes med en negativ reversal och fortsatte därefter notera små avvaktande candlar som dock än så länge håller sig kvar ovanför 2300-nivån. Totalt steg indexet 0,9 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 13,7 procent. I veckografen noterades en positiv reversal och det var tredje veckan i rad som stängde på plus, dessutom i den övre halvan av veckostapeln. Gummisnodden i veckoupplösning är uppe på den högsta nivån sedan början av februari och risken är stor för en rekyl.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan början av april i området där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen har bortsett från i fredags då det var häxfredag, noterats under snittet den gångna veckan. Volymbalansen är nu neutral på gränsen till negativ.

SMACD lämnade den 2 juni en köpsignal men även om den fortfarande i spel ser vi tecken på att momentumet håller på att avta samtidigt som de överköpta nivåerna närmar sig. SMACD är uppe på den högsta nivån sedan slutet av januari.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 45 procent. Just nu är det 58 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 5,1 procent vilket är under snittet som noteras vid 7,4. Vi ser nu tecken på att vollan tilltar och frågan är nu åt vilket håll prisexpansionen kommer ske.

På ovansidan möter närmast 2326 följt av 2335 och zonen mellan 2348-2352 samt 2367.

På nedsidan möter närmast 2311 följt av zonen mellan 2305-2295 och 2284 samt gapet mellan 2266-2257.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Den senaste veckan har präglats av extremt små kursstaplar som varje dag, utom i måndags, öppnat och stängt kring samma nivå, vilket är en varningssignal. I veckografen är gummisnodden uppe på den högsta nivån sedan början av februari och SMACD sedan slutet av januari. Innebär det att vi kan förvänta oss ett liknande nedställ ner mot 200-dagars medelvärde? Allt kan hända men just nu talar mer för att rekylen kommer bli måttlig och köpvärd. Om det däremot visar sig att nya lägre toppar följs av nya lägre signifikanta bottnar kommer en punktering av 2140 som inte snabbt återtas troligen att trigga ett tilltagande säljtryck. Även om man ska vara försiktig med att dra för stora slutsatser av den historiska utvecklingen kan vi konstatera att förutom alla de varningssignaler vi nu har tillhör veckan innan midsommar en av de sämre under åren. Än så länge är siktet inställt norrut men rekylen rycker närmare. Cykelindikatorn lämnade för exakt en vecka sedan en negativ minidivergens och därefter har indikatorn fallit samtidigt som priset stigit vilket varnar för att en topp närmar sig. Cykellängdsindikatorn indikerar däremot att signifikant topp ligger bland korten kring månadsskiftet juli/augusti. Så länge nya högre högsta följs av nya högre lägsta är trenden stigande och det är fakirtrading med usla odds att simma motströms. Det är dock inte samma sak som att det inte kommer att bli en del utmanande rekyler på vägen norrut.

Motstånd: 2326 / 2335 / 2348-2352 / 2367
Stöd: 2311 / 2305-2295 / 2284 / 2275 / 2266-2257

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 68+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 55%.

SP500: Avvaktande kring årshögsta

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet nådde i fredags upp till fib 62% för 2022 års nedgång där även augustihögsta hittas från förra året. En tydlig stängning över augustihögsta ställer in siktet mot ATH-nivån vid 4820 som sattes i början av januari förra året och det är just nu 10,8 procent dit. Indexet har nu stigit med strax över 20 procent sedan lågpunkten i oktober vilket för många, med konservativa synsätt på bull- och bearmarknader, tolkar det som att vi åter är inne i en bullmarknad. Än så länge är dock isen bräcklig och uppgången har burits upp av få viktmässigt aktier tunga aktier. Den senaste veckan har vi dock sett tecken på att fler sektorer stärkts tillsammans med småbolag vilket stärker oddsen för att köparna även fortsättningsvis kommer suga upp rekyler på allt högre nivåer. Den höga nivån hos SMACD där indikatorn är en indikation på att en rekyl torde vara nära förestående och gapet från den 2 juni kan vara en intressant nivå för nästa botten/lågpunkt. Måste detta betyda att indexet behöver ner och att täppa gapet innan nästa positiva trendben? Nej, ett utbrott över 4325 som inte omgående punkteras kommer troligtvis att trigga ett tydligt köptryck då det innebär att många stoppar behöver tas för korta positioner. Närmast på nedsidan möter nu stödet vid 4250 följt av gapet mellan 4241-4221. Skulle rekylen bli så utmanande att även 4100 ger vika kan vi ändå agera på fortsättnings- och omslagsformationer men då behöver vi ställa ytterligare krav för en entré. Om en eventuell nedgång/rekyl får indexet att etablera sig under 4050 ökar risken för en nedgång mot 3800. Mitt huvudspår är, tills motsatsen bevisas, att indexet kommer fortsätta prestera högre toppar följt av högre bottnar.”

Den gångna veckan inleddes uppåt och passerade redan under måndagen augustitoppen vid 4325 för att sedan dra vidare upp och notera veckohögsta vid 4445 som nåddes i fredags men följdes av en negativ reversal, som dock inte riktigt mäktade med att bli en dark cloud cover. Totalt steg indexet med 2,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 14,8 procent. I veckografen utvecklades en bullish above the stomach och det var den 5:e veckan i rad som stängde på plus och dessutom i den övre delen av veckocandlen. Vid de 10 tillfällen sedan 2001 som vi sett denna typ av utseende har nästa vecka stängt på minus vid 7 av dessa.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen noterades strax under snittet i början av veckan men tilltog i slutet då det var häxfredag (lösen av optioner och derivat). Volymbalansen är positiv sedan den 30 maj.

SMACD noterade en en köpsignal den 18 maj och den är fortfarande i spel men nu är indikatorn uppe i zonen där risken är stor för att en kommande rekyl kommer att bli mer utmanande än önskat.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 66 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 2 procentenheter till 13,5 vilket var den lägsta stängningsnivån sedan den 23/1-2020. Denna typ av låga nivåer hos VIX brukar vara bra för positiva trender.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 8,2 procent vilket är något högre än snittet vid 7,5. Det blir nu intressant att se om även denna passering av snittet, som är första gången sedan i slutet av november leder till en rekyl eller ytterligare euforiskt uppgång, vilket jag inte hoppas.

I den positiva vågskålen:
– Positiv trendfasindikator
– Noteras över decemberlägsta, MA-200, MA-50 och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Utbrott upp över augustitoppen vid 4325

I den negativa vågskålen:
– Överköpt och tecken på kortsiktig osäkerhet hos köparna
– Avståndet ner till MA-200 är det största sedan den 8 november 2021
– SMACD noteras på extremt hög nivå
– Uppgången börjar bli parabolisk vilket är allvarligt
– Euforin börjar bli för stor
– Fear Greed uppe på Extreme Greed

På ovansidan möter närmast 4426 följt av 4439 och 4455 samt området kring 4500.

På nedsidan möter närmast 4405-4390 följt av 4350 och 4312.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: För exakt ett år sedan bjöds vi på den första riktiga bottenformationen som skulle visa sig bli Fas A i den så kallade ackumulationsfasen och sentimentsindikatorerna var nere på extremt låga nivåer. Efter ett så kallat AR (Automatic Rally) tog vid innan indexet i oktober effektuerade en så kallad Plunger (fjäderavskjutaren i ett flipperspel) och fas C i bottenformationen var klar. I och med att nu augustitoppen förra året passerats är ackumulationsfasen klar och upptrendsfasen inledd. Den senaste tidens kraftiga uppgång har dock fått de flesta momentumindikatorer att bli hårt spända på ovansidan och avståndet ner till MA-200 är det största sedan slutet av november 2021. Samtidigt är nu sentimentsindikatorerna och Fear/Greed uppe på de högsta nivåerna sedan början av 2022 vilket ökar risken för att en rekyl blir ett mer utmanande omtag än önskat. Att jaga priset efter en uppgång på 8 procent på tre veckor har ingen bra edge men en rekyl som sugs upp innan 2200 ger vika kommer troligen vara köpvärd vid en fortsättningsformation. Det som är lite oroande är att teknologi varit draglok, som man vill se i stigande trender, nu börjar visa tecken på 1999 igen. Sektorn har stigit med nästan 50 procent sedan lågpunkten i januari och SMACD lämnade för en vecka sedan det högsta negativa korset sedan slutet av januari 2020. Mitt huvudspår med den positiva volymbalansen, Trendfasindikatorn och de allt högre bottnarna och topparna är att en rekyl kommer bli köpvärd och hälsosam. Om den senaste lågpunkten vid 4050 ger vika utan att snabbt återtas ökar däremot risken påtagligt för att den senaste tidens rally är en urblåsning på ovansidan, men det är som sagt inte mitt huvudspår.

Börserna i USA håller stängt under måndagen.

Motstånd: 4426 / 4439 / 4455 / 4485 / 4500
Stöd: 4405-4390 / 4350 / 4338 / 4312

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 84-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Avslutar veckan med en ny ATH

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu vill jag gärna se volymen ta fart när motståndsnivåer närmar sig. Den av nivåerna för tradingrangen som tas ut eller punkteras ställer in siktet för den närmaste tiden. Mitt huvudspår är att indexet håller på att ladda upp inför ett utbrott upp över ATH-noteringen från mitten av maj.”

Den gångna veckan inleddes med att DAX studsade upp från standard line och avslutades med att indexet bröt upp över majhögsta med något tilltagande volym. Totalt steg indexet med 2,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 17,5 procent. I veckografen utvecklades en bullish above the stomach.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen har varit positiv sedan början av november men blev neutral ett tag under marskonsolideringen, nu åter tydligt positiv.

SMACD var för två veckor sedan nere kring nollzonen och har därefter lämnat en köpsignal som i fredags fick indexet att bryta upp över högstanivån i tradingrangen.

Sammanfattning: Efter skvalpandet kring standard line tog indexet fart upp mot den övre begränsningen kring 16300 som jag skrev om för en vecka sedan. Den gångna veckan avslutades med att en ny ATH-nivå noterades, den tredje gången i år. Den senaste veckans kraftfulla uppgång har fått dock fått de korta momentumindikatorerna att bli stretchade på ovansidan vilket innebär att risken är stor för att en rekyl närmar sig. Det är naturligtvis positivt att indexet tagit sig upp och etablerat ytterligare en ny högsta någonsin notering men en bättre strategi än att köpa utbrottet nu är att invänta en fortsättningsformation i samband med nästa rekyl. På medellång sikt fångas indexet i en stigande kil och utbrott från dessa sker i de flesta fall söderut, dock vet vi inte när. Indexet följer än så länge skolboken och att gå emot driften uppåt är med mitt synsätt fakirtrading. Om indexet vänder ner från nuvarande nivå får vi en första allvarlig varningssignal när/om stödet vid 15500 punkteras utan att snabbt återtas.

Motstånd: 16430 / 16500 / 17525
Stöd: 16330 / 16110-15910 / 15630

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 90-.
– Next day forecast indikerar att det är 61 procents chans för uppgång under måndagen.

SAAB B: Bryter upp från lågvollaläget

Teknisk analys SAAB B: Det blev inget utbrott upp genom 50-dagars medelvärde efter föregående analys och aktien har fram till i fredags noterats i en triangelliknande formation. Den gångna veckan avslutades med att priset bröt upp genom standard line och den sedan början av april fallande motståndslinjen.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut är uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras sedan början av juni i zonen där vi ombeds vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är trots den senaste tidens rekyl positiv vilket talar för att expansionen från lågvollaläget kommer att ske norrut.

SMACD lämnade i torsdags ett positivt kors men jag vill nu se att divergensen mellan SMACD-linjen och signallinjen blir tydligare.

SAAB-aktien har noterats med låg volla sedan mitten av mars och i slutet av den gångna veckan föll den till den lägsta nivån sedan början av februari. Den gången skedde prisexpansionen norrut. I fredags såg vi åter att aktien indikerar att expansionen kommer ske norrut även denna gång.

Sammanfattning: I fredags bröt SAAB-aktien upp genom MA-20, standard line och den fallande motståndslinjen. Nu vill jag även se att MA-50 passeras med en fortsättningsformation vilket ställer in siktet upp mot 650-kronorsnivån. När/om 624 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 624 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Ett alternativt sätt att rida vinsten efter att 123,75 passerats är att stänga positionen när EMA-8 punkteras med en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 580 kronor.

Motstånd: 600-601 / 614 / 624 / 648
Stöd: 592 / 580 / 570-567 / 561 / 556

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 60+.

Kinnevik B: Allt tajtare kontraktion

Teknisk analys Kinnevik B: I början av juni skrev jag att aktien kunde vara intressant att agera i men att det förutsatte en stark stängning över föregående dags högsta. Än så länge har inte en enda dag ens stängt över föregående dags högsta sedan dess. Nu är aktien nere vid ett vägskäl där fib 62% för den senaste uppgången samt gapstödet från den 30 mars möter upp.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras i zonen som påtalar för oss att risken är stor för skvalpiga rörelser men det är inte så långt kvar upp till zonen för positiv trend.

Volymbalansen är trots den senaste tidens rekyl positiv men utmanar nu tremånaderssnittet.

SMACD lämnade ett negativt kors den 8 maj och noteras sedan slutet av maj under nollzonen.

Även om det är många varningssignaler kring nuvarande nivå konstaterar jag att cykelindikatorn lämnade en positiv minidivergens i torsdags. Gummisnodden är extremt hårt spänd på nedsidan, vid en intressant stödnivå. Kort sagt är edgen mycket bra för en uppstuds.

Edgen är alltså bra för en uppstuds men vi behöver ändå se en positiv fortsättningsformation kring denna nivå. Om det visar sig att 148 kronor punkteras med en dagsstängning och nivån inte tas tillbaks omgående fallerar den strategi jag nämner ovan och då väntar vi till nästa nivå vid 135 kronor innan aktien på nytt kan bli intressant men då med en annan strategi.

Sammanfattning: När/om 159 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 159 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 148 kronor.

Motstånd: 154,00 / 159,50 / 162,55
Stöd: 148,00 / 140,45 / 135,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 8+.