BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 25 – 2024

OMXS30: Punkterade tradingrangen med kraft

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 fångas dels i en stigande kil och de senaste veckorna även i en range mellan ATH-nivån vid 2648 och 2575. Det vanligaste är att expansion från stigande kilar sker söderut men än så länge har köparna vid varje test sedan början av februari kommit tillbaka vid stödlinjen i kilen och därefter inlett ett nytt positivt trendben. De negativa divergenserna, framförallt i de lägre tidsupplösningarna, varnar för att en rekyl rycker allt närmare. Så länge indexet fångas innanför de senaste veckornas begränsningar mellan 2648 och 2575 ska vi vara beredda på tvära kast och slagiga rörelser. Den av nivåerna som punkteras eller tas ut kommer troligen följas av en expansion i den riktningen.”

OMXS30 inledde veckan skvalpigt och bröt med minsta möjliga marginal upp genom den fallande motståndslinjen i onsdags för att avsluta veckan med en punktering av tradingrangen och MA-50. Inte en enda gång sedan priset skar upp genom standard line och MA-50 den 14 november har indexet stängt under MA-50 men så blev det i fredags. OMXS30 föll den gångna veckan med 1,8 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 6,9 procent.

Det vanligaste är att expansion från stigande kilar sker söderut men än så länge har köparna vid varje test sedan början av februari kommit tillbaka vid stödlinjen i kilen och därefter inlett ett nytt positivt trendben. I veckografen blev det den kraftigaste nedgången sedan mitten av januari.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att företrädesvis agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen den gångna veckan har förutom i torsdags noterats under snittet. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december men nu utmanas tremånaderssnittet.

SMACD lämnade den 27 maj ett högt negativt kors vilket var det första sedan den 28 mars och det är fortfarande i spel. Nu utmanas stödområdet kring nollan och det blir nu intressant att se om nivån respekteras så att vi får en repris av utvecklingen i slutet av april.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick inte mer än till 37 procent. Just nu är det 78 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,2 procent vilket är lägre än snittet vid 5,4 procent.

På ovansidan möter närmast golvet i den tidigare konsolideringen vid 2575 följt av zonen mellan 2590-2610 och 2630-2636 samt den senaste ATH-noteringen vid 2648.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 2557-2548 följt av 2522 och zonen vid 2510-2490.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: OMXS30 visar nu kortsiktig svaghet inom en övergripande positiv långsiktig trend. Om det visar sig att 2555 punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot området kring aprillägsta vid 2500-2475. Om däremot priset vänder upp och därefter återtar den senaste kortsiktiga toppen vid 2632 är det goda chanser för ett test av ATH-nivån vid 2648. Som jag skrivit om den senaste tiden behöver någon av tradingrangens begränsningar tas ut eller punkteras för att varannandagsrörelserna ska upphöra och nu är det alltså en förhöjd risk för ett tilltagande säljtryck när nivån gett vika och dessutom gjorde det med en relativt kraftigt negativ candle. Det jag inte vill se nu är att volymen tilltar i samband med att stödnivåer punkteras. Förhoppningsvis respekteras fib 62% vid 2542 vilket i så fall ställer in siktet mot aprillägsta. Nu väntar man bäst in en positiv candlesticksformation vid en stödnivå innan det är dags att åter agera för uppgång.

Motstånd: 2575 / 2590-2610 / 2630-2636 / 2648
Stöd: 2557-2548 / 2522 / 2510-2490

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 40-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: Nya ATH-noteringar men även nya varningssignaler

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Trots att den senaste uppgångsfasen divergerar negativt mot alltfler indikatorer har vi än så länge inte bjudits på någon säljsignal. Om inte nästa vecka drar upp genom fredagens högsta är det en varningssignal för att momentumet håller på att mattas av. Så länge vi inte bjuds på en negativ bekräftad omslagsformation är siktet inställt norrut. Den positiva trenden pågår och kommer göra det fram till att vi ser nya lägre högsta som följs av nya lägre signifikanta lägsta. Gannprojektionen indikerar området kring 5500 som nästa tuffa motståndsnivå och om rekyler inte punkterar fib 50% för förra veckans uppgång talar mer för att den nivån nås än att nya signifikanta lågpunkter kommer grusa uppgången.”

Den gångna veckan inleddes med ett par dagars test av ATH-området jag skrev om för en vecka sedan. I onsdags gapade indexet upp och markerade en ny ATH-notering vid 5447 och än så länge håller sig indexet kvar i en tajt zon, som dock riskerar att utvecklas till en ö-formation. Totalt steg indexet med 1,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 13,9 procent. I veckografen blev det den tredje veckan i rad som utvecklades till en positiv reversal.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen hos 200-dagars medelvärde, pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen har bortsett från i tisdags och fredags legat över det det dagliga snittet. Volymbalansen är fortsatt positiv.

SMACD lämnade i torsdags en köpsignal och nu blir det intressant att se om den följs av en tydlig divergens mot signallinjen vilket stärker oddsen för uppgång.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 67 procent och antal aktier över MA-50 noteras kring 44 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent. Det är nu bara 45 procent av aktierna som bygger upp indexet som noteras över 50-dagars medelvärde.

VIX (den förväntade vollan) backade med marginella 0,6 procent den gångna veckan och noteras under både de långa och korta medelvärdena.

Bredden mellan bollingerbanden noteras kring 4,1 vilket är klart lägre än snittet vid 5,6 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Standard line passerades åter den 3/5
– MA-50 återtogs den 6/5
– Ny ATH vid 5447 i onsdags

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Historiskt svag period fram till veckan efter midsommar
– Bearish doji star i onsdags som fortfarande är i spel

På ovansidan möter närmast 5447 följt av 5475 och zonen mellan 5490-5510.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 5410-5390 följt av 5376 och 5342 samt 5327.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Indexet noteras fortfarande i en stigande trend och än så länge är det inga tecken på att det positiva sentimentet är på väg att fallera. Det krävs flera signaler och punkteringar av stöd för att sentimentet ska vända. Det ser ut som att indexet kommer fortsätta uppåt och till att börja med testa av 5500-nivån, vilket är en viktig nivå som många bevakar. På nedsidan är framförallt den senaste lågpunkten vid 5200 som tilldrar sig mitt intresse. I den negativa vågskålen är flera av momentumindikatorerna hårt spända och uppvisar negativa divergenser. Om priset lämnar de senaste tre dagarna med ett gap innebär det att vi bjuds på en ö-formation som i så fall är en negativ pusselbit. Även om indexet är överköpt är det goda förutsättningar för att en kommande rekyl kommer bli köpvärd vid någon av de närmaste stödnivåerna. Om rekylen skulle bli så djup att lågpunkten kring 5200 ger vika ökar risken för att vi kommer bjudas på en utmanande nedgång. Mitt huvudspår är alltså att indexet ska vidare upp men att risken för en rekyl är stor och den ska vi vara köpare i om den inte blir ohälsosamt stor.

Motstånd: 5447 / 5475 / 5490-5510
Stöd: 5410-5390 / 5376 / 5342 / 5327

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 85-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 53%.

DAX: Punkterade både standard line och MA-50 i veckan

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den senaste ATH-nivån har indexet inlett en rekyl som fortfarande pågår. Bredden mellan bollingerbanden (vollan) är nere på den lägsta nivån sedan slutet av februari och det blir intressant att se om expansionen från lågvollaläget kommer ske uppåt eller nedåt. Med tanke på säsongen och den flackare toppen i samband med den senaste ATH-noteringen kan det behövas ett tydligt omtag för att återigen locka tillbaka köparna. Om MA-50 punkteras utan att snabbt återtas då det riskerar att trigga en tilltagande säljtryck ner mot aprillägsta vid 17620.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt men i torsdags punkterades MA-50 och det fick säljtrycket att tillta så att priset i fredags var nere och testade av 100-dagars medelvärde. Totalt backade DAX med 3,5 den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,5 procent. I veckografen blev det den kraftigaste nedgången sedan första veckan i augusti.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom att lutningen hos MA-200, pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 22 februari.

SMACD lämnade den 24 maj ett högt negativt kors. Än så länge är momentumet för nedgång tydligt och i prisgrafen ser jag inte någon bekräftad positiv omslagsformation. Nu ser det ut som att nollzonen håller på att punkteras och det är ytterligare en negativ pusselbit. Redan om stödet som vid MA-100 kring 17950 ger vika riskerar säljtrycket att tillta och med det ta sig ner till aprillägsta vid 17625 som är sista anhalten innan indexet drar ner för att testa området vid 200-dagars medelvärde vid 17000-nivån. Nu vill jag till att börja med se en stark stängning över föregående dags högsta och därefter en passering av standard line vid 18430 och därefter att senaste ATH-nivån vid 18900 som i så fall ställer in siktet mot 20000-nivån.

Motstånd: 18175 / 18370 / 18650 / 18785
Stöd: 18020-17980 / 17950 / 17875 / 17625

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 28-.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans för uppgång under måndagen.

Skanska B: Inväntar positiv stängning över molnet

Teknisk analys Skanska B: Standard line återtogs den 30:e januari men det skvalpiga utseendet fortsatte, även om priset drog sig upp till 200 kronorsnivån under våren. Nu har priset fallit ner under cloud span b men än så länge håller sig lagging line över denna nivå. Nu vill jag se att priset tar sig upp över cloud span b och lagging line tar sig upp över priset.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att peka ut är uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi uppmanas vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Vollan är låg vilket innebär att positiva candlesticksformationer som tar ut molnet kan leda till en kraftig uppgång.

Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade ett positivt kors i torsdags.

Sammanfattning: Det är en hel del varningssignaler i Skanska där bla punkteringen av cloud span b är en av dem och volymbalansen en annan. Samtidigt såg vi en relativ styrka i början av förra veckan där aktien tog fart från stödet kring MA-200 området men hyfsat engagemang. En första positiv pusselbit kommer en passering med en stark stängning över molnet att vara. Nästa positiva signal får vi när/om lagging line (den blå linjen) tar sig upp över priset. Det jag inte vill se är att torsdagens högsta blir en ny lägre topp vilket en punktering av lågpunkten för en vecka sedan vid 180 kronor i så fall bekräftar. En etablering under MA-200 riskerar att få säljtrycket att tillta ner mot 170-165 kronorsnivån. Ett så kallat Ichimoku LL (det jag beskrev ovan) ställer till att börja med in siktet mot 210 kronor och i nästa skede 235-245 kronor.

Motstånd: 192,90 / 198,00-202,00 / 205,00
Stöd: 186,15 / 180,50-179,50 / 173,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 72-.

Handelsbanken A: Flera tecken på att en botten är nådd

Teknisk analys Handelsbanken A: Det blev inte något gap upp över 113 kronor efter den senaste analysen och därmed inte något effektuerad setup. Aktien har därefter fallit ner till 95-kronorsnivån där det ser ut som köparna försöker ta sig tillbaka. Lagging line har smugit sig upp över priset och den fallande motståndslinjen passerades i veckan, även om det är lite tidigt att ropa hej.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla lutningen på MA-200 är svagt uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för att risken för mer nedförsåka är stor.

SMACD har efter det låga korset i början av april effektuerat ett nytt kors och en positiv trampolin. Nu närmar sig nollan som om den tas ut är ytterligare en pusselbit som talar för att en botten kan ha nåtts.

Volymbalansen bröt i slutet av veckan upp över snittet och är nu neutral.

Sammanfattning: Priset jobbar nu med att ta ut 100-kronorsnivån samtidigt som vi ser lagging line (den blå linjen) ta sig upp över priset. Även om det är flera tuffa motstånd kvar på ovansidan och där jag framförallt bevakar MA-200 vid 105 kronor och cloud span b som för dagen noteras kring 110 kronor men i diagrammet ser vi att det faller de närmaste veckorna. Säsongsmässigt har Handelsbanken historiskt haft en tuff period fram till perioden efter midsommar då ”höstuppgången” inletts. Från den 24/6 till slutet på året har Handelsbanken stigit i 69 procent av åren och snittutvecklingen har varit +13,9 procent. De gånger aktien noterats över MA-200 har juli månad varit den bästa under året för Handelsbanken som stigit i 94 procent av fallen så varit fallet.

Motstånd: 101,60 / 104,40-105,50 / 109,60-110,50
Stöd: 100,00-98,00 / 96,40 / 95,20 / 93,20

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 59+.