BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 25

OMXS30: Överköpt vid vattendelaren 1600

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckans uppgång har fått gummisnodden att bli hårt spänd på ovansidan men inte lika extremt som hos DAX och SP500. Fredagens stängning över MA-200 ska bli intressant att följa. Fram till dess att vi bjuds på en negativ candlesticksformation och en dagsstängning under föregående dags lägsta noteras anser jag att vi fortsätter navigera för uppgång.”

Den gångna veckan fortsatte upp men när motståndet kring 1600 nåddes i torsdags såg vi tecken på att det började gå tungt. Totalt steg den gångna veckan med 1,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 14,6 procent. Fram till i fredags hade det svenska storbolagsindexet stängt på plus 8 dagar i rad och stigit med 100 punkter vilket inför veckans sista handelsdag talade för att en rekyl låg bland korten.

Uppstudsen som initierades vid månadsskiftet nådde i tisdags upp till fib 50%-nivån av maj månads nedgång. En nivå som jag tolkar som en vattendelare.

Initialt föll OMXS30 ner till den korta sentimentsnivån som indikeras av EMA-8 i fredags, men stängningen skedde i den övre delen av kursstapeln. Både onsdagen och fredagen var nere och testade av 1580-nivån som vid bägge tillfällena sög upp säljtrycket.

I detta korta tidsperspektivet noteras indexet strax under den psykologiska 1600-nivån, samtidigt som de kortare momentumindikatorerna noteras högt.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till -0,2 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast med troliga nya lägre lägsta.

Volymen har den gångna veckan noterats under snittet vilket är en varningssignal.

På ovansidan möter närmast området kring 1600 följt av 1615.

På nedsidan hittar vi närmast 1580 följt av området kring primärtrenden vid 1560.

På lång sikt är jag nu neutral och kommer att avvakta utvecklingen kring årsmedelvärdet och primärtrenden.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ och vill till att börja med se om/hur 50-dagars medelvärde och molnet tas tillbaks.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 12 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -1,0 procent.

Sammanfattning: Än så länge har inte sentimentsnivån för maj månads nedgång tagits ut, för det krävs en etablering över 1600. I den positiva vågskålen har den kraftiga uppstudsen sedan månadsskiftet inte lett till någon rekyl utan köparna har snabbt kommit tillbaks. Även om indexet är kortsiktigt överköpt är det varken någon bra edge för upp- eller nedgång på någon veckas sikt. Historiskt har den kommande veckan utvecklats relativt svagt men det är en ”mjuk” pusselbit. Fram till dess att en negativ candlesticksformation bekräftas vilket en dagsstängning under föregående dags lägsta innebär navigerar jag vidare uppåt. En passering av 1615 ställer in siktet mot 1650 och eventuellt 1700 medan en punktering av 1545 indikerar att det krävs ytterligare omtag för att få med sig tillräckligt med köpare för att driva indexet vidare uppåt.

Motstånd: 1598-1605 / 1615 / 1625 / 1648
Stöd: 1580 / 1572 / 1560 / 1545 / 1525

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 80.

SP500: Flaggar upp för ny tilltagande rörelse

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”När trendfasnoteringen historiskt sett ut som nu har det i de flesta fall lett till slagig handel. Just är det troligen en bra strategi att agera åskådare tills molnen som skymmer sikten skingrats.”

Den gångna veckan har noterats i en tajt range som blev den minsta sedan mitten av april. Nivån kring 2900 har lockat till sälj och gapstödet kring 2875, där även 50-dagars medelvärde möter upp, har agerat stöd. Den totala uppgången den gångna veckan blev 0,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 15,2 procent.

I månadsgrafen noteras juni än så länge som en bullish piercing line men i veckografen utvecklades föregående vecka till en bearish doji star.

Som jag skrev för en vecka sedan håller många aktörer andan inför det stundande räntebeskedet från Fed på onsdag. Den kraftiga uppgången första veckan i juni är troligen ett tecken på att placerarkollektivet tolkar Fed som något mer duvaktig än tidigare men frågan är om förväntningarna infrias på onsdag. Besked om att räntan eventuellt kommer att sänkas kommer troligen trigga nya uppgångar vilket även den tekniska flaggan antyder. Infrias inte förväntningarna på duvaktiga besked från Fed är risken stor för en ny lägre signifikant topp och ett nytt säljtryck.

Dagsmomentum (RSI-14) har planat ut efter att ha tagit ut 50-nivån. De kortare momentumindikatorerna indikerar fortfarande att risken är relativt stor för en lokal topp.

Det blir nu spännande att se om det är en flaggstångsformation som laddar upp för nästa ben uppåt eller om vi ser tecken på en huvud-skuldra.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är nu helt platt och trendfasindikatorn noteras kring +0,1 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast och en slagig period.

Volymen har även den senaste veckan varit extremt låg och volymbalansen håller på att balansera kring tremånaderssnittet.

Antal aktier av de som ingår i indexet och noteras över 200-dagars medelvärde är nu uppe på 63 procent. Under uppgångsfaser vill jag inte att mindre än 60 procent noteras över primärtrenden så detta blir alltså en positiv pusselbit.

VIX (den förväntade volatiliten den närmaste månaden) noteras nu kring lågpunkten som vi såg i slutet av maj och frågan är om nedgången och lugnet fortsätter eller om vi kommer att bjudas på en ny vändning upp.

På ovansidan möter närmast 2900-2911 följt av 2950-2955.

På nedsidan möter närmast 2875 följt av 2860-2856 och 2820-nivån samt 2800.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över EMA-8, MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt
– VIX fallande och under senaste extremnivån vid vid 23 från början av maj

I den negativa vågskålen:
– Lagging line intrasslat i prisområdet
– Negativ minidivergens mot de kortare momentumindikatorerna

På lång sikt är jag nu neutral tills jag ser om passeringen av MA-200 håller och hur/var nästa pivottopp markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral men om MA-50 punkteras utan att snabbt tas tillbaks kommer jag åter bli svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv men vill inte se en ny lägre lågpunkt.

Sammanfattning: Juni månad startade med en kraftfull uppgång som den senaste veckan tagit en paus inför det stundande räntebeskedet på onsdag, vilket resulterat i en flaggstångsformation. Det vanligaste scenariot är ett utbrott uppåt vid liknande kontraktioner men samtidigt har risken för en rekyl ökat efter tisdagens bearish engulfing kring motståndsområdet som 2900 och ichimokumolnet utgör. På ovansidan hittar vi framförallt motstånd kring 2900 och 2950-nivån och på nedsidan 2800, primärtrenden och vändningen vid 2730. Mitt huvudspår är till motsatsen bevisas att en eventuell rekyl vänder upp från en högre lågpunkt och att siktet är inställt på nya uppgångar mot 3000-nivån.

Motstånd: 2894 / 2900-2911 / 2950-2955 / 3000
Stöd: 2880 / 2875 / 2867 / 2856 / 2831 / 2800

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 55.

DAX: Pausformation strax över vattendelaren 12000

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I månadsgrafen håller juni på att utvecklas bullish piercing line. Den kraftiga uppgången under föregående vecka har fått cykelindikatorn och övriga korta momentumindikatorer att bli kraftigt spända på ovansidan vilket ökat risken för en rekyl eller pausformation”.

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap men redan vid 12225 gick det tungt. Resten av veckan noterades inom den smalaste rangen sedan första veckan i maj. Totalt steg den gångna veckan med 0,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 14,6 procent.

I veckografen tolkar jag den gångna veckan som en doji efter ett gap och det kommer bli spännande att se om det är förra veckans högsta som tas ut eller om den korta sentimentsnivån kring EMA-8 i dagsgrafen åter punkteras.

Även om de korta momentumindikatorerna har vänt ner lite noteras de fortsatt på relativt höga nivåer och risken är fortsatt stor för en rekyl.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt nåtriktat. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -0,2 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymbalansen är fortsatt positiv.

Sammanfattning: Den senaste veckans pausformation tolkar jag än så länge som positiv och förutsättningarna för en fortsättning uppåt är goda. Så länge inte DAX etablerar sig under molnet vid 11870 är sentimentet på kort till medellång sikt positivt. Om standard line punkteras utan att snabbt tas tillbaks ökar risken för ett nytt test av primärtrenden men så länge nya högre lågpunkter fortsätter följas av nya högre pivottoppar kommer jag vara svagt positiv.

Motstånd: 12140 / 12230 / 12270 / 12310 / 12435
Stöd: 12050 / 12000 / 11920 / 11830 / 11775

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 64.

SAAB B: Negativ formation kring 300 kronor

Teknisk analys SAAB B: Det skulle några dagar innan stödet punkterades och aktien föll snabbt med nästan 5 procent innan golvet i den fallande kanalen nåddes. De senaste veckorna har aktien rekylerat upp och nådde i torsdags 300-kronorsnivån där vi ser tecken på att köpintresset är på väg att avta.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att definiera lutar nedåt och trendfasindikatorn skrivs till -2,3 vilket innebär att vi företrädesvis ska ta position för nedgång i samband med uppstudsar.

I tisdags nådde aktien upp till det övre bollingerbandet och i fredags bekräftades den fallande örnen från tidigare i veckan.

Lagging line har den senaste månaden noterats under priset som i sin tur befinner sig under både 200-dagars medelvärde och ichimokumolnet, som jag tolkar som negativa pusselbitar. Den stigande volymbalansen de senaste två veckorna kan dock vara ett tecken på att större aktörer trots allt söker sig in i aktien vilket jag placerar i den positiva vågskålen.

Sammanfattning: Även om aktien är överköpt har detta utseende i de flesta fall inneburit högre noteringar på någon veckas sikt. Trots detta talar en dagsstängning under förra fredagens stängning vid 290 kronor för nedgång. Punkteras 290 kronor innebär det att den korta sentimentsnivån vid EMA-8 punkteras ger vika vilket senaste skedde den 17 maj och det blev triggern till nedgången mot 264 kronors-nivån. I detta fall kommer vi i så fall hitta stöd kring 280 kronor och senaste lågpunkten vid 264 kronor. Om det istället visar sig att 300 kronor tas ut med en dagsstängning ställs siktet in mot 307- eller eventuellt 311-kronor.

Motstånd: 296,60 / 300,00 / 306,60 / 311,90
Stöd: 290,30 / 287,70 / 281,40 / 277,40

Cykelindikatorn noteras inför dagen nedåtriktad kring 73.

Alfa Laval: Bearish engulfing strax under standard line

Teknisk analys Alfa Laval: Det skulle ta fram till i mitten av maj innan vi bjöds på en positiv minidivergens vid ett stöd (molnet) men redan efter en dags uppgång bromsade turning line uppstudsen. Nu har både molnet punkterats och lagging etablerat sig under priset vilket är negativa pusselbitar.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att definiera är nu nedåtriktad och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring -1,7 vilket innebär att vi företrädesvis ska agera för nedgång vid negativa candlesticksformationer och uppstudsar.

I torsdags nådde Alfa Laval upp till 20-dagars medelvärde kring 204 kronor som senast nivån testades underifrån i slutet av mars bjöd på motstånd. I onsdags effektuerades en dykande falk som är en släkting till en bearish harami men med en grön bebis och denna bekräftades i fredags.

En dagsstängning under fredagens lägsta vid 198,65 kommer resultera i att priset tar sig under turning line och lagging line punkterar molnet. Detta är en formation som är mycket negativ men så länge stöden på nedsidan är intakta kan de suga upp säljtrycket, åtminstone tillfälligt.

Sammanfattning: De senaste dagarnas negativa candlesticksformation kan trigga en dagsstängning under fredagens lägsta vid 198 kronor vilket innebär att siktet i första hand ställs in mot den senaste lågpunkten vid 193 kronor och därefter 184 kronor. om det visar sig att aktien istället tar ut standard line hittar vi nästa motståndsområde kring 210-214 kronor.

Motstånd: 202,50 / 204,80 / 209,00 / 213,30
Stöd: 198,20 / 196,30 / 192,00 / 187,80

Cykelindikatorn noteras inför veckan kring 64.