BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 25

OMXS30: Gummisnodden extremt hårt spänd på nedsidan

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan har tagit OMXS30 upp till taket i den stigande kanalen där även marshögsta möter upp. De korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan och det råder i flera fall en negativ divergens mot priset. Självklart kommer inte uppgången att fortsätta utan tydliga rekyler men det som är intressant är hur rekylerna kommer att se ut. Blir det en ny ABC-korrektion som vi såg i början av maj och därefter en nytt fint köpläge eller kommer viktiga sentimentsnivåer punkteras och locka till ett stort säljtryck? Även om mycket tyder på att en rekyl rycker närmare har vi inga signaler som tyder på att indexet toppat. Mitt huvudspår är att nästa rekyl kommer vara ett bra köpläge när en positiv candlesticksformation effektueras.”

Den gångna veckan inleddes med en bearish harami som bekräftades dagen efter. I torsdags lämnade ett negativt gap kvar en ö-formation kring 1700 vilket utgör en negativ omslagsformation. Totalt backade OMXS30 med hela 7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 9,2 procent. Nedgången var den kraftigaste sedan mitten av mars och volymen låg över snittet men klart under bottenformationen i mitten av mars.

Veckan avslutades med ett försök att ta återta 20-dagars medelvärde men stängningen skedde kring samma nivå som i torsdag kring stödområdet som 1600 utgör tillsammans med standard line. Helst vill jag inte se golvet i den stigande kanalen och 50-dagars medelvärde punkteras, i alla fall inte med tilltagande negativa candlar under hög volym. Om inte rekylen snart sugs upp är dock risken efter punkteringen av 200-dagars medelvärde att det kan behövas en ny körare nedåt innan ett varaktigt köpintresse åter infinner sig.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde har så smått börjat luta upp. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring +0,7 vilket innebär att risken åter ökat för skvalpiga rörelser med tvära kast.

Volymen den gångna veckan har legat under snittet förutom i torsdags och tisdags. Volymbalansen är fortsatt positiv men utmanar nu bekräftelsenivån från den 29 maj vilket är en varningssignal.

Isen har åter blivit tunnare. Det är nu bara 35 procent av largecapaktierna som noteras över MA-20, 46 procent över MA-100 och 39 procent över MA-200.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1625 följt av 1634 och 1642 samt 1656.

På nedsidan hittar vi närmast 1605-1596 följt av 1583 och 1576-nivån.

På lång sikt är jag neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 17 av de 33 senaste åren (52%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,5 procent. Indexet har stigit 7 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,4 procent högre.

Sammanfattning: OMXS30 närmar sig nu golvet i den stigande kanalen samtidigt som nedstället den senaste veckan fått gummisnodden att bli extremt hårt spänd på nedsidan. När jag studerar vad som hänt på en veckas sikt när gummisnodden varit lika hårt spänd som nu, bredden mellan bollingerbanden varit mer än 15 och indexet befunnit sig under MA-200, har det lett till att OMXS30 stått högre i 67 procent av fallen en vecka senare. Den genomsnittliga utvecklingen har vid dessa tillfällen varit +1,9 procent efter fem dagar. Vi ska dock vara beredda på att även om en kortare uppstuds inleder veckan är risken stor för en ny lägre topp och lågpunkt för att fullborda rekylen, en så kallad abc-korrektion. Så länge inte majlägsta punkteras utan att snabbt återtas tolkar jag det som troligast att förra veckans högsta kommer att tas ut innan majlägsta vid 1460 ger vika.

Motstånd: 1625 / 1634 / 1642 / 1656
Stöd: 1605-1596 / 1583 / 1576 / 1567

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 11.

SP500: En duva kring stödet vid 3000

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter ännu en stark vecka utmanas nu 3200-nivån där dessutom en tidigare platt cloud span b möter upp. Risken är stor för en rekyl men samtidigt vet vi att en uppgång som sker med stor kraft kan pågå längre än vad som verkar logiskt. Det som nu tilldrar sig mitt största intresse är hur en kommande rekyl kommer att se ut. Om den respekterar tidigare stödnivåer och köparna åter kommer tillbaks med kraft är det ett tecken på att det underliggande sentimentet är fortsatt starkt. Om rekylen får säljtrycket att tillta, stöd punkteras som om de inte fanns och stora candlar blandas med gap som inte täpps till, då ökar risken för en jobbig rekyl eller eventuellt inledningen av en ny nedtrend. Mitt huvudspår är att nästa rekyl kommer vara ett bra köpläge när en positiv candlesticksformation effektueras.”

S&P 500 inledde den gångna veckan med att försöka bryta upp genom 3200-nivån men ett redan spänt läge fick istället indexet att gapa ner efter en inside day i tisdags som bekräftades i onsdags. Torsdagen blev en blodröd dag som föll hela vägen ner till 3000-nivån där standard line, 200-dagars medelvärde och en stigande stödline mötte upp. Totalt backade indexet med 4,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu uppgår till 5,9 procent.

I och med att priset gapade upp till 3200-nivån och även lämnade detta området med en lucka i prisgrafen är detta att betrakta som en ö-formation, vilket normalt leder till nedgångar. Senast vi bjöds på en ö-formation var i början på april men den gången var det för uppgång.

Under de senaste veckorna har jag pratat om obalanserna som skapas vid lite väl kraftiga uppgångar. Förr eller senare kommer detta att justeras till och det kan ske på tre olika sätt: 1. En utdragen konsolidering skapar ett nytt jämviktsläge. 2. En snabb och brant rekyl. 3. Pyspunka med allt lägre toppar och bottnar. Det vi sett de senaste dagarna är utan tvekan alternativ två. Det vi däremot inte vet är om nedgången är klar. Fredagens bullish homing pigeon skapar i alla fall vissa förhoppningar om att så är fallet, speciellt när denna effektueras kring en viktig stödnivå som i detta fall. En dagsstängning över EMA-8 (den punktstreckade tunna linjen) kan vara en indikation på att nästa ben uppåt är inlett. Om däremot fredagens lägsta punkteras och vi bjuds på ytterligare stora röda candlar med stor volym som punkterar stödnivåer som om de inte existerar, riskerar att ta ner indexet mot 2800-nivån.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut har så smått börjat vrida upp. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring +1,0 vilket innebär att vi alltmer ska snegla åt trendföljande strategier och köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen den gångna veckan har legat under det dagliga snittet, förutom i torsdags. Volymbalansen är positiv men föll igår under torsdagen ner under lågpunkten/bekräftelsenivån från den 4 juni men nivån återtogs i fredags vilket är positivt.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras inför den kommande veckan till 39.

VIX (den förväntade vollan) steg från med 47 procent den gångna veckan för att stänga något avtagande kring 36.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 drog under april och maj ihop sig till ner till 6 men noteras nu kring 13.

På ovansidan möter närmast 3073 följt av 3124 och 3164.

På nedsidan möter närmast 3013 följt av 3000 och 2970 samt 2933.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över molnet
– Än så länge noteras indexet över fib 50% för uppgången sedan marslägsta

I den negativa vågskålen:
– Svag säsong
– Negativ ö-formation kring 3200-nivån
– Extrem distributionsstapel som punkterade flera viktiga sentimentsnivåer

På lång sikt är jag neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Efter den bekräftade ö-formation kring 3200 har risken ökat för en konsolidering vilka brukar präglas av tvära kast och slagig handel. Än så länge är det viktiga stödområdet kring 2800 intakt vilket innebär att det är större chans för nya högre signifikanta toppar än att marslägsta kommer ge vika. Om fredagens duvformation leder till att EMA-8 tas ut ställs siktet in mot att täppa till luckan upp mot ö-formationen vid 3200. Som jag skrev ovan är det gott om stödnivåer som möter upp just kring 3000-nivån och fram till nivån ger vika talar mycket för att vi bjuds på en fortsättningsformation kring nivån. Passeras ö-formationen ställs siktet in mot ATH-nivån vid 3400. Vi kan självklart inte utesluta att en punktering av fredagens lägsta kommer leda till ett tilltagande säljtryck men fram till dess är mitt huvudspår att indexet ska vidare upp.

Motstånd: 3073 / 3124 / 3164 / 3200
Stöd: 3013 / 3000 / 2970 / 2933

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 31.

DAX: Extremt hårt spänd gummisnodd

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan cloud span b passerades har uppgången varit lite väl parabolisk för att vara hälsosam. Risken har ökat för att en kommande rekyl kan bli brant och förhållandevis djup. Mitt huvudspår är att nästa rekyl kommer vara ett bra köpläge när en positiv candlesticksformation effektueras.”

Den gångna veckan inleddes med en negativ omslagsformation som utvecklades till en ö-formation och en punktering av både 200-dagars medelvärde och 12000-nivån. Totalt backade DAX med 7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 9,8 procent. I veckografen ledde det till att en bearish harami effektuerades. Senast vi bjöds på en negativ omslagsformation stängde dock den kommande veckan högre än de senaste veckorna och eliminerade omslaget.

Även om den pågående rekylen varit kraftfull och punkterat primärtrenden är dock golvet i den stigande kanalen intakt. Dagsmomentum varnade för en rekyl efter att ha divergerat negativt från en hög nivå och SMACD har nu planat ut kring 15-nivån.

Risken är alltså stor för att rekylen inte är klar men det är en viss tröghet inbyggd i indikatorerna som gör att de inte riktigt hinner med vid snabba rörelser som vi sett nu.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar saknar riktning och trendfasindikatorn noteras vid +0,7 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Sammanfattning: Gummisnodden börjar bli hårt spänd på nedsidan samtidigt som stödnivån kring 11850 utmanas. En positiv fortsättningsformation kommer troligen vara värd att haka på redan nu och även om nedgången fortsätter till den senaste lågpunkten kring 11000. Det jag inte vill se är att volymen tilltar i samband med långa röda candlar utan att stödnivåer respekteras. Mitt huvudspår är att nästa en kommande positiv candlesticksformation är köpvärd, åtminstone ner mot standard line och golvet i den stigande kanalen.

Motstånd: 12000 / 12140 / 12302 /12470
Stöd: 11850 / 11575 / 11535 / 11390

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 15.

Boliden B: Bullish engulfing och PDIV kring kanalgolvet

Teknisk analys Boliden: Rekylen jag varnade för i samband med föregående analys kom i fredags ner till kanalgolvet där även standard line mötte upp. Nivån sög upp säljtrycket och effektuerade en bullish engulfing som utvecklades med en volym som var 28 procent högre än tremånaderssnittet i samband med en positiv minidivergens.

Den långa trenden (MA-200 i dagsgrafen) som jag använder bla lutningen på MA-200 för att peka ut saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn skrivs till +0,9 vilket innebär att vi troligen snart bör tillämpa trendföljande strategier men än så länge vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Cykelindikatorn vände i fredags upp från en förhållandevis låg nivå vilket innebär att förutsättningarna nu är goda för en uppgång upp mot tidigare topp som i detta fall hittas kring 220 kronor.

Sammanfattning: Fredagens bullish engulfing i samband med en positiv minidivergens indikerar att en uppgång mot senaste topp vid 220 kronor kan vara påbörjad. När/om nivån nås bör man vara beredd på en motreaktion och bör antingen stänga en del av positionen, hela eller tajta till stoppen som initialt inte bör placeras högre än 198 kronor. Skulle 220 kronor passeras hittar vi nästa motstånd kring primärtrenden och 225 kronor men därefter är det relativt fritt upp till 240-kronorsnivån.

Motstånd: 211,90 / 214,70 / 219,65 / 227,60
Stöd: 200,00-198,85 / 193,90 / 185,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 21.

Securitas B: PDIV kring kanalgolvet med long legged doji

Teknisk analys Securitas B: Det blev en uppgång på ungefär 10 procent på fyra dagar efter föregående analys och därefter en rekyl ner mot området kring stanard line och 50-dagars medelvärde. Ytterligare en ny högre lägsta blev startskottet på en uppgång mot kanaltaket vid 135 kronor. Den senaste veckan har Securitas precis som de flesta andra aktier rekylerat och nådde i torsdags golvet i den stigande kanalen. Veckan avslutades med en long legged doji.

Den långa trenden som jag bland annat använder lutningen på 200-dagars medelvärde för identifiera lutar svagt nedåt. Trendfasindikatorn noteras kring -1,0 och vi ska vara medvetna om att ett köp sker emot den rådande längre driften nedåt.

Volymbalansen ser ut att jobba för att etablera sig över tremånaderssnittet men samtidigt vill jag se bekräftelsenivån från den 5 maj tas ut för att jag ska anse att den är positiv.

I fredags effektuerades en positiv minidivergens samtidigt som vi bjöds på en long legged doji kring kanalgolvet. Den av nivåerna som passeras vid en long legged doji ställer ofta in siktet mot nästa mål.

Sammanfattning: Sedan början av april har varje rekyl sugits upp kring området vid standard line, inom några få dagar. Nu är det lite upp till bevis. Om fredagens lägsta vid 116,90 punkteras utan att snabbt tas tillbaks ställs siktet in mot 110-kronorsnivån. Passeras 122,60 kan ett ben upp mot primärtrenden vara inledd. Vid en uppgång ska vi dock vara beredda på att redan gapet från i torsdags kan leda till motreaktioner.

Motstånd: 123,10 / 125,25 / 128,75 / 130,90
Stöd: 116,10 / 113,95 / 110,40 / 108,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 10.