BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 25

OMXS30: Testar nu vattendelaren kring standard line

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör passerades har de flesta dagscandlar varit nere och känt på nivån. Stängningarna har däremot skett över nivån som lockat tillbaka köparna och det är en svagt positiv pusselbit. Den positiva volymbalansen, den tjocka isen och trendfasindikatorn i den positiva delen som uppmanar oss att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyl är i spel. Så länge vi inte utsätts för ett nedställ som eliminerar detta utseende kommer jag vara positiv och ser varningssignalerna som det de är. När vi får säljsignaler agerar vi på dem men det har vi alltså inte fått några än.”

Den gångna veckan inleddes med en ny rekordnotering som körde in i 2300 och vände ner till en doji, som följdes av en bearish engulfing samt avslutades med stängningar under både EMA-8 och MA-20. Totalt backade OMXS30 med 1,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 19,9 procent. I veckografen resulterade det i en tydlig bearish enfulfing. Fredagens stängning skedde precis på den platta standard line samt MA-50. En rekyl är med detta inledd och nu blir det spännande att se hur djupt den behöver för att locka tillbaks köparna så att vi bjuds på ett nytt trendben norröver.

Inte speciellt oväntat blev försöket att bryta ut över aprilhögsta falskt och vi har istället bjudits på en turtle soup för nedgång i veckografen och i månadsgrafen noteras juni i dagsläget som en bearish shooting star.

Just nu testas området kring 2250 där en platt standard line möter upp tillsammans med MA-50. Om nivån ger vika utan att snabbt återtas hittar vi nästa viktiga stöd kring 2200-2190. Om däremot 2300 passeras utan att snabbt elimineras hittar vi nästa delmål på ovansidan kring 2400.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi rekommenderas att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen steg i slutet av veckan vilket var naturligt efter som vi gick mot lösen.

SMACD bröt i slutet av maj upp i en köpsignal men i torsdags bjöds vi på ett negativt kors som jag skrev om i fredags. Risken har därmed ökat för att vi kommer bjudas på en korrektion mot någon av de närmaste stöden.

Cykelindikatorn punkterade i torsdags 50-nivån och med stängningen under EMA-8 i prisgrafen har indexet nu sökt sig ner till 2250-nivån som om den punkteras troligen triggar ytterligare säljtryck.

Antal aktier på large cap som befinner sig över MA-200 uppgår till 87 procent vilket är fortsatt tjock is i min värld.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 2260 följt av 2269 och 2287 samt 2300-området.

På nedsidan hittar vi först 2245 följt av 2221 och zonen kring 2200-2190.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 21 av de 34 senaste åren (62%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,5 procent. Indexet har stigit vid 6 tillfällen den kommande femdagarsperioden de senaste 10 åren. Snittutvecklingen de kommande fem dagarna har de senaste tio åren varit en marginell uppgång med 0,1 procent.

Sammanfattning: För första gången på en månad punkterades först de korta sentimentsindikatorerna och nu utmanas de medellånga. Så länge både priset och lagging line noteras över molnet, volymbalansen är positiv, isen tjock och vi ser allt högre nya toppar i prisgrafen talar det mesta för att vi även efter denna korrektion kommer att se köparna ta tag i taktpinnen. Historiskt stämmer nedgången vi ser nu väl överrens med ett normalår. Det blir spännande att se om även uppgången, vi brukar se efter midsommar, följer historieboken eller det tekniska utseendet. Eftersom vi bjöds på en turtle soup för nedgång i veckografen har vi en indikation på nedgång mot i första hand 2200/2190-nivån som är siktet vid en dagsstängning under standard line. Vänder indexet upp från nuvarande nivå och sedan passerar 2300 ställs siktet in mot i första hand 2400.

Motstånd: 2256-2260 / 2269 / 2287 / 2300
Stöd: 2245 / 2221 / 2200-2190 / 2150

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 32-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 54%.

SP500: Testar av en platt standard line

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om vi bjuds på en punktering av den rådande tradingrangen är det gott om stöd ner mot 4000-nivån och det är mitt huvudspår att något av dessa kommer locka fram tillräckligt med köpare för att driva kursen vidare norrut. På kort sikt varnar negativa divergenser för att en rekyl kan vara på gång men senast vi hade ett liknande utseendet var för bara två veckor sedan och då sög MA-20 upp säljtrycket. Om indexet faller tydligt och kraftfullt blir jag förvånad om inte Fed gör det de gjort pålitligt de senaste 13 åren och stimulerar marknaden med likviditet. Även om det behövs något eller några omtag talar det mesta för att siktet är inställt upp mot 4400-nivån.”

Den gångna veckan inleddes med två nya rekordnoteringar, även om de var marginella. I onsdags bjöds vi på den första egentliga stängningen under den kortsiktiga sentimentsnivån EMA-8 sedan 18 mars. Efter två dagars test av området kring 4200 tilltog nedgången i fredags så att både MA-20 och MA-50 gav vika vilket är första gången sedan den 4 mars. Totalt backade den gångna veckan med 1,9 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 10,9 procent. Bankerna satte tonen för veckoavslutningen och föll tungt. En varningssignal är att de flesta globala börser vände ner med tydlighet i fredags och det blir intressant att se hur djupt indexen behöver ner för att köparna åter ska tycka att risken motsvarar potentialen.

Den amerikanska tioåringen föll i fredags med 7 punkter till 1,44 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi kan handla indexet med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen steg i slutet av veckan och noterades i fredags 61 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna men det var ju lösendag. Volymbalansen har fallit tillbaks till neutral.

SMACD lämnade i torsdags ett negativt kors, vilket är det första sedan den 21 april.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) föll ner till 89 procent i samband med veckostängningen. Jag tolkar isen som tjock.

VIX (den förväntade vollan) steg med 32 procentenheter och stängde strax under 21 vilket var över EMA-8, MA-20, MA-50 och MA-100 men än så länge under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 2,6 vilket är den lägsta nivån sedan början av maj.

På ovansidan möter närmast 4185 följt av området kring 4200 och därefter 4235-4238.

På nedsidan möter närmast 4157 följt av 4150 och 4123.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 4257,2 den 15/6

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Multipla negativa divergenser
– Säsongsmässigt skvalpig period

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Vi befinner oss just nu i en period av året där det brukar vara lite skvalpigt med en dragning söderut. SP500 befinner sig mitt i en konsolidering där den nedre stödnivån hittas kring 4050 och den nivån är fortfarande intakt. Även om vi bjuds på en djupare rekyl denna gång är det mitt huvudspår att köparna kommer tillbaks och suger upp nedgången innan den hotar det positiva långsiktiga utseendet. Det är först om både priset och lagging line punkterar molnet just nu kring 4045-3980 (beroende på när det sker) som risken ökar påtagligt för att vi sett en mer signifikant topp. Fram till att detta sker råder det en viss osäkerhet med en svagt negativ underton på riktigt kort sikt vilket skvallrar om köpläge.

Motstånd: 4185 / 4200 / 4235-4238 / 4256-4258
Stöd: 4157 / 4150 / 4122 / 4100 / 4061-4056

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 28-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 47%.

DAX: Bearish engulfing i veckografen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Siktet är inställt upp mot 16000 och även om vi bjuds på ett och annat djupare omtag tolkar jag utseendet som positivt så länge inte signifikanta bottnar punkteras och följs av lägre pivottoppar.”

Den gångna veckan inleddes med en negativ reversal och en en ny rekordnotering. Fram till i torsdags noterades indexet med små rörelser kring den nya toppnoteringen. Avslutningen på veckan blev svag och indexet föll i fredags med den största nedgångsdagen sedan början av maj. Totalt backade DAX med 1,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 12,6 procent. Det var den första veckocandlen sedan slutet av april som stängde i den nedre delen och efter den initiala uppgången resulterade det i en bearish engulfing.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten i ett läge som innebär att trenden är värd att följa med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Den positiva volymbalansen är ytterligare en pusselbit som talar för att vi kommer att bjudas positiva fortsättningsformationer som är värda att följa snarare än att det positiva utseendet elimineras.

SMACD lämnade ett negativt medelvärdeskors slutet av veckan och indikerar att det behövs ett omtag eller fortsatt konsolidering för att bygga upp tillräckligt momentum för att indexet ska orka dra upp mot nya högre höjder.

Sammanfattning: Efter ett par nya rekordnoteringar den gångna veckan blev avslutningen negativ vilket resulterade i en bearish engulfing i veckografen. Den svaga avslutningen fick indexet att punktera 20-dagars medelvärde vilket var första gången sedan den 19 maj som indexet skar ner genom nivån. Nu blir det intressant att se hur djupt indexet behöver för att köparna på allvar ska våga sig tillbaka och ta sig upp mot nästa delmål vid 16000. Det är först om både priset och lagging line bryter ner under molnet som risken för en utmanande nedgång inleds. Mitt huvudspår är alltså att DAX ska vidare norrut och att denna rekyl kommer bli värda att haka på nästa positiva fortsättningsformation.

Motstånd: 15500 / 15570 / 15685 / 15750-15800
Stöd: 15350 / 15310 / 15115 / 15000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 47.
– Next day forecast indikerar att det är 55 procents chans till en uppgång under måndagen.

Stora Enso R: ABC-korrektion innan näst våg söderut

Teknisk analys Stora Enso R: Den som agerade med en lottsedel i samband med föregående analys fick om man stängde positionen när aktien nådde 153 kronor med sig 4,6 gånger hävstången. I torsdags effektuerades en turtle soup för nedgång som bekräftades i fredags.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn har däremot fallit ner och indikerar nu att fortsättningsformationer för nedgång är värda att följa när börsklimatet är negativt.

Volymbalansen är negativ och fortsätter försvagas när stöd närmar sig.

SMACD har visserligen stigit sedan lågpunkten i början av juni men noteras i den negativa delen där ett kors troligen bekräftar ett ytterligare försvagat sentiment.

Både priset och lagging line noteras under molnet och tillsammans med en historiskt svag period den kommande månaden är risken stor för ytterligare nedställ.

Sammanfattning: Efter den runda toppen har aktien nu etablerat sig under molnet och det ser ut som att en abc-korrektion börjar bli klar så att nästa trendben söderut kommer att inledas. Den som väljer att gå kort i aktien bör traila stoppen strax över föregående dags högsta redan från start. Om aktien når ner till 142,50 stänger man lämpligtvis hela positionen direkt.

Motstånd: 152,70 / 157,30 / 159,70
Stöd: 149,30 / 146,10 / 144,40

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 63-.

Millicom: Balanserar på cloud span b

Teknisk analys Millicom: Ibland blir det bra. Den som köpte en lottsedel för nedgång och klev av vid 356 kronor fick med sig 4,8 procent gånger hävstången. Aktien fortsatte ner och nådde i fredags den platta cloud span b vid 346 kronor vilket sammanfaller med fib 50%.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut stiger. Trendfasindikatorn noteras fortfarande i området som säger att positiva fortsättningsformationer är värda att haka på men närmar sig nivån där risken ökar för slagigare handel.

Volymbalansen är negativ och visar inga tecken på att vända upp.

SMACD lämnade ett högt negativt kors i slutet av maj och har nu även dragit ner i den negativa delen.

Det är allt mer som talar för att den platta cloud span b kommer vara lite av en vattendelare den närmaste tiden.

Bredden mellan bollingerbanden är strax över 10 procent och fredagens stängning kring det nedre bandet innebär att oddsen för uppgång är goda. Om det då inte blir någon uppstuds, när skolboken säger så, är det ett tecken på svaghet.

Sammanfattning: En punktering av cloud span b vid 345 kronor, som inte omgående återtas är ett tecken på att det är mer svaghet i Milliom än jag tidigare trott. Om det istället visar sig att nivån punkteras och snabbt (senast dagen efter) återtas med en candle som stänger i den övre tredjedelen är istället en signal om att köparna är tillbaka. Efter vattenfallsliknande nedgång som den vi sett de senaste dagarna är det viktigt att den senaste pivottoppen passeras vid nästa uppstuds och den nivån är för tillfället 363,10. Mitt huvudspår är att cloud span b punkteras och eventuellt återtas på kort sikt och efter en ny lägre pivottopp, eller redan nu ställer in siktet mot i första hand 337 kronor. Punkteras även 337 kronor kommer aktien troligen att ta sig ner till hemmahamnen vid 310 kronor.

Motstånd: 348,40 / 363,10 / 368,10
Stöd: 342,50 / 337,00 / 327,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 14-.