BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 25

OMXS30: Toppformation eller uppladddning inför sommarrallyt

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är mycket som talar för att en lokal botten är i antågande. Det är ungefär 70 procents chans för en lågpunkt de första dagarna i den kommande veckan och om den skulle ske kring nuvarande nivå ser jag det som positivt.”

Säsongmässigt talar mer för ned- än uppgång de närmaste veckorna om nollan i MACD tas ut är det positivt men om vi istället får en säljsignal i den negativa delen är risken för att det negativa momentumet tilltar och därmed nedgångstakten.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång och i tisdags markerades 1570 som en lågpunkt i 8/22-dagarscykeln. Den påföljande uppgången avtog vid 1620 och därefter avslutades veckan svagt som ledde till en nedgång med 0,6 procent. Årets uppgång har därmed reducerats till 9,1 procent.

Om juni månad stänger kring nuvarande notering är det inte långt ner till månadsmedelvärdet som inför veckostarten noteras kring 1526. De senaste månaderna har veckostaplarna inte övertygat då hälften stängt i nedre halvan.

Den långa trenden pekar upp kursen noteras än så länge ovanför 200-dagars medelvärde som är stigande.

Än så länge följer juni månad relativt väl den historiska utvecklingen och det ska bli spännande att se om vi bjuds på ett sommarrally efter midsommar. Det finns en hel del orosmoln på världens börshimmel och både Grekland, Kina och USA kan vara potentiella triggers för en bearmarket, även om vi än så länge bara har multipla varningssignaler men inte några säljsignaler.

Jag brukar säga att vi ska vara beredda på varannandagsmönster när kursen är fångad i en tradingrange och de senaste månaderna har detta varit påtagligt. Sedan lågpunkten den 7:e maj har vi bara haft fyra positiva candlesticks med en volym som överstigit det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

MACD noteras i sälj både i dags- och veckografen. Fortsätter det svaga mönstret närmar sig en säljsignal från historiskt höga nivåer även i månadsgrafen.

På ovansidan möter närmast högstanivån från i torsdags vid 1620 men viktigast på medellång sikt är 1670 och på längre sikt motståndet vid 1700/1720-nivån.

På nedsidan bevakar jag tisdagens lägsta vid 1570 och 1558 följt av primärtrenden kring 1525.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda så fort vi ser köparna komma tillbaks åtminstone ner mot primärtrenden vid 1525.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ så länge MA-50 pekar nedåt och kursen håller sig under även den kortare sentimentsnivån.

På kort sikt är jag svagt negativ så länge inte 1630 eller ännu hellre 1669 tas ut men jag anser att en positiv candlesticksformation kring nuvarande nivå och ner mot 1558 är värd att agera på. Eftersom denna tidpunkt (fram till midsommar) historiskt varit svag ska vi fram till dess att 1669 eller ännu hellre 1720 tagits ut, vara relativt kortsiktiga med nya positioner.

De lägre topparna, den svaga volymbalansen och ett färre antal aktier än normalt som deltar i uppstudsarna är varningssignaler som vi bör ta på allvar. Säsongsmässigt ska vi dock göra oss beredda på att de närmaste veckorna efter midsommar brukar ge uppgångar som är värda att följa. Om däremot månaden stänger under årsmedelvärdet som noteras kring 1526 är risken stor för att ser en långsiktig topp mejslas ut.

Motstånd: 1600 / 1617-1625 / 1635 / 1642 / 1656 / 1669
Stöd: 1588 / 1576 / 1570 / 1558 / 1530-1525

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP44 med en häv kring 2,6 och en stop loss på 1131.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP136 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 2173.

S&P 500: Laddar för ett utbrott

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Svansen på nedsidan av fredagens candlestick och det cykliska utseendet ger en god chans för en uppgång under den kommande veckan.”

Efter ett inledande test av 2072 kom köparna tillbaks och höll i takpinnen fram till i torsdags då 2115 utgjorde ett alltför tufft motstånd. Veckan avslutades rött vilket innebar att uppgången blev marginella 0,1 procent. Årets uppgång noteras inför veckostarten till 1,7 procent.

Jag har länge pratat om att volatiliteten förmodligen kommer att gå från ett lågvollaläge till en vollaexpansion. Veckostapeln bekräftar detta med en tydlig svans både på ovan- och nedsidan.

Den långa trenden är fortsatt stigande och övriga medelvärden är sorterade för uppgång. Kursen har dock punkterat både de korta och medellånga medelvärdena och är nu på väg att testa av 100-dagars medelvärde kring 2090.

MACD har den senaste tiden inte gett någon större vägledning utan noteras kring nollan.

Dagsmomentum punkterade i slutet på maj månadsmedelvärdet men har sedan inte förmått återta nivån, vilket jag placerar i den negativa vågskålen.

Den tradingrange jag bevakar noteras mellan 2135 och 2040 men på kortare sikt utgör den gångna veckans bekränsningar mellan 2115 och 2072 intressanta nivåer som när de passeras kan ge en fingervisning om den närmaste tidens rörelser.

Indexet har de senaste månaderna följt den historiska utvecklingen väl och för en vecka sedan nämnde jag att chansen var stor för en stundande uppstuds men att sedan mycket talade för en nedgång mot midsommar och därefter en uppgång. Vi kan naturligtvis inte ta positioner utifrån det men samtidigt är det alltid positivt om det historiska mönstret går att luta sig emot.

På ovansidan möter nu 2115 följt av 2135 som behöver tas ut för att det åter ska bli ”fri luft” och därefter hittar vi ett beräknat motstånd vid 2156.

På nedsidan möter närmast 2072 men framförallt 2040.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför ett stigande 200-dagars medelvärde
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2134,7 den 20/5
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet som noteras kring 2041

I den negativa vågskålen:
– Negativa divergenser mot momentumindikatoerna
– VIX visar tecken på att ladda för uppgång

VIX noteras på en bedrägligt låg nivå samtidigt som vi har en del tecken på att en vollaexpansion troligtvis inte ligger alltför långt bort i tiden. Det är fortfarande goda chanser för ett utbrott och ett sommarrally men först vill vi se tecken på engagemang och det saknas för tillfället. Just nu är det nog bättre att sitta på händerna.

Motstånd: 2100 / 2115 / 2122 / 2135 / 2160
Stöd: 2087 / 2072 / 2067 / 2056 / 2040 / 2021

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 2,3 och en stop loss på 1376.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP20 med en häv kring 2,8 och en stop loss på 2963.

DAX: Tydliga köp- och säljnivåer

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om 11200 punkteras talar mer för att veckan ska stänga på plus än motsatsen.”

Veckan inleddes med en nedgång för att testa av 10865-nivån som sög upp säljtrycket och lyckades testa av MA-100 och nivån strax under 11500 men stängde på samma nivå som veckan innan. Årets uppgång noteras fortfarande till 14,2 procent.

Veckostapeln noteras med svansar både på ovan- och nedsidan vilket är ett tecken på osäkerhet.

Historiskt har indexet stigit fram till midsommar men just nu talar mer för ned- än för uppgång fram till några dagar före månadsskiftet juni-juli.”

Den gångna veckan innebar en nedgång med totalt 1,9 procent vilket innebär att årets uppgång reducerats till 14,2 procent. Golvet i den stigande trendkanal som varit intakt sedan oktober punkterades och just nu testas stödet kring 11200 som i början av maj blev startskottet på en två veckors uppgång.

Den långa trenden pekar upp men de korta- och medellånga medelvärdena har vänt ner.

Både i vecko- och månadsgrafen är det tydliga varningssignaler och skulle nedgången fortsätta så att juni månad stänger under 10500 finns risken för att vi går in i en bearmarket.

MACD noteras i sälj men det är inte långt till varken köp eller en förstärkt negativ trampolin. Dagsmomentum är på väg att punkteras både månadsmedelvärdet och 40-nivån.

På ovansidan möter 11450 upp och därefter taket i den medellånga trendkanalen som möter upp kring MA-50 vid 11670.

På nedsidan möter först 11000-nivån och därefter 10850 följt av golvet i den fallande kanalen vid 10790.

Som jag nämnt ett antal gånger den senaste tiden är 11200 en viktig nivå och den gångna veckan har indexet pendlat kring denna nivå. I samband med long legged dojis som den gångna veckans kursstapel var säger skolboken att man kan ta position i riktning med den av svansarna som tas ut. Om inte något händer i Grekland som ställer allt på huvudet närmar vi oss en period som vi ska prioritera köp hellre än att gå kort.

Motstånd: 11375 / 11460 / 11515 / 11596 / 11720
Stöd: 11160 / 11067 / 11024 / 11850 / 10790

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP33 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 8149.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP157 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 16330.

SEB A: Dags att vända på klacken

Teknisk analys SEB A: På Tobbe Spekulerar i tisdags sade jag att SEB var ”kvällens stjärna” och till i torsdags noterades uppgången till fyra procent på tre dagar samtidigt som den fallande motståndslinjen nåddes.

Den långa trenden pekar upp och de kortare medelvärdena indikerar än så länge inte att någon långsiktig nedgång är i antågande.

På ovansidan möter nu högstanivån kring 107 kronor som blev övermäktig i torsdags och därefter 110 kronorsnivån. Stöd finns det gott om framförallt vid 100 kronor och därefter är det intressant att bevaka MA-200 som utgör en viktig långsiktig sentimentsnivå.

Efter de senaste dagarnas kraftiga uppgång har nu gummisnodden blivit hårt spänd på ovansidan och hittills i år har det varit ett bra läge att kliva av swingpositioner.

Om 107,10 tas ut talar mycket för en uppgång mot 109,50 där utdelningsgapet täppts till. Om däremot 104,60 punkteras får vi en signal om nedgång till i första hand 102-kronorsnivån eller 100 kronor. Jag föredrar att inte försöka krama ur det sista utan istället använda mig av en hävstångsprodukt och en mindre position samt en målkurs som ger bättre hitratio.

Motstånd: 109,50 / 110,00 / 112,65 / 115,20
Stöd: 104,30 / 103,50 / 102,40 / 100,70 / 98,90

Du kan handla SEB A med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SEB BNP14 med en häv kring 2,7 och en stop loss kring 69,70.
Nedgång: MINISHRT SEB BNP19 med en häv kring 5,7 och en stop loss kring 128,60.