BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 26

OMXS30: Uppladdning och squeezeformation

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 befinner sig i ett intressant område som är lite av ett vägskäl. Ett utbrott upp och förbi primärtrenden som därefter följs av en högre lågpunkt än 1560 indikerar att vi framöver kommer att få se ett test av majtoppen vid 1635. Om det istället visar sig att torsdagens högsta blir en ny lägre topp och att 1542 därefter punkteras signalerar det att säljarna fortfarande håller i taktpinnen. Vi ska inte bli förvånade om det kommer vara lite skvalpigt och nyhetsdrivet den närmaste tiden.”

Den förkortade midsommarveckan inleddes med två positiva reversalstaplar men torsdagen avslutades med en kraftull negativ candle, den mest negativa på mer än en månad. Totalt föll OMXS30 med 1,3 procent den gångna veckan vilket innebär att nedgången sedan årsskiftet nu uppgår till 1,7 procent.

Juni månadscandle noteras inför sista veckan i månaden, likt maj, som en negativ shooting star med en rejäl svans på ovansidan. Förra veckan blev den femte som stängde klart under mitten av veckocandlen och i dagschartet har övre delen på Ichimokumolnet testats vid flera tillfällen utan att ha tagits ut.

Som jag påpekat sedan månadens början är OMXS30 för tillfället fångat i en range mellan 1592 och 1542. När indexet ”fastnar/fångas” i en tradingrange är det konsekvens av att placerarkollektivet känner sig osäkra. Om det visar sig att den övre begränsningen tas ut innan 1542 punkteras ökar chansen för uppgång och den upptrend som då effektueras är ett resultat av att allt fler ser med optimism på fortsättningen. Om däremot 1542 punkteras, utan att snabbt tas tillbaks, ökar risken för att säljtrycket tilltar vilket troligen kommer att leda till en kortsiktig nedtrend.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag relativt neutralt. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till +0,1 och ADX är fallande kring 19 vilket innebär ett trendlöst tillstånd.

Volymen har med tanke på den förkortade handelsveckan varit hyfsad. igår var högre än i måndags och noterades 3 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen håller på att bestämma sig om den ska upp- eller ner.

På ovansidan möter närmast 1560 följt av 1572-1582 men framförallt zonen kring 1590-1600.

På nedsidan hittar vi närmast stöd vid 1542 som om nivån punkteras utan att snabbt återtas signalerar om en nedgång mot vårens bottnar mellan 1500-1480.

På lång sikt är jag åter svagt negativ och vill se att tidigare signifikanta lågpunkter och toppar håller för att så småningom åter bli neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället netural och vill se om indexet ”lämnar” 50-dagars medelvärde med en upp- eller nedgång, det krävs några dagar för att bekräfta.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral så länge kursen inte etablerar sig över eller under 20-dagars medelvärde alternativt markerar en ny pivottopp eller lågpunkt.

Sammanfattning: Osäkerheten hos placerarkollektivet innebär att OMXS30 för tillfället är fångat i en tradingrange mellan 1592-1542. Vollan har avtagit så att detta även lett till en Squeeze och det vi vet är att utbrott från en sådan formation ofta blir kraftfull men däremot vet vi inte åt vilket håll utbrottet sker. Den av nivåerna i den rådande tradingrangen som tar ut eller punkteras kommer förmodligen att peka ut den riktning som kommer att råda de följande veckorna.

Motstånd: 1560 / 1568 / 1572-1582 / 1590-1600
Stöd: 1542-1540 / 1530 / 1500 / 1487 / 1482

SP500: Ser gärna att köparna kommer tillbaks nu

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I veckografen ser vi tendenser till utmattning när SP500 närmar sig 2800-nivån som eventuellt kan bli svårpasserat. När/om nivån tas ut ställs siktet in mot ATH-nivån strax under 2900 som sattes i början av året. Vid en eventuell rekyl är det gott om stöd kring 2750-2740 och jag blir förvånad om nivån inte suger upp säljtrycket.”

Den gångna veckan inleddes med två positiva reversaler som dock stängde på minus. Efter misslyckade försök att ta ut den kortare sentimentsnivån kring EMA-8 stängde veckan nedåt med 0,9 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 3,0 procent.

Månadscandlen har ungefär lika stort avstånd till högsta, som lägstanivån vilket innebär att det råder en viss osäkerhet. Svansen på nedsidan i veckostapeln som tog sats från stödnivån strax ovanför 2740-nivån tolkar jag svagt positivt och dessutom sammanfaller den med fib 38%-nivån för uppgångsswingen från den 29 maj till den 13 juni.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är stigande och det skapar förutsättningar för ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn noteras kring +0,9 som påtalar för oss att vi inte kan räkna bort risken för tvära kast och slagig handel.

Dagsmomentum (RSI-14) är fångat i en range mellan 66 och 47.

Volymen under inledningen av den gångna veckan var något lägre än normalt men i fredags noterades den hela 35 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen håller sedan någon vecka på att utmana tremånaderssnittet.

VIX steg den gångna veckan med 15 procent och noteras inför veckostarten kring 13,8.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 2766 och därefter zonen mellan 2790 och 2802.

På nedsidan möter närmast zonen kring 2740 men viktigast på nedsidan är att inte indexet etablerar sig under 2690-nivån.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nya högre bottnar och toppar sedan början av april
– Senaste ATH 26/1 vid 2872,9

I den negativa vågskålen:
– Tendens till en negativ sektorrotation
– Senaste toppen vid 2803 behöver tas ut
– Tecken på osäkerhet när motståndet vid 2800 utmanas
– Lite för för få aktier som bär uppgången
– MACD noteras i sälj

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre, men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället positiv och kommer vara det så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras snabbt och med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) kommer jag vara positiv så länge inte 20-dagars medelvärde punkteras med tydlighet.

Sammanfattning: Det råder, som det brukar, vid rekyler en viss osäkerhet men än så länge talar mer för att vi kommer att få se en prisexpansion norrut. En passering av 2800-området ställer in siktet på ATh-noteringen från början av året vid 2870-nivån. Om det visar sig att 2740 ger vika ser jag gott om stöd kring 2700-2677 och skulle bli förvånad om inte detta stödområde suger upp ett eventuellt säljtryck. Det saknas verkligen inte varningssignaler och självklart kan ett eskalerande handelskrig minska riskaptiten som vi genom den svaga bredden ser indikationer på.

Motstånd: 2762 / 2766 / 2780 / 2792-2802
Stöd: 2750 / 2742-2738 / 2734 / 2723

DAX: Nere vid vattendelaren

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I fredags bjöds vi på en negativ reversal kring det övre bollingerbandet vilket kan vara inledningen på en ny rekyl men denna anser jag vara hälsosam så länge inte fib 50%-nivån vid 12500 punkteras med tydlighet är rekyler värda att agera på.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång till primärtrenden och efter att indexet misslyckats med att ta tillbaks nivån stängde DAX ner med 3,3 procent. Årets uppgång är nu eliminerad och indexet står därmed 2,6 procent lägre än vid årsskiftet.

I månadsgrafen noteras juni månad, än så länge, precis som maj med en lång svans på ovansidan. Den kraftfulla röda veckostapeln bjöd på den lägsta stängningen sedan den 20 april och i dagsgrafen har både 20-, 50- och 200-dagars medelvärden punkterats den senaste veckan.

Den långa trenden pekar svagt upp och årsmedelvärdet hittar vi inför veckan kring 12639 och primärtrenden vid 12784. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,3 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel ett tag till.

De viktigaste motstånden på ovansidan är 12835 följt av 12950 men framförallt 13200 som behöver passeras för att siktet ska ställas in mot i första hand området vid 13500.

På nedsidan fäster jag störst vikt vid stödområdet vid 12500 och 12325 som behöver stå pall för att inte siktet ska ställas in mot 11900-11700.

Sammanfattning: I slutet på den gångna veckan stängde DAX under det nedre bollingerbandet och förutsättningarna är alltså goda för en uppstuds från nuvarande nivå. Om det istället visar sig att expansionen sker söderut och att 12470 punkteras innan vi fått en ny högre pivottopp än 13200 ökar risken för ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 12596 / 12634 / 12726 / 12819
Stöd: 12505 / 12449 / 12357 / 12264

AstraZeneca: Turtle Soup för nedgång

Teknisk analys AstraZeneca: Kursen steg med 5 procent de närmaste två veckorna efter föregående analys men vid 653 kronor började det gå tungt. Efter tre dagars negativa candlesticksformationer bjöds vi till slut på en rekyl som den 12 juni hade nått ner till stödområdet som jag ”pratat om” sedan början av maj. AstraZeneca lämnade därefter en kraftfull bullish harami som tog sats vid 50-dagars medelvärde men redan vid 640 kronor började det för en vecka sedan att gå tungt.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 och Ichimoku är nu stigande. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,9 och säger oss att vi ska avvakta fortsättningsformationer i samband med rekyler ner i värdezonen eller stödnivåer.

I torsdags bjöds vi på en turtle soup för nedgång efter att 641 kronor först togs ut men redan efter några minuters handel punkterades nivån tydligt och flera försök under förmiddagen misslyckades att ta tillbaks nivån.

Även om undertonen är positiv och vi med stor sannolikhet kommer att få se ytterligare uppgång i AstraZeneca ska vi vara medvetna om att en punktering av stödet vid 615 kronor är risken stor för att husse kommer att kalla hem hunden.

Sammanfattning: Om det visar sig att högstanivån för torsdagens turtle soup inte tas ut inom kort och sedan 615 kronor punkteras ökar risken för en nedgång till i första hand 600 kronor och i andra hand 200-dagars medelvärde. Att köpa AstraZeneca för uppgång ger med tanke på ovanstående motstånd inte någon bra edge/riskkvot.

Motstånd: 639,65 / 650,40 / 668,00 / 685,65
Stöd: 622,00 / 615,25 / 597,60 / 580,00

NCC B: Allt mer negativt sentiment

Teknisk analys NCC B: Kursen tog sig efter föregående analys upp till nivån kring 170 kronor men har sedan åter vänt ner och noteras nu kring ackumulationsområdet som sugit upp säljtryck sedan början av februari. I torsdags bjöds vi på en bearish engulfing.

Den långa trenden lutar nedåt och trendfasindikatorn skrivs för tillfället till -2,6. Vi ska med andra ord vara extremt kortsiktiga om vi väljer att gå emot trenden.

Jag nämnde i föregående analys att dagsmomentum (RSI-14) inte hade tagit ut den övre bekräftelsenivån från den 26 maj blir punkteringen av den nedre stödnivån vid 50 en signal om att mer negativa rörelser är att vänta.

Uppstudsar som vänder ner vid motståndsområden kan ex.vis vara medelvärden, Standard Line eller Cloud Span B är för tillfället bra lägen att gå kort på.

Sammanfattning: Det negativa momentumet växer sig allt starkare och uppstudsar ska så länge trendfasindikatorn indikerar fortsatt fallande trend användas till att gå kort vid negativa omslagsformationer kring motståndsnivåer.

Motstånd: 155,80 / 158,70 / 163,30 / 167,90
Stöd: 151,20 / 149,50 / 144,90 / 140,30