BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 26 – 2022

OMXS30: Positiv divergens kring årslägsta

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Med punkteringen av 1900-nivån är siktet inställt ner mot 1840 men om köparna kommer tillbaka tidigare för att sedan återta 1900 är det en positiv pusselbit. Om 1840 ger vika och inte snabbt återtas pekar den matematiska målkursen ställs in ner mot 1600 men på vägen dit hittar vi först flera intressanta stödnivåer. Nu vill jag helst se att bekräftelsenivån hos %b passeras och att en eventuellt följande uppstuds tar indexet upp och förbi 1990 så att köparna visar att de inte är helt uträknade. Så länge indexet noterar nya lägre högsta som följs av nya lägre bottnar talar mer för att nedgången inte närmat sig slutet. Den topp som behöver tas ut är för tillfället 2092 för att jag ska bli positiv på kort- och medellång sikt.”

Den gångna veckan inleddes med en doji och därefter ett försök att ta ut EMA-8 som misslyckades. OMXS30 avslutade veckan svagt men %b noteras fortfarande över bekräftelsenivån från den 15 juni. Den gångna veckan blev den tredje i rad med fallande kurs även om nedgången stannade vi måttliga 1,0 procent. I månadsgrafen noteras juni som den sjätte månaden i rad som stänger lägre än föregående månad vilket bara hänt två gånger de senaste 30 åren och vi måste förflytta oss tillbaka till september 2002 för att hitta ett liknande utseende.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar nedåt och G-krafterna är sorterade för nedgång. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för att mer nedgång ligger bland korten.

Volymen var som den brukar vara under midsommarveckan lägre än normalt. Volymbalansen är fortsatt negativ.

Cykelindikatorn noteras åter under 20 men uppvisar en positiv divergens mot prisgrafen, vilket även gäller %b och RSI-4.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i torsdags uppgick till 29 procent. Just nu är det bara 7 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är isen svag.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 16,2 vilket är något högre än snittet som noteras kring 8,1.

På ovansidan möter närmast 1890 följt av zonen vid 1896-1904 och 1967 och fib 50% vid 1977.

På nedsidan möter närmast 1862 följt av 1850 och 1840 samt området kring 1805-1795.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Trenden är negativ på både kort- och lång sikt samtidigt som juni månad ser ut att bli den sjätte månaden i rad som stänger på minus, vilket bara hänt en gång tidigare de senaste 30 åren och det var hösten 2002. Även om den gångna veckan utvecklades negativt råder det positiva divergenser mot de flesta korta momentumindikatorer vilket borde leda till en kortare uppstuds. De närmaste två veckorna efter midsommar stigit med i snitt 3,5 procent utifrån snittutvecklingen sedan 2010. När det tekniska utseendet talar för att en rekyl borde inledas och det inte blir så är det en indikation på att sentimentet är svagare än man tidigare trott. Så länge både toppar och bottnar noteras allt lägre tolkar jag trenden som fallande. För att jag ska bli positiv på kort- och medellång sikt vill jag set att området kring 2100 passeras och inte omgående följs av en ny lägre botten men fram till dess tolkar jag trenden som negativ och stor risk för nya lägre bottnar.

Motstånd: 1890 / 1896-1904 / 1967 / 1977-1979
Stöd: 1862 / 1850-1848 / 1840 / 1805-1795

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 17-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 52%.

SP500: Utmanar sentimentsnivån för senaste swingen nedåt

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan avslutades med en doji kring ett stöd. En dagsstängning över 3707, i den övre tredjedelen av dagscandlen, kan få indexet att studsa upp. Den gångna veckan avslutades med två positiva minidivergenser och om bekräftelsenivån för %b passeras är det goda chanser att en uppstuds inleds från det översålda läget. Hur högt uppstudsen i så fall tar indexet har stor betydelse för hur sentimentet därefter utvecklas.”

Den gångna veckan inleddes med att dojin kring årslägsta togs ut och det triggade en uppgång som fick indexet att ta ut gapet från den 13 juni som jag skrev om för en vecka sedan. Totalt steg SP500 med 6,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 18 procent. Även om det var den starkt veckoutveckling tolkar jag det än så länge som ett bear market rally.

Tioåringen föll 10 punkter till 3,23 den gångna veckan.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det varnas för att nedåtrisken är så pass stor att man företrädesvis navigerar för nedgång, dock ser vi att nedgångstakten planat ut de senaste veckorna.

Volymen i fredags var den högsta sedan den 17 juni och noterades 36 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är än så länge negativ men är åter på väg att utmana tremånaderssnittet.

SMACD lämnade den 10 juni en säljsignal, strax under nollan vilket är en negativ pusselbit men i fredags eliminerades den av ett positivt kors vilket var det första sedan den 24 maj.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) steg den gångna veckan från 13- till 24-procent vilket fortfarande är tunn is. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll från 31 till 27 den gångna veckan vilket fortfarande är högt men återigen under MA-50 och MA-20.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför veckan till 18,4 som är den högsta vollan sedan slutet av april 2020 och det kan jämföras med snittet som ligger runt 8,2.

I den positiva vågskålen:
– Kortsiktigt positiv omslagsformation den 17/6
– Indexet är översålt
– En stark vecka som fått indexet att stänga över standard line (dock marginellt)

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under MA-200, MA-100, MA-50 och MA-20

På ovansidan möter närmast 3975 följt av zonen vid 3996-4004 och den senaste toppen vid 4178.

På nedsidan möter närmast 3875 följt av zonen kring 3804-3796 och 3715 samt årslägsta vid 3637.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: SP500 befinner sig i en nedtrend och som jag påtalde inför den gångna veckan var indexet översålt kring årslägsta samtidigt som en bullish harami effektuerades. G-krafterna och trendfasindikatorn varnar för att mer nedförsåka är att vänta men självklart inte utan pausformationer. Som vi ser (de lila linjerna) är indexet fångat i en fallande kil och utbrott från dessa sker i de flesta fall norrut, men det kan behövas flera swingar söderut innan så sker. Fredagens stängning över 3907 stärker oddsen för en uppgång mot senaste toppen vid 4178. Även om den gångna veckan avslutades med en stängning över fib 50% (marginellt) ska vi dock vara medvetna om att björnrallyn ofta är kraftfulla och förrädiska. Inför den kommande veckan noteras gummisnodden över 95 vilket är högsta nivån sedan den 27 maj och nu testas viktiga motstånd. Risken är alltså stor för en vändning nedåt när veckan inleds men för varje motståndsnivå som passeras fom nu stärks oddsen för en uppgång mot 4200-nivån. Mitt huvudspår är att säljtrycket inom kort får indexet att dra vidare söderut. Ett första positivt tecken kommer en nedgång som sugs upp relativt snabbt att vara.

Motstånd: 3795 / 3996-4004 / 4178
Stöd: 3875 / 3740 / 3715 / 3637 / 3600

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 85+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 58%.

DAX: Positiv reversal kring vattendelaren vid 13000

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”En passering upp och förbi 13380 som inte omgående punkteras ställer in siktet mot 14000 men först behöver gapet upp mot 13765 passeras. Om det istället visar sig att 13000 ger vika ställs siktet in mot årslägsta kring 12400. På kort sikt är de korta momentumindikatorerna hårt spända på nedsidan och det talar för att vi kommer bjudas på en uppstuds inom de närmaste dagarna.”

Den gångna veckan inleddes med en uppstuds men när det sekundära motståndet vid 13400 testades avtog köpintresset. DAX föll istället ner till området kring 13000 och stängde veckan vid 13118 vilket innebar en nedgång med marginella 0,1 procent. Veckan fick utseendet av en dojiliknande candle vilket är intressant då en passering av veckolägsta eller högsta brukar leda till några veckors trend i den riktningen.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar svagt nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymbalansen är negativ men uppvisar en viss positiv divergens. SMACD noteras i sälj men har nu fallit till den lägsta nivån sedan början av mars. En vändning upp från liknande låga nivåer leder ofta till uppgångar.

Sammanfattning: Trendfasindikatorn är negativ och den lägre toppen vid 14700 i början av juni är ett svaghetstecken som innebär att trenden är negativ på både lång och kort sikt. Nu noteras DAX kring 13000-nivån som är en intressant vattendelare. Den gångna veckan avslutades med att den senaste bekräftelsenivån hos RSI-4 från den 21 juni passerades vilket är en positiv pusselbit. Säsongsmässigt (sedan 2010) har de kommande två veckorna i snitt inneburit en uppgång på nästan 3 procent men det är en ”mjuk” parameter som har betydligt mindre betydelse än det tekniska utseendet. Det jag nu vill se är att indexet tar sig förbi gapet från den 13 juni kring 13750 och att följande lågpunkt inte blir en ny lägre botten. Mitt huvudspår är att den kommande veckan inleds uppåt men att även nästa topp blir lägre än den senaste kring 14700. En passering av 13850 som följs av en ny högre botten kan däremot vara startskottet på nästa positiva trendben.

Motstånd: 13200 / 13380 / 13650 / 13750
Stöd: 13010-12990 / 12830 / 12440 / 12000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 26-.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans till en uppgång under måndagen.

AstraZeneca: Positivt utseene men kortsiktigt överköpt

Teknisk analys AstraZeneca: Det blev inte något utbrott efter föregående analys utan en doji kring majhögsta och ett nytt omtag ner till 1165. Den 15 juni bjöds vi på en bullish engulfing och därefter har varje dag stängt högre än föregående dag och nu utmanas åter den fallande motståndslinjen som förbinder topparna sedan den 8 april.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn har efter att det senaste halvåret noterats i den positiva delen sedan december i samband med den senaste rekylen fallit ner i zonen för jämviktspendling. Det är dock värt att notera att indikatorn noteras i den övre delen av denna zon, uppåtriktad och att det bara behövs några dagars uppgång för att åter ta sig upp i ”trendområdet”.

Volymbalansen är åter positiv och har fram till i torsdags stigit upp mot 1300-nivån. Att volymbalansen vek av något i torsdag beror naturligtvis på allmänt låg volym dagen innan midsommar, som det brukar vara.

SMACD lämnade i onsdags ett positivt kors och utmanar nu nollzonen, som om den passeras är en positiv signal.

De korta momentumindikatorerna har efter de senaste dagarnas uppgång blivit extremt hårt spända på ovansidan och Stochastic noteras över 95.

Sammanfattning: Det är alltid stor risk att agera precis under ett men ännu svårare med flera motstånd precis ovanför köpnivån. Förra gången vände Astra ner precis innan majhögsta och risken är att detsamma sker denna gång. Det är därför svårt att välja strategi eftersom man riskerar att bli utstoppad om man köper direkt och om priset ändå drar upp igenom motstånden till nya rekordnoteringar när man sitter och väntar på rekylen missar man tåget. Ett sätt kan då vara att köpa en minifuture med hög hävstång och den inbyggda stoppen strax under senaste botten som nu noteras kring 1165. Om aktien rekylerar och därefter effektuerar en fortsättningsformation ökar man på positionen och låser in eventuell vinst genom att anpassa/flytta upp stoppen till strax under rekylstödet. Om en lång ranged candle (2%) effektueras candle efter att 1348 passerat (om så blir fallet) kliver man lämpligtvis av direkt och väntar på nästa fortsättningsformation i samband med en rekyl.

Motstånd: 1323 / 1333 / 1357 / 1387
Stöd: 1304-1296 / 1277 / 1240

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 98+.

Africa Oil: Översåld kring stigande primärtrend

Teknisk analys Africa Oil: Det blev en kort uppgång efter föregående analys men den som använde sig av regeln att stänga vid en candlerange på mer än 3 procent kom ur med en marginell förlust. Africa Oil behövde ett nytt omtag ner till 15,60 där köparna åter kom tillbaka och på fyra dagar steg aktien med 37 procent för att en vecka senare toppa vid 22 kronor. En dubbeltopp har nu fått husse att kalla hem hunden efter att gummibandet började dra ihop sig kring toppen i början av juni (mer än 25% till MA-200).

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av januari i den positiva delen men närmar sig nu området för jämviktspendling och mindre risk.

Volymbalansen är positiv sedan slutet av mars med en veckas undantag då den var neutral i april.

Efter den kraftiga nedgången de senaste veckorna är de flesta korta momentumindikatorer hårt spända på nedsidan.

Säsongsmässigt brukar denna tid på året vara bra för Africa Oil. Detta och det översålda läget samt noteringen kring 16,00-15,50 där köparna sugit upp säljtrycket varje gång nivån testats sedan början av februari skapar goda förutsättningar för en uppstuds.

Sammanfattning: Om bekräftelsenivån hos %b från den 21 juni passeras är det goda förutsättningar för att en uppstuds inleds. När/om 18 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 18 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 15,30.

Motstånd: 16,45 / 17,30 / 18,00 / 18,95
Stöd: 16,10 / 15,60 / 15,20 / 14,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 4-.