BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 26 – 2023

OMXS30: Positiv minidivergens kring turning line

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den senaste veckan har präglats av extremt små kursstaplar som varje dag, utom i måndags, öppnat och stängt kring samma nivå, vilket är en varningssignal. I veckografen är gummisnodden uppe på den högsta nivån sedan början av februari och SMACD sedan slutet av januari. Även om man ska vara försiktig med att dra för stora slutsatser av den historiska utvecklingen kan vi konstatera att förutom alla de kortsiktiga varningssignaler vi nu har tillhör veckan innan midsommar en av de sämre under åren. Cykelindikatorn lämnade för exakt en vecka sedan en negativ minidivergens och därefter har indikatorn fallit samtidigt som priset stigit vilket varnar för att en topp rycker allt närmare. Cykellängdsindikatorn indikerar däremot att signifikant topp ligger bland korten kring månadsskiftet juli/augusti. Så länge nya högre högsta följs av nya högre lägsta är trenden stigande och det är fakirtrading med usla odds att simma motströms. Det är dock inte samma sak som att det inte kommer att bli en del utmanande rekyler på vägen norrut.”

Den gångna veckan inleddes med en bearish evening star som följdes av ytterligare tre dagar med nedgång. Totalt backade OMXS30 med 3,8 procent den gångna veckan vilket är den största veckonedgången sedan mitten av mars. Den gången följdes det av en kraftig uppgång. Årets uppgång har därmed reducerats till 9,4 procent. I veckografen utvecklades en bearish separating line som stängde vid 20-veckors glidande medelvärde. På kort sikt är nu indexet översålt kring ett intressant stödområde.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan början av april i området där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen noterades hela veckan strax under det dagliga snittet. Volymbalansen är nu negativ efter flera läge toppar som jag skrivit om ett tag.

SMACD lämnade ett negativt kors i tisdags, det högsta sedan den 26 januari. Nu blir det intressant när korset elimineras av ett positivt innan nollzonen punkteras då det i så fall kommer vara en köpsignal.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 31 procent. Just nu är det 47 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 5,0 procent vilket är under snittet som noteras vid 7,3. Priset brukar ta fart med kraft antingen uppåt eller nedåt efter ett lågvollaläge. Om den gångna veckan är en indikation på riktningen för expansionen är risken stor för att det kan bli söderut.

På ovansidan möter närmast 2246-2248 följt av 2260 och 2280 samt området kring 2295-2305.

På nedsidan möter närmast 2233-2230 följt av 2224 och 2208 samt zonen kring 2205-2195.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Den kraftiga nedgången veckan som gick innebar att både MA-20, standard line och MA-50 punkterades. Indexet bromsades upp kring turning line och stängde vid den fallande sekundära stödlinjen som förbinder de signifikanta topparna sedan den senaste ATH-noteringen den 4 januari 2022. Om nedgången fortsätter ett tag till som det falska utbrottet från förra veckan indikerar hittar vi nästa intressanta stödområde kring 2175 där cloud span b möter upp. Redan nu är det en bra edge för att inleda en uppgång. I fredags effektuerades en positiv minidivergens, gummisnodden är nere på den lägsta nivån sedan mitten av mars och Next Day Forecast indikerar att det är 64 procents chans att veckan öppnar upp. Om veckan öppnar positivt är det angeläget att standard line vid 2275 tas ut för att sannolikheten ska tala för att toppen från förra veckan kommer testas av, snarare än en nedgång mot 2200/2175-nivån. Vid en vändning uppåt vill jag se att köparna vågar agera med engagemang så att volymbalansen börjar korrelera med priset, vilket vi inte sett sedan i våras. Det gäller att ha tålamod och följa sin plan när kraftiga rekyler inleds efter falska utbrott. Det första vi nu behöver se är en positiv fortsättningsformation och därefter att indexet stänger över standard line (den röda streckade linjen) med en positiv stängning, fram till dess är det säljarna som håller i den kortsiktiga taktpinnen.

Motstånd: 2246-2248 / 2260 / 2280 / 2295-2305
Stöd: 2233-2230 / 2224-2221 / 2208 / 2205-2195

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 10+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 65%.

SP500: Ännu inga tecken på att rekylen är över

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den senaste tidens kraftiga uppgång har fått de flesta momentumindikatorer att bli hårt spända på ovansidan och avståndet ner till MA-200 är det största sedan slutet av november 2021. Samtidigt är nu sentimentsindikatorerna och Fear/Greed uppe på de högsta nivåerna sedan början av 2022 vilket ökar risken för att en rekyl blir utvecklas till ett mer utmanande omtag än önskat. Att jaga priset efter en uppgång på 8 procent på tre veckor har ingen bra edge men en rekyl som sugs upp innan 2200 ger vika kommer troligen vara köpvärd vid en fortsättningsformation. Mitt huvudspår är att den positiva volymbalansen, trendfasindikatorn och de allt högre bottnarna och topparna innebär att en rekyl kommer bli köpvärd och hälsosam. Om däremot den senaste lågpunkten vid 4050 ger vika utan att snabbt återtas ökar däremot risken påtagligt för att den senaste tidens rally är en urblåsning på ovansidan, men det är som sagt inte mitt huvudspår.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång som fortsatt ner mot augustitoppen som just testas. Totalt backade indexet med 1,4 procent den gångna vecka vilket innebär att årets uppgång reducerats till 13,2 procent. I veckografen utvecklades veckan till en bearish harami som är en negativ omslagsformation som kräver bekräftelse för att effektueras.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen har avtagit dag för dag i samband med den senaste veckans rekyl, vilket är en positiv pusselbit. Volymbalansen är positiv sedan den 30 maj.

SMACD lämnade ett högt negativt kors i torsdags och det är en tydligt negativ pusselbit.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 56 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) backade något den gångna veckan, trots att indexet föll. Inför den kommande veckan noteras VIX vid 13,4. Denna typ av låga nivåer hos VIX brukar vara bra för positiva trender.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 7,3 procent vilket är strax under snittet vid 7,4.

I den positiva vågskålen:
– Positiv trendfasindikator
– Noteras över decemberlägsta, MA-200, MA-50 och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Utbrott upp över augustitoppen vid 4325 håller än så länge

I den negativa vågskålen:
– SMACD lämnade ett högt negativt kors i torsdags
– Fear Greed uppe på Extreme Greed

På ovansidan möter närmast 4367 följt av 4376 och zonen kring 4390-4405 samt förra veckans högsta vid 4448.

På nedsidan möter närmast 4340 följt av 4312 och zonen kring 4305-4295.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Är det vi ser nu bara en hälsosam rekyl eller starten på något betydligt värre? Att teknikaktier som varit drivande under den senaste tidens uppgång faller beror till stor del på oro för en aggressivare räntepolitik från Fed efter den brittiska inflationsrapporten och Bank of Englands höjning med 0,5 procent. Nasdaq Composite som stigit med nästan 17 procent sedan mars skapar naturligtvis en hel del obalans. Än så länge anser jag rekylen i SP500 som hälsosam och uppskattar att inte volymen tilltagit de senaste dagarna. Det blir nu intressant att se om stora elefanter flyttar över innehav mot mer defensiva sektorer. Nu testas augustitoppen från förra året men om 4300-nivån ger vika ställs siktet in mot februaritoppen vid 4200. I starka positiva trender brukar vi se 50-dagars medelvärde suga upp rekyler (se början och slutet av maj) och i så fall är området kring 4200 intressant. Skulle även den nivån ge vika hittar vi nästa nivån kring 4050. Det första tecknet på att köparna kan vara på väg att suga upp rekylen kommer en stark stängning över föregående dags högsta att vara och därefter vill jag gärna se att en motståndsnivå eller kortsiktig topp passeras. Än så länge tolkar jag rekylen som hälsosam och köpvärd vid en fortsättningsformation kring ett stöd.

Motstånd: 4367 / 4376 / 4387 / 4390-4405 / 4448
Stöd: 4340-4338 / 4312 / 4305-4295 / 4276

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 21-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Positiv minidivergens kring vårens motpol

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den senaste veckans kraftfulla uppgång har fått dock fått de korta momentumindikatorerna att bli stretchade på ovansidan vilket innebär att risken är stor för att en rekyl närmar sig. Nu bör man vänta på att en positiv fortsättningsformation effektueras. En första allvarlig varningssignal kommer en punktering av 15500 vara om inte nivån snabbt återtas.”

Den gångna veckan inleddes en bearish dojistar-liknande formation och därefter har varje dag sedan dess stängt på lägre än föregående dag. Totalt backade DAX med 3,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 13,7 procent. Senast vi bjöds på en lika kraftig veckonedgång var i mitten av mars.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen har varit positiv sedan början av november men blev neutral ett tag under marskonsolideringen, nu åter tydligt positiv. Just nu testas den viktiga vattendelaren som MA-66 utgör.

SMACD lämnade i tidags ett negativt kors och nu är nästa intressanta nivå nollzonen som är ett viktigt stöd.

Cykelindikatorn lämnade i fredags en positiv minidivergens och senast vi såg det var den 20 mars. Den gången effektuerades en positiv fortsättningsformation dagen efter och det blev inledningen på uppgången mot en ny ATH-notering som effektuerades i mitten av maj.

Sammanfattning: Den gångna veckan punkterade både MA20 och Standard line. Veckan avslutades med en punktering av 50-dagars medelvärde och ett test av utbrottsnivån kring 1570 där även motpolerna från februari och mars möter upp. På kort sikt är nu indexet översålt samtidigt som MA-100 testas med en positiv minidivergens, vilket vi senast såg den 20 mars. Den gången kom köparna tillbaka med emfas vilket innebar att en ny ATH-nivå effektuerades två månader senare. Edgen för en uppgång på en veckas sikt är nu god och även säsongsmässigt har den kommande veckan utvecklats positivt. Om indexet däremot inte tar fart uppåt när det ”borde” är det tecken på mer svaghet än vad som syns just nu. Det jag inte vill se är att 15500 punkteras utan att snabbt återtas, då hittar vi nästa anhalt kring fib 50% där vi även hittar ett otäppt gap från den 30 mars. Jag är fortfarande positiv till indexet och ser den pågående rekylen som köpvärd men inte förrän en fortsättningsformation effektueras vid en stödnivå.

Motstånd: 15960 / 16030 / 16145 / 16325-16430
Stöd: 15735 / 15630 / 15425 / 15345

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 16+.
– Next day forecast indikerar att det är 40 procents chans för uppgång under måndagen.

Boliden: Extremt översåld vid stödet för ett år sedan

Teknisk analys Boliden: Det blev en uppgång med 4,2 procent efter föregående analys men ingen bekräftad fortsättningsformation innan priset vände ner när standard line testades. Aktien har tagit mycket stryk sedan toppen vid 460 kronor i början av 2022. Som lök på laxen kom branden i Rönnskärsverken som nu fått aktien att falla till stödområdet där flera bottnar sattes under andra halvan av 2022.

Den långa trenden (lutningen på MA-200 i dagsgrafen) pekar fortfarande svagt uppåt men både de korta- och medellånga medelvärdena har brutit ner under primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med negativa trendföljande strategier. Om vi då går emot denna tydliga drift nedåt ska det göras med små positioner och extremt små belopp.

Volymbalansen är negativ och nere på den lägsta nivån sedan mitten av juli 2022.

SMACD testade i mitten av juni av motståndet som nollzonen utgör men vände ner och lämnade en säljsignal den 16 juni, som fortfarande är i spel.

Även om vollan inte är extremt hög är det just nu 19 procent mellan bollingerbanden vilket är högre än snittet. Priset noteras dessutom kring det nedre bollingerbandet. Vid de 37 tillfällen som priset noterats lika nära det nedre bollingerbandet de senaste 10 åren med högre volla än snittet i negativa trender har Bolidenaktien stått högre i 65 procent av fallen en vecka senare. Snittutvecklingen har då varit 1,9 procent.

Sammanfattning: Det är viktigt att man är defensiv när aktieklimatet är negativt, som nu. Även om aktien är översåld bör man vänta på att den senaste toppen eller viktiga motståndsnivån som gapet från den 14 juni utgör tas ut. Den som inte har några problem med att hantera risk kan smyga sig in med en lottsedel (ev en minifuture med hög hävstång) redan om föregånde dags högsta passeras med en dagsstängning som stänger i den övre delen. Placera i så fall stoppen redan från början strax under föregående dags lägsta och kliv av direkt om nivån punkteras, vänta inte på en dagsstängning. Vid en dagsrange över 3 procent (range – inte uppgång) stängs positionen direkt. Om det visar sig att 290 kronor punkteras avvaktar man lämpligen nästa intressanta stödområde innan man funderar på en setup.

Motstånd: 311,10 / 332,70 / 341,90
Stöd: 304,00-296,00 / 290,20 / 387,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 18-.

Getinge B: Extremt hög volla vid stöd

Teknisk analys Getinge B: Leveransstörningarna som fått aktien att rasa den närmaste tiden kommer troligen att påverka resultatet framöver en tid säger bolaget själva. Tekniskt har däremot aktien kommit ner till en spännande nivå där lågpunkten från september/oktober i fjol möter upp vid 180 kronor.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut saknar nu i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med negativa trendföljande strategier. Om vi då går emot denna tydliga drift nedåt ska det göras med små positioner och extremt små belopp.

Volymbalansen är negativ och noteras nu kring nivåerna som noterades i våras.

SMACD skar ner genom nollzonen för två veckor sedan och lämnade den 19 juni en säljsignal.

Vollan är extremt hög och när bredden mellan bollingerbanden drar ihop sig från extremt låga nivåer och priset samtidigt noterar en positiv omslagsformation är det ofta ett bra läge att börja smyga sig tillbaka in i aktien. Än så länge har dock inget av dessa pusselbitar kommit på plats. Den som vet med sig att man inte är så bra på att följa regler bör därför vara försiktigt att agera i aktier som liknar ett vattenfall, som i Getinges fall just nu.

Vid liknande lägen historiskt har aktien stått i snitt 1,9 procent högre en vecka senare.

Sammanfattning: Det är viktigt att man är defensiv när aktieklimatet är negativt, som nu. Även om aktien är översåld bör man vänta på att gapet från den 20 juni tas ut. Den som inte har några problem med att hantera risk kan däremot smyga sig in med en lottsedel (ev en minifuture med hög hävstång) redan om föregånde dags högsta passeras med en dagsstängning som stänger i den övre delen. Placera i så fall stoppen redan från början strax under 178 kronor och följ sedan med och lås in vinst genom att dag för dag flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta och kliv av direkt om nivån punkteras, vänta inte på en dagsstängning. Vid en extremt lång candle med en dagsrange över 4 procent (range – inte uppgång) stängs positionen direkt. Om det visar sig att 178 kronor punkteras avvaktar man lämpligen nästa intressanta stödområde innan man funderar på en position i aktien.

Motstånd: 184,50 / 186,55 / 196,00-204,00 / 209,70
Stöd: 180,00-179,20 / 176,00 / 167,00 / 156,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 2-.