BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 26

OMXS30: Inverterad HS men kortsiktigt överköpt

Teknisk analys OMXS30: Inför den gångna veckan skrev jag: ”I den positiva vågskålen har den kraftiga uppstudsen sedan månadsskiftet inte lett till någon rekyl utan köparna har snabbt kommit tillbaks. Även om indexet är kortsiktigt överköpt är det varken någon bra edge för upp- eller nedgång på någon veckas sikt. Historiskt har den kommande veckan utvecklats relativt svagt men det är en ”mjuk” pusselbit. Fram till dess att en negativ candlesticksformation bekräftas vilket en dagsstängning under föregående dags lägsta innebär navigerar jag vidare uppåt. En passering av 1615 ställer in siktet mot 1650 och eventuellt 1700 medan en punktering av 1545 indikerar att det krävs ytterligare omtag för att få med sig tillräckligt med köpare för att driva indexet vidare uppåt.”

Föregående vecka inleddes med en inside day och en extremt liten candle som togs ut med en kraftfull positiv reversalstapel. Totalt steg den korta midsommarveckan med 2,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 15,6 procent. Juni månad som historiskt utvecklats svagt noteras just nu som en bullish piercing line hela 7,8 procent över maj månads stängning.

Veckan har präglats av räntebesked och duvaktiga uttalanden från både amerikanskt och europeiskt håll.

Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag, verkstad och gruvbolag medan fastighetsbolag gick sämst.

Av de aktier jag gått igenom den gångna veckan rekylerade överköpta SAAB 2,7 procent innan köparna kom tillbaks. Alfa Laval noterade inte någon lägre dagsstängning och redan i tisdags bjöds vi på en close över standard line som nu fått aktien att ta sig upp till nästa motståndsområde. Ratos har ännu inte brutit sig loss från kontraktionen. Inför tisdagen skrev jag om Inwido och påtalade det positiva i att en ILL-formation var på väg och därefter steg aktien över 12 procent på 3 dagar innan rekylen inleddes i fredags. Inför torsdagen och fredagen skrev jag om SOBI, som fortsatt är i spel och Swedish Match som hade och har en bra edge för uppgång även om aktien fortsatte ner ytterligare 1,1 procent i fredags.

I fredags nådde OMXS30 upp till den övre delen på ichimokumolnet som just nu sammanfaller med det övre bollingerbandet. Uppgången har fått de kortare momentumindikatorerna att bli hårt spända på ovansidan med gummisnodden över 95 och cykelindikatorn över 90. Detta utseende med mindre än 10 procent mellan bollingerbanden hittar jag vid 118 tillfällen sedan början av 2002 och vid 65 av dessa har indexet stått högre en vecka senare. Nedgångarna har dock varit större än uppgångarna vilket innebär att den genomsnittliga avkastningen varit -0,1 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till -0,1 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara beredda på tvära kast och vara relativt kortsiktiga både för upp- och nedgång.

Volymen var av naturliga skäl (lösendag) högre under torsdagen och volymbalansen noteras fortfarande stigande och positivt över tremånaderssnittet som lutar upp.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 1635 följt av området kring 1650 och därefter 1700-nivån.

På nedsidan hittar vi närmast 1616 följt av 1607 och området vid kring 1600 samt zonen vid primärtrenden strax över 1550.

På lång sikt är jag nu neutral till svagt positiv och det blir nu spännande att se hur juni månad stänger i förhållande till årsmedelvärdet och primärtrenden.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt negativ och vill om/hur 50-dagars medelvärde och molnet tas tillbaks.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag åter positiv även om edgen talar för att en rekyl ligger bland korten.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 20 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit goda 1,2 procent.

Sammanfattning: Primärtrenden är platt och OMXS30 håller på att testa av ichimokumolnet där cloud span b är helt horisontell. Detta avvaktande läge är resultatet av osäkerhet som i sin tur skapar en något oöverskådlig bild. Å ena sidan kommer en en punktering av 1480-nivån trigga en huvudskuldraformation som signalerar en nedgång mot i första hand 1380. Å andra sidan har vi i det något kortare perspektivet en inverterad huvudskuldra-formation som effektuerades i veckan med en målkurs kring ATH-nivån vid 1720. På kort sikt är indexet överköpt vilket innebär att en negativ omslagsformation kan bli inledningen på en rekyl, som jag tolkar hälsosam så länge inte 1573 punkteras med en dagsstängning. Mitt huvudspår är att vi ska vidare uppåt men att en kortare rekyl rycker allt närmare.

Motstånd: 1635 / 1648 / 1656 / 1672
Stöd: 1619-1616 / 1611 / 1600 / 1573

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 93.

SP500: Doji kring ATH-nivån i en stigande kil

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Juni månad startade med en kraftfull uppgång som den senaste veckan tagit en paus inför det stundande räntebeskedet på onsdag, vilket resulterat i en flaggstångsformation. Det vanligaste scenariot är ett utbrott uppåt vid liknande kontraktioner. På ovansidan hittar vi framförallt motstånd kring 2950-nivån. Mitt huvudspår är till motsatsen bevisas att en eventuell rekyl vänder upp från en högre lågpunkt och att siktet är inställt på nya uppgångar mot 3000-nivån.”

Den gångna veckan inleddes med en doji innan utbrottet från flaggstångsformation lyfte indexet över 2900. Veckan avslutades med en ny ATH-notering vid 2964 och en doji som har utseendet av en mindre bearish harami. Totalt steg SP500 med 2,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 17,7 procent. Juni månad som inte brukar tillhöra årets starkaste har fram till i fredags noterat en uppgång med hela 7,2 procent.

Allt mer duvaktiga centralbanker, även Fed, har den senaste veckan stärkt riskaptiten hos placerarkollektivet vilket resulterade i två ATH-noteringar i torsdags och fredags. Det är ett positivt utseende men efter en uppgång på nästan 9 procent sedan lågpunkten vid månadsskiftet har risken ökat för en rekyl. Uppgångarna från i höstas och i våras avslutades bägge med punkteringar av de stigande kilarna och nu håller en tredje på att utvecklas. Tillsammans med den låga volymen som skapat en negativ divergens mot volymbalansen och att VIX punkterade det nedre bollingerbandet i fredags är ytterligare varningssignaler för att en ny topp närmar sig.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är nu helt platt och trendfasindikatorn noteras kring +0,2 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast och en slagig period.

Volymen har bortsett från i torsdags och fredags varit lägre än snittet den gångna veckan. Den förhöjda volylymen i slutet av veckan tillskriver jag till största delen att det var optionslösen.

Antal aktier av de som ingår i indexet och noteras över 200-dagars medelvärde har nu stigit till 70 procent och bröt tekniskt upp över en fallande motståndslinje igår. Under uppgångsfaser vill jag inte att mindre än 60 procent noteras över primärtrenden så detta blir alltså en positiv pusselbit.

VIX (den förväntade volatiliten den närmaste månaden) vände i fredags upp något från en nivå under det nedre bollingerbandet.

På ovansidan möter närmast 2980 följt av området mellan 2896 och 3000.

På nedsidan möter närmast 2948 följt av 2931 och 2915 men därefter zonen kring 2900.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över EMA-8, MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt
– Nytt ATH i fredags vid 2964

I den negativa vågskålen:
– Extremt hårt spänd gummisnodd på ovansidan
– Stigande kil
– Stora aktieslag utvecklas starkare än de mindre

På lång sikt är jag nu svagt positiv tills jag ser om passeringen av MA-200 håller och hur/var nästa pivottopp markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positivt men om MA-50 punkteras utan att snabbt tas tillbaks kommer jag åter bli svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men vill inte se en ny lägre lågpunkt.

Sammanfattning: Siktet är nu inställt mot i första hand 3000-nivån men även om jag i grunden är positiv till den senaste tidens utveckling ser jag nu en del moln som oroar den fria sikten. Den stigande kilen tillsammans med den negativa divergensen mot både dagsmomentum (RSI-14) och volymbalansen är de varningssignaler jag framförallt bevakar. För att dessa moln ska skingras vill jag se en kortare rekyl den kommande veckan, som helst inte får indexet att etablera sig under standard line kring 2845 men framförallt den senaste lågpunkten vid 2730.

Motstånd: 2964-2967 / 2980 / 2896 / 3000
Stöd: 2948 / 2931 / 2915 / 2905-2900 / 2875

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 89.

DAX: Överköpt kring oktobertoppen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I veckografen tolkar jag den gångna veckan som en doji efter ett gap och det kommer bli spännande att se om det är förra veckans högsta som tas ut eller om den korta sentimentsnivån kring EMA-8 i dagsgrafen åter punkteras med en stängning. Så länge inte DAX etablerar sig under molnet vid 11870 är sentimentet på kort till medellång sikt positivt. Om standard line punkteras utan att snabbt tas tillbaks ökar risken för ett nytt test av primärtrenden men så länge nya högre lågpunkter fortsätter följas av nya högre pivottoppar kommer jag vara svagt positiv.”

Den gångna veckan inleddes med en inside day som touchade EMA-8 vilket följdes av en extremt positiv grön candle, den kraffullaste sedan den 9 november 2016. Efter extremt långa candlar som stänger högt är det vanligaste att det blir någon form av pausformation och så blev den även denna gång. I torsdags nåddes den högsta nivån sedan slutet av september men därefter har vi sett lite tveksamhet från köparnas sida. Totalt steg DAX med 2,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 16,9 procent, där enbart juni står för 5 procent. Sedan lågpunkten vid månadsskiftet hade indexet stigit med över 7 procent till högstanoteringen i torsdags.

Tisdagens kraftfulla candle stängde över det övre bollingerbandet och risken för en rekyl har därmed ökat.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är i stort sett helt platt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till 0,1 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymbalansen är fortsatt positiv men uppgångstakten har avtagit sedan några veckor tillbaks.

Sammanfattning: Efter den impulsartade uppgången börjar flera av de kortare momentumindikatorerna bli hårt spända på ovansidan och risken för en rekyl har ökat. När primärtrenden och ichimokumolnet är platt är risken för tvära kast innanför konsolideringsbegränsningarna stora. Så länge inte DAX etablerar sig under molnet vid 11870 är sentimentet på kort- till medellång sikt positivt. Om standard line punkteras utan att snabbt tas tillbaks ökar dock risken för ett nytt test av primärtrenden vid 11600 men så länge nya högre lågpunkter fortsätter följas av nya högre pivottoppar kommer jag vara positiv.

Motstånd: 12435-12440 / 12500 / 12550 / 12630
Stöd: 12290 / 12225 / 12050 / 12000 / 11900

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 80.

Volvo B: Överköpt men intressant vid rekyl

Teknisk analys Volvo B: Efter den senaste analysen rekylerade aktien ner till gapstödet från mitten av oktober och steg sedan till den fallande motståndslinjen. I början av juni sög köparna åter upp säljtrycket vid 133-131 kronorsnivån och därefter har aktien stigit med nästan 20 procent för att i torsdags åter testa av 150-kronorsnivån efter kapitalmarknadsdagen.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 noteras fortfarande nedåt och trendfasindikatorn skrivs inför dagen kring -0,4 vilket innebär att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast och vara relativt kortsiktiga.

Fredagens candle noteras nästan helt ovanför det övre bollingerbandet och stängningen skedde 13 procent över nivån. Vid de tillfällen jag hittar som liknar detta sedan början av 2002 har Volvoaktien stängt lägre någon gång de närmaste 5 dagarna i 59 procent av fallen.

Sedan nyår har volymbalansen stärkts och fortsätter noteras stigande över tremånaderssnittet samtidigt som ichimokumolnet tagits ut och lagging line noteras över priset.

Sammanfattning: Chansen för att vi ska bjudas på en rekyl de närmaste dagarna är stor men det utseende som råder nu talar för att köparna står beredda redan vid 146-145 kronor. När området vid 152-155 kronor kommer testas nästa gång blir det tredje gången sedan början av april vilket ökar chansen för ett utbrott upp mot i första hand 158-160 kronor. Om 138 kronor punkteras med en dagsstängning kan dock ett djupare omtag ner mot 130-kronorsnivån behövas och skulle även den nivån ge vika upphör den positiva bilden.

Motstånd: 150,65 / 151,80 / 155,00 / 158,00
Stöd: 147,60 / 145,70 / 143,35 / 139,50 / 138,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 95.

Sandvik: Överköpt men rekyler är intressanta

Teknisk analys Sandvik: Det blev en perfekt turtle soup vid fib 62%-nivån och aktien har stigit med hela 24 procent sedan dess.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen på 200-dagars medelvärde saknar i stort sett lutning och trendfasindikatorn noteras kring +0,4. Vi ska alltså fortsatt vara beredda på tvära kast och vara relativt kortsiktiga, oavsett åt vilket håll vi tar position.

I torsdags passerades 170-kronorsnivån och stängningen skedde över det övre bollingerbandet med bra volym. Vid de tillfällen vi sett liknande stängningar har aktien stått högre i de flesta fall två veckor senare men lägre på några dagars sikt i mer än hälften av fallen.

Sedan en månad tillbaks noteras volymbalansen stigande och fredgens uppgång skedde med den största volymen under en uppgångsdag sedan den 18 april. Den gången vände aktien ner och föll i fem veckor tills ackumulationsnivån kring 145 kronor åter sög upp säljtrycket, denna gång med en turtlesoup.

Sammanfattning: Förutsättningarna är nu goda för ett test av ATH-nivån vid 179-182 kronor och så småningom upp mot 190 kronor. Torsdagens stängning över det övre bollingerbandet under stor volym talar för att köparna kommer stå beredda att suga upp en rekyl innan 160 kronor punkteras. Om inte börsklimatet ger vika kan det vara läge att haka på en positiv candlesticksformation även om rekylen bara varar någon dag. En positiv candlesticksformation innebär att en negativ dag följs av en kursstapel som stänger över föregående dags högsta. Om det istället visar sig att 155 kronor punkteras med en dagsstängning fallerar det positiva utseendet i Sandvik.

Motstånd: 162,70 / 164,15 / 167,55 / 171,00
Stöd: 159,30 / 157,35 / 153,95 / 150,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 91.