BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 26

OMXS30: Tar en välbehövlig paus

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 närmar sig nu golvet i den stigande kanalen samtidigt som nedstället den senaste veckan fått gummisnodden att bli extremt hårt spänd på nedsidan. När jag studerar vad som hänt på en veckas sikt när gummisnodden varit lika hårt spänd som nu, bredden mellan bollingerbanden varit mer än 15 och indexet befunnit sig under MA-200, har det lett till att OMXS30 stått högre i 67 procent av fallen en vecka senare. Den genomsnittliga utvecklingen har vid dessa tillfällen varit +1,9 procent efter fem dagar. Vi ska dock vara beredda på att även om en kortare uppstuds inleder veckan är risken stor för en ny lägre topp och lågpunkt för att fullborda rekylen, en så kallad abc-korrektion. Så länge inte majlägsta punkteras utan att snabbt återtas tolkar jag det som troligast att förra veckans högsta kommer att tas ut innan majlägsta vid 1460 ger vika.”

Veckan inleddes med en positiv reversal, exakt från kanalgolvet, som passerade 1600-nivån. Resten av veckan har varit avslagen men har ändå hållit sig kvar ovanför 200-dagars medelvärde även om det är med minsta möjliga marginal. Totalt steg OMXS30 med 3,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång reducerats till 5,9 procent.

Om det visar sig att onsdagens doji blir en ny lägre topp och den senaste lågpunkten vid 1570 inte håller ökar risken för ett djupare nedställ.

SMACD lämnade ett negativt medelvärdeskors, efter att ha varit uppe kring 15, för en vecka sedan och risken är stor för ytterligare nedställ eller en utdragen konsolidering. Den eventuellt lägre toppen från i torsdags sänder lite negativa indikationer eftersom det kan innebära att ö-formationen inte elimineras. Punkteras förra måndagens lägsta vid 1570 ställs siktet in mot området kring 1520 till att börja med.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde har så smått börjat luta upp. Trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring +0,9 vilket varnar för att det kan bli en tid av slagig handel med tvära kast.

Volymen den gångna veckan har legat kring snittet men var i fredags (lösen) högre än snittet. Volymbalansen är fortsatt positiv.

Isen stärktes den gångna veckan. Det är nu 64 procent av largecapaktierna som noteras över MA-20, 66 procent över MA-100 och 46 procent över MA-200. 85 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1683-1689 följt av 1700 och 1731.

På nedsidan hittar vi närmast 1659-1656 följt av 1643 och 1620.

På lång sikt är jag neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 20 av de 33 senaste åren (61%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,8 procent. Indexet har stigit 5 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,03 procent lägre.

Sammanfattning: Efter toppen för två veckor sedan kring taket i den stigande kanalen kring 1730 fått indexet att testa av golvet kanalen som även denna gång lockade tillbaks köparna. På ovansidan möter nu ett tufft motstånd upp mellan 1730 och 1775. Den gångna veckan avbröts uppgången kring det övre gapmotståndet upp mot ö-formationen. Om det visar sig att denna topp följs av att förra måndagens lägsta punkteras ökar risken för ett tilltagande säljtryck. Dagsmomentum är på väg att utmana vattendelaren kring 50 som om den punkteras innebär en säljsignal. Tills vi ser att det positiva utseendet hotas talar mer för att ö-formationen kring kanaltaket kommer att elimineras snarare än att förra veckans lägsta kommer punkteras. Det är inte om utan när det kommer en illavarslande nedgång men den är inte här ännu och vi har fortsatt bra koll på när det sker.

Motstånd: 1683-1689 / 1700 / 1731
Stöd: 1659-1656 / 1643 / 1620

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 81.

SP500: Kan vara en "toppkänning"

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den bekräftade ö-formationen kring 3200 har risken ökat för en konsolidering som normalt präglas av tvära kast och slagig handel. Än så länge är det viktiga stödområdet kring 2800 intakt vilket innebär att det är större chans för nya högre signifikanta toppar än att marslägsta kommer ge vika. Om fredagens duvformation leder till att EMA-8 tas ut ställs siktet in mot att täppa till luckan upp mot ö-formationen vid 3200. Det är gott om stöd som möter upp just kring 3000-nivån och än så länge fler pusselbitar än motsatsen för att vi bjuds på en fortsättningsformation kring nivån. Passeras ö-formationen ställs siktet in mot ATH-nivån vid 3400. Vi kan självklart inte utesluta att en punktering av fredagens lägsta kommer leda till ett tilltagande säljtryck men fram till dess är mitt huvudspår att indexet ska vidare upp.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish piercing lina som dessutom var en turtle soup för uppgång, just kring 3000-nivån. I tisdags passerades EMA-8 men när den första ”synliga delen” i gapet från den 5 juni mötte upp tog det stopp. Veckan avslutades med en bearish engulfing som åter punkterade den korta sentimentsnivån kring EMA-8. Totalt steg dock veckan med 1,9 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till 4,1 procent.

Flera av världens ledande börsindexet har återhämtat stora delar, vissa hela, coronanedgången. När viktiga motstånd tas ut under återhämtningen är det positiva pusselbitar men ju närmare startpunkten man kommer desto tuffare blir det att passera motstånden. De som suttit kvar under hela nedgången utan att förändra sina innehav börjar känna vittringen av att komma ur knappt skadeskjutna och passar på att kliva av när det börjar gå tungt.

På ovansidan nådde SP500 upp till gapet som i februari inledde coronanedgång men även även kanaltaket mötte upp. Från denna nivå inleddes rekylen för två veckor sedan vilket resulterade i en negativ ö-formation som jag har skrivit om sedan förra torsdagen. En ö-formation efter en lång, kraftig uppgång signalerar att risken för mer nedställ är stor.

Om det visar sig att tisdagens högsta blir en ny lägre topp, som dessutom misslyckades med att täppa till gapet upp mot ö-formationen ökar det risken för ytterligare nedställ.

SMACD lämnade ett negativt medelvärdeskors, efter att ha varit uppe över 15, för en vecka sedan och risken är stor för ytterligare nedställ eller en utdragen konsolidering. Punkteras förra måndagens lägsta vid 2965 ställs siktet in mot området kring 2800.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut har så smått börjat vrida upp. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,9 vilket innebär att risken för tvära kast och slagig handel är stor.

Volymen den gångna veckan har noterats under snittet men i fredags var den 50 procent över det dagliga snittet, vilket inte var så märkligt då häxfredag och lösendag. Volymbalansen är fortfarande positiv men har fallit tillbaks något.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras inför veckostarten till 42 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 2,7 procentenheter till 35-nivån.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 drog har nu kommit ner på mer normala nivåer och ligger nu runt 9.

På ovansidan möter närmast 3153-3156 följt av 3164 och 3181 samt 3200.

På nedsidan möter närmast 3090 följt av 3055 och zonen mellan 3020-2965.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över molnet
– Än så länge noteras indexet över senaste botten kring 3000-nivån

I den negativa vågskålen:
– Svag säsong
– Negativ ö-formation kring 3200-nivån
– Indikation på svaghet om inte gapet mot ö-formationen täpps till

På lång sikt är jag neutral till svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Riskaptiten har under hela uppgången sedan marslägsta stärkts och vi har sett det genom att bland annat Nasdaq Composite utklassat ex.vis SP500. Nu ser vi emellertid en del indikationer på att det kan behövas en rekyl värd namnet för att köpintresset åter ska leda till nya högre högsta. Efter att indexet vände ner för ett par veckor sedan, kring taket i den stigande kanalen där gapet som inledde coronanedstället inleds, riskerar en ny lägre topp (som vi eventuellt sett i veckan) att driva indexet söderut och punktera zonen kring 3000. Även om det är marginellt är en ny lägre topp som följs av en ny lägre signifikant lågpunkt en varningssignal som måste tas på allvar. Dagsmomentum är på väg att utmana vattendelaren kring 50 som om den punkteras innebär en säljsignal. Tills vi ser att det positiva utseendet hotas talar mer för att ö-formationen strax under februarigapet kommer att elimineras snarare än ett tilltagande säljtryck.

Motstånd: 3153-3156 / 3164 / 3181 / 3200
Stöd: 3090 / 3055 / 3020 / 3000 / 2965

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 73.

DAX: Uppladdningsfas med positiv underton

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om den pågående rekylen varit kraftfull och punkterat primärtrenden är dock golvet i den stigande kanalen intakt. Gummisnodden är nu hårt spänd på nedsidan samtidigt som stödnivån kring 11850 utmanas. En positiv fortsättningsformation kommer troligen vara värd att haka på redan nu.”

Den gångna veckan inleddes med en turtle soup för uppgång och redan på tisdagens testades gapet från förra torsdagen av. Resten av veckan ägnade sig DAX åt att testa av gapet och avslutaded med en relativt lång doji som hade en range på mer än 2 procent. Totalt steg det tyska storbolagsindexet med 3,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 6,9 procent. I veckografen ledde det till en bullish piercing line och i månadsgrafen ser juni ut att bli den tredje månaden i rad som stänger på plus. Om inte den sista delen av juni får indexet att falla under 12125 kan det bli den första månaden sedan januari som stänger över årsmedelvärdet.

Än så länge noterar DAX högre lägsta och högre högsta över molnet och de senaste dagarna även på ovansidan av MA-200. Fredagens doji markerade ett första motstånd vid 12484 och stöd vid 12190. Den av nivåerna som tas ut eller punkteras kommer troligen visa vägen för den närmaste dagarna eller veckan. Det jag helst inte vill se är att förra måndagens lägsta vid 11598 punkteras då det indikerar ett försvagat sentiment som troligen ställer in siktet mot 11000-nivån eller lägre.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar saknar riktning och trendfasindikatorn noteras vid +0,9 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Sammanfattning: DAX är för tillfället fångad i en tradingrange mellan 13000 och 11600. Så länge nivåerna för tradingrangen inte passeras eller punkteras är det mycket som talar för att det kommer bli skvalpiga rörelser och tvära kast de närmaste veckorna. Den av nivåerna för tradingrangen som tas ut eller punkteras kommer troligen visa vägen för årets bästa månad, juli. Kombinationen mellan dags- och veckostockastic indikerar att förutsättningarna för ett utbrott uppåt är goda.

Motstånd: 12485 / 12595 / 13000-13130
Stöd: 12190 / 12150 / 12000 / 11845

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 78.

Hexagon: På väg mot en falsk dubbeltopp

Teknisk analys Hexagon B: Uppgången efter de senaste analyserna har överträffat kalkylerna och en månad senare utmanades 500-kronorsnivån och MA-200. Efter att 500 kronor passerades gick det snabbt upp till 550 kronor som efter återtestet av utbrottsnivån vid 500 kronor nu åter är på väg att testas.

Den långa trenden som jag definierar genom bla lutningen av 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Trendfasindikatorn skrivs till +2,3 vilket innebär att vi företrädesvis ska agera med trendföljande strategier för uppgång.

Volymbalansen är sedan början av april positiv och är det något negativ så kanske den tom är för starkt uppåtriktad, lite euforisk.

Nu testas junihögsta kring 550 kronor av efter fyra dagars uppgång. Jag brukar säga att en stigande trend definieras med en serie falska dubbeltoppar och om 550 kronor passeras bjuds vi på just det.

Efter fyra dagars kraftig uppgång (9,7% sedan lågpunkten förra måndagen) är de korta momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan. Risken för rekyl är alltså stor.

Sammanfattning: Hexagon visar styrka och stor aktörer tankar aktier vilket syns i volymbalansen. På kort sikt är det däremot stor risk för en stundande rekyl men så länge 500-kronorsnivån inte punkteras är positiva fortsättningsformationer intressanta att haka på. Problemet är dock att om rekylen inte kommer än kan ett utbrott förbi 550 kronor trigga ytterligare köpintresse. Ett sätt kan då vara att köpa en extremt liten position i ett hävstångsinstrument (ex.vis minifuture) och sedan öka på i samband med nästa rekyl där föregående dags högsta tas ut med en dagsstängning. När/om 564 kronor nås kan det vara en god idé att stänga halva positionen och rida resten med stoppen strax under föregående dags lägsta (stäng direkt när nivån punkteras). Den initiala stoppen bör i så fall inte placeras så mycket lägre än 495,50.

Motstånd: 547,00 / 550,00-551,60 / 553,60
Stöd: 536,40 / 527,00 / 516,40 / 512,40

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 87.

Husqvarna B: Potentiell dubbeltopp

Teknisk analys Husqvarna B: 56-kronorsnivån var i spel under ytterligare två veckor men punkterades aldrig med kraft efter föregående analys och nivån för stoppen höll tills en kraftfull fortsättningsformation den 18 maj satte fokus på aktien. Uppgången blev minst sagt kraftfull och i början av juni nåddes en topp kring 77,65. I förra veckan återtestades MA-200 vilket är positivt men om onsdagens högsta vid 76,90 blir en ny lägre högsta är risken stor för att vi bjuds på en dubbeltopp ifall 69,30 punkteras.

Den långa trenden som identifieras som lutningen av 200-dagars glidande medelvärde saknar lutning. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen till +0,9 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

I onsdags effektuerades en dark cloud cover som bekräftades under torsdagen samtidigt som SMACD lämnade ett negativt medelvärdeskors efter att ha varit uppe kring 15. Bekräftelsen skedde med en volym som var hela 29 procent över det dagliga snittet.

Volymbalansen är fortsatt positiv men utmanar nu en bekräftelsnivå från den 11 juni och om den punkteras kan det leda till ett visst ökat säljtryck.

Sammanfattning: Torsdagens dark cloud cover bekräftades i torsdags och nu utmanas den korta sentimentsnivån som representeras av EMA-8. Om nivån punkteras när veckan inleds ställs siktet in mot golvet i den stigande kanalen och om även det ger vika står hoppet till att köparna står och väntar kring MA-200. Punkteras primärtrenden ställs siktet in mot motpolen som aprilhögsta vid 63,20 utgör. Passeras istället junihögsta vid 77,65 hittar vi nästa topp kring 80 kronor men riskkvoten för uppgång känns därmed inte speciellt attraktiv.

Motstånd: 76,90 / 77,65 / 79,50
Stöd: 73,60-73,40 / 70,55 / 69,35

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 75.