BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 26

OMXS30: Laddar för att bryta ut uppåt

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”För första gången på en månad punkterades först de korta sentimentsindikatorerna och nu utmanas de medellånga. Så länge både priset och lagging line noteras över molnet, volymbalansen är positiv, isen tjock och vi ser allt högre nya toppar i prisgrafen talar det mesta för att vi även efter denna korrektion kommer att se köparna ta tag i taktpinnen. Historiskt stämmer nedgången vi ser nu väl överrens med ett normalår. Det blir spännande att se om även uppgången, vi brukar se efter midsommar, följer historieboken eller det tekniska utseendet. Eftersom vi bjöds på en turtle soup för nedgång i veckografen har vi en indikation på nedgång mot i första hand 2200/2190-nivån som är siktet vid en dagsstängning under standard line. Vänder indexet upp från nuvarande nivå och sedan passerar 2300 ställs siktet in mot i första hand 2400.”

Den förkortade midsommarveckan inleddes med ett test av den stigande stödlinjen som förbinder bottnarna sedan mitten av mars. Redan under måndagen kom köparna tillbaka och återtog standard line, MA-50 och stängde kring MA-20. Varje dag sedan dess har testat av området mellan MA-50 och MA-20. Jag skrev inför torsdagen att det var mycket bra odds för en uppgång innan midsommarhelgen och så blev det. Totalt steg OMXS30 med 1,0 procent den gångna veckan som avslutades med en bullish harami. Hittills i år har indexet stigit med 21,1 procent. Föregående veckostapel utvecklades till en bullish piercing line.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi rekommenderas att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen har varje dag den gångna veckan noterats under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är dock fortfarande positiv vilket talar för att expansionen från den squeezeformation som råder kommer att ske norrut.

Antal aktier på large cap som befinner sig över MA-200 uppgår till 83 procent vilket är fortsatt tjock is i min värld.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 2286 följt av zonen vid 2300 och 2335.

På nedsidan hittar vi först 2260 följt av 2240-2227 och 2216 samt zonen vid 2200-2190.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 22 av de 34 senaste åren (65%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +1,0 procent. Indexet har stigit vid 7 tillfällen den kommande femdagarsperioden de senaste 10 åren. Snittutvecklingen de kommande fem dagarna har de senaste tio åren varit en uppgång med 1,7 procent.

Sammanfattning: De kommande veckorna har utvecklats positivt vid de flesta av de senaste tio åren men vi vet att det är en av de minst viktiga pusselbitarna vid teknisk analys. Den uppladdning vi ser kring området vid den stigande stödlinjen och standard line har dock en positiv underton. OMXS30 befinner sig i en squeeze där volymbalansen stärks upp mot motståndsnivåerna vilket är en indikation på att utbrottet kommer att ske uppåt. Om det istället visar sig att 2188 punkteras med tydlighet utan att snabbt tas tillbaks kan det vara en signal om att det är dags för ett mer utmanande omtag. Än så länge fortsätter vi agera på fortsättningsformationer kring stödnivåer.

Motstånd: 2286 / 2300 / 2310 / 2335
Stöd: 2260 / 2240-2227 / 2216 / 2200-2188

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 54+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 52%.

SP500: Åter upp i fri luft

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Vi befinner oss just nu i en period av året där det brukar vara lite skvalpigt med en dragning söderut. SP500 befinner sig mitt i en konsolidering där den nedre stödnivån hittas kring 4050 och den nivån är fortfarande intakt. Även om vi bjuds på en djupare rekyl denna gång är det mitt huvudspår att köparna kommer tillbaks och suger upp nedgången innan den hotar det positiva långsiktiga utseendet. Det är först om både priset och lagging line punkterar molnet just nu kring 4045-3980 (beroende på när det sker) som risken ökar påtagligt för att vi sett en mer signifikant topp. Fram till att detta sker råder det en viss osäkerhet med en svagt negativ underton på riktigt kort sikt vilket skvallrar om köpläge.”

Den gångna veckan inleddes med en kraftfull fortsättningsformation som lade grunden till nya rekordnoteringar. Även om de dagliga uppgångarna var relativt små stängde veckan upp med hela 2,7 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 14 procent. Både torsdagen och fredagen resulterade i nya toppnoteringar. Vi måste förflytta oss tillbaka till början av februari för att hitta en kraftfullare veckouppgång.

Även om trenden är stark och köparna kommer tillbaks och lyfter indexet från allt högre höjder ser jag flera varningssignaler som helst inte bör utvecklas till säljsignaler. Dels noteras en tydlig negativ divergens mot volymbalansen, den gångna veckan avslutades med tre gap och det är allt färre aktier på SP500 där MA-20 noteras över MA-50. Frågan är om detta leder till en ny utdragen konsolidering eller om uppgången kommer av sig och hamnar i en luftgrop. Tills motsatsen är bevisad talar dock mer för att köparna kommer tillbaks och suger upp rekyler innan det positiva utseendet hotas.

Den amerikanska tioårsräntan steg med steg 9 punkter den gångna veckan och stängde i fredags på 1,53 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras nu mellan 2 och 7 vilket innebär att vi kan handla indexet med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymen den har den gångna veckan, bortsett från i fredags noterats under det dagliga snittet. I fredags noterades den dock 24 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna men det var ju lösendag. Volymbalansen har fallit tillbaks något de senaste veckorna men jag tolkar den neutral till svagt positiv.

SMACD lämnade förra torsdagen ett negativt kors som dock eliminerades av en köpsignal i fredags. Det råder däremot en tydlig negativ divergens mot prisgrafen.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) steg i fredags till 92 procent. Jag tolkar isen som tjock.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 25 procentenheter till strax under 16 vilket är den lägsta stängningen sedan den 11 juni.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 2,5 vilket är en extremt låg nivå, även om den stigit något de två senaste dagarna.

På ovansidan möter närmast zonen kring 4300 följt av 4311 och 4335.

På nedsidan möter närmast 4267 följt av zonen kring 4250 och 4235.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Senaste ATH vid 4286 den 25/6
– Säsongsmässigt stark period kommande veckan (senaste 10 åren)

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Multipla negativa divergenser

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Det är gott om varningssignaler mot bredden (mot hela aktielistan), volymbalansen och flera av momentumindikatorerna. Åtminstone vissa av dessa varningssignaler kommer att övergå till säljsignaler men frågan är om de kommer leda till hälsosamma rekyler eller punktering av viktiga stödnivåer. Mitt huvudspår tills motsatsen bevisas är att positiva fortsättningsformationer kommer vara köpvärda i samband med rekyler. Om det visar sig att 4164 punkteras ställs siktet in mot zonen vid 4100 där köparna troligen står och väntar. I fredags bjöds vi på ett nytt rekord och en köpsignal i SMACD. Jag glider med och agerar för uppgång vid fortsättningsformationer tills varningssignalerna en efter en övergår till konkreta säljsignaler, men där är vi alltså inte – än.

Motstånd: 4300 / 4311 / 4335 / 4350
Stöd: 4267 / 4250 / 4238-4235 / 4200

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 92+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Flaggar för uppgång

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu blir det intressant att se hur djupt indexet behöver för att köparna på allvar ska våga sig tillbaka och ta sig upp mot nästa delmål vid 16000. Det är först om både priset och lagging line bryter ner under molnet som risken för en mer utmanande nedgång inleds. Mitt huvudspår är alltså att DAX ska vidare norrut och att denna rekyl kommer bli värda att haka på nästa positiva fortsättningsformation.”

Den gångna veckan inleddes ner mot standard line och MA-50 där även den stigande stödlinjen som förbinder lågpunkterna sedan slutet av mars möter upp. Även om inte uppgången efter måndagens bullish piercing line varit speciellt tydlig är det fortfarande ingen av de varningssignaler jag pratat om den senaste tiden som utvecklats till någon säljsignal. Totalt steg DAX med 1,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 13,8 procent. Den senaste veckostapeln noteras som en bullish piercing line.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten i ett läge som innebär att trenden är värd att följa med fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymbalansen är stigande över det positiva tremånaderssnittet och med läget vi nu har hos trendfasindikatorn är positiva fortsättningsformationer värda att följa i samband med rekyler.

SMACD är nu nere kring 5-nivån och kring denna nivå har positiva kors varit värda att haka på under det senaste halvåret.

Sammanfattning: Även om man inte ska fästa för stor vikt vid den historiska utvecklingen kan vi konstatera att de senaste tio åren har de kommande tre veckorna varit mycket positiva för DAX. Det ser ut som indexet närmar sig ett utbrott av vimpelformationen som just nu begränsar rörelserna. Nu blir det intressant att se åt vilket håll utbrottet från den nu pågående squeezeformationen sker. Mitt huvudspår är även denna vecka att DAX ska vidare norrut och att detta lågvollaläge är lugnet innan festen börjar. Punkteras däremot 15000-nivån med kraft och inte återtas inom kort kan vi vara på väg in i ett något jobbigare omtag.

Motstånd: 15675 / 15750-15800 / 16000
Stöd: 15500-15475 / 15310 / 15115 / 15000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 60+.
– Next day forecast indikerar att det är 43 procents chans till en uppgång under måndagen.

Nokia: Kontraktion med positiv underton

Teknisk analys Nokia: Två dagar efter föregående analys bröt Nokia upp genom kontraktionen och aktien steg på tre dagar från 42,50 till 47,40 (+11,4%) där en bearish shooting star fick köparna att ta hem vinst. Vi har därefter bevittnat en rekyl som präglats av små candlar, som om köparna letat fäste. I torsdags nåddes den stigande stödlinjen som förbinder lågpunkterna sedan slutet av april.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att peka ut saknar i stort sett lutning (svagt stigande). Trendfasindikatorn noteras däremot mellan +2 och +7 vilket innebär att vi rekommenderas att köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymbalansen är positiv och har bara mattats måttligt under de senaste veckornas rekyl.

I torsdags noterades en ny lägre lägsta vid den senaste utbrottsnivån men cykelindikatorn vände upp från en nivå under 20, en så kallad positiv minidivergens, samtidigt som lagging line studsade på stödet som utbrottsnivån utgör. Torsdagen utvecklades till en bullish harami vilket är en indikation på att säljarna eventuellt kört slut på bränsle.

Sammanfattning: Om standard line vid 44,30 passeras tolkar jag det som en köpsignal. När/om 45,65 nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 45,65 passerats stänger vi lämpligtvis positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 43 kronor.

Motstånd: 44,30 / 45,00 / 45,50 / 47,40
Stöd: 43,25 / 42,50 / 41,25 / 40,40

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 18+.

Alfa Laval: Bryter upp över motståndslinjen

Teknisk analys Alfa Laval B: Det blev ett försök till uppgång i samband med föregående analys men redan vid 307 kronor, kring standard line, effektuerades en negativ reversal och en vecka senare punkterades 296 kronor och ytterligare nedgång triggades. För en vecka sedan nåddes cloud span a där det visade sig att köparna stod och väntade kring studsmattan som ett hälsosamt moln utgör. Efter en bullish piercing line passerades den fallande motståndslinjen i tisdags och den förkortade midsommarveckan avslutades med en positiv fortsättningsformation.

Den långa trenden som jag definierar av kursen i förhållande till och lutningen på 200-dagars pekar tydligt uppåt. Trendfasindikatorn noteras mellan +2 och +7 vilket innebär att vi rekommenderas att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

SMACD har den senaste veckan testat av stödområdet kring nollan, som utgör en viktig nivå när priset kommer uppifrån. Senast vi bjöds på det var i början av februari och den köpsignal som följde fick aktien att gå från 240- till 280-kronor på en månad.

Förra måndagens piercing line effektuerade dessutom en turtle soup kring stödnivån 292 kronor.

Volymbalansen är positiv och har fallit tillbaks något som vi vill se i samband med rekyler, men har sedan förra veckan åter stärkts, vilket är det vi vill se vid försök till uppgångar.

Sammanfattning: En passering av standard line vid 304,40 ställer in siktet mot i första hand 318 kronor. När/om 310 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker om nivån punkteras i samband med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle med en stängning i den övre tredjedelen efter att 310 kronor passerats stänger vi positionen direkt och väntar på nästa läge. Den initiala stoppen placeras strax under 296 kronor.

Motstånd: 304,40-305,00 / 307,30 / 318,70
Stöd: 293,90 / 290,10 / 284,80 / 276,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 82+.