BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 26 – 2024

OMXS30: Veckan avslutades med en positiv fortsättningsformation

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 visar nu kortsiktig svaghet inom en övergripande positiv långsiktig trend. Om det visar sig att 2555 punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot området kring aprillägsta vid 2500-2475. Om däremot priset vänder upp och därefter återtar den senaste kortsiktiga toppen vid 2632 är det goda chanser för ett test av ATH-nivån vid 2648. Som jag skrivit om den senaste tiden behöver någon av tradingrangens begränsningar tas ut eller punkteras för att varannandagsrörelserna ska upphöra och nu är det alltså en förhöjd risk för ett tilltagande säljtryck när nivån gett vika och dessutom gjorde det med en relativt kraftigt negativ candle. Det jag inte vill se nu är att volymen tilltar i samband med att stödnivåer punkteras. Förhoppningsvis respekteras fib 62% vid 2542 vilket i så fall ställer in siktet mot aprillägsta. Nu väntar man bäst in en positiv candlesticksformation vid en stödnivå innan det är dags att åter agera för uppgång.”

Stödområdet kring 2550 har testats varje dag den senaste veckan och i torsdags avslutades veckan med en fortsättningsformation som nådde upp till 50-dagars medelvärde. Totalt backade OMXS30 med 2,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 7,4 procent. I veckografen utvecklades en bullish harami som även var en positiv reversal.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat av lutningen på 200-dagars glidande medelvärde som pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att företrädesvis agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen den gångna veckan har legat strax under snittet men var klart högre i torsdags eftersom det var lösenvecka. Volymbalansen är nu neutral.

SMACD lämnade den 27 maj ett högt negativt kors och har nu punkterat nollzonen vilket är en svagt negativ pusselbit. Om däremot histogrammet fortsätter avta och vi bjuds på ett positivt kors tolkar jag det som en köpsignal.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 42 procent. Just nu är det 81 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,9 procent vilket är något lägre än snittet vid 5,4 procent.

På ovansidan möter närmast 2282 följt av zonen mellan 2590-2610 och 2630-2636 samt den senaste ATH-noteringen vid 2648.

På nedsidan möter närmast 2565 följt av zonen mellan 2552-2548 och 2522 samt området vid 2510-2490.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Priset punkterade för lite mer än en vecka sedan både den stigande kilen och den tidigare tradingrangen. Än så länge respekteras stödet vid 2550 men om det ger vika utan att snabbt återtas ställs siktet in mot MA-100 vid 2515 och därefter området kring aprillägsta vid 2475. Priset noteras nu under de korta- och medellånga medelvärdena men väl över stigande MA-100 och MA-200. %b-indikatorn avslutade veckan med att ta ut bekräftelsenivån från den 18 juni, vilket kan betyda att marknaden är översåld och kan ha potential att studsa uppåt. Fram till att momentumet stärks ska vi vara beredda på att det är stor risk för att det negativa momentumet som SMACD visar upp kan förstärkas via en negativ trampolin. Den positiva säsongen som närmar ger dock hopp om att vi inom kort, kanske den gångna veckan såg en ny högre signifikant lågpunkt. Om indexet bryter över motståndet vid 2648 kan det vara ett positivt köpsignal som ställer in siktet mot 2750. Å andra sidan, om stödnivån vid 2548 punkteras utan att snabbt återtas, kan det vara en varningssignal om att aprillägsta vid 2475 kommer att testas. Nu vill jag se standard line vid 2600 återtas vilket stärker oddsen för att vi såg ett nytt positivt trendben inledas i torsdags.

Motstånd: 2282 / 2590-2610 / 2630-2636 / 2648
Stöd: 2565 / 2552-2548 / 2522 / 2510-2490

SP500: Tecken på trötthet men nya ATH:er under veckan

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet noteras fortfarande i en stigande trend och än så länge är det inga tecken på att det positiva sentimentet är på väg att fallera. Det krävs flera signaler och punkteringar av stöd för att sentimentet ska vända. Det ser ut som att indexet kommer fortsätta uppåt och till att börja med testa av 5500-nivån, vilket är en viktig nivå som många bevakar. På nedsidan är framförallt den senaste lågpunkten vid 5200 som tilldrar sig mitt intresse. I den negativa vågskålen är flera av momentumindikatorerna hårt spända och uppvisar negativa divergenser. Även om indexet är överköpt är det goda förutsättningar för att en kommande rekyl kommer bli köpvärd vid någon av de närmaste stödnivåerna. Mitt huvudspår är alltså att indexet ska vidare upp men att risken för en rekyl är stor och den ska vi vara köpare i om den inte blir ohälsosamt stor.”

Den gångna veckan inleddes med en positiv reversal och lyckades notera ett par ATH-noteringar som följdes av en bearish engulfing samt en doji. Totalt steg S&P 500 med 0,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 14,6 procent. I veckografen var det den 9:e veckan i rad som stängde i den övre halvan och det såg vi senast i början av mars.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen hos 200-dagars medelvärde, pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen blev totalt över snittet den gångna veckan vilket naturligtvis berodde på att veckan avslutades med häxfredag, då en stor del av optioner och terminer löses. Volymbalansen är fortsatt positiv.

SMACD lämnade i torsdags en köpsignal men indikatorn saknar lutning och varnar för en period med skvalpig handel.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 71 procent och antal aktier över MA-50 noteras kring 54 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent. Det är nu bara 45 procent av aktierna som bygger upp indexet som noteras över 50-dagars medelvärde.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 9,7 3,8 procentenheter till 13,1 vilket är mitt emellan 50- och 20-dagars medelvärde men under 100- och 200-dagars.

Bredden mellan bollingerbanden noteras kring 6,0 vilket är marginellt lägre än snittet vid 5,6 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Standard line passerades åter den 3/5
– MA-50 återtogs den 6/5
– Ny ATH vid 5606 i torsdags

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Historiskt svag period fram till veckan efter midsommar
– Bearish engulfing efter nytt ATH
– 9 veckor i rad som stängt i den övre delen av veckocandlen

På ovansidan möter närmast zonen kring 5490-5510 följt av 5525 och 5555.

På nedsidan möter närmast 5455-5452 och 5442 samt 5427.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Återigen noterades en uppgång för S&P 500 den gångna veckan men börjar nu visa tecken på utmattning. Häxfredagen med många optioner som gick till lösen men samtidigt visar bearish engulfingen i torsdags att det kan behövas en uppladdningsfas innan nästa positiva trendben tar vid. På nedsidan hittar vi flera intressanta noteringar kring 5300 där bla den stigande stödlinjen möter upp och det innebär att många kommer agera kring detta området för att försvara trenden, om nivån testas. Så länge vi inte har någon bekräftad negativ candlesticksformation pågår uppgången. Det är lätt att få tankar som att denna uppgång skiljer sig från ex.vis Dot.com-eran men det är egentligen bara tre aktier som håller i taktpinnen. Så länge de vanliga AI-drivna aktierna stiger, kommer S&P 500 att följa med. Marknaden drivs mer av momentum än något annat, så så länge det finns momentum kommer marknaden att fortsätta stiga över tid. Det kan vara klokt att vänta på en rekyl ner till någon av de närmaste stödnivåerna innan man åter kliver på för uppgång. Säsongsmässigt brukar perioden från den 26 juni till slutet av juli vara en stark period.

Motstånd: 5490-5510 / 5525 / 5555 / 5590-5610
Stöd: 5455-5452 / 5442 / 5427 / 5410-5390 / 5327

DAX: Avslutade veckan med en fortsättningsformation

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det jag helst inte vill se är att standard line och MA-100 punkteras utan att snabbt återtas då det riskerar att trigga en tilltagande säljtryck ner mot aprillägsta vid 17620. Nu vill jag till att börja med se en stark stängning över föregående dags högsta och därefter en passering av den senaste ATH-noteringen vid 18900.”

Den gångna veckan inleddes med ytterligare ett test av 100-dagars medelvärde och även denna gång respekterades nivån. I onsdags effektuerades en positiv fortsättningsformation men än så länge har inte MA-50 återtagits vilket jag helst vill se. Totalt backade DAX med 0,4 procent den gångna veckan vilket innebär at årets uppgång nu skrivs till 8,6 procent. I veckografen utvecklades en insidestapel men den noterades i den nedre delen av den omfamnande stapeln vilket är svagt negativt.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom att lutningen hos MA-200, pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång. Trendfasindikatorn har fallit ner i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel. Det blir nu intressant att se om det bara är ”doppa fötterna” eller om zonen blir ett ”passage” och att en mer negativ period inleds.

Volymbalansen är neutral till svagt positiv.

SMACD lämnade den 24 maj ett högt negativt kors. Än så länge är momentumet för nedgång tydligt och i prisgrafen ser jag inte någon bekräftad positiv omslagsformation. De senaste dagarna ser vi lite små tendenser till att momentumet för nedgång kan vara på väg att avta.

Sammanfattning: I torsdgags bjöds vi på en positiv fortsättningsformation efter att MA-100 testades av i inledningen av veckan. Räcker rekylen från ATH-noteringen och ser vi nu ett nytt positivt trendben inledas? Det är nog lite för tidigt att tala om nästa positiva trendben än, åtminstone tills den senaste kortsiktiga toppen vid 18650 tagits ut. Om indexet bryter under 17950-nivån hittar vi nästa signifikanta stöd vid 17625 och den nivån vill jag inte se punkteras då det ställer in siktet mot MA-200 vid 17000. Mitt huvudspår är att det kan bli ytterligare en period av skvalpiga rörelser men att vi på lite sikt kommer att bjudas på en uppgång upp mot 20000-nivån.

Motstånd: 18350 / 18650 / 18890-19010
Stöd: 17950 / 17875 / 17625

Alfa Laval: Doji kring den stigande stödlinjen

Teknisk analys Alfa Laval: Aktien följde skolboken efter den senaste analysen och steg med 15 procent de kommande tre veckorna men inledde en rekyl från 440 kronor. Efter den senaste toppen vid 495 kronor som kom att markera den högsta noteringen någonsin har aktien nu rekylerat ner till 50-dagars medelvärde där även golvet i den stigande kanalen möter upp.

Den långa trenden som jag definierar bla genom lutningen på MA-200 är stigande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är neutral men är på väg att bli positiv.

SMACD lämnade den 27 maj ett negativt kors men har nu fallit ner till nollzonen som är et intressant stöd.

Perioden från nu till runt den 20 juli har historiskt varit en stark period för Alfa Laval.

Sammanfattning: Om vi tar en titt i Snapshot:en i Aktieanalys.se har aktien vid liknande nedgångar som den senaste veckan när priset noteras över MA-200 inträffat 32 gånger. Vid 72 procent av dessa tillfällen har aktien stigit den kommande veckan och medianen för dessa tillfällen har varit +1,9 procent. Ett gap upp över EMA-8 vid 469,75 alternativt en tydlig stark stängning över nivån och det har en bra edge för uppgång, åtminstone på en veckas sikt.
Redan när/om 478 kronor nås flyttas stoppen lämpligen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 478 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras kring 459,40.

HM B: Styrka föder styrka på medellång sikt

Teknisk analys H&M B: Jag nämnde förra fredagen att jag ville se trendfasindikatorn och SMACD plana ut vilket är precis det vi sett samtidigt som aktien bröt sig upp från bullflaggan. Midsommarveckan avslutades med en stängning som var 13 procent över det övre bollingerbandet och stochastic på den högsta nivån sedan den 21 maj. Risken för en kortsiktig rekyl eller återtest av utbrottsnivån är därför stor.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde är svagt, svagt stigande. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier vilket med tanke på den låga vollan även innebär att tydliga utbrott med tilltagande volym är köpvärda.

Volymbalansen är positiv sedan den 10 april.

SMACD lämnade en köpsignal i torsdags men än så länge saknas en tydlig divergens mot signallinjen.

Nu jobbar aktien med att bryta upp genom 200-kronorsnivån och senast vi såg det var den 25 februari 2021 vilket ledde till en uppgång till 230 kronor.

H&M är nu inne i en säsongsmässigt stark period.

Sammanfattning: Det är alltid knepigt att köpa utbrott då många av dem fallerar. Vollan måste vara låg, vilket den är nu. Torsdagsstängningen var stark med tilltagande volym. I detta fall kan det vara en god idé att skala in sig med två positioner, gärna med minifuturer. Vid ett positivt gap idag tas en första liten position tas direkt via minifuture som har stoppen strax under 180 kronor (det blir alltså en extremt liten position). Nästa del tas när priset rekylerat ner mot ett stöd (kan vara utbrottsnivån) och en positiv fortsättningsformation effektueras. Stoppen (både för den första delen och den senare) placeras nu strax under lägstanivån för de senaste dagarna vilket innebär att affärsrisken i de flesta fall elimineras. Första delmål placeras vid den senaste toppen och nästa vid det symmetriska målet utifrån den senaste uppgången räknat från lägstanivån de senaste dagarna. Skulle rekylen inledas idag kommer alltså första delmålet bli 194 kronor och därifrån traila stoppen då strax under föregående dags lägsta. Om vi bjuds på en relativt lång dagscandle efter att 204 kronor nåtts stängs positionen direkt. En lång dagscandlen är för tillfället 2 procent.

Motstånd: 196,00-204,00 / 212,10 / 218,00
Stöd: 190,20 / 182,35 / 178,00 / 176,35

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 95+.