BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 26 och sommaruppehållet

OMXS30: Positiv reversal inleder sommarrallyt?

Detta är den sista veckoanalysen inför sommaren. Den 10:e augusti är jag tillbaks igen och den 11:e startar vi åter upp Tobbe spekulerar.

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge följer juni månad relativt väl den historiska utvecklingen och det ska bli spännande att se om vi bjuds på ett sommarrally efter midsommar. Inför den kommande veckan är jag svagt negativ. På nedsidan bevakar jag 1570-nivån men framförallt 1558 som nivåer där positiva formationer kan vara värda att följa.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång och ett test av 1558-nivån som tillfälligt punkterades i tisdags och torsdags men bägge gångerna skedde stängningarna strax ovanför. Nedgången på 2,2 procent förra veckan innebär att årets uppgång nu reducerats till 6,7 procent.

Den rådande månadsstapeln är den mest negativa sedan juni förra året men veckostapeln tolkar jag som en positiv reversal som bekräftas om inte den kommande veckan stänger under 1558.

Om juni månad stänger under 1520 ökar risken för att vi går in i en kraftigare och eventuell mer långvarig nedgång men detta kommer jag i så fall att ta upp i mina dagliga analyser och på ETP Direkt.

Den långa trenden pekar upp kursen och kursen noteras än så länge ovanför 200-dagars medelvärde som är stigande men de kortare medelvärdena har sedan mitten på april i huvudsak pekat nedåt.

Än så länge följer juni månad relativt väl den historiska utvecklingen och det ska bli spännande att se om vi bjuds på ett sommarrally efter midsommar. Det finns en hel del orosmoln på världens börshimmel och både Grekland, Kina och USA kan vara potentiella triggers för en bearmarket. Än så länge talar dock mer för en stundande upp- än nedgång på några veckors sikt.

Jag brukar säga att vi ska vara beredda på varannandagsmönster när kursen är fångad i en tradingrange och de senaste månaderna har detta varit påtagligt. Sedan lågpunkten den 7:e maj har vi bara haft fyra positiva candlesticks med en volym som överstigit det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

MACD noteras i sälj både i dags- och veckografen. Fortsätter det svaga mönstret närmar sig en säljsignal från historiskt höga nivåer även i månadsgrafen.

På ovansidan möter närmast gapmotståndet vid 1586-1598 följt av 1625 men framförallt den lokala toppen strax under 1670.

På nedsidan bevakar jag torsdagens lägsta vid 1538 som om nivån punkteras ger en signal på kort sikt ner mog 1450 men dessförinnan möter både årsmedelvärdet och MA-200 upp.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda så fort vi ser köparna komma tillbaks åtminstone ner mot primärtrenden vid 1530.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ så länge MA-50 pekar nedåt och kursen håller sig under även den kortare sentimentsnivån.

På kort sikt är jag negativ men anser att kursen är nere på en nivå där vi kan leta efter positiva formationer, som vi fick i torsdags. Eftersom det historiskt varit fördelaktigt att agera kring eller strax efter midsommar till någon vecka efter månadsskiftet talar mycket för att vi såg en lågpunkt markeras i torsdags såvida inte 1538 punkteras.

På kort sikt behöver 1600 tas ut för att inte risken ska öka för fortsatt nedgång men om istället 1538 punkteras får vi indikationer om fortsatt nedgång. Tiden strax efter midsommar och ett par veckor in i juli har historiskt var en period med bra avkastning på Stockholmsbörsen men det finns ett antal mörka moln på börshimlen som kan bli triggers för nedgång.

Motstånd: 1574 / 1586-1598 / 1610 / 1625 / 1637 / 1668
Stöd: 1547 / 1538 / 1525 / 1503 / 1490 / 1476 / 1448

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP47 med en häv kring 3,7 och en stop loss på 1163.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP137 med en häv kring 2,2 och en stop loss på 2242.

S&P 500: Risk för fortsatt tvära kast

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet har de senaste månaderna följt den historiska utvecklingen väl och för en vecka sedan nämnde jag att chansen var stor för en nedgång mot fram till strax före midsommar och därefter en uppgång.”

Veckan inleddes ner mot den stigande stödlinjen som mötte upp vid 2072 och där kom köparna tillbaks. Veckan avslutades starkt och i fredags togs även den fallande motståndslinjen samt det korta- och medellånga medelvärdet ut. Totalt steg indexet med 0,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu uppgår till 2,5 procent.

I veckodiagrammet nämnde jag för en vecka sedan att det rådde en viss osäkerhet men att det skulle vara positivt om 2115 togs ut, vilket skedde i fredags. I månadsgrafen har nu juni utvecklats till en positiv fortsättningsformation och så länge inte månaden stänger under 2100 kommer det att stärka sentimentet.

Volymen i fredags var inte oväntat mer än dubbelt så stor som det dagliga snittet men det var ju häxfredag med både termins- och optionslösen.

Den långa trenden är fortsatt stigande men det råder en viss tveksamhet hos de korta- och medellånga medelvärdena. Så länge inga säljsignaler effektuerats talar mer för fortsatt upp- än nedgång.

MACD lämnade den 28:e maj en säljsignal men i fredags bjöds vi på den första köpsignalen sedan den 14:e maj.

Dagsmomentum har nu åter tagit ut månadsmedelvärdet och utmanar nu den fallande motståndslinjen som varit intakt sedan toppen i november.

Den tradingrange jag bevakar noteras mellan 2135 och 2040 men redan vid 2100 hittar vi sentimentsnivån för de senaste fyra veckorna.

Indexet har de senaste månaderna följt den historiska utvecklingen väl och de kommande veckorna har historiskt inneburit uppgångar till mitten av juli.

På ovansidan möter nu 2127 följt av 2135 som behöver tas ut för att det åter ska bli ”fri luft” och därefter hittar vi ett beräknat motstånd vid 2156.

På nedsidan möter närmast 2100 följt och 2072, som jag även skrev om för en vecka sedan, men framförallt 2040.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför ett stigande 200-dagars medelvärde
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2134,7 den 20/5
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet som noteras kring 2041

I den negativa vågskålen:
– Negativa divergenser mot momentumindikatoerna
– VIX visar tecken på att ladda för uppgång

Så länge inte 2100 punkteras talar mer för en uppgång upp mot ATH-nivån vid 2135 men de senaste månadernas tradingrange är fortfarande intakt. Vi kan förvänta oss skvalpiga rörelser innan en vollaexpansion får indexet att bryta ut upp eller ner. Som jag skrev för en vecka sedan är det ibland bättre att sitta på händerna och precis som inför föregående vecka är det samma slutsats nu.

Motstånd: 2115 / 2127 / 2135 / 2144 / 2156 / 2168 / 2196
Stöd: 2100 / 2093 / 2072 / 2067 / 2056 / 2042 / 2021

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP12 med en häv kring 3,3 och en stop loss på 1513.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP20 med en häv kring 2,4 och en stop loss på 2958.

DAX: Köparna väntar kring 10800

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Vi kan nu börja leta efter positiva fortsättningsformationer och på nedsidan möter golvet i den fallande kanalen upp kring 10800.”

Den gångna veckan inleddes skvalpigt och det nuvarande utseendet tolkar jag som en miniatyrkonsolidering. Totalt innebar den gångna veckan en nedgång med ytterligare 1,4 procent vilket reducerar årets uppgång till 12,6 procent.

De senaste två veckornas kursstaplar noteras med tydliga svansar både på ovan- och nedsidan vilket är ett tecken på osäkerhet. På nedsidan har 10800-nivån vid två tillfällen den senaste veckan sugit upp säljtrycket men på ovansidan möter 11500 och den fallande motståndslinjen strax under 11600 upp.

Den långa trenden pekar upp men sedan slutet av maj har både de korta- och medellånga medelvärdena vänt ner.

Både i vecko- och månadsgrafen är det tydliga varningssignaler och skulle nedgången fortsätta så att juni månad stänger under 10450 finns risken för att vi går in i en bearmarket.

MACD noteras i sälj men det är inte långt till varken köp eller en förstärkt negativ trampolin. Dagsmomentum befinner sig i den negativa delen och under månadsmedelvärdet.

På ovansidan möter 11450 upp och därefter taket i den medellånga trendkanalen som möter upp kring MA-50 vid 11600.

På nedsidan möter först 11000-nivån och därefter 10800 innan årsmedelvärdet kommer att testas kring 10455.

För tillfället är indexet fångat mellan flera viktiga nivåer där jag bevakar 10800 på nedsidan och 11450 på ovansidan. Innan någon av dessa nivåer tas ut är det bättre att avvakta. Att gå gort är inte aktueallt så länge inte juni månad stänger under 10450 och köparna visar tecken på att ge vika, nu ser det snarare ut som om de väntar på en positiv trigger.

Motstånd: 11210 / 11315 / 11450 / 11600 / 11920
Stöd: 11000 / 10905 / 10800 / 10705 / 10455 / 10100

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP25 med en häv kring 3,5 och en stop loss på 8055.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP157 med en häv kring 2,0 och en stop loss på 16317.

Hennes & Mauritz: Hamrar ut en lågpunkt

Teknisk analys H&M B: De senaste två veckorna har tre positiva omslagsformationer effektuerats kring den starkt stigande primärtrend.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande och de kortare medelvärdena indikerar att vi fortsatt ska vara köpare i samband med rekyler och positiva fortsättningsformationer.

MACD noteras i sälj men ett utbrott upp genom den vimpelliknande formationen kommer att leda till en köpsignal efter en positiv divergens som laddat för uppgång sedan början på maj. Köpsignaler i MACD i samband med stigande primärtrend och hammerformationer har sedan uppgången påbörjades 2008 varit bra tillfällen att kliva på för uppgång.

Säsongmässigt brukar HM prestera bra vid denna tid på året och fram till mitten på juli. I 75 procent av åren har kursen stått högre två veckor efter midsommar.

Position kan tas redan om 332 kronor tas ut men träffsäkerheten blir bättre om man väntar ut även 334,20. Det kan vara läge att ta hem vinsten vid 344 kronor vid tecken på att säljarna håller på att ta över (ser vi med hjälp av CS) i annat fall är förutsättningarna goda för en uppgång upp mot 360 kronor. Om däremot 320 kronor punkteras hittar vi nästa stöd kring 304-296 kronor.

Motstånd: 332,00 / 334,95 / 342,00 / 348,00 / 361,00
Stöd: 326,00 / 321,55 / 314,90 / 311,30 / 308,15

Du kan handla Hennes & Mauritz B med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG HM BNP16 med en hävstång på 4,8 och en stop loss vid 274 kr.
Nedgång: MINISHRT HM BNP15 med en hävstång på 3,5 och en stop loss vid 400 kr.

Swedbank: Hårt spänd gummisnodd kring stöd

Teknisk analys Swedbank ser A: Det blev två dagars uppgång efter föregående analys och MA-200 återtogs men vid MA-50 stod säljarna och väntade. Kursen har därefter fallit ner till den stigande stödlinje som varit intakt sedan i höstas. Föregående vecka avslutades, trots den måttliga nedgången i torsdags, med en positiv hammer som tog fart precis kring primärtrenden.

Den långa trenden som definieras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar upp men de korta- och medellånga medelvärdena har vänt ner och manar till viss försikhet.

Volymbalansen är fortsatt positiv och en bekräftelse av fredagens positiva reversalstapel kan därför vara värd att följa.

Sedan början av 2002 har bullish hammers effektuerats med en hårt spänd gummisnodd (som nu är fallet) vid 17 tillfällen, vilket naturligtvis inte är tillräckligt många fall för att dra några slutsatser av. Om vi kör samma setup på sektorkollegorna kan vi dock konstatera att hitration även där noteras kring 70 procent för högre kurs på en veckas sikt. Den genomsnittliga utveklingen för Swedbank är 1,0 procent vid dessa setuper.

Om 190,60 tas ut på måndag eller tisdag får vi en bekräftelse som är väl värd att följa. När MA-50 närmar sig är det dags att vara observant på negativa candlesticksformationer och därmed ta hem vinsten. Stoppen bör placerar strax under 187 kronor. Om 182,80 punkteras får vi en signal om nedgång mot 165-kronorsnivån.

Motstånd: 191,50 / 192,60 / 196,00 / 200,00
Stöd: 188,20 / 186,00 / 182,80 / 179,40
Du kan handla Swedbank med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SWED BNP13 med en häv kring 4,1 och en stop loss på 150 kr.
Nedgång: MINISHRT SWED BNP18 med en häv kring 3,5 och en stop loss på 231 kr.