BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 26

OMXS30: Laddar för utbrott - troligen uppåt

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det blir nu spännande att se om vändningen vid golvet i den rådande tradingrangen i slutet av förra veckan blir startskottet på nästa positiva ben i den rådande trenden eller om det krävs ytterligare något omtag. Om 1600-nivån punkteras utan att snabbt återtas kan det behövas ett omtag ner kring primärtrenden för att locka till nya köp. Tas istället förra veckans högsta vid 1659 ut talar det mesta för att nästa positiva ben i den stigande trenden inletts.”

Den gångna veckan inleddes uppåt och noterade i tisdags ett flerårshögsta vid 1659 men indexet föll sedan tillbaks för att stänga kring 20-dagars medelvärde vid 1645,4. Totalt steg OMXS30 med 0,6 under den förkortade midsommarveckan vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 8,4 procent.

I månadsgrafen noteras juni månad än så länge på plus vilket om det blir så även efter nästa vecka innebär att 12 månader i rad stängt på positivt vilket aldrig tidigare hänt. Just nu utmanas golvet i den stigande kanalen och det har varit betydligt flackare mellan topparna sedan årsskiftet. Om det visar sig att 1600-nivån punkteras utan att relativt snabbt återtas kan det vara så att vi behöver se en djupare rekyl för att köparna ska suga upp säljtrycket. Än så länge talar det mesta för att vi kommer att få se ett utbrott uppåt.

Volymen har hela den gångna veckan legat under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortfarande positiv men visar lite toppighet och en tendens till negativ divergens men ännu inte något vi ska oroa oss för.

Bredden som jag varnat för under snart tre månaders tid är fortsatt något vi ska hålla koll på. I torsdags var det bara 49 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg och under juni är det bara 44 procent som stigit.

Bästa sektorer den gångna veckan var teknologi och defensiva hälsovård medan finans gick sämst.

Primärtrenden lutar uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,1 vilket säger oss att vi ska fokusera på trendföljande strategier men att det det alltmer lutar åt en tids skvalpiga rörelser.

MACD lämnade den 17 maj en säljsignal som var den första sedan den 24 februari. Det blir nu spännande att se om nästa köpsignal kommer att effektueras i den positiva delen eller om de negativa trampolinerna får fäste och driver på mot lägre pivotbottnar.

Cykelindikatorn noteras kring 64 samtidigt som kursen noteras strax under årshögstanoteringen vilket innebär att det är extremt dålig tajming att just nu ta nya positioner för uppgång.

På ovansidan möter först taket i den rådande tradingrangen vid 1657 och därefter 1670-nivån.

På nedsidan möter först 1631 följt av golvet i den stigande trendkanalen som möter upp kring 1625 och därefter golvet i den rådande tradingrangen kring 1600.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1524 och 1500 där vi hittar lågpunkten från i början av året.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge vi inte ser både stängningar under MA-50 och att medelvärdet vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag i det närmaste neutral med en svagt positiv underton och kommer att vara så tills vi antingen får en tydlig negativ candlesticksformation, en punktering av 20-dagars medelvärde som följs av lägre pivotbottnar.

Sammanfattning: OMXS30 är sedan lite mer än en månad tillbaks fångad i en tradingrange mellan 1600 och 1660 inte så långt ovanför golvet i den stigande långsiktiga kanalen. De senaste topparna har noterats allt flackare och om 1600-nivån punkteras utan att snabbt återtas är det en varningssignal som vi ska hålla koll på. Det mest troliga är dock att köparna kommer att suga upp säljtrycket innan indexet etablerar sig under primärtrenden vilket innebär att vi fortfarande bör agera på positiva fortsättningsformationer för uppgång.

Motstånd: 1648 / 1655-1660 / 1674 / 1685 / 1703
Stöd: 1636 / 1631 / 1625 / 1616 / 1604-1600

SP500: Avvaktande inför prisexpansion

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”SP500 noteras alltjämt i en positiv långsiktig uppgångsfas men fångas sedan ett par veckor i en tradingrage med begränsningarna 2446 och 2415. Även om veckan efter midsommar brukar utvecklas positivt och mitten av juli likaså är risken nu stor för att den närmaste tiden ska bli skvalpig. Mycket talar för att det kan bli någon eller ett par veckors ytterligare uppladdning med tvära kast och varannandagsmönster.”

Den gångna veckan inleddes med ett utbrott under hög volym som dagen efter kom att se ut som ett utmattningsgap vilket ledde indexet tillbaks ner i den senaste månadens tradingrange. Totalt steg dock den gångna veckan med 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,9 procent.

De senaste dagarna har indexet klamrat sig fast vid 20-dagars medelvärde och studerar vi veckografen ser vi tecken på att indexet är överköpt samtidigt som den matematiska målkursen för den utdragna konsolideringen mellan 2015-2016 vid 2460 kan anses vara nådd.

Med tanke på den svaga bredden, den utmanande volymbalansen och höga andelen IPO:er finns en uppenbar risk för att en topp kan vara i antågande. Så länge inte tidigare signifikanta lågpunkter punkteras och köparna suger upp rekyler från allt högre nivåer talar dock mer för att uppgången kommer att fortsätta. På kort sikt är det dock mycket som talar för en stundande rekyl eller fortsatt skvalpiga rörelser innanför den rådande tradingrangen.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i fredags och måndags då den var rejält över snittet legat kring det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Det råder en påtagligt negativ divergens mellan volymbalansen och prisgrafen och det är något jag kommer hålla ett öga på de närmaste dagarna. Volymbalansen noteras kring tremånaderssnittet men om vi får se ytterligare nedgång är det en varningssignal.

VIX föll den gångna veckan med 3,5 procent till 10,0 och som jag påpekat några veckor råder det en positiv divergens mot momentumindikatorerna. Än så länge ser vi dock inte någon signal för uppgång.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2276 och primärtrenden (200-dagars medeltal) lutar uppåt och noteras inför dagen kring 2287. Trendfasindikatorn noteras kring +0,9 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga när vi tar nya positioner som i huvudsak ska ske för uppgång.

MACD lämnade igår en säljsignal vilket i positiva trender bara ska ses som en indikation på ett avtagande momentum och en indikation på en lugnare uppgångstakt.

På ovansidan möter närmast 2242 följt av 2446 och därefter 2456. Vid 2480-nivån hittar vi den symetriska målkursen för den rådande tradingrangen.

På nedsidan möter först gapstödet ner mot 2433-2431 men framförallt 2400-nivån.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 19/6 vid 2453,8
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Negativa divergenser, dålig bredd och avtagande volym i uppgångarna

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone 2240 och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och därefter vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv så länge indexet inte punkterar och stänger under MA-20. Det börjar dock bli en hel del varningssignaler och lite för mycket ”det är skillnad denna gång”.

Sammanfattning: De tre senaste dagarna har noterats inom ett mycket snävt intervall kring mitten i den rådande tradingrangen. I samband med utdragna tradingranger brukar nästa ben i den stigande trenden starta just från denna balanspunkt. Än så länge är det omöjligt att sia om det är det vi ser just nu men det kan därför vara intressant att bevaka en expansion från MA-20 de närmaste dagarna. Om det skulle visa sig att golvet i tradingrangen punkteras har risken ökat för en rekyl ner mot i första hand 2400 och eventuellt djupare än så. Undertonen är definitiv
t positiv och det mesta talar för att expansionen kommer att ske norrut.

Motstånd: 2442 / 2446 / 2456 / 2467
Stöd: 2433-2431 / 2424 / 2418 / 2400

DAX: Negativ divergens i stigande kil

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I veckografen bjöds vi den gångna veckan på en long legged doji med högsta- och lägstanoteringarna 12921 respektive 12621. Så länge inte begränsningarna för dojin tas ut eller punkteras kan vi räkna med fortsatt skvalpiga rörelser.”

Den gångna veckan inleddes positivt och hann med en ny högsta någonsin notering vid 12952 men tappade något i slutet på veckan för att stänga kring 20-dagars medelvärde och niåvn 12733. Totalt backade indexet med marginella 0,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 10,9 procent.

Sedan taket i den stigande långsiktiga trendkanalen nåddes i början av maj har uppgångstakten avtagit vilket lett till en negativ divergens mot momentumindikatorerna och en svagt stigande kilformation.

I månadsgrafen stängde maj månad med en lång svans på ovansidan och om inte juni stänger högre än nuvarande notering blir det andra månaden i rad med långa svansar på ovansidan.

Volymen den gångna veckan har varit betydligt lägre än snittet vilket inte är ovanligt i samband med pausformationer.

MACD noteras sedan mitten av maj i sälj, vilket inte är något skäl att sälja i en stigande trend utan istället avråder från att agera.

Sammanfattning: Det råder en negativ divergens mot de ledande momentumindikatorerna och indexet fångas för tillfället i en stigande kil. Normalt sker utbrott från stigande kilar söderut men även om så blir fallet kommer jag vara positivt till att haka på fortsättningsformationer för uppgång tills 12.000-nivån punkterats.

Motstånd: 12765 / 12791 / 12848 / 12952
Stöd: 12710 / 12640 / 12620 / 12530

Nokia: Positiv uppladdningsfas

Teknisk analys Nokia: Återigen ser vi vikten med att vara med när det drar och det är anledningen till att jag för det mesta använder min stoppteknik som jag kallar Bar-By-Bar. Oavsett om tajmingen blev den bästa i samband med föregående analys fick vi med oss minst 11 procent på 8 dagar! Den senaste månaden har Nokia-aktien åter tagit en paus i en ”fallande triangel”.

Den långa trenden har nu vänt upp och trendfasindikatorn noteras kring +1,5 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa trendföljande strategier.

Det är många som påstår att det är 70 procents chans att vi får utbrott söderut från fallande trianglar, som den vi just nu ser i Nokia. Detta är helt fel! För att någon har skrivit det för många år sedan och många sedan har tagit det som en sanning och förmedlat det vidare utan att själva kollat upp vad som gäller så blir det inte mer sant för det. Det är nästan 50 procents chans att utbrottet sker uppåt när dessa effektueras i en stigande trend och när utbrottet sker uppåt blir det ofta kraftfullt, se den senaste ”fallande triangeln” i mars-april.

När en aktie är fångad i en kontraktion studerar vi med fördel hur volymbalansen ser ut. När den stiger är det ofta en bra indikation på att utbrottet kommer att ske i den stigande trendens riktning och så är fallet just nu.

För att agera på utbrott vill vi se ett par saker sammanträffa. Vollan ska vara låg inför utbrottet och just nu är bredden mellan bollingerbanden mindre än 5 procent vilket är lågt. Utbrottet ska ske med tilltagande volym och helst en kraftfull candlestick och det är det vi väntar på. Ett alternativ är då, eftersom vi ska tillämpa trendföljande strategier att ta position kring en stöd/ackumulationsnivå i samband med en fortsättningsformation.

Sammanfattning: En positiv candlesticksformation som kan vara en turtlesoup kring 54,80 eller en bullish engulfing hela vägen ner mot 50-dagars medelvärde eller ett utbrott från flera extremt små candlar är en perfekt signal att agera på. Om det visar sig att 57,10 tas ut med tilltagande volym och en kraftfull candle kan vi ta position för uppgång. När 59 kronor nås tar vi hem halva vinsten och rider resten med stoppen strax under föregående dags lägsta.

Motstånd: 56,30 / 56,70 / 57,50 / 58,25
Stöd: 55,50 / 55,10 / 54,30 / 53,45

Lundin Petroleum: Turtle soup för uppgång

Teknisk Analys Lundin Petroleum: 167 kronor togs ut redan samma dag som föregående skrivna analys och den 15 maj nåddes målkursen och vi kom i mål med ungefär 4 procents vinst. I samband med videoanalysen inför den 2 juni sade jag att vi hade goda förutsättningar för en uppgång mot i första hand, förutsatt att oljepriset utvecklades väl. Jag påtalade dock att vi var tvungna att lägga stoppen strax under 161 kronor och nu närmar sig den nivån.

Den långa trenden pekar svagt uppåt men trendfasindikatorn har fallit tillbaks och noteras kring +0,6 vilket innebär att vi ska tillämpa jämviktspendlande strategier men inte bry oss om positioner för nedång.

Oljepriset har fortsatt nedåt men de senaste dagarna ser vi eventuellt tecken på att säljtrycket är på väg att avta.

I fredags nåddes alltså stödet vid 161 kronor som i början av maj höll och vi bjöds på en uppstuds mot den fallande motståndslinjen som då noterades kring 177 kronor.

Nu har vi åter bjudits på en positiv minidivergens och därför väntar vi för att se om vi denna gång bjuds på en positiv candlesticksformation.

Sammanfattning: Förutsättningarna är goda för en uppstuds i Lupe men om det istället visar sig att 161 kronor punkteras är risken stor för att säljtrycket tilltar. Den som väljer att kliva på för uppgång bör redan när MA-20 närmar sig ta hem halva vinsten och därefter flytta upp stoppen till strax under föregående dags lägsta och fortsätta så tills vi blir utstoppade.

Motstånd: 165,70 / 167,40 / 170,70 / 171,60
Stöd: 161,10 / 159,45 / 156,50 / 154,15