BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 27

OMXS30: Squeeze i utökad tradingrange

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Osäkerheten hos placerarkollektivet innebär att OMXS30 för tillfället är fångat i en tradingrange mellan 1592-1542. Vollan har avtagit så att detta även lett till en Squeeze och det vi vet är att utbrott från en sådan formation ofta blir kraftfull men däremot vet vi inte åt vilket håll utbrottet sker.”

Den gångna veckan inleddes med att punktera golvet i den rådande tradingrangen och föll under tisdagen ner till 1515-nivån där köparna visade sig villiga att suga upp säljtrycket för första gången på nästan två veckor. Veckan avslutades med att OMXS30 återhämtade sig kraftigt sedan EU-ländernas uppgörelse på migrationsområdet minskat risken för en tysk regeringskris och fått inte minst de tyska och franska börserna att lyfta. Flera svenska storbolag uppvisade rejäla återhämtningar efter en tämligen skakig vecka där fokus även riktats mot USA:s handelskonflikter. Resultatet för den gångna veckan blev till slut en uppgång med 0,6 procent och för juni blev resultatet en uppgång med lika mycket nämligen 0,6 procent. Nedgången sedan årsskiftet reducerades därmed till 1,2 procent.

Som jag påpekat de senaste dagarna har det historiskt varit en bra edge, speciellt när indexet befunnit sig under 200-dagars medelvärde, att köpa OMXS30 två dagar innan månadsslutet och stänga första handelsdagen i juli. Än så länge ser det ut att stämma även i år.

I månadsgrafen tolkar jag junicandlen som en long legged doji eftersom boxen är så pass liten och svansar relativt tydliga på både ovan- och nedsidan. Juni månad blev den sjunde månaden i rad som stängde under årsmedelvärdet som nu lutar svagt nedåt. I veckografen vände dock kursen upp från stödnivån kring 1520 och formerade en hammerliknande candlestick med en relativt lång svans på nedsidan.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag relativt neutralt. Trendfasindikatorn noteras för tillfället till -0,.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i fredags noterats klart under det dagliga snittet. Volymbalansen håller på att bestämma sig om den ska upp- eller ner.

På ovansidan möter närmast 1565 följt av 1582 och zonen mellan 1592-1603.

På nedsidan hittar vi närmast stöd vid 1552 följt av 1542 och 1520.

På lång sikt är jag åter svagt negativ och vill se att tidigare signifikanta lågpunkter och toppar håller för att så småningom åter bli neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället svagt negativ så länge indexet inte tar tillbaks 50-dagars medelvärde och börjar etablera nya toppar följt av högre bottnar.

På kort sikt (dagar till veckor) kommer jag vara svagt negativ tills jag ser att 20-dagars medelvärde återtas och senaste lågpunkt följs av en högre.

Sammanfattning: Efter vändningen upp kring 1520 bjöds vi i fredags på en positiv candle men då bör vi komma ihåg att så brukar vara fallet både sista handelsdagen i juni och första i juli, speciellt när OMXS30 befinner sig under 200-dagars medelvärde. Det som däremot blir intressant är om MA-20 och MA-50 tas ut och hålls mer än någon dag samt vad som händer när den senaste signifikanta pivottoppen kring 1592 testas av. En ny lägre signifikant topp förstärker det negativa utseendet medan en passering av nivån kan locka till förnyat köpintresse och något mer positiva tongångar.

Motstånd: 1565 / 1572 / 1582 / 1592
Stöd: 1552 / 1542 / 1527-1520 / 1500

SP500: Avvaktande och risk för skvalpiga rörelser

Teknisk analys SP500: För en vecka sen skrev jag: ”Det råder, som det brukar, vid rekyler en viss osäkerhet. Än så länge talar mer för att vi kommer att få se en prisexpansion norrut än ett besök kring vårens vändningsnivåer. En passering av 2800-området ställer in siktet på ATH-noteringen från början av året kring 2870. Inleder veckan nedåt ser jag gott om stöd kring 2700-2677 och skulle bli förvånad om inte detta stödområde suger upp ett eventuellt säljtryck. Det saknas verkligen inte varningssignaler och självklart kan ett eskalerande handelskrig minska riskaptiten som vi genom den svaga bredden ser indikationer på.”

Den gångna veckan inleddes ner men 2700-nivån sög vid de tillfällen den testades av upp säljtrycket. Juni månad stängde 0,5 procent högre än maj medan den senaste veckan innebar en nedgång med 1,3 procent. Uppgången sedan årsskiftet har därmed reducerats till 1,7 procent.

I månadsgrafen stängde indexet över årsmedelvärdet men juni månad fick utseendet av en shooting star med en stängning långt ner i candlen. I veckografen noterades fredagens stängning precis under 2720 där vi hittar marubozulinjen för den senaste veckan. Standard line är sedan mitten av juni helt platt och noteras vid 2733.

De senaste två veckorna har jag nämnt den stigande stödlinjen som förbinder lågpunkterna sedan början av maj och att utbrott från stigande kilar i de flesta fall sker söderut. Efter ett par test av stödlinjen, som sammanföll med 20-dagars medelvärde, punkterades i början av föregående vecka och därefter har indexet skvalpat omkring mellan 2746 och 2692. I det något längre perspektivet noteras nu indexet i en konsolidering mellan 2800 och lågpunkterna från februari och slutet av mars mellan 2480-2580.

Det kommer nu bli spännande att se om den konsolidering vi ser i det längre perspektivet är en uppladdning i den långsiktigt stigande trenden eller om de negativa divergenserna och varningssignalerna kommer att leda till en varaktig nedgång.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut, är stigande och det skapar förutsättningar för ytterligare uppgångar. Trendfasindikatorn noteras kring +0,6 som påtalar för oss att vi inte kan räkna bort risken för tvära kast och slagig handel.

Dagsmomentum (RSI-14) har sedan slutet av maj varit fångat i en range mellan 66 och 47 men i måndags punkterades denna nivå och sedan dess pekar dagsmomentum nedåt. Nu blir det intressant att se om RSI-14 åter tar sig upp över 50.

Volymen den gångna veckan har legat över snittet och volymbalansen pekar än så länge uppåt.

VIX steg den gångna veckan med 17 procent till 16 och noteras nu mitt emellan 20-dagars medelvärde och det övre bollingerbandet.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 2745 följt av 2756 men framförallt vid området kring 2800.

På nedsidan möter närmast 2715 följt av området kring 2700 och naturligtvis 200-dagars medelvärde som inför vecko- och månadsstarten möter upp vid 2669.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nya högre bottnar och toppar sedan början av april
– Senaste ATH 26/1 vid 2872,9
– Kortsiktigt översålt med Stochastic nere på nivåer som i slutet av mars

I den negativa vågskålen:
– Tendens till en negativ sektorrotation
– Senaste toppen vid 2803 behöver tas ut
– Tecken på osäkerhet när motståndet vid 2800 utmanas
– Dålig bredd (för få aktier som bär uppgången)
– MACD noteras i sälj

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler är köpvärda ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre, men det kräver att omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag för tillfället positiv och kommer vara det så länge inte 50-dagars medelvärde punkteras snabbt och med kraft.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ så länge indexet noteras under 20-dagars medelvärde punkteras med tydlighet.

Sammanfattning: Än så länge ser det ut som att köparna är villiga att suga upp säljtryck och rekyler på allt högre nivåer. Så länge detta utseende, med en positiv volymbalans, råder talar mer för att vi ser en uppladdning i en långsiktigt stigande trend än motsatsen. Den förväntade volatiliteten har stigit under den gångna veckan och det blir nu spännande att se om det leder till minskad riskaptit, vilket det vi ser nu inte bekräftar. Om inte 2750 tas ut innan 2692 punkteras kan det däremot vara en signal om att det behövs ett något djupare omtag för att locka till sig tillräckligt med köpare för att driva priset vidare norrut. Trots alla varningssignaler har vi än så länge inte bjudits på några konkreta säljsignaler och då väljer jag att tolka det jag ser som positivt.

Motstånd: 2745 / 2756 / 2790 / 2802
Stöd: 2715 / 2700 / 2692 / 2687 / 2670

DAX: Kortsiktigt översålt kring golvet i tradingrangen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om expansionen från lågvollaläget sker söderut ökar risken för ett tilltagande säljtryck. På nedsidan möter stöd kring 12310 och 12100-12000 nivån.”

Den gångna veckan inleddes söderut och punkterade redan i måndags lägstanivån 12310 för den tradingrange som fångat indexet sedan mitten av april. Veckans lägsta sattes i torsdags vid 12104 och resultatet för veckan blev en nedgång med 2,2 procent vilket i sin tur innebär att årets nedgång nu skrivs till -4,7 procent.

För femte månaden i rad stängde DAX juni under årsmedelvärdet, relativt långt ner i månadsstapeln. Föregående vecka stängde däremot någon över hälften

Den långa trenden saknar i stort sett helt riktning, vilket är ett tecken på osäkerhet vilket bekräftas av trendfasindikatorn som för tillfället skrivs till -0,2 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel ett tag till.

De viktigaste motstånden på ovansidan är 12470-12500 följt av 12600 och nivån kring primärtrenden vid 12790.

På nedsidan fäster jag störst vikt vid stödområdet vid 12240 följt av 12105 och området mellan 11900-11700.

Sammanfattning: En tradingrange bildas som ett resultat av att det råder osäkerhet. I den negativa vågskålen kan konstateras att toppen vid 13600 i början av året nu följt av två lägre signifikanta toppar. Så länge länge indexet inte tar ut varken 13600 eller punkterar 11700 bör vi bara beredda på tvära kast och mindre tradingranger som leder till ytterligare falska utbrott och förhoppningar. På kort sikt är däremot DAX-indexet översålt samtidigt som lågpunkten i den rådande tradingrangen testas av. Edgen är bra för en kortare uppstuds men säsongsmässigt är risken stor för ytterligare nedgång. Det kan alltså vara på sin plats att uppmana till försiktighet.

Motstånd: 12470 / 12500 / 12600 / 12725 / 12820
Stöd: 12240 / 12105 / 12000 / 11900 / 11700

Hexagon: Varning för en långsiktig topp

Teknisk analys Hexagon B: Även om det varit slagit har kursen utvecklats som väntat, om än med en tilltagande volla och alltmer tecken på osäkerhet. I början av juni gapade aktien upp men därefter effektuerades en doji med längre svans på ovan- än nedsidan. I fredags gapade aktien upp med 2,3 procent men därefter var det ett tydligt säljtryck som resulterade i en kraftfull bearish engulfing. Den största volymen i fredags noterades dock kring dagslägsta och 500 kronor.

Den långa trenden pekar upp och trendfasindikatorn skrivs till +1,6 vilket innebär att vi företrädesvis ska använda oss av trendföljande strategier och agera i samband med fortsättningsformationer vid rekyler.

Sedan toppen vid 533 kronor den 7 juni har volymbalansen utvecklats negativt och MACD befinner sig i sälj sedan den 20 juni. Nu ser det ut som att det avtagande momentumet för nedgång istället leder till en negativ trampolin. Fredagens negativa reversal ledde till en bearish engulfing som bekräftas om vi får en dagsstängning under 497 kronor i början av veckan. Fredagens kraftiga bearish engulfing tog ner kursen till 500-kronorsnivån som är en viktig vattendelare. MACD

Sammanfattning: 500 kronor är lite av en vattendelare och med en negativ reversal som föll med 4,7 procent från högstanoteringen i fredags. Molnet som är i det närmaste platt (osäkerhet) möter i nutid upp mellan 498-490 kronor. På nedsidan hittar vi stöd vid 474 kronor som om nivån punkteras innan 525 kronor tas ut varnar för att vi kan ha sett en långsiktig topp.

Motstånd: 516,50 / 533,50 / 559,00 / 584,50
Stöd: 491,00 / 482,50 / 457,00 / 431,50

Boliden B: Risken ökar för en varaktig nedgång

Teknisk analys Boliden: Setupen i samband med föregående analys bekräftades och nedgången gick snabbt till 300 kronor utan att någon av dagarna tog ut föregående dags högsta. Förra tisdagen nåddes 280 kronor som är en mindre stödnivå och det har lett till en mindre uppgång mot turning line som nåddes i fredags efter en svag överlappande uppgång.

Den långa trenden (MA-200 i dagsgrafen) saknar i det närmaste riktning och trendfasindikatorn har fallit från +2,2 i slutet av maj till +0,4 i fredags. Vi ska alltså vara beredda på tvära kast och slagig handel den närmaste tiden.

Sedan tremånaderssnittet för den dagliga volymbalansen punkterades den 14 juni har den negativa utvecklingen fortsatt.

Det framtida molnet har skiftat färg och kursen befinner sig under molnet efter att turning line brutit ner under standard line för snart två veckor sedan.

Sammanfattning: Om lagging line (den blå kraftiga) bryter ner under molnet och därefter fortsätter ner under 280 kronor får vi en indikation om en eventuell fortsatt nedgång. Om det däremot visar sig att 300 kronor tas tillbaks och nästa lågpunkt därefter blir högre än 280 kronor stärks dock förutsättningarna för att vi sett början på nästa uppgångsfas.

Motstånd: 293,20 / 295,80 / 300,90 / 306,00
Stöd: 288,10 / 285,60 / 280,50 / 275,40