BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 27 – 2022

OMXS30: Sämsta årsstarten sedan 2002

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Trenden är negativ på både kort- och lång sikt samtidigt som juni månad ser ut att bli den sjätte månaden i rad som stänger på minus, vilket bara hänt en gång tidigare de senaste 30 åren och det var hösten 2002. Även om den gångna veckan utvecklades negativt råder det positiva divergenser mot de flesta korta momentumindikatorer vilket borde leda till en uppstuds. Ju högre upp denna tar indexet desto bättre mne om den vänder ner innan fib 50% fiv 1975 tagits ut är det mest troliga att årslägsta kommer ge vika. Så länge både toppar och bottnar noteras allt lägre tolkar jag trenden som fallande. För att jag ska bli positiv på kort- och medellång sikt vill jag se att området kring 2100 passeras och inte omgående följs av en ny lägre botten men fram till dess tolkar jag trenden som negativ och stor risk för nya lägre bottnar.”

Den gångna veckan inleddes uppåt men redan i tisdags markerades veckohögsta vid 1941. Juni månad var den sjätte månaden i rad som stängde på minus och det har jag bara sett en gång tidigare de senaste 30 åren och det var på hösten 2002, precis innan nedgången i samband med IT-bubblan bottnade. Första halvåret blev en nedgång med hela 22,6 procent och när jag flyttar mig bakåt i tiden hittar jag jag sedan 1986 bara två år som inletts lika svagt (ner mer än 20%) och det var 2008 och 2002. Resten av 2002 blev en ytterligare nedgång med 19 procent och 2008 fortsatte OMXS30 ner med 21 procent. Självklart vet vi inte om resten av 2022 blir starkt eller kommer att likna tidigare svaga årsöppningar men vårt jobb är att vara lyhörda och hänga med dit navigatorn pekar och det är just nu söderut.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar nedåt och G-krafterna är sorterade för nedgång. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för att mer nedgång ligger bland korten.

Volymen den gångna veckan har legati under snittet bortsett från i torsdags. Volymbalansen är fortsatt negativ.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till 67 procent. Just nu är det bara 8 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är isen svag.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 15,2 vilket är något högre än snittet som noteras kring 8,4.

På ovansidan möter först 1887 följt av zonen mellan 1896-1904 och 1940-1942 samt 1948-1950.

På nedsidan möter närmast zonen 1862-1858 följt av 1848 och 1835.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ.

Sammanfattning: Juni blev den sjätte månaden i rad som stängde på minus och som jag skrev ovan har det bara inträffat en gång tidigare de senaste 30 åren vilket vara i slutet av it-kraschen. Det första halvåret innebar en nedgång med 22,6 procent och nedgångar med över 20 procent första halvåret har bara inträffat 2008 och 2002. Resten av 2002 blev en ytterligare nedgång med 19 procent och 2008 fortsatte OMXS30 ner med 21 procent. Självklart vet vi inte om resten av 2022 blir starkt eller kommer att likna tidigare svaga årsöppningar men vårt jobb är att vara lyhörda och hänga med dit navigatorn pekar och det är just nu söderut. Juli månad brukar inleda skvalpigt för att ta fart uppåt efter den 10:e. Så länge uppstudsarna från översålda lägen inte orkar upp över ens fib 50% för senaste swingrörelsen, just nu kring 1971, är det en bekräftelse på att det underliggande sentimentet är svagt. En första liten positiv pusselbit skulle en passering av föregående veckas högsta vid 1941 vara och om den följande lågpunkten blir högre än 1850 kan det vara en botten som mejslas ut. Det mest troliga och mitt huvudspår är dock att nedgången kommer att fortsätta tills vi ser att köparna suger upp säljtryck på allt högre nivåer.

Motstånd: 1887 / 1896-1904 / 1940-1942 / 1948-1950
Stöd: 1862-1858 / 1848 / 1835 / 1820 / 1804-1796

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 35-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 62%.

SP500: Är det en ny tjurfälla eller tecken på köpintresse vi såg i fredags?

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Inför den kommande veckan noteras gummisnodden över 95 vilket är högsta nivån sedan den 27 maj och nu testas viktiga motstånd. Risken är alltså stor för en vändning nedåt när veckan inleds men för varje motståndsnivå som passeras fom nu stärks oddsen för en uppgång mot 4200-nivån. Mitt huvudspår är att säljtrycket inom kort får indexet att dra vidare söderut.”

Den gångna veckan inleddes med en liten candle efter en hårt spänd gummisnodd och indexet fortsatte sedan nedåt till stödet kring 3750 som nåddes i torsdags innan veckan avslutades med en bullish separating line. Totalt backade indexet med 2,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång och första halvåret stängde ner med 20 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det varnas för att nedåtrisken är så pass stor att man företrädesvis navigerar för nedgång, dock ser vi att nedgångstakten planat ut de senaste veckorna.

Volymen har bortsett från i torsdags noterats under snittet varje dag den gångna veckan. Volymbalansen är än så länge negativ men är åter på väg att utmana tremånaderssnittet.

SMACD saknar för tillfället riktning och det blir intressant att se om ett positivt kors eller negativ trampolin blir nästa signal.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras kring 26 procent vilket är tunn is även om det är bättre än för en vecka sedan. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll ner till den lägsta stängningskursen vid 26,7 sedan den 9 juni.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför tisdagen till 15,5 vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 8,5.

I den positiva vågskålen:
– Kortsiktigt positiv omslagsformation den 17/6
– Indexet är översålt på lång sikt

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under MA-200, MA-100, MA-50 och MA-20

På ovansidan möter närmast 3835-3839 följt av zonen vid 3893-3907 och 3946.

På nedsidan möter närmast zonen kring 3800 följt av 3739 och 3715 samt området kring 3700.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Det första halvåret innebar en nedgång med 20,6 procent och när jag flyttar mig bakåt i tiden hittar jag jag sedan 1950 bara två år som startat lika svagt och det var 1970 och 1962. Resten av året vid dessa tillfällen blev en uppgång med 14,5 procent 1962 och 1970 steg indexet med 26 procent den kommande halvåret. Självklart vet vi inte om resten av 2022 blir starkt eller svagt men det vi ser är sällsynt. Snittutvecklingen för juli sedan 1990 ligger på 1,2 procent men den största uppgångnar har noterats efter den 10:e. För att jag ska bli positiv på kort sikt behövar 3946 passeras och därefter vill jag inte se en lägre botten än den senaste lägsta. Om det visar sig att förra veckans högsta vid 3946 blir en ny lägre topp är det ytterligera en bekräftelse på det negativa utseendet.

USA-börserna håller stängt under måndagen.

Motstånd: 3835-3839 / 3893-3907 / 3946
Stöd: 3800 / 3739 / 3715 / 3704-3696

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 35-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 100% (dock bara ett liknande tillfälle tidigare).

DAX: Bullish engulfing inledde juli efter svagaste månaden sedan mars 2020

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det jag nu vill se är att indexet tar sig förbi gapet från den 13 juni kring 13750 och att följande lågpunkt inte blir en ny lägre botten. Mitt huvudspår är att den kommande veckan inleds uppåt men att även nästa topp blir lägre än den senaste kring 14700. En passering av 13850 som följs av en ny högre botten kan däremot vara startskottet på nästa positiva trendben.”

Den gångna veckan inleddes upp för att testa av 13850-nivån man köparna hade inte det som krävdes för att ta ut nivån. Efter två dojiliknande candlar tog indexet åter fart söderut men markerade veckolägsta vid 12619 i torsdag. Veckan avslutades med en bullish engulfing som reducerade veckonedgången till 2,3 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 19,3 procent.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar svagt nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymbalansen är negativ men uppvisar sedan några veckor en viss positiv divergens. SMACD noteras i sälj men har nu fallit till den lägsta nivån sedan början av mars men visar nu tecken på att vända upp. En vändning upp från liknande låga nivåer leder ofta till uppgångar värda att följa.

Sammanfattning: Juni månad stängde med en nedgång på hela 11,2 procent vilket är den största månadsnedgången sedan mars 2020 i slutet av coronanedstället. Om det visar sig att torsdagens lägsta vid 12619 håller som en ny högre lägsta är det en svagt positiv pusselbit. Det mest troliga är att nedgången inte är slut och så länge indexet vänder ner från allt lägre nivåer i samband med uppstudsar har inte köparna det som krävs för att driva indexet vidare norrut. Juli månad har historiskt (sedan 1990) tillhört de bättre månaderna på året med en snittutveckling på +1,2 procent. Det jag nu vill se är att indexet tar sig förbi gapet från den 13 juni kring 13750 och att följande lågpunkt inte blir en ny lägre botten. Mitt huvudspår är att den kommande veckan inleds uppåt men att även nästa topp blir lägre än den senaste kring 14700. En passering av 13850 som följs av en ny högre botten kan däremot vara startskottet på nästa positiva trendben.

Motstånd: 12890-13010 / 13380 / 13650 / 13750
Stöd: 12619 / 12440 / 12000 / 11500

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 23-.
– Next day forecast indikerar att det är 48 procents chans till en uppgång under måndagen.

Novo Nordisk: Flera positiva reversaler i värdezonen

Teknisk analys Novo Nordisk: Det blev en vinst på 5,6 procent på 12 dagar efter föregående analys och bar by bar-strategin ledde till en exit vid 802 DKK. Aktien har därefter fortsatta ladda upp strax under ATH men respekterat ichimokumolnet.

Den långa trenden som jag använder MA-200 för att identifiera pekar svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att vara kortsiktiga och beredda på tvära kast men att undertonen är svagt positiv.

Volymbalansen är för tillfället neutral.

SMACD noteras i den positiva delen och lämnade en köpsignal den 27 juni.

De tre senaste dagarna har aktien varit nere och vänt upp från värdezonen, i fredags med en doji.

Sammanfattning: Novo Nordisk noteras allt närmare spetsen för triangeln som jag pratat om en tid. Jag skulle gärna sett volymbalansen något positivare men vi får istället vara mer defensiva än normalt. En passering av förra veckans högsta vid 789 ställer in siktet mot 825 kronor men det är tuffa motstånd på vägen, närmast redan vid 799-801. När/om 807 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 807 passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 750 kronor.

Motstånd: 789 / 800 / 827-834
Stöd: 773 / 757-755 / 741

HM B: Extremt översåld på kort sikt

Teknisk analys H&M B: Det blev som väntat en rekyl efter föregående analys men när cloud span b nåddes kom köparna tillbaka och drev upp kursen till 192 kronor i samband med bokslutet den 28 januari. Därefter har aktien fallit med 11 procent efter toppen vid 192 kronor. Det är inte så vanligt med 6 dagar i rad som stängt lägre än öppningen och i detta fall har varje dag den senaste veckan stängt lägre än föregående, dessutom i den nedre delen av dagscandlarna. Sedan 2001 hittar jag bara 9 liknande tillfällen och vid 5 av dessa har nästa dag stängt högre.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde är nedåtriktad. Trendfasindikatorn varnar för att det är stor risk för ytterligare nedställ och det innebär att vi ska agera mer defensivt om vi går emot den kort- och medellångsiktiga trenden.

Volymbalansen är neutral, trots den senaste veckans nedställ. SMACD lämnade ett negativt kors den gångna veckan, men i den positiva delen vilket varnar för att det kan bli ytterligare skvalpigt en tid.

Att aktien brutiti upp genom taket i den långsiktigt fallande trendkanalen och nu ser ut att göra ett återtest av ichimokumolnet ser spännande ut, speciellt med tanke på det extrema nedstället efter en positiv rapportreaktion. Gummisnodden är nere kring 5 och det brukar vara ett vältajmat läge för köp vid positiva candlesticksformationer.

Sammanfattning: Passeras 172 kronor, förutsatt att inte 170,50 punkteras första halvtimmen när aktien börjar handlas idag, är det goda förutsättningar för att aktien drar upp mot i första hand den platta standard line vid 179 kronor. Eftersom trenden är nedåtriktad kan det vara läge att handla med ex.vis en minifuture med hög hävstång och den inbyggda stoppen strax under 165 kronor. När/om 179 kronor flyttas stoppen lämpligen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (2,5% eller mer i range) efter att 179 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 165 kronor.

Motstånd: 172,90 / 176,00 / 178,80 / 181,60
Stöd: 169,50-168,60 / 165,80 / 175,70 / 173,55 / 170,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 9-.