BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 27 – 2023

OMXS30: Gummisnodden hårt spänd när årshögsta testas

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Redan nu är det en bra edge för att inleda en uppgång. I fredags effektuerades en positiv minidivergens, gummisnodden är nere på den lägsta nivån sedan mitten av mars och Next Day Forecast indikerar att det är 64 procents chans att veckan öppnar upp. Om veckan öppnar positivt är det angeläget att standard line vid 2275 tas ut för att sannolikheten ska tala för att toppen från förra veckan kommer testas av, snarare än en nedgång mot 2200/2175-nivån. Vid en vändning uppåt vill jag se att köparna vågar agera med engagemang så att volymbalansen börjar korrelera med priset, vilket vi inte sett sedan i våras. Det första vi nu behöver se är en positiv fortsättningsformation och därefter att indexet stänger över standard line (den röda streckade linjen) med en positiv stängning, fram till dess är det säljarna som håller i den kortsiktiga taktpinnen.”

Den gångna veckan inleddes med en turtle soup för uppgång och avslutades med att indexet tog sig upp över både standard line och MA-20. Totalt steg OMXS30 med 3,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 13,0 procent. I veckografen utvecklades en bullish piercing line och i månadsgrafen en bullish above the stomach.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan början av april i området där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen tilltog i slutet av veckan vilket är en positiv pusselbit. Volymbalansen är negativ men kommer att bli positiv om toppen från den 7 juni passeras och inte omgående punkteras. En varaktig uppgång kommer inte hålla om inte volymbalansen korrelerar med prisutvecklingen.

SMACD lämnade ett negativt kors den 20/6, det högsta sedan den 26 januari. Nu blir det intressant att se om korset elimineras av ett positivt innan nollzonen punkteras då det i så fall kommer vara en köpsignal.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 57 procent. Just nu är det 51 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 4,7 procent vilket är under snittet som noteras vid 7,2. Priset brukar ta fart med kraft antingen uppåt eller nedåt efter ett lågvollaläge.

På ovansidan möter närmast junihögsta vid 2326 följt av februaritoppen vid 2332 och motståndsområdet kring ATH vid 2420-2470.

På nedsidan möter närmast zonen mellan 2305-2295 följt av 2290-2285 och 2258-2245.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Efter den kraftigaste uppgångsveckan sedan sista veckan i mars närmar sig nu årshögstanoteringen vid 2326. Så länge inte cloud span b och ö-formationen punkteras talar mer för att vi framöver kommer bjudas på nya högre bottnar och toppar. Juli har sedan 1986 utvecklats positivt i 62 procent av åren när indexet noteras över 200-dagars medelvärde och snittutvecklingen har varit goda 2,4 procent. Gummisnodden är nu extremt hårt spänd på ovansidan och vi måste förflytta oss tillbaka till mitten av april för att hitta en liknande läge. Det jag inte vill se är att förra veckans lägsta vid 2205 punkteras vilket riskerar att få säljtrycket att tillta och då är det viktigt att fib 50% vid cloud span b och 2175 respekteras. Passeras senaste toppen vid 2326 innebär det att förra veckans lägsta blir en ny signifikant högre botten och då förstärks det underliggande sentimentet ytterligare. SMACD ser nu ut att respektera nollzonen och passeras signallinjen (den röda) bjuds vi på en ny köpsignal. Sannolikheten är fortfarande mycket god för att indexet kommer stå högre om en månad.

Motstånd: 2326 / 2332 / 2420-2470
Stöd: 2305-2295 / 2290-2285 / 2258-2245

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 88+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 33%.

SP500: Högsta månadsstängningen på 17 månader

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Är det vi ser nu bara en hälsosam rekyl eller starten på något betydligt värre? Än så länge anser jag rekylen i SP500 som hälsosam och uppskattar att inte volymen tilltagit de senaste dagarna. Det första tecknet på att köparna kan vara på väg att suga upp rekylen kommer en stark stängning över föregående dags högsta att vara och därefter vill jag gärna se att en motståndsnivå eller kortsiktig topp passeras.”

Den gångna veckan veckan inleddes med ett test av augustitoppen som i tisdags följdes av en positiv fortsättningsformation, vid ett viktigt stöd, precis det jag nämnde för en vecka sedan. Det positiva trendbenen tog i fredags ut den senaste toppen från den 16 juni och skapade den högsta veckostängningen sedan första veckan i april 2022. Totalt steg indexet med 2,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 15,9 procent. I veckografen bildades en positiv bullish engulfing.

Bästa sektorer den gångna veckan blev energi, fastigheter, verkstad, råvaror, finans och teknik. Det var alltså risk on när placerarkollektivet flyttade sig mot offensiva sektorer.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen har den gångna veckan legat under snittet. Volymbalansen är positiv sedan den 30 maj.

SMACD lämnade ett högt negativt kors den 22/6 och det är en negativ pusselbit. Det blir nu intressant att se om detta kors elimineras med ett positivt innan nollan punkteras vilket i så fall innebär att vi då bjuds på en ny köpsignal som vi senast såg i SMACD den 18 maj.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 66 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg med marginella 1,1 procentenheter till 13,6 vilket är en låg nivå. En liten varningssignal är det dock att VIX noteras i en fallande kil. Denna typ av låga nivåer hos VIX brukar vara bra för positiva trender.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 4,8 procent vilket är lägre än snittet vid 7,3.

I den positiva vågskålen:
– Positiv trendfasindikator
– Noteras över decemberlägsta, MA-200, MA-50 och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Ny 17-månaders högsta stängning

I den negativa vågskålen:
– SMACD lämnade ett högt negativt kors den 22/6
– Fear Greed uppe på Extreme Greed
– Negativa divergenser mot RSI-14, SMACD och OBV

På ovansidan möter närmast 4456-4458 följt av 4476 och zonen mellan 4495-4505.

På nedsidan möter närmast 4448 följt av zonen vid 4405-4395 och 4328 samt zonen vid 4305-4295.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Det är naturligtvis positivt med en stark börsutveckling och nya högre högsta men samtidigt skapar en uppgång på fyra månader med 17 procent sedan marslägsta en del spänningar. Det kan behövas en rekyl och en gaptäppning av fredagens gap innan nästa trendben upp mot ett av delmålen kring 4600 tar vid. Juli månad har stigit vid 80 procent av fallen de senaste tio senaste åren när indexet noterats över MA-200 och snittutvecklingen har totalt varit en uppgång med 2,2 procent för juli månad. På kort sikt är siktet inställt mot taket i den stigande kanalen som möter upp kring 4500. Även om indexet är överköpt och det råder eufori har vi inga signaler som tyder på att indexet toppat och uppgång fortsätter minst tills det elimineras av en negativ bekräftad omslagsformation.

Motstånd: 4456-4458 / 4476 / 4495-4505
Stöd: 4448 / 4405-4395 / 4328 / 4305-4295

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 89+.

DAX: Gummisnodden börjar bli spänd på ovansidan

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt är nu indexet översålt samtidigt som MA-100 testas med en positiv minidivergens, vilket vi senast såg den 20 mars. Cykelindikatorn lämnade i fredags en positiv minidivergens och senast vi såg det var den 20 mars. Edgen för en uppgång på en veckas sikt är nu mycket god och även säsongsmässigt har den kommande veckan utvecklats positivt. Jag är fortfarande positiv till indexet och ser den pågående rekylen som köpvärd men inte förrän en fortsättningsformation effektueras vid en stödnivå.”

Den gångna veckan inleddes med en positiv reversal och avslutades med en passering upp genom MA-50, Standard line och MA-20. Totalt steg indexet med 2,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 16,0 procent. I veckografen utvecklades veckan till en bullish harami och juni månad stängde högre än maj.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är neutral och behöver bryta upp över toppen från den 28 juni och hålla sig kvar över den för att indikatorn ska slå om till positiv.

SMACD har den senaste veckan testat nollzonen och närmar sig nu signallinjen som om den passeras innebär att vi får ytterligare en köpsignal.

Cykelindikatorn och gummisnodden noteras nu på höga nivåer vilket innebär att risken för en rekyl ökat.

Sammanfattning: Indexet är fortsatt fångat i en range mellan 16430 och 15630 och så länge så är fallet är risken för tvära kast och slagig handel stor. Den gångna veckan avslutades positivt men volymen var inte så positiv vilket med tanke på den hårt spända gummisnodden riskerar att inom kort inleda en rekyl nedåt. Vid en lägre topp än junihögsta behöver indexet troligen ner och hämta nya köpare kring golvet i tradingrangen. Om tradingrangen punkteras ställs siktet in mot i första hand mot cloud span b som sammanfaller med det otäppta gapet från den 30 mars. Jag är fortfarande positiv till indexet och så länge en ny lägre topp inte följs av en ny lägre lägsta har vi ingen indikation på att indexet toppat.

Motstånd: 16175 / 16325-16430 / 16500
Stöd: 16100 / 15715 / 15630 / 15425 / 15345

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 87+.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans för uppgång under måndagen.

SEB A: Stigande triangel - fjärde gången gillt?

Teknisk analys SEB A: Det skulle behövas ytterligare ett omtag innan köparna orkade dra upp priset över 116 kronor i samband med föregående analys. När aktien nådde upp till aprilhögsta vid 121 kronor tog det stopp och efter två försök föll aktien ner till 112-kronorsnivån där köparna åter kom tillbaka för en vecka sedan. Nu närmar sig åter motståndsområdet vid 121 kronorsnivån och det blir nu spännande att se om köparna har vad som krävs för att ta ut nivån.

Den långa trenden som jag definierar med hjälp av bla lutningen hos MA-200 pekar svagt svagt uppåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är neutral men pekar svagt uppåt vilket är en positiv pusselbit.

SMACD lämnade ett negativt kors den 22 juni men momentumet för nedgång håller på att avtas och ett positivt kors kommer jag att tolka som en köpsignal, den första på en månad.

SEB-aktien befinner sig i en stigande triangelliknande formation men åter ser vi tecken på att köpintresset avtar i samband med att 121-kronorsnivån närmar sig. Med tanke på den allt lägre vollan ökar chansen för att ett utbrott kommer vara värt att följa.

Sammanfattning: Turtlesoupformationen för en vecka sedan var en positivt pusselbit precis som passeringen av molnet i fredags. Nu vill jag se att 121,30 passeras med en positiv candle som stänger i den övre tredjedelen med tilltagande volym vilket kommer att ställa in siktet upp mot 135-kronorsnivån. Om däremot 112 kronor punkteras, med en negativ candle som stänger i den nedre delen och tilltagande volym, fallerar det positiva utseendet.

Motstånd: 119,80 / 121,30 / 123,60 / 126,00
Stöd: 118,15 / 115,95 / 111,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 80+.

Alfa Laval: Standard line icebreak

Teknisk analys Alfa Laval B: Det skulle ta till i fredags innan vi bjöds på en positiv fortsättningsformation i Alfa Laval. Den gångna veckan avslutades med ett positivt pattern gap och en passering av både MA-50 och standard line samt en stängning i den övre tredjedelen med tilltagande volym (fortsättningformation).

Den långa trenden som jag till viss del definierar som lutningen på MA-200 pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen tolkar jag som positiv.

SMACD närmar sig nu ett positivt kors i nollzonen vilket jag i så fall kommer att tolka som en köpsignal.

Priset har nu brutit upp genom molnet och nu väntar jag på att även lagging line ska ta sig upp över priset. Visserligen är det en tuff motståndsnivån mellan 400 kronor och ATH-nivån vid 404 kronor men även om det kan krävas något eller några omtag till är det det goda förutsättningar för ett utbrott ställer in siktet upp mot 430 kronor till att börja med.

Sammanfattning: Om man väljer att agera redan nu kan det vara en god idé att först skala sig in med en extremt liten position och en initial stopp strax under cloud span b vid 366 kronor. Vid ett positivt utbrott med en tydlig candle som stänger i den översta tredjedelen kan man öka på positionen och vid nästa rekyl som elimineras av en positiv fortsättningsformation öka på positionen och flytta upp stoppen till strax under föregående lågpunkt. När/om priset når 420 kronor kan man börja låsa in vinst genom att traila stoppen strax under föregående dags lägsta.

Motstånd: 393,80 / 400,00-404,00 / 419,00
Stöd: 388,00 / 385,70 / 372,40 / 366,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 74+.