BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 27 – 2024

OMXS30: Fångas fortfarande innanför måndagsrangen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Priset punkterade för lite mer än en vecka sedan både den stigande kilen och den tidigare tradingrangen. Än så länge respekteras stödet vid 2550 men om det ger vika utan att snabbt återtas ställs siktet in mot MA-100 vid 2515 och därefter området kring aprillägsta vid 2475. Priset noteras nu under de korta- och medellånga medelvärdena men väl över stigande MA-100 och MA-200. %b-indikatorn avslutade veckan med att ta ut bekräftelsenivån från den 18 juni, vilket kan betyda att marknaden är översåld och kan ha potential att studsa uppåt. Fram till att momentumet stärks ska vi vara beredda på att det är stor risk för att det negativa momentumet som SMACD visar upp kan förstärkas via en negativ trampolin. Den positiva säsongen som närmar ger dock hopp om att vi inom kort, kanske den gångna veckan såg en ny högre signifikant lågpunkt. Om indexet bryter över motståndet vid 2648 kan det vara ett positivt köpsignal som ställer in siktet mot 2750. Å andra sidan, om stödnivån vid 2548 punkteras utan att snabbt återtas, kan det vara en varningssignal om att aprillägsta vid 2475 kommer att testas. Nu vill jag se standard line vid 2600 återtas vilket stärker oddsen för att vi såg ett nytt positivt trendben inledas i torsdags.”

Den gångna veckan inleddes med en kraftfull bullish engulfing men därefter höll varje dagscandle sig innanför måndagens candle. Totalt backade OMXS30 med 0,2 procent den gångna veckan vilket innebär att första halvårets uppgång blev 7,2 procent. I veckografen utvecklades en lagerstapel som innebär att om 2600 passeras med ett stigande 20-veckors medelvärde är det en köpsignal.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att företrädesvis agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen har hela veckan bortsett från i fredags noterats under snittet. Volymbalansen är nu neutral.

SMACD lämnade den 27 maj ett högt negativt kors och har även punkterat nollzonen vilket är en svagt negativ pusselbit. I den svagt positiva vågskålen kan vi konstatera att histogrammet för nedgång avtagit och om det leder till ett positivt kors är förutsättningarna goda för att ett nytt positivt trendben är på väg att inledas. Om det istället visar sig att SMACD-linjen drar nedåt är risken stor för att säljtrycket tilltar.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 45 procent. Just nu är det 80 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,4 procent vilket är något lägre än snittet vid 5,4 procent.

På ovansidan möter närmast 50-dagars medelvärde vid ca 2580 följt av zonen mellan 2590-2610 och området mellan 2630-2636.

På nedsidan möter närmast 2556 följt av 2552-2548 och 2523.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Den långa trenden är stigande och positiv men 7 av de senaste 11 dagarna har stängt i den nedre delen av dagscandlarna. De kortsiktiga och medellånga medelvärdena indikerar en negativ trend, medan de långsiktiga glidande medelvärdena (MA-100 och MA-200) visar en fortsatt positiv trend. Ytterligare ett osäkerhetstecken är att indexet hela veckan pendlat innanför måndagens begränsningar. Om indexet punkterar 2548 utan att snabbt återta nivån ställs siktet till att börja med in mot 2520. Risken är dock stor för att även området mellan 2500-2475 då behöver testas. Så länge vi inte bjuds på en svag stängning under 2548 är förutsättningarna goda för en uppgång mot den senaste ATH-noteringen vid 2648, kanske redan under juli. Det jag helst inte vill se är en ny signifikant lägre topp än 2648 vilket vi vet om 2548 punkteras då det riskerar att leda till ett mer utmanande säljtryck än det jag nu vill se.

Motstånd: 2576-2580 / 2590-2610 / 2630-2636 / 2552-2648
Stöd: 2556 / 2552-2548 / 2523 / 2510-2490

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 37+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

SP500: Negativ harami cross i veckografen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Återigen noterades en uppgång för S&P 500 den gångna veckan men nu ser vi tecken på utmattning. Häxfredagen med många optioner som gick till lösen men samtidigt visar bearish engulfingen i torsdags att det kan behövas en uppladdningsfas innan nästa positiva trendben tar vid. På nedsidan hittar vi flera intressanta noteringar kring 5300 där bla den stigande stödlinjen möter upp och det innebär att många kommer agera kring detta området för att försvara trenden, om nivån testas. Det är lätt att få tankar som att denna uppgång skiljer sig från ex.vis Dot.com-eran men det är egentligen bara tre aktier som håller i taktpinnen. Så länge de vanliga AI-drivna aktierna stiger, kommer S&P 500 att följa med. Det kan vara klokt att vänta på en rekyl ner till någon av de närmaste stödnivåerna innan man åter kliver på för uppgång.”

Den gångna veckan inleddes och avslutades med en negativ reversal och en ny ATH-notering vid 5224. Totalt backade indexet med 0,2 procent den gångna veckan och i veckografen effektuerades en bearish harami cross. Första halvåret blev en uppgång med 14,5 procent. Det var den första negativa candlesticksformationen i veckografen sedan bearish engulfingen i början av april.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen hos 200-dagars medelvärde, pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan igår var högre än snittet och i fredags hela 78 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortsatt positiv även.

SMACD lämnade i onsdags ett negativt kors.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 70 procent och antal aktier över MA-50 noteras kring 49 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 5,4 procentenheter till 12,5 vilket än så länge är under både de korta- och långa medelvärdena.

Bredden mellan bollingerbanden noteras kring 3,6 vilket är marginellt högre än snittet vid 5,6 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11-2023 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Standard line passerades åter den 3/5
– MA-50 återtogs den 6/5
– Ny ATH vid 5606 den 20/6

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Bekräftad bearish engulfing efter nytt ATH
– Stängning med en bearish harami cross efter 9 veckor i rad som stängt i den övre delen av veckocandlen

På ovansidan möter närmast 5472 följt av zonen vid 5490-5510 och 5524.

På nedsidan möter närmast 5450-5447 följt av 5427 och zonen mellan 5410-5390.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Som jag skrev för en vecka sedan syns nu tecken på utmattning och fredagens candle nådde indexet först upp till en ny ATH innan säljtrycket tog över. Att en ny ATH följs av ett tydligt säljtryck stärker självförtroendet hos de som nu navigerar för nedgång och kan generellt vara en besvikelse för optimisterna när handelsveckan, månaden, kvartalet och första halvåret av året avslutas med en tydlig negativ bearish harami cross. Bortsett från det har första halvåret varit en fantastisk resa för aktier. Det är inte ovanligt att en tajt range följs av ett falskt utbrott och många kanske avvaktar inför den förkortade 4th of July-veckan. Den kommande veckan är det PMI-siffror på måndag och på onsdags kommer vi få höra från Fed-ordförande Jerome Powell innan veckan avslutas med en ny jobbrapport. Placerarkollektivet fortsätter att fokusera på kommande räntesänkningar och undrar när den första räntesänkningen kommer. Det spekuleras i att det kommer att ske i september men det känns lite tveksamt med tanke på att vi är i ett valår. Trots att vi ser en del mörka moln kan vi ändå konstatera att det fortfarande är en positiv trend som präglar indexet och VIX indikerar fortsatt låg volla. Punkteras 5447 med en låg stängning är det en indikation på att det kan behövas en nedgång mot i första hand standard line vid 5360 och/eller golvet i den stigande kanalen där även 50-dagars medelvärde möter upp vid 5300-området. Mitt huvudspår är tills motsatsen bevisas att denna marknad fortsätter hitta värde i sambande med rekyler och nedgångar, men självklart kommer det bli en del utmaningar på kort sikt.

Motstånd: 5472 / 5490-5510 / 5524 / 5555
Stöd: 5450-5447 / 5427 / 5410-5390

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 56-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 56%.

DAX: Potentiell huvudskuldra

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är nog lite för tidigt att tala om nästa positiva trendben än, åtminstone tills den senaste kortsiktiga toppen vid 18650 tagits ut. Mitt huvudspår är att det kan bli ytterligare en period av skvalpiga rörelser men att vi på lite sikt kommer att bjudas på en uppgång upp mot 20000-nivån.”

Hela den gångna veckan har DAX pendlat mellan 100- och 50-dagars medelvärde i varannandagsliknande rörelser. Totalt backade DAX med marginella 0,1 procent den gångna veckan vilket innebär att resultatet för det första halvåret blev en uppgång med 8,9 procent. I veckografen bildades en doji som precis som föregående vecka fångades innanför den långa röda candlen från mitten av juni.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom att lutningen hos MA-200, pekar uppåt. G-krafterna är på plats för en fortsatt långsiktig uppgång. Trendfasindikatorn har fallit ner i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel. Det blir nu intressant att se om det bara är ”doppa fötterna” eller om zonen blir ett ”passage” inför en mer negativ period.

Volymbalansen är negativ sedan en vecka tillbaka.

SMACD lämnade den 24 maj ett högt negativt kors men vi ser nu en tendens till att det negativa momentumet kan vara på att avta eller effektuera en negativ trampolin vilket troligen triggar ett tilltagande säljtryck.

Sammanfattning: Den långa trenden är positiv men fångas sedan några veckor i en range mellan 17950- och 18893. Om det visar sig att aprillägsta vid 17627 ger vika utan att snabbt återtas riskerar det att få säljtrycket att tillta så att MA-200 kring 17000 kommer att testas. Än så länge talar dock det mesta för att köparna kommer suga upp säljtryck innan den långsiktigt stigande trenden hotas. Både volymbalansen och trendfasindikatorn varnar för en kommande period av osäkerhet. Den kortsiktiga trenden är negativ med potentiella utbrott i båda riktningarna beroende på framtida marknadsnyheter och ekonomiska indikatorer. Mitt huvudspår är att det kan bli ytterligare en period av skvalpiga rörelser men att vi på lite sikt kommer att bjudas på en uppgång upp mot 20000-nivån.

Motstånd: 18350 / 18390-18410 / 18650 / 18890-19010
Stöd: 18150 / 18045 / 17950 / 17875 / 17625

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 48+.
– Next day forecast indikerar att det är 47 procents chans för uppgång under måndagen.

Avanza: Översåld vid fib 38% och motpolen från april

Teknisk analys Avanza: Den som följde reglerna efter föregående analys fick med sig knappt fyra procent. Efter toppen vid 284,8 den 3 juni har aktien nu rekylerat ner till fib 38% av den senaste swingrörelsen. Nu testas motpolen från den 10 april där även 50-dagars medelvärde möter upp.

Den långa trenden som jag använder lutningen hos MA-200 för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn noteras sedan början av april i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan den 2 maj men testar nu av snittet.

SMACD lämnade den 3:e juni ett högt negativt kors, som fortfarande är i spel. Nu testas nollzonen, som är ett viktigt stöd. En vändning upp från denna nivå och ett positivt kors tolkar jag som en köpsignal.

Stochastic är hårt spänd på nedsidan och en passering av bekräftelsenivån (hos indikatorn) från den den 25 juni tolkar jag som en köpsignal.

Historiskt har Avanza gått starkt i juli och stigit i 67% av åren när priset noterats över MA-200. Snittutvecklingen under de senaste 16 åren (vid positiva trender) har varit 4,9% under juli.

Sammanfattning: Jag vill antingen se priset gapa upp över EMA-8 eller effektuera en stark stängning över föregående dags högsta vid ett tydligt stöd, som exempelvis motpolen från början av april som nu testas. När/om 269 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 269 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras vid 252,40 eller strax under senaste lågpunkt om inte setupen effektueras vid apriltoppen.

Det kommer siffror från Avanza den 12 juli.

Motstånd: 251,90 / 273,90 / 291,50
Stöd: 239,20 / 235,80 / 229,85

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 15-.

Sandvik: Översåld vi kanalgolvet

Teknisk analys Sandvik: Aktien gapade upp efter föregående analys men vände ner när standard line testades av och därmed åkte man ut vid stoppen och det resulterade i en förlust på 3,9% eller 5,4% beroende på hur entrén gjordes. Aktien har fortsatt men i måndags såg vi åter tecken på att köparna försökte ta sig tillbaka, denna gång blev det MA-200 och EMA-8 samt gapmotståndet från den 15 februari som blev övermäktigt.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen hos 200-dagars medelvärde pekar fortfatrande svagt upp. Trendfasindikatorn har däremot fallit ner i zonen där vi ska vara beredda på att det finns mer nedsida att vänta.

Volymbalansen är negativ sedan slutet av maj.

SMACD lämnade den 30 maj ett negativt kors och noteras nu kring -15 där vi ser små tecken på att det negativa momentumet är på väg att avta. Ett extremt lågt positivt kors blir ofta startskottet på positiva trendben men man bör naturligtvis sätta in signalen i sammanhanget.

Vollan är relativt hög vilket innebär att cykelindikatorn bör vara nere under 40 när en eventuell position tas.

Sandvikaktien har fallit ner än 10 procent den senaste månaden och noteras under 200-dagars medelvärde. Vid de 343 tillfällen aktien fallit lika mycket eller mer på en månad och noterats under MA-200 har den stått högre en månad senare vid 238 av dessa tillfällen. Medianen för dessa 343 tillfällen på en månads sikt har varit hela 4,6 procent.

Sammanfattning: Aktien fångas nu innanför begränsningarna för förra måndagens bullish engulfing. Den av nivåerna som tas ut eller punkteras för candlen kommer troligen trigga nästa trendben, antingen uppåt eller nedåt. Edgen för uppgång på en månads sikt är mycket bra (69%) samtidigt som aktien noteras kring golvet i den fallande kanalen. Eftersom aktien befinner sig i en kort- och medellångsiktigt fallande trenkanal bör man agera mer defensivt än normalt om man väljer att ta position. Det är en god idé att vid en stark stängning över EMA-8 agera med en extremt liten bevakningsposition (exempelvis en minifuture). Vid en stark stängning över antingen MA-200 eller standard line (beroende vilken strategi man tillämpar) tajtar man till stoppen och trailar den eventuellt med bar by bar samtidigt som man ökar på positionen.

Sandvik presenterar nästa rapport den 19 juli.

Motstånd: 218 / 225 / 228
Stöd: 209 / 205-195 / 187

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 33+.