BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 27

OMXS30: Inverterade HS-formationen ännu intakt

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Primärtrenden är platt och OMXS30 håller på att testa av ichimokumolnet där cloud span b är helt horisontell. Detta avvaktande läge är resultatet av osäkerhet som i sin tur skapar en något oöverskådlig bild. Å ena sidan kommer en en punktering av 1480-nivån trigga en huvudskuldraformation som signalerar en nedgång mot i första hand 1380. Å andra sidan har vi i det något kortare perspektivet en inverterad huvudskuldra-formation som effektuerades i veckan med en målkurs kring ATH-nivån vid 1720. På kort sikt är indexet överköpt vilket innebär att en negativ omslagsformation kan bli inledningen på en rekyl, som jag tolkar hälsosam så länge inte 1573 punkteras med en dagsstängning. Mitt huvudspår är att vi ska vidare uppåt men att en kortare rekyl rycker allt närmare.”

Den gångna veckan inleddes med en negativ reversalformation kring den övre delen av ichimokumolnet vilket ledde till en kortare rekyl, som varade fram till onsdagen då en doji effektuerades vid 1600-nivån. Torsdagen och fredagen avslutades positivt och nu utmanas på nytt molnet underifrån. Totalt backade det svenska storbolagsindexet med 0,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 15,2 procent. Historiskt har juni månad tillhört de tre sämsta månaderna med negativ avkastning men i år blev det istället en uppgång med 7 procent.

Efter tre dagars rekyl under avtagande volym kom köparna tillbaks i slutet av veckan med en treticksliknande formation och testar nu av motståndsområdet kring 1623-1635. Om den gångna veckans fortsättningsformation håller är det positivt och förutsättningarna har ökat för en uppgång mot 1700-1720. Om det visar sig att spänningarna mellan USA och Kina tilltar eller inte verkar mjukas upp ökar naturligtvis risken för att säljtrycket tilltar och med det nya lägre lägsta.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till -0,0 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara beredda på tvära kast och vara relativt kortsiktiga både för upp- och nedgång.

Volymen den gångna veckan var, tack vare veckoavslutningen, den högsta sedan början av maj. Volymbalansen är fortsatt stigande över tremånaderssnittet.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 1628-1636 följt av området 1650.

På nedsidan hittar vi närmast 1610 följt av zonen kring 1600 och lågpunkten vid 1573.

På lång sikt är jag nu neutral till svagt positiv efter månadsstängningen över både årsmedelvärdet och primärtrenden.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral och vill se om/hur 50-dagars medelvärde tas tillbaks utan att snabbt punkteras.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu svagt positiv tills vi ser var och hur nästa topp noteras.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 18 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,4 procent.

Sammanfattning: Tills motsatsen bevisas tolkar jag den treticksliknande fortsättningsformationen den gångna veckan som positiv och navigerar för uppgång tills vi bjuds på en negativ vändningsformation. En första varningssignal får vi om 1596 punkteras utan att snabbt återtas. Om 1625 tas ut ställs siktet in mot apriltoppen kring 1700 men risken är stor för skvalpiga rörelser så länge OMXS30 är fångad i en tradingrange mellan 1700 och 1500.

Motstånd: 1628 / 1636 / 1648 / 1656 / 1676
Stöd: 1616 / 1610 / 1600-1596 / 1587 / 1573

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 47.

SP500: Ser vi starten på nästa positiva trendben nu?

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Siktet är nu inställt mot i första hand 3000-nivån men även om jag i grunden är positiv till den närmaste framtiden utifrån den senaste tidens utveckling ser jag nu en del moln som oroar den fria sikten. Den stigande kilen tillsammans med den negativa divergensen mot både dagsmomentum (RSI-14) och volymbalansen är de varningssignaler jag framförallt bevakar. För att dessa moln ska skingras vill jag se en kortare rekyl när den kommande veckan inleds, där köparna kommer tillbaks innan indexet att etablera sig under standard line kring 2845 men framförallt den senaste lågpunkten vid 2730.”

Redan under måndagen punkterades den stigande kilen och indexet föll ner till 2913 innan köparna i onsdags stod beredda på att suga upp säljtrycket. Veckan avslutades med en bekräftad bullish harami. Totalt backade indexet 0,3 procent den gångna veckan vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 17,4 procent. Historiskt har juni månad tillhört de tre sämsta månaderna med negativ avkastning men i år blev det istället en uppgång med 6,3 procent.

Avslutningen på veckan var positiv på förhoppningar om att lördagens möte mellan Donald Trumps och Xi Jinping i samband med helgens G20-möte i Japan ska förlöpa positivt.

De två senaste veckorna har präglats av väntan på besked från Fed och håller världen andan för att mötet mellan Trump och Xi Jinping ska förlöpa utan att mer grus slängs in i maskineriet.

Som jag skrivit några gånger har volymen upp mot förra veckans topp varit låg men i fredags bjöds vi på en kraftfull volymstapel som var 49 procent större än snittet för de senaste tre månaderna. Frågan är vad den rejält tilltagande volymen beror på. Kan det vara traders som gör sig neutrala inför frågetecknen kring USA-Kina, den långa billiga räntan och/eller andra nyheter?

Området kring 2950-2965 ser för tillfället ut att vara ett relativt tufft motståndsområde men de tekniska pusselbitarna med högre bottnar och en notering över både de korta- och medellånga medelvärdena talar mer för att vi kommer bjudas på fortsatt uppgång än en långsiktig topp.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är nu helt platt och trendfasindikatorn noteras kring +0,2 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast och en slagig period.

Volymen i fredags var betydligt högre än normalt och det ska bli mycket intressant att se vad det kommer innebära.

Antal aktier av de som ingår i indexet och noteras över 200-dagars medelvärde har nu stigit till 73 procent. Under uppgångsfaser vill jag inte att mindre än 60 procent noteras över primärtrenden så detta blir alltså en positiv pusselbit.

VIX (den förväntade volatiliten den närmaste månaden) föll den gångna veckan med marginella 2,1 procent från 16,7 till 15,4.

På ovansidan möter närmast 2947 följt av zonen mellan 2950- och ATH-nivån vid 2964.

På nedsidan möter närmast 2933 följt av 2925 och 2911 samt vattendelaren kring 2900.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över EMA-8, MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt
– Bullish harami igår som bekräftades i fredags

I den negativa vågskålen:
– Stigande kortsiktig kil som punkterades för en vecka sedan
– Stora aktieslag utvecklas starkare än de mindre
– Tendens till negativ sektorrotation
– Negativ omslagsformation kring ATH

På lång sikt är jag nu svagt positiv tills jag ser var och hur nästa topp och därefter följande lågpunkt markeras.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positivt men om MA-50 punkteras utan att snabbt tas tillbaks kommer jag åter bli svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men vill inte se en ny lägre lågpunkt än 2880.

Sammanfattning: Det är gott om orosmoln i form av bla en inverterad räntespread, valutakrig mellan USA och Kina, sektorrotation mot säkrare aktier, transportsektorn och banker ser tekniskt svaga ut samt ett P/E-tal kring 22. Risken finns att 2900 kommer att punkteras innan ATH-nivån vid 2964 tagits ut vilket riskerar ett tilltagande säljtryck. Listan kan göras längre men så länge rekyler inte leder till att indexet etablerar sig under signifikanta lågpunkter navigerar jag vidare norrut. Mitt huvudspår är att indexet vänt upp för nästa positiva trendben i och med den bullish harami som effektuerades i torsdags. Tills motsatsen bevisas med en negativ vändningsformation är siktet inställt norrut.

Motstånd: 2947 / 2950 / 2964-2967
Stöd: 2933 / 2925 / 2911 / 2904-2898

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 31.

DAX: Jobbar för att bryta ut upp över majtoppen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Tisdagens kraftfulla candle stängde över det övre bollingerbandet och risken för en rekyl kring zonen mellan 12400-12500 har därmed ökat. Så länge inte DAX etablerar sig under molnet vid 11870 är sentimentet på kort- till medellång sikt positivt.”

Den negativa reversalformationen kring 12400 startade rekylen som i onsdags testade av 12200 där stöd fanns. Veckoavslutningen var starkt och nu noteras åter DAX kring maj- och junitopparna. Totalt steg det tyska storbolagsindexet med 0,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 17,4 procent. Historiskt har juni månad tillhört de tre sämsta månaderna med negativ avkastning men i år blev det istället en uppgång med 4,6 procent.

Sedan början av 2019 är DAX fångat i zonen 12500-10500
och de tre senaste månaderna har stängningarna skett kring årsmedelvärdet. Juni månad stängde åter över både årsmedelvärdet och primärtrenden MA-200.

Närmast på ovansidan hittar vi nu ett motstånd som är på väg att testas för tredje gången på två månader. Förutsättningarna har ökat för ett utbrott efter att den senaste lågpunkten kring standard line följdes av en ny högre vändning upp kring den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör. Om nivån tas ut och inte om omgående punkteras ställs siktet in mot i första hand 13000-13300. Om det istället visar sig att 12000-nivån ger vika utan att snabbt återtas ställs siktet åter in mot området mellan primärtrenden och 11500.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är i stort sett helt platt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,4 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymbalansen är fortsatt positiv men uppgångstakten har avtagit sedan några veckor tillbaks.

Sammanfattning: Nu testas åter majtoppen av och den senaste månaden har köparna sugit upp de tendenser vi sett till rekyler på allt högre nivåer, vilket i min värld är en positiv pusselbit. I den negativa vågskålen är gummisnodden hårt spänd på ovansidan och det råder en negativ divergens mot de flesta korta momentumindikatorerna (%b och stochastic). Så länge inte DAX etablerar sig under molnet kring 12000-nivån är sentimentet på kort- till medellång sikt positivt. Om standard line punkteras utan att snabbt tas tillbaks ökar dock risken för ett nytt test av primärtrenden vid 11600. Mitt huvudspår är att vi snarare kommer att få en expansion norrut än att vi är på väg att etablera en långsiktigt ny lägre topp.

Motstånd: 12440 / 12480 / 12590 / 12700
Stöd: 12335 / 12260 / 12150 / 12040

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 52.

Ericsson B: Läge för en turtle soup

Teknisk analys Ericsson B: Det blev en perfekt tajming när jag för en vecka sedan påpekade att det var stor risk för en lokal topp och dags för en rekyl. Nu har rekylen fått kursen att punktera molnet, men än så länge noteras lagging line över molnet och stödet vid 88-86 kronor. Nu har vi en bra edge för en uppstuds i samband med en positiv fortsättningsformation.

Den långa trenden pekar sedan ett år tillbaks uppåt och trendfasindikatorn noteras kring +0,7. Vi ska alltså vara beredda på tvära kast och fortsatt slagig handel tills vi får en indikation på att nästa positiva trend är etablerad.

Fredagens stängning skedde 6 procent under det nedre bollingerbandet och jag hittar totalt 17 liknande tillfällen, sedan 1997, när bredden mellan banden noterats under 10 procent i en positiv marknadsfas. Vid dessa tillfällen har 10 av dessa inneburit att Ericsson stått högre en vecka senare och snittutvecklingen har då varit +0,9 procent. Det är för få tillfällen för att dra några långtgående slutsatser då bara något enstaka resultat kommer att påverka mycket.

När trendfasindikatorn noteras mellan +1 och 0 påverkas edgen vid en uppstuds positivt av en hårt spänd gummisnodd och RSI-2 noteras inför veckostarten under 5.

I fredags stängde aktien under stödet vid 88,80 och 100-dagars medelvärde. Om vi de närmaste dagarna bjuds på en passering av denna nivå kommer jag tolka det som en turtle soup för uppgång.

Sammanfattning: Förutsättningarna för en uppstuds är goda och en positiv stängning idag eller imorgon (i den övre tredjedelen av kursstapeln över det sekundära motståndet vid 88,80) kommer jag tolka som att siktet åter är inställt upp mot 94-96 kronor. Om det istället visar sig att 86 kronor punkteras med en dagsstängning kan det vara läge att använda sig av nödutgången.

Motstånd: 88,80 / 89,55 / 90,65 / 91,75
Stöd: 87,75 / 87,35 / 86,25 / 85,15

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 3.

Securitas B: Turtle soup efter test av stödlinje

Teknisk analys Securitas B: Efter ytterligare någon vecka visade det sig att stödnivån jag pratade om den 21 maj punkterades och så även 157-kronorsnivån vilket innebar att stoppen träffades. Det skulle visa sig att köparna stod och väntade vid nästa stödnivå kring 155 kronor. Uppgången som följde tog aktien upp till lagernivåerna för rapportstapeln den 6 maj där vi bjöds på en bearish separating line. I fredags punkterades standard line men innan dagen var över hade köparna lyft upp aktien förbi denna vattendelare och det tolkar jag som en turtle soup.

Den långa trenden som jag bland annat använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är nu i det närmaste helt platt (lutar lite uppåt) och trendfasindikatorn indikerar just nu ”jämviktspendling”.

Cykelindikatorn noterades inför fredagen på den lägsta nivån sedan slutet av mars, långt under 20. Fredagens lägsta var lägre än torsdagens men cykelindikatorn visar tecken på att vända upp från en låg nivå, en så kallad positiv minidivergens. En positiv candlesticksformation, som den positiva reversalen i fredags har då en bra edge för uppgång.

Sammanfattning: Det är nu en bra edge för uppgång mot 165-kronorsnivån där man med fördel tar hem hela eller del av vinsten för att sedan traila resten med stoppen strax under föregående dags lägsta. Om det istället visar sig att 158 kronor punkteras använder vi oss med fördel av nödutgången.

Motstånd: 163,80 / 164,65 / 167,30 / 170,00
Stöd: 161,10 / 159,35 / 156,20 / 154,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 13.