BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 27

OMXS30: Fortsatt risk för skvalpiga rörelser med tvära kast

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter toppen för två veckor sedan kring taket i den stigande kanalen kring 1730 har följts av först ett test av golvet i den stigande kanalen som även denna lockade tillbaks köparna. På ovansidan möter nu ett tufft motstånd upp mellan 1730 och 1775. Den gångna veckan avbröts uppgången kring det övre gapmotståndet upp mot ö-formationen. Om det visar sig att denna topp följs av att förra måndagens lägsta punkteras ökar risken för ett tilltagande säljtryck. Dagsmomentum är på väg att utmana vattendelaren kring 50 som om nivån punkteras innebär att vi bjuds på en säljsignal. Tills vi ser att det positiva utseendet hotas talar dock mer för att ö-formationen kring kanaltaket kommer att elimineras än att förra veckans lägsta kommer punkteras. Det är inte om utan när det kommer en illavarslande nedgång men den är inte här ännu och vi har fortsatt bra koll på när det sker.”

Den gångna veckan har präglats av osäkerhet och när så är fallet leder för det mesta till skvalpiga rörelser, tvära kast och ”varannandagsrörelser”. Sedan snart två veckor tillbaks skvalpar OMXS30 upp och ner kring 200-dagars medelvärde. Totalt backade indexet med 0,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 6,4 procent. I månads- och veckografen noteras juni- och senaste veckans candle som long legged dojisar.

Vi ser nu lite tecken på att momentumet för uppgång har avtagit och om den senaste veckans högsta blir en ny lägre lågpunkt som följs av att junilägsta vid 1616 punkteras ökar risken påtagligt för att en nedgångsfas, som kan bli jobbig, är inledd.

SMACD bröt för två veckor sedan ned via ett negativt medelvärdeskors och momentumet för nedgång har inte stärkts sedan dess. RSI-14 är nu nere och utmanar bekräftelsenivån kring 50. Bjuds vi på ett positivt medelvärdeskors över nollzonen talar mycket för att det kommer trigga ytterligare köptryck.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,5 vilket varnar för att det kan bli en tid av slagig handel med tvära kast.

Volymen i fredags var visserligen högre än i torsdags men 10 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är fortsatt positiv även om den mattats av den senaste veckan.

Isen är fortsatt svag. Det är nu 34 procent av largecapaktierna som noteras över MA-20, 57 procent över MA-100 och 45 procent över MA-200. 58 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1667 följt av 1682-1687 och 1700 men viktigast i närområdet är junihögsta kring 1731.

På nedsidan hittar vi närmast 1647 följt av 1632 och 1626 samt golvet i den stigande kanalen samt 1600-nivån.

På lång sikt är jag neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 22 av de 33 senaste åren (67%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +1,3 procent. Indexet har stigit 7 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,1 procent högre.

Sammanfattning: I snart två veckor har OMXS30 skvalpat omkring vid 200-dagars medelvärde utan att bryta ut varken uppåt eller nedåt. Sedan snart en månad tillbaks är det dock konsolideringen mellan 1730 och 1570 som fångar indexet. Fram till dess att någon av begränsningarna för konsolideringen är risken stor för tvära kast, slagig handel och lite av varannandagsmönster. Punkteras junilägsta vid 1571 är det mycket som talar om att vi kommer få känna av ett tilltagande säljtryck eventuellt ner mot majlägsta vid 1461. Än så länge är dock chansen större för en fortsatt uppgång och passering av junihögsta än att marlägsta kommer att testas av.

Motstånd: 1667 / 1682-1687 / 1700 / 1731
Stöd: 1647 / 1632 / 1626 / 1600 / 1571

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 33.

SP500: MA-200 och kanalgolvet ger vika

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Riskaptiten har under hela uppgången sedan marslägsta stärkts. Nu ser vi emellertid en del indikationer på att det kan behövas en rekyl värd namnet för att köpintresset åter ska leda till nya högre högsta. Efter att indexet vände ner för ett par veckor sedan, kring taket i den stigande kanalen där gapet som inledde coronanedstället noteras, riskerar vi nu en ny lägre topp (som vi eventuellt sett i veckan) som kan driva indexet söderut mot 3000-nivån eller punktera zonen. Även om det är marginellt är en ny lägre topp som följs av en ny lägre signifikant lågpunkt en varningssignal som måste tas på allvar. Dagsmomentum är på väg att utmana vattendelaren kring 50 som om den punkteras innebär en säljsignal. Tills vi ser att det positiva utseendet hotas talar mer för att ö-formationen strax under februarigapet kommer att elimineras snarare än ett tilltagande säljtryck.”

Den gångna veckan inleddes med ett nytt försökt att täppa till gapet upp mot ö-formationen, men för tredje gången i rad gav köparna upp. Avslutning på veckan var svag och blev till slut -2,9 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 6,9 procent. I månadsgrafen noteras juni som en shooting star och i veckografen som en negativ harami. I dagsgrafen punkterades 200-dagars medelvärde, vilket kan sätt press på indexet så att junilägsta vid 2966 ger vika. Även Nasdaq Composite har nu fallit tillbaks från rekordnoteringen i tisdags.

SMACD har sedan några veckor tillbaks varnat för ett alltmer negativt momentum och i fredags punkterades bekräftelsenivån kring 50 hos dagsmomentum (RSI-14).

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut har så smått börjat vrida upp. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,2 vilket innebär att risken för tvära kast och slagig handel är stor.

Volymen i fredags var den högsta sedan förra fredagen och då var det lösendag. Volymbalansen är fortfarande positiv men har fallit tillbaks något.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras inför veckostarten 36 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan från 29 till 35.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 drog har nu kommit ner på mer normala nivåer och ligger nu runt 8.

På ovansidan möter närmast 3045 följt av 3088 och 3095-3100.

På nedsidan möter närmast 3000 följt av 2965 och 2915.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över molnet
– Än så länge noteras indexet över senaste botten kring 2966

I den negativa vågskålen:
– Svag säsong
– Negativ ö-formation kring 3200-nivån
– Indikation på svaghet om inte gapet mot ö-formationen täpps till

På lång sikt är jag neutral.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Efter toppen i början av juli är det nu alltmer som talar för att 3155 kan utvecklas till en ny lägre topp, ifall 2966 ger vika. Vi har under några veckors tid fått indikation från SMACD att momentumet försvagats och i fredags punkterades även bekräftelsenivån kring 50 hos RSI-14. Om det visar sig att julilägsta vid 2966 ger vika innebär det vi får en signal om ett eventuellt djupare nedställ. På nedsidan hittar vi fib 38% för de senaste månadernas uppgång vid 2840 och fib 50% vid 2715. Än så länge talar mer för att indexet fortsätter upp och passerar junitoppen efter att den pågående rekylen är klar. Om fib 50%-nivån ger vika ökar sannolikheten för att marslägsta kommer att testas.

Motstånd: 3045 / 3088 / 3095-3100
Stöd: 3000 / 2965 / 2915 / 2900

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 21.

DAX: Avtagande momentum dock inuti den stigande kanalen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge noterar DAX högre lägsta och högre högsta över molnet och de senaste dagarna även på ovansidan av MA-200. Fredagens doji markerade ett första motstånd vid 12484 och stöd vid 12190. Den av nivåerna som tas ut eller punkteras kommer troligen visa vägen för den närmaste dagarna eller veckan. ”

Den gångna veckan tog sats från 200-dagars medelvärde men när ö-formationen vid 12500 närmade sig på tisdagen tog säljarna över. Resten av veckan testades 200-dagars medelvärde, som punkterades i fredags av. Totalt backade DAX med 2,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 8,8 procent. Både i måndags- och veckograferna noteras juni än så länge som en shooting star-candlar.

Än så länge noteras DAX ovanför golvet i den stigande trendkanalen och junilägsta vid 11600 som även är den lägre begränsningen för den rådande tradingrangen sedan juni månads början.

Det är fortfarande en bit kvar till junilägsta som är den senaste signifikanta lågpunkten. Om nivån punkteras ställs siktet in mot 11000 och eventuellt 10160 där vi hittar majlägsta.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar saknar riktning och trendfasindikatorn noteras vid +0,4 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Sammanfattning: DAX är för tillfället fångad i en tradingrange mellan 13000 och 11600. Så länge nivåerna för tradingrangen inte passeras eller punkteras är det mycket som talar för att det kommer bli skvalpiga rörelser och tvära kast de närmaste veckorna. Den av nivåerna för rangen som tas ut eller punkteras kommer troligen visa vägen för årets bästa månad, juli. Kombinationen mellan dags- och veckostockastic indikerar att förutsättningarna för ett utbrott uppåt är goda. En ny högre lågpunkt än junilägsta kommer jag tolka positivt.

Motstånd: 12190 / 12347 / 12490 / 12615
Stöd: 12000 / 11956 / 11890 / 11730

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 18.

ABB: Laddar upp för nästa positiva trendben

Teknisk analys ABB: Redan dagen efter föregående analys tog sig aktien upp till den övre begränsningen med tilltagande volym och nästa dag kom utbrottet. En lottsedel blev riktigt bra och det lyckade återtestet av utbrottsnivån förbättrade oddsen för uppgång ytterligare. Efter en del skvalpande kring 200-kronorsnivån indikerar volymbalansen att nästa uppgångsvåg är på väg att ta fart.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera pekar svagt upp. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast men företrädesvis agera på positiva fortsättningsformationer.

Motståndszonen mellan 193- och 200-kronor är ett område som ingen missar och risken är stor för att aktien inte orkar ta ut detta. Eftersom det är ett tydligt område kommer det innebära att när/om det tas ut är det många stoppar som ryker vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för en uppgång mot 240 kronor på sikt.

Senast vi hade fyra dagar med lika liten snittrange var i slutet av maj, när jag skrev den senaste analysen för ABB och när det sker ett utbrott från ett lika extremt lågvollaläge blir det inte sällan tydligt.

SMACD har sedan den 12 juni noterats helt platt och sidledes och den riktning som tas efter denna pausformation kommer troligen att inleda nästa tydliga rörelse.

Sammanfattning: Efter en med den senaste tidens mått mätt låga vollan/dagsrangen och en helt platt SMACD står ABB troligen inför nästa trendben. Den stora volymbalansen indikerar att stora elefanter har börjat tanka aktier. ABB ligger väl framme för de utmaningar som finns när det kommer till eldistribution. Som jag skrev i samband med föregående analys är det bra potential för uppgång och på lite sikt är det goda förutsättningar för att
ATH-nivån kring 240 kronor kommer att nås. Om det visar sig att 196 kronor punkteras kan det vara en god idé att använda sig av nödutgången. Fram till dess fungerar standard line som en bra vattendelare och stopp lossnivå.

Motstånd: 209,50 / 212,60 / 222,10 / 228,70
Stöd: 204,40 / 202,50 / 200,00 / 196,05

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 66.

Millicom: Formerar sig för ytterligare nedgång

Teknisk analys Millicom: Efter den dark cloud cover jag pratade om i samband med föregående analys har nu Millicom varit nere och testat av 20-dagars medelvärde för att därefter testa av nederdelen på gapet från den 11 juni, som dock inte togs ut. De senaste dagarna har präglats av osäkerhet och extremt små candlesticks. För att hitta en range för de senaste två dagarna som är lika liten måste vi förflytta oss tillbaks till den 26 maj.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras kring -9,1 vilket innebär att aktien är extremt översåld och att chansen ökat för att en långsiktig botten närmar sig.

Volymbalansen är fortsatt negativ och så länge vi inte ser en ny högre lägstanotering i prisgrafen samt att volymbalansen indikerar någon form av lågpunkt är risken stor för att uppstudsar är bättre läge att gå kort. Punktering av stödnivåer kommer troligen ytterligare ett tag att trigga nedgångsfaser.

SMACD testar nu av nollzonen och om den punkteras är risken stor för att nedgångstakten tilltar ytterligare.

Sammanfattning: I torsdags bjöds vi på en bearish engulfing som nu bekräftats samtidigt som SMACD står och väger kring nollzonen. En punktering av 230 kronor och/eller nollzonen hos SMACD kommer troligen att få säljtrycket och inleda en ny nedgång mot 200 kronorsnivån. Om det istället visar sig att 255 kronor passeras ställs siktet in mot 280 kronor och den som väljer att gå kort i Millicom bör därför inte ha den initiala stoppen så mycket högre än 255 kronor.

Motstånd: 243,60 / 246,55 / 251,20 / 254,15
Stöd: 234,20 / 230,30 / 226,65 / 223,75

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 10.