BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 27

OMXS30: Tilltagande säljtryck men edge börjar bli spännande

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 är sedan lite mer än en månad tillbaks fångad i en tradingrange mellan 1600 och 1660 inte så långt ovanför golvet i den stigande långsiktiga kanalen. De senaste topparna har noterats allt flackare och om 1600-nivån punkteras utan att snabbt återtas är det en varningssignal som vi ska hålla koll på. Det mest troliga är dock att köparna kommer att suga upp säljtrycket innan indexet etablerar sig under primärtrenden vilket innebär att vi fortfarande bör agera på positiva fortsättningsformationer för uppgång.”

Den gångna veckan inleddes med ett nytt test av taket i den rådande tradingrangen men misslyckades med att ta ut 1659 vilket ledde till att både de korta- och medellånga medelvärdena tillsammans med golvet i den stigande kanalen punkterades. I fredags nåddes även golvet i den två månader långa tradingrangen. Totalt föll den gångna veckan med 2,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 5,6 procent.

Den gångna veckans candlestick var den kraftfullaste nedgångsstapeln sedan början av november och juni blev den första negativa månadsstängningen på ett helt år. Juni månads candle punkterade för övrigt både maj och april månads stängningskurser men det är fortfarande en bit ner till årsmedelvärdet kring 1521.

Det blir nu spännande att se om köparna vågar suga upp säljtrycket kring 1600-nivån eller om det kommer att krävas en djupare rekyl. När kursen historiskt dragit iväg lika snabbt och långt från MA-20 och gummisnodden varit lika spänd har kursen stått högre en vecka senare i mer 60 procent av fallen.

Om pivottoppen från den 21 juni blir toppen i 8-veckorscykeln är det första gången på ett helt år som vi får en lika tidig topp. Tidiga toppar innebär sämre riskaptit men det är än så länge lite tidigt att tolka utseendet så, men vi ska absolut hålla koll på vad det innebär och vilka sektorer som i så fall kommer att utvecklas sämst.

Volymen den gångna veckan inleddes lägre än snittet men avslutades stigande. I fredags var volymen 10 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Detta har fått volymbalansen att utmana lågpunkterna från i maj.

Bredden som jag varnat för under snart tre månaders tid är fortsatt något vi ska hålla koll på. Den gångna veckan var det bara 16 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg.

Bästa sektorer den gångna veckan blev konsumenttjänster och defensiva kraftbolag medan verkstad, konsumentprodukter, hälsovård och teknik föll med mellan 4-5 procent.

Primärtrenden lutar uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,9 vilket säger oss att vi ska vara allt kortsiktigare och snegla mer åt jämviktspendlande strategier.

RSI-14 punkterade i torsdags bekräftelsenivån från den 15 juni och om den inte snabbt tas tillbaks är risken stor för att vi kommer att få se ytterligare säljtryck.

Cykelindikatorn noteras nu under 20 och det är mycket bra tajming att ta position för uppgång om vi bjuds på en positiv candlesticksformation.

På ovansidan möter först det sekundära motståndet vid 1616 följt av golvet i den stigande kanalen (som jag kanske snart ritar om) vid ungefär 1630 där även MA-50 möter upp. Den viktigaste nivån är naturligvis taket i tradingrangen kring 1660.

På nedsidan möter först golvet i tradingrangen kring 1600 som fångat indexet i två månader. Om golvet punkteras utan att snabbt återtas får vi en indikation om nedgång mot aprilbotten vid 1540.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1521 och 1500 där vi hittar lågpunkten från i början av året.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge vi inte ser både stängningar under MA-50 och att medelvärdet vänder ner. I torsdags punkterades 50-dagars medelvärde men om nivån snabbt tas tillbaks och framförallt inte vänder ner är detta ett bra tillfälle att invänta positiva fortsättningsformationer.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral men kommer att bli något mer negativ om inte köparna kommer tillbaks inom de närmaste dagarna.

Sammanfattning: Det tilltagande nedstället i slutet på föregående vecka har fått indexet att falla ner till den nedre begränsningen i tradingrangen som fångat indexet sedan maj månad. Edgen är bra för uppgång men så länge vi inte ser tecken på att köparna kommer tillbaks ska vi vänta med att agera. Juli månad har historiskt varit den bästa månaden under det sämre halvåret (maj-oktober) och OMXS30 har vid 11 av de senaste åren stått högre en vecka från nu. Om vi får en ny lägre lågpunkt kommer det bli angeläget att 1660 tas ut i nästa swing i annat fall ökar risken för en djupare rekyl ner mot i första hand primärtrenden som är den matematiska målkursen för en punktering av rådande range.

Motstånd: 1614 / 1626 / 1644 / 1660
Stöd: 1600 / 1596 / 1591 / 1573 / 1556

SP500: Gott om varningssignaler

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge är det omöjligt att sia om utbrottet kommer att ske uppåt eller om vi istället får se golvet i tradingrangen punkteras. Risken har ökat för en rekyl ner mot i första hand 2400 och eventuellt djupare än så. Undertonen är dock positiv och det mesta talar för att expansionen kommer att ske norrut inom kort.”

Den gångna veckan inleddes upp till 2450 men där tog det stopp och i torsdags bjöds vi på en rekyl ner mot golvet i den rådande tradingrangen kring MA-50. Veckan avslutades med en stängning mellan MA-50 och MA-20 mitt i tradingrangen. Den senaste veckan innebar en nedgång med 0,6 procent vilket innebär att uppgången sedan årsskiftet nu skrivs till 8,2 procent.

Juni månad blev den tredje månaden i rad som stängde på plus men dock med en påtaglig svans på ovansidan. Undertonen är minst sagt positiv men vi ska samtidigt vara medvetna om att RSI-14 i månadsgrafen inte varit lika högt sen slutet på 2014. Mycket tyder på att SP500 befinner sig i den 5:e vågen och en potentiell målkurs är just ATH-nivån som vi bjöds på för någon vecka sedan. Det är när vi börjar se negativa divergenser i den femte vågen, speciellt i de längre tidsupplösningarna, som vi ska höja beredskapen. Marknaden har dessutom kommit in i det svagare halvåret, även om juli sticker ut som den bättre månaden under sommaren. Jag blir inte förvånad om vi framåt augusti/september kommer in i en tuff period.

Volymen har bortsett från i torsdags noterats kring eller strax under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

VIX steg med 11,6 procent till 11,2 den gångna veckan men var under veckan uppe och nosade på nivåerna mellan 15-16.

Årsmedelvärdet noteras så här i starten på andra halvåret kring 2275. Primärtrenden är oxå stigande och noteras kring stigande kring 2294. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga men börja snegla åt trendföljande strategier för uppgång.

RSI-14 punkterade i början av veckan bekräftelsenivån och misslyckades i torsdags med att återta den. Det råder med andra ord en svagt negativ underton på kort sikt.

På ovansidan möter först MA-20 upp vid 2434 och därefter fäster jag störst vikt vid taket i den rådande tradingrangen vid 2446-2454 där vi även hittar ATH-noteringen för någon vecka sedan.

På nedsidan möter först 2416 och därefter torsdagens lägsta vid 2406 men den viktigaste nivån på kort sikt är 2400-nivån.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 19/6 vid 2453,8
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Negativa divergenser, dålig bredd och avtagande volym i uppgångarna
– Fyra negativa candlesticksformationer på två veckor
– Allt svagare momentum som eventuellt leder till en rund topp

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och därefter vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral så länge indexet befinner sig mellan 2400 och MA-20.

Sammanfattning: Undertonen är fortfarande positiv på sikt men samtidigt råder det negativa divergens mot både momentumindikatorerna och volymbalansen, speciellt i de längre tidsupplösningarna. Även om det är gott om varningssignaler talar mer för en fortsättning uppåt men det gäller att vara beredd på tvära kast och jojoliknande varannandagsrörelser innan den kommande riktningen pekas ut. Om inte 20-dagars medeltal tas ut under de närmaste dagarna är risken för en ny lägre lågpunkt och därmed försvagat sentiment stor.

Motstånd: 2434 / 2446 / 2454 / 2467
Stöd: 2416 / 2406 / 2400 / 2392 / 2385

DAX: Är köparna på väg att suga upp säljtrycket?

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan taket i den stigande långsiktiga trendkanalen nåddes i början av maj har uppgångstakten avtagit vilket lett till en negativ divergens mot momentumindikatorerna och en svagt stigande kilformation. Siktet är nu inställt mot i första hand golvet i den rådande tradingrangen.”

Den gångna veckan ”följde skolboken” och kursen föll ner mot och igenom golvet i tradingrangen som fångat DAX-indexet sedan början av maj. Totalt föll det tyska storbolagsindexet med hela 3,2 procent den gångna veckan vilket är den största veckonedgången sedan början av november. Uppgången i år har därmed reducerats till 7,4 procent.

Jag har under mer än en månads tid sagt att det är dålig tajming att jaga priset och de senaste veckorna påtalat att den allt sämre uppgångstakten tyder på att en rekyl är på väg. Nu kom den alltså och i månadsgrafen utvecklades juni till en bearish engulfing. I dagsgrafen har både de korta- och medellånga medelvärdena punkterats tillsammans med golvet i tradingrangen. I fredags nåddes MA-100 och det ska nu bli intressant att se om rekylen tar ner indexet längre eller var köparna står och väntar på att suga upp säljtrycket.

Volymen den gångna veckan var fram till i fredags högre än snittet men avtog något i fredags. Om det är ett tecken på att säljtrycket är på väg att avta är kanske lite tidigt att säga.

Tajmingen att ta entré på en positiv fortsättningsformation är dock bra vid stödnivåer och momentumindikatorerna så pass lågt som nu. Historiskt har den kommande veckan inneburit högre noteringar i 55 procent av falllen de senaste 20 åren.

MACD noteras sedan mitten av maj i sälj, vilket åtminstone i tradingranger är ofrånkomligt med tanke på indikatorns konstruktion. Det vi däremot ska hålla koll på är när momentumet för nedgång tilltar i samband med att viktiga stöd punkteras, som nu.

Sammanfattning: Sedan mitten på april påtalade jag att målkursen i våg 5 indikerade en uppgång till strax under 13000-nivån och än så länge har det stämt bra. Nu blir det spännande att se om även rekylfasen följer regelverket där det i så fall är mycket som talar för att vi snart kommer att få se en lokal pivotbotten. Jag tolkar det mycket positivt om köparna kommer tillbaks kring det gapstödet vid 12300 från slutet av april. Om däremot nivån punkteras kommer 12050 att fungera som en magnet. Nästa intressanta nivå blir då golvet i den långsiktiga kanalen som möter upp vid 12000.

Motstånd: 12418 / 12510 / 12650 / 12952
Stöd: 12278 / 12228 / 12087 /11945

ABB: PDIV och hårt spänd gummisnodd

Teknisk analys ABB: Det tog stopp i samband med föregående analys och inte helt oväntat föll kursen till 200 kronor innan köparna var beredda att suga upp säljtrycket. Den 20 juni bjöds vi på en topp i samband med en negativ divergens som i förra veckan triggade den största veckonedgången sedan slutet av oktober förra året.

Den långa trenden som jag använder bland annat lutningen på MA-200 för att pekar uppåt och trendfasindikatorn noteras kring +0,7 vilket säger oss att vi företrädesvis ska agera kortsiktigt med jämviktspendlande strategiger.

Stochastic är nu nere på en nivå klart under 20 och i fredags effektuerades en positiv minidivergens samt en stängning under det nedre bollingerbandet.

Detta utseende har vi sett 35 gånger de senaste 18 åren och i 23 av dessa (66%) har kursen stått högre en vecka senare. Den genomsnittliga uppgången har då varit hela 3,2 procent.

Sammanfattning: Edgen för uppgång är mycket bra men vi behöver se tecken på att köparna vågar sig tillbaks. Om motståndet vid 212 kronor tas ut är det goda förutsättningar för en uppgång mot 215,70 där vi lämpligtvis stänger halva positionen och rider resten med stoppen strax under föregående dags lägsta tills vi blir utstoppade. Den initiala stoppen placerar vi strax under 208 kronor om det inte visar sig att rekylen behöver djupare men då pratar vi en helt annan strategi.

Motstånd: 210,65 / 212,00 / 214,75 / 217,35
Stöd: 208,10 / 206,95 / 204,35 / 201,75

Assa Abloy: Dubbeltopp men kortsiktigt översåld

Teknisk analys Assa Abloy B: Kursen var nere och vände kring 185 kronor i samband med att utdelningen skiljdes från aktien men vid 198,40 tog det stopp med ett nytt ATH. De två topparna kring ATH-nivån som följde därefter fick en bekräftelsenivå kring 187 kronor och nu ser det ut som om den nivån punkterats.

Den långa trenden lutar svagt uppåt och trendfasindikatorn skrivs till +0,5 vilket innebär att vi företrädesvis ska tillämpa jämviktspendlande strategier och vara kortsiktiga både vid upp- och nedgång.

I samband med ATH-noteringen den 26 april noterades en första varningssignal för att uppgången kunde vara hotad när en negativ minidivergens noterades, dessutom strax under 200 kronor. Därefter har de två följande topparna noterats på något lägre nivå med en lågpunkt kring 187 kronor.

Just nu är gummisnodden extremt hårt spänd och historiskt har kan jag bara se att detta hänt vid 45 gånger de senaste 20 åren men det är faktiskt bara vid 24 av dessa som kursen stått högre en vecka senare.

Sammanfattning: Även om gummisnodden är extremt hårt spänd på nedsidan och chansen är stor för en uppstuds ser vi tecken på tilltagande volym under nedgångsdagarna. Det är nu allt mer som talar för att dubbeltoppen som nu punkterats skickar ner aktien mot i första hand primmärtrenden.

Motstånd: 186,40 / 187,70 / 189,70 / 192,00
Stöd: 183,90 / 181,70 / 180,00 / 176,50