BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 28

OMXS30: Än så länge kommer köparna tillbaks på allt högre nivåer

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Tills motsatsen bevisas tolkar jag den treticksliknande fortsättningsformationen den gångna veckan som positiv och navigerar för uppgång tills vi bjuds på en negativ vändningsformation. En första varningssignal får vi om 1596 punkteras utan att snabbt återtas. Om 1625 tas ut ställs siktet in mot apriltoppen kring 1700 men risken är stor för skvalpiga rörelser så länge OMXS30 är fångad i en tradingrange mellan 1700 och 1500.”

Den gångna veckan inleddes uppåt men vid 1650-nivån blev det åtminstone tillfälligt lite motigt och en rekyl låg i luften, men vad skulle trigga den? Jo, en chockartad vinstvarning från Hexagon som fick aktien att backa med hela 10,9 procent i fredags. Omräknat i punkter på OMX30 motsvarade det 8 punkter vilket var nästan hälften av de 17 punkter som det svenska storbolagsindexet föll i fredags. Det kan vara en god idé att hålla koll på verkstads

Trots nedgången hos OMXS30 i fredags, som vände upp exakt vid cloud span a, steg indexet med 0,8 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 16 procent.

Det kommer bli mycket intressant att följa utvecklingen på Stockholmsbörsen det närmaste halvåret. Fram till halvårsskiftet hade OMXS30 stigit med mer än 15 procent och frågan är vad som hänt historiskt under andra halvan av året när första halvåret inneburit så pass kraftiga uppgångar? Jag har gått tillbaks och studerat detta tillbaks till 1985 och hittar 9 tillfällen vara 6 av dessa har inneburit fortsatta uppgångar med i snitt 5,9 procent. Vid tre av dessa tillfällen har indexet fallit under andra halvåret och det var 1994, 2006 och 2011. Om man studerar den månadsvisa historiska utvecklingen har augusti och september varit de sämsta månaderna men de senaste 10 åren har september vänt och blivit en plusmånad med maj som sämsta månad. Juli månad har de senaste tio åren haft den bästa utvecklingen.

Efter fredagens initiala nedgång, som nådde ner till cloud span a och 1620-nivån bildades en svans på nedsidan. Även om de korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan har varken bekräftelsenivån hos Stochastic eller dagsmomentum (RSI-14) punkterats vilket innebär att förutsättningarna är goda för fortsatta uppgångar.

I det korta tidsperspektivet fångas OMXS30 i en mindre tradingrange mellan 1657 och 1620. I det medellånga perspektivet fångas det svenska storbolagsindexet mellan 1700 och 1495 medan de viktigaste områdena att bevaka på längre sikt är 1720 som markerades i april 2015 och lågpunkten från årsskiftet vid 1380. Den av nivåerna som tas ut eller punkteras kommer att visa vägen i de respektive tidshorisonterna.

Om det istället visar sig att indexet inte tar ut, framförallt 1700-1720 kan vi snart räkna med ett kort- och medellångt trendskifte söderut.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,1 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara beredda på tvära kast och vara relativt kortsiktiga både för upp- och nedgång.

Volymen den gångna veckan, förutom i fredags, har noterats klart under snittet men Hexagon, Sandvik, Atlas Copco och Volvo var extremt högt omsatta i fredags. Volymbalansen är fortsatt stigande över tremånaderssnittet.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 1650-1657 följt av 1665 men framförallt 1700-nivån.

På nedsidan hittar vi närmast 1631 följt av 1620 samt zonen kring 1600.

På lång sikt är jag nu svagt positiv efter månadsstängningen över både årsmedelvärdet och primärtrenden.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge inte 50-dagars medelvärde ger vika.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu positiv tills vi ser var och hur nästa topp noteras.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 23 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,8 procent.

Sammanfattning: Var det en fullbordad rekyl vi bjöds på i fredags eller var det startskottet på en djupare? Om det visar sig att 1620 punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot 1600-nivån. För att jag ska se den positiva trenden som hotad behöver standard line kring 1576 punkteras med kraft. Om det istället visar sig att 1657 tas ut ställs navigatorn i första hand in mot 1700-nivån. Risken för att fredagens candle var startskottet på en rekyl är fortfarande stor och många av de kortsiktiga indikatorerna är fortfarande överköpta. Så länge rekylen kan anses hälsosam innebär det inte per automatik att är läge att sälja. Även om risken som sagt är stor för fortsatt nedgång när veckan inleds talar mer för att rekylen kommer bli måttlig och sugas upp innan sentimentet försvagas.

Motstånd: 1650-1657 / 1665 / 1700 / 1720
Stöd: 1631 / 1620 / 1614 / 1600-1596

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 70.

SP500: Överköpt kring ATH-nivån vid 3000

Teknisk analys SP500: Igår skrev jag: ”Det är gott om orosmoln i form av bla en inverterad räntespread, valutakrig mellan USA och Kina, sektorrotation mot säkrare aktier, transportsektorn och banker ser tekniskt svaga ut samt ett P/E-tal kring 22. Risken finns att 2900 kommer att punkteras innan ATH-nivån vid 2964 tagits ut vilket riskerar ett tilltagande säljtryck. Listan kan göras längre men så länge rekyler inte leder till att indexet etablerar sig under signifikanta lågpunkter navigerar jag vidare norrut. Mitt huvudspår är att indexet vänt upp för nästa positiva trendben i och med den bullish harami som effektuerades i torsdags. Tills motsatsen bevisas med en negativ vändningsformation är siktet inställt norrut.”

Den förkortade gångna veckan inleddes med ett positivt gap och markerade åter ett nytt ATH, denna gång vid 2996. I fredags presenterades återigen jobbsiffror som överträffade förväntningarna vilka initialt ledde till en nedgång, vilket kanske till en början verkar märkligt. En av de orosmolnen hos placerarkollektivet är dock att Fed återigen kommer att gå åt det mer hökaktiga hållet och höja styrräntan. Den gångna veckan noterades för en uppgång med 1,6 procent vilket innebär att årets uppgång skrivs till 19,3 procent.

S&P 500 steg med 17 procent det första halvåret i år och när indexet historiskt stigit lika mycket eller mer på sex månader, har det då lett till en korrektion kommande halvår? Nej, går vi tillbaks och studerar de 19 tillfällen vi sett det sedan dess har indexet fortsatt upp med i snitt 8,5 procent det kommande halvåret. Vid 17 av dessa 19 tillfällen har indexet fortsatt upp. Studerar vi den historiska utvecklingen av de kommande sex månaderna har augusti och september haft negativ utveckling men hösten har i snitt stigit med 3,1 procent.

Den förhållandevis kraftiga uppgången sedan månadsskiftet maj/juni (+9,6%) har fått stochastic att stiga till 97 och kursen noteras kring det övre bollingerbandet, samtidigt som den psykologiska 3000-nivån testas av. Även om risken för en stundande rekyl är stor är förutsättningarna goda för ett utbrott upp och förbi nivån. Ichimokuanalysen antyder att nästa delmål ligger kring 3100-nivån om 3000 rensas av.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är nu helt platt och trendfasindikatorn noteras kring +0,3 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast och en slagig period.

Volymen den gångna veckan har av naturliga skäl varit lägre än normalt vilket förklaras av halvdag i onsdags och stängda börser pga nationaldagsfirande i torsdags. Volymbalansen är än så länge positiv, även om den divergerar negativt mot prisgrafen.

Antal aktier av de som ingår i indexet och noteras över 200-dagars medelvärde har nu stigit till 75 procent. Under uppgångsfaser vill jag inte att mindre än 60 procent noteras över primärtrenden så detta blir alltså en positiv pusselbit.

VIX (den förväntade volatiliten den närmaste månaden) föll trots nervositeten i fredags med 11,9 procent till 13,3.

På ovansidan möter närmast 3000-nivån följt av 3008 och 3025.

På nedsidan möter närmast 2978 följt av 2967, 2956 och 2944.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över EMA-8, MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt
– Nytt ATH vid 2996 i onsdags
– Noteras över ett stigande Ichimokumoln

I den negativa vågskålen:
– Notering kring det övre bollingerbandet
– Börjar bli lite stretchat mot standard line

På lång sikt är jag svagt positiv tills jag ser var och hur nästa topp och därefter följande lågpunkt markeras. För att jag ska bli negativ krävs att både priset och lagging line etablerar sig under zonen mellan molnet och primärtrenden.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men om MA-50 punkteras utan att snabbt tas tillbaks kommer jag åter bli svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men vill inte se en ny lägre lågpunkt än 2900.

Sammanfattning: Risken för en stundande rekyl är stort och vi ser mängder med orosmoln på börshimlen, precis som det brukar vara efter långvariga uppgångsfaser. För tillfället tror jag dock att hökaktiga uttalanden från Fed är största hotet mot fortsatta uppgångar samtidigt som optimismen är på väg mot eufori. Just nu noteras SP500 kring motståndsnivån som trippelnollenivån 3000 utgör och självklart är det en psykologisk vattendelare. Vid en passering av nivån kan den fria luften utan några tidigare stöd- eller motståndsnivåer ta sig upp mot 3100-nivån, självklart inte utan andhämtningspauser och rekyler på vägen dit, men dessa kommer i så fall vara bra lägen att kliva på för ytterligare uppgång och inte att gå kort. En första varningssignal, som kan locka in tilltagande säljflöden, skulle en punktering av området mellan 2900 och 2880 vara. Mitt huvudspår är att vi inom någon till några dagar bjuds på en rekyl, konsolidering och där köparna snabbt kliver på och så småningom driver indexet vidare upp genom 3000-nivån med siktet inställt mot 3100 eller högre.

Motstånd: 3000 / 3008 / 3025 / 3044
Stöd: 2978 /2972 / 2967 / 2956 / 2948-2944

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 95.

DAX: Överköpt och risk för rekyl men positiv underton

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Närmast på ovansidan hittar vi ett motstånd kring 12425 som är på väg att testas för tredje gången på två månader. Förutsättningarna har ökat för ett utbrott uppåt efter att den senaste lågpunkten kring standard line följdes av en ny högre vändning upp kring den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör. Om nivån tas ut och inte om omgående punkteras ställs siktet in mot i första hand 13000-13300. Om det istället visar sig att 12000-nivån ger vika utan att snabbt återtas ställs siktet åter in mot området mellan primärtrenden och 11500.”

Den gångna veckan inleddes med ett utbrott upp (break of three) förbi 12425 till nästa nivå kring 12650 som har fått indexet, att åtminstone tillfälligt, bromsas upp. Totalt steg DAX med 1,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 19,0 procent.

DAX steg med 17 procent det första halvåret i år och när indexet historiskt stigit lika mycket eller mer på sex månader, har det då lett till en korrektion kommande halvår? Nej, går vi tillbaks till 1975 och studerar de 27 tillfällen vi sett denna typ av uppgångar har indexet fortsatt upp vid 19 av dessa det följande halvåret. Snittutvecklingen för det kommande halvåret imponerar däremot inte alls, den har varit ungefär +/- 0 procent. Orsaken är att tre av nedgångarna har legat på mellan 32- och 49 procent. Även om det är mer som talar för en upp- än nedgång fram till nyår bör vi vara försiktiga att fortsätta navigera för uppgång om vi bjuds på en månadsstängning under årsmedelvärdet.

I onsdags bjöds vi på en negativ minidivergens samtidigt som stängningen skedde över det övre bollingerbandet. Risken är med andra ord stor för en rekyl de närmaste dagarna.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är i stort sett helt platt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,3 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymbalansen är fortsatt positiv men uppgångstakten har avtagit sedan några veckor tillbaks.

Sammanfattning: Det är för tillfället en förhöjd risk för en rekyl i närtid men den positiva volymbalansen och det faktum att köparna kommer tillbaks, villiga att betala allt mer för att komma in i position, indikerar en positiv underliggande ton. Så länge inte DAX etablerar sig under 12000-nivån är sentimentet på kort- till medellång sikt positivt. Mitt huvudspår är att vi kommer att få en expansion norrut mot i första hand 13000-nivån men vi ska hålla koll på rekylerna så att inte viktiga lågpunkter punkteras och volymen blir alltför tilltagande vid dessa.

Motstånd: 12625 / 12680 / 12790 / 12900
Stöd: 12510 / 12460 / 12350 / 12240

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 78.

Lundin Mining: Bekräftad bearish harami

Teknisk analys Lundin Mining: Tajmingen för den senast skrivna analysen var perfekt och vi bjöds på en topp följt av en nedgång till 41,60. Den bearish engulfing som jag däremot nämnde i mitten av juni eliminerades redan dagen efter. Nu har Lundin Mining tagit sig upp till ett motståndsområdet kring 52 kronor där flera gap möter upp och marubozulinjen från candlarna den 24- och 25 april.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde och kursen i förhållande till den senaste tidens toppar och bottnar för att peka ut är svagt stigande. Trendfasindikatorn skrivs inför veckostarten kring +0,7 vilket innebär att vi företrädesvis bör agera på kort sikt och vara beredda på tvära kast.

I tisdags effektuerades en bearish harami men det skulle ta tills i fredags innan den bekräftades. Än så länge har dock inte den lägsta nivån för svansen från i tisdags punkterats, vilket innebär att vi ska vara beredda på skvalpiga rörelser innanför 49,50 och 52,00 kronor.

50-kronorsnivån är en intressant nivå och i år har aktien visat respekt för den vid fyra-fem tillfällen. En dagsstängning under 49,50 talar för att vi kommer få se en nedgång mot i första hand 47,75.

Volymbalansen har vänt ner vilket indikerar att ”elefanterna” gör vad de kan för att distribuera aktier snarare än att ackumulera och vi ska företrädesvis ta rygg på stora aktörer.

I fredags punkterades bekräftelsenivån hos %b från en tillräckligt hög nivå för att det ska vara en varningssignal.

Det kommer delårsrapport från Lumi imorgon 24/7.

Sammanfattning: Risken är nu stor för att Lumi ska ner mot standard line som vi hittar kring 46,75 men redan vid någon av de närmaste gapstöden kan aktien vända upp och därför bör vi kliva av så fort föregående dags högsta passeras. När/om standard line nås är edgen inte tillräckligt stor för en nedgång och det är bättre att kliva av helt.

Motstånd: 51,30 / 52,00 / 53,30 / 54,65
Stöd: 49,95 / 49,30 / 47,95 / 46,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 70.

Stora Enso R: Bearish engulfing vid molnet

Teknisk analys Stora Enso R: Det skulle ta ett par veckor men det skulle visa sig att nivån jag skrev om senast var ett perfekt läge att kliva på för en uppstuds. Efter ett återtest av 97 kronor effektuerades en dubbelbottenformation den 19 juni med en målkurs kring 113 kronor. Den senaste veckan har denna nivå testats av och i fredags bjöds vi på en (nästan i alla fall) long legged doji.

Den långa trenden som identifieras av lutningen på MA-200 är fallande. Trendfasindikatorn noteras kring -3,6 vilket innebär att vi företrädesvis ska jobba med trendföljande strategier för nedgång. Vid den volla som råder och trendfasnoteringen vill jag se momentumvändningar ner från relativt höga nivåer.

I fredags nåddes det röda ichimokumolnet som utgör en motståndsnivån när det nås underifrån, samtidigt är den bearish engulfing som effektuerades i tisdags fortfarande intakt.

Sammanfattning: Den av nivåerna för den pågående korta tradingrangen som tas ut eller punkteras kommer troligen att visa den närmaste veckans rörelse. Om det skulle visa sig att högstanivån vid 109 kronor tas ut är det angeläget att utbrottet bekräftas med ytterligare en högre dagsstängning för att inte bli en turtle soup för nedgång (driften är nedåt). Om 108,20 punkteras ställs siktet in mot i första hand standard line vid 105 kronor och när nivån nås kan det vara läge att flytta ner stoppen till strax ovanför föregående dags högsta och vänta på en dagsstängning som tar ut nivån. När/om 100 kronor nås stänger man lämpligtvis positionen helt. Den initiala stoppen bör inte placeras lägre än 113 kronor.

Delårsrapport den 19/7.

Motstånd: 107,80 / 109,55 / 112,25 / 115,00 / 120,00
Stöd: 105,10 / 104,15 / 101,30 / 100,00 / 98,75

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 67.