BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 28 – 2022

OMXS30: Tar fart från fyraåringen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”En första liten positiv pusselbit skulle en passering av föregående veckas högsta vid 1941 vara och om den följande lågpunkten blir högre än 1850 kan det vara en botten som mejslas ut. Det mest troliga och mitt huvudspår är dock att nedgången kommer att fortsätta tills vi ser att köparna suger upp säljtryck på allt högre nivåer.”

Den gångna veckan inleddes med en doji och en Low10bar och som jag skrev inför onsdagen var edgen riktigt bra för en uppstuds. Den gångna veckan avslutades starkt vilket resulterade i en veckouppgång med hela 5,1 procent vilket var den näst bästa veckan i år. Veckocandlen utvecklades till en bullish above the stomach efter att snyggt ha studsat på 200-veckors glidande medelvärde. Senaste indexet tog avstamp från det fyraåriga medelvärdet var i juni 2020. Om årslägsta skulle punkteras och det fyraåriga medelvärdet inte snabbt återtas kan säljtrycket likt mars 2020 snabbt tillta.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar nedåt och G-krafterna är sorterade för nedgång. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för att mer nedgång ligger bland korten men har de senaste veckorna visat lite tendenser till att vrida upp.

Volymen har bortsett från i torsdags legat under snittet den gångna veckan. Volymbalansen är fortsatt negativ.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags uppgick till 66 procent. Just nu är det bara 15 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200 vilket är en tydlig förbättring mot de 8 procenten för en vecka sedan. En nivå under 60 tolkar jag som bräcklig och under 50 är isen svag.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 7,3 vilket är lägre än snittet som noteras kring 8,6.

På ovansidan möter först 1987 följt av zonen kring 1996-2004 och 2031.

På nedsidan möter närmast 1963 följt av 1944 och zonen mellan 1927-1924 samt därefter området kring 1904-1896.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: OMXS30 tog fart från fyraårsmedelvärdet den gångna veckan och historiskt har det varit en bra signal. Det är dock fortfarande en hel del tuffa motstånd på ovansidan även om en passering av 50-dagars medelvärde som inte relativt snabbt punkteras kommer vara en intressant och positiv pusselbit. Om medelvärdet passeras och därefter senaste botten punkteras är det en allvarlig varningssignal. Även om MA-50 och standard line passeras behöver den fallande motståndslinjen, 2000-nivån, gapet vid 2044 och den senaste signifikanta toppen vid 2092 tas ut. Sannolikheten är fortfarande större för att någon av dessa nivåer blir för tuff att ta ut och att indexet drar ner och noterar nya årslägsta än att vi nu ser begynnelsen på ett positivt långsiktigt trendskifte och att en fas 1 är på väg att bildas. Kort sagt gillar jag det vi sett den senaste veckan men mer talar för att det är en tjurfälla än starten på en positiv trend och dessutom har inte gummisnodden varit lika hårt spänd sedan den 21 april. Så länge inte 50% av den senaste uppstudsen punkteras kommer jag att vara svagt positiv på kort sikt.

Motstånd: 1987 / 1996-2004 / 2031
Stöd: 1963 / 1944 / 1927-1924 / 1904-1896

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 97+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 46%.

SP500: Testar av övre begränsningen i fallande kilen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Snittutvecklingen för juli sedan 1990 ligger på +1,2 procent men den största uppgångnarna har noterats efter den 10:e. För att jag ska bli positiv på kort sikt behöver 3946 passeras och därefter vill jag inte se en lägre botten än den senaste lägsta vid 3739. Om det visar sig att förra veckans högsta vid 3946 blir en ny lägre topp är det ytterligera en bekräftelse av det negativa utseendet.”

Den gångna veckan inleddes med en positiv reversal och ett nytt test av det nedre gapmotståndet från den 13 juni. Efter en stark vecka med en uppgång med 1,9 procent utmanas nu det övre gapmotståndet från den 13 juni där även en platt standard line möter upp. I fredags noterades en dojiliknande candle vid flera motstånd och det blir nu intressant att se om toppen vid 3946 tas ut och om det i så fall följs av en ny högre botten. En intressant iakttagelse är att de senaste 7 dagarna stängt i den övre halvan av dagscandlen vilket inte skett sedan sedan den 21 oktober och den gången fortsatte indexet upp med ytterligare ungefär 4 procent innan det började gå tungt och därefter följdes av en rekyl. Skillnaden var naturligtvis att indexet befann sig i en bulltrend då.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det varnas för att nedåtrisken är så pass stor att man företrädesvis navigerar för nedgång, dock ser vi att nedgångstakten planat ut de senaste veckorna.

Volymen har noterats under snittet och fallit varje dag den gångna veckan. Volymbalansen är än så länge negativ men testar just nu av tremånaderssnittet.

SMACD har efter det positiva korset för en vecka sedan divergerat positivt mot signallinjen och fortsätter detta utseende stärks oddsen för att den senaste toppen vid 3946 kommer att testas.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras kring 23 procent vilket är tunn is. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 8 procentenheter till 24,6 som blev stängningskursen i fredags och den lägsta stängningen sedan den 8 juni.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 8,8 vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 8,7.

I den positiva vågskålen:
– Kortsiktigt positiv omslagsformation den 17/6
– Indexet är översålt på lång sikt
– Dagsstängning över MA-20

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under MA-200, MA-100 och MA-50

På ovansidan möter närmast 3918 följt av 3946 och zonen kring 3996-4004.

På nedsidan möter närmast 3869 följt av 3838 och 3739.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Cykelindikatorn noteras över 80 och gummisnodden har vänt ner från en nivå över 90 samtidigt som det övre gapmotståndet från den 13 juni utmanas. Så länge indexet är fångat i en range mellan 4180 och 3635 är risken för tvära kast och slagig handel stor. Den av dessa nivåer som tas ut eller punkteras kommer vara mycket intressant att följa. Ett utbrott upp över 4180 talar för att vi sett en långsiktig botten medan en punktering av årslägsta vid 3635 troligen triggar en nedgång mot 3500-nivån. Redan om 4020 passeras kommer både MA-50, övre begränsningen i fallande kilen och fib 62% för senaste nedgångsbenet att ha tagits ut och det är alla var för sig viktiga motstånds/sentimentsnivåer. Än så länge är mitt huvudspår att uppstudsen vi ser nu är en paus i björnmarknaden men för varje nivå som passeras och följs av en ny högre botten kommer jag bli allt mindre negativ.

Motstånd: 3918 / 3946 / 3996-4004
Stöd: 3869 / 3838 / 3739

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 88+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 83%.

DAX: Bästa veckan sedan slutet av maj

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Det mest troliga är att nedgången inte är slut och så länge indexet vänder ner från allt lägre nivåer i samband med uppstudsar har inte köparna det som krävs för att driva indexet vidare norrut. Indexet är översålt och det borde komma en uppstuds inom kort.”

Efter en veckoinledning som punkterade årslägsta visade sig köparna i slutet av veckan. Totalt steg DAX med 1,6 procent den gångna veckan, vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 18 procent. Uppgången har nu tagit indexet upp till 13000-nivån och i veckografen noteras nu en bullish harami och en turtle soup.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar svagt nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymbalansen är negativ men har smugit sig uppåt de senaste veckorna och testar nu av tremånaderssnittet.

SMACD lämnade i veckan ett lågt positivt kors och senast vi bjöds på ett liknande utseende var i mitten av mars.

Sammanfattning: Punkteringen av stödnivån vid 13380 signalerade en nedgång ner mot årslägstanivån vid 12500 som testades av men återtogs med en bullish harami cross i onsdags. Avslutningen av veckan fick indexet att dra upp till 20-dagars medelvärde vid 13000-nivån. Historiskt har juli varit en positiv månad för DAX och än så länge har månaden inletts i linje med historien. Både den långa och kortare trenden pekar nedåt och så länge signifikanta toppar och bottnar noteras på allt lägre nivåer talar det mesta för att vi kommer att bjudas på nya årslägsta. Nu ska det bli intressant att se om till att börja med 20-dagars medelvärde passeras och eventuellt 50-dagars. För varje nivå som passeras stärks oddsen för att vi sett en botten men det är först om junihögsta vid 14715 tas ut som jag kommer bli positiv både på kort- och lång sikt.

Motstånd: 13090-13130 / 13220 / 13380 / 13550
Stöd: 13000 / 12920 / 12835 / 12695 / 12390

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 74+.
– Next day forecast indikerar att det är 57 procents chans till en uppgång under måndagen.

Nordea Bank: Bryter upp över standard line

Teknisk analys Nordea Bank: Det blev inte någon passering av lagerstapeln från den 9 juni och inte heller någon av de medelvärden som mötte upp efter föregående analys. Efter ett besök kring 88 kronor i början av förra veckan bekräftades en bullish harami cross i torsdags.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är nedåtriktad. Trendfasindikatorn noterades i zonen där vi uppmanas att vara beredda på ytterligare nedgång.

Volymbalansen är negativ men har stärkts något de senaste dagarna.

Veckoavslutningen var mycket positiv och fredagens stängning skedde över både den fallande motståndslinjen och 20-dagars medelvärde.

SMACD lämnade ett nytt lågt positivt kors i fredags och senast vi bjöds på det var den 11 mars.

Sammanfattning: Sedan lågpunkten i onsdags har Nordea stigit med 7,5 procent vilket lett till en hårt spänd gummisnodd. Risken är alltså stor för en rekyl de närmaste dagarna och därför måste man om position tas vara beredd på att ge aktien lite vingelutrymme. Passeras 95 kronor ställs siktet in mot i första hand 100 kronor men om börsklimatet håller sig positivt är det gott hopp om en uppgång mot MA-200. När/om 97 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1% range) efter att 97 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 92,50.

Rapport 18/7.

Motstånd: 96,00 / 97,10 / 98,85-101,30
Stöd: 93,30 / 91,15 / 89,15 / 88,30

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 78+.

Lundin Mining: Viktig vattendelare kring 58 kronor

Teknisk analys Lundin Mining: Det blev en uppgång med 5 procent innan den långa gröna candlen stoppade ut den som följde reglerna i samband med föregående analys. Den 16 juni punkterades ö-formationen och nedgången fortsatte mot lägstanivån och 2021 års lägsta från september 2021 och dessförinnan november 2020. I samband med att börsen studsat upp från en översåld nivå, vilket även gällt Lumi, såg vi det även i torsdags i Lundin Mining.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi uppmanas att vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymbalansen är negativ och visar inte några tecken på att stärkas.

SMACD noteras på en extremt låg nivå och positiva kors låga kors blir ofta starten på positiva trendben.

Den lågpunkt vid 58 kronor som markerades i november 2020 testades den gångna veckan och i torsdags bjöds vi på en bullish separating line, som inte har bekräftats. Om 65,35 passeras med en positiv stängning när veckan inleds kan det vara startskottet på ett positivt kortsiktigt trendben. Om däremot 58 kronor punkteras ställs siktet in ner mot 48 kronor.

Sammanfattning: Punkteras 58 kronor hittar vi nästa stöd kring 48 kronor men tekniskt kan en gigantisk dubbeltopp i så fall ha effektuerats och symmetrimålen för den är inte nådigt utan varnar för en nedgång mot 2016-årslägsta. Jag vill vara tydlig med att jag INTE tror på en så djup nedgång men det jag vill påtala är att risken för en jobbig nedgång ökar om förra veckans lägsta vid 58 kronor ger vika. Passeras istället torsdagens högsta med en positiv stängning när veckan inleds ställs siktet in mot 67 kronor. Vill man agera för nedgång kan man handla i en minishort men då bör inte den inbyggda stoppen vara lägre än 66 kronor och när/om en lång röd candle effektueras efter att 55 kronor punkterats kan det vara läge att stänga, alternativt vid en stängning över föregående dags högsta.

Motstånd: 65,35 / 66,15 / 68,50
Stöd: 62,75 / 60,25 / 57,75

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 56+.