BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 28 – 2023

OMXS30: Kortsiktigt översålt vid stigande stödlinje

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den kraftigaste uppgångsveckan sedan sista veckan i mars närmar sig nu årshögstanoteringen vid 2326. Så länge inte cloud span b punkteras med pris och lagging line talar mer för att vi framöver kommer bjudas på nya högre bottnar och toppar. Gummisnodden är nu extremt hårt spänd på ovansidan och vi måste förflytta oss tillbaka till mitten av april för att hitta en liknande läge. Den gången kom köparna tillbaka vid 100-dagars medelvärde. Det jag inte vill se är att förra veckans lägsta vid 2205 punkteras vilket riskerar att få säljtrycket att tillta och då är det viktigt att fib 50% vid cloud span b och 2175 respekteras. Passeras senaste toppen vid 2326 innebär det att förra veckans lägsta blir en ny signifikant högre botten och då förstärks det underliggande sentimentet ytterligare. Sannolikheten är fortfarande mycket god för att indexet kommer stå högre om en månad.”

Den gångna veckan inleddes med en dark cloud cover i dagsgrafen och indexet föll totalt med 2,8 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 9,9 procent. I veckografen utvecklades en dark cloud cover och det är samma utseende i månadsgrafen, än så länge. Som jag skrev för en vecka sedan var risken stor för en en nedgång mot i första hand 100-dagars medelvärde och om inte nivån respekterades ner mot cloud span b. Nedgången den gångna veckan har fått indexet att punktera både MA-20, MA-50 och standard line och täppt till gapet ner mot ö-formationen som effekturades i slutet av juni.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan början av april i området där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan var lägre än snittet. Volymbalansen kommer bli positiv om toppen från den 7 juni passeras och inte omgående punkteras. En varaktig uppgång kommer inte hålla om inte volymbalansen korrelerar med prisutvecklingen.

SMACD såg ut att lämna ett positivt kors i måndags men som jag skrivit därefter behöver en positiv divergens mellan SMACD-linjen och signallinjen tillta för att korset ska gälla som en köpsignal. Nu testas åter nollzonen som om den punkteras troligen kommer trigga ytterligare säljtryck. Kommer köparna tillbaka innan nollan punkteras är förutsättningarna däremot goda för att nästa positiva trendben inletts.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 47 procent. Just nu är det 44 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 5,0 procent vilket är under snittet som noteras vid 7,1. Priset brukar ta fart med kraft antingen uppåt eller nedåt efter ett lågvollaläge.

På ovansidan möter närmast 2255 följt av zonen mellan 2295-2305 och 2316-2326.

På nedsidan möter närmast 2234-2227 följt av zonen kring 2205-2195 och 2175 där fib 50% för den senaste uppgångsfasen hitts.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Efter måndagens dark cloud cover punkterades både de korta och medellånga medelvärdena och gapet från den 28 juni täpptes i torsdags. Nedgången bromsades, åtminstone tillfälligt, upp när MA-100 och den stigande stödlinjen som förbinder bottnarna sedan slutet av september mötte upp. Än så länge håller den senaste lågpunkten vid 2205 från den 26 juni och om 2302 passeras kommer fredagens lägsta vid 2227 att bli en ny högre lågpunkt. Det är positivt så länge den stigande stödlinjen suger upp säljtrycket och än så länge anser jag att en stängning över föregående dags högsta, i den övre tredjedelen av dagscandlen, är köpvärd om det sker vid ett stöd. Om däremot nedgången fortsätter och etablerar både nya lägre toppar och bottnar så att MA-200 och fib 62% för sommarens uppgång punkteras innebär det att risken ökar för risk off, men det kommer jag återkomma till när/om det sker. När gummisnodden (RSI-2) vänder upp från extremt låga nivåer i positiva trender är det oftast en bra edge för uppgång. Den kommande period i juli har historiskt utvecklats starkt (se Season Month i diagrammet) som visar snitturvecklingen för juli och augusti sedan 2001.

Motstånd: 2255 / 2265-2279 / 2285 / 2295-2305 / 2316-2326
Stöd: 2234-2229 / 2205-2195 / 2175 / 2160

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 22-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

SP500: Testar zonen kring 20-dagars medelvärde

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är naturligtvis positivt med en stark börsutveckling och nya högre högsta men samtidigt skapar en uppgång på fyra månader med 17 procent sedan marslägsta en del spänningar. Det behövs en rekyl och en gaptäppning av fredagens gap innan nästa trendben upp mot ett av delmålen kring 4600 tar vid. Även om indexet är överköpt och det råder eufori har vi inga signaler som tyder på att indexet toppat och uppgång fortsätter minst tills det elimineras av en negativ bekräftad omslagsformation.”

Den förkortade handelsveckan inleddes med en doji som i torsdags följdes av ett negativt gap. Veckan avslutades med en negativ reversal som stängde under den kortsiktiga sentimentsnivån som EMA-8 utgör. Totalt backade den gångna veckan med 1,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 14,6 procent. Det fattades några få punkter för att veckan skulle utvecklas till en dark cloud cover.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan har noterats klart under snittet, vilket är helt naturligt med tanke på att börserna höll stängt i tisdags. Volymbalansen är positiv sedan den 30 maj.

SMACD lämnade ett negativt kors den 22 juni men det som under några dagar såg ut att bli ett positivt dito men nu bjöds vi den gångna veckan istället på en negativt trampolin.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 64 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 9 procentenheter till 14,8 vilket innebär att både MA-20 och MA-50 passerats.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 4,0 procent vilket är lägre än snittet vid 7,2.

I den positiva vågskålen:
– Positiv trendfasindikator
– Noteras över decemberlägsta, MA-200, MA-50 och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Ny 17-månaders högsta stängning för en vecka sedan

I den negativa vågskålen:
– SMACD lämnade ett högt negativt kors den 22/6
– Fear Greed uppe på Extreme Greed
– Negativa divergenser mot RSI-14, SMACD och OBV

På ovansidan möter närmast zonen mellan 4400-4405 följt av 4440 och 4454-4458 samt 4476.

På nedsidan möter närmast 4385 följt av 4348 och 4328.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Även om jag är positiv till indexet i de flesta tidshorisonter är det viktigt att inte ignorera de negativa divergenser som börjar påminna om det vi såg i slutet av 2021. Både RSI, SMACD och volymbalansen divergerar nu negativt mot prisgrafen. Det jag helst inte vill se nu är att den senaste bekräftelsenivån i prisgrafen vid 4328 punkteras och om den gör det vill jag gärna se köparna suga upp säljtrycket innan 50-dagars medelvärde punkteras. De kommande veckorna blir intressanta att följa för att se om de varningssignaler vi nu ser stannar vid just det eller om de leder till ett tilltagande säljtryck och en rotation mot mer defensiva tillgångar. Även om jag på väg att bli mer negativ är det bara på kort sikt. Det är betydligt fler pusselbitar som talar för att bullmarknaden är här för att stanna men ingen hälsosam långsiktig uppgång pågår utan en och annan pausformation. Positiva fortsättningsformationer är köpvärda, kring stödnivåer, åtminstone ner till 4300 och eventuellt lägre än så, beroende på hur de gestaltar sig.

Motstånd: 4400-4405 / 4440 / 4454-4458 / 4476 / 4495-4505
Stöd: 4385 / 4363 / 4348 / 4328

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 51-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 60%.

DAX: Fullbordad ABC kring cloud span b

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet är fortsatt fångat i en range mellan 16430 och 15630 och så länge så är fallet är risken för tvära kast och slagig handel stor. Om tradingrangen punkteras ställs siktet in mot i första hand mot cloud span b som sammanfaller med det otäppta gapet från den 30 mars. Jag är fortfarande positiv till indexet och så länge en ny lägre topp inte följs av en ny lägre lägsta har vi ingen indikation på att indexet toppat.”

Den gångna veckan inleddes med en negativ reversal och avslutades med ett test av cloud span b efter att botten i tradingrangen punkterades i torsdags. Totalt backade DAX med 3,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång reducerats till 12,1 procent. I veckografen utvecklades en bearish engulfing och än så länge är det även vad vi ser i månadsgrafen.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier men testar nu stödområdet som zonen kring 2 utgör.

Volymbalansen vände ner och blev negativ i torsdags och nu behöver indikatorn ta sig upp över toppen från den 30 juni för att åter bli positiv.

SMACD effektuerade en negativ trampolin i veckan har noteras nu i den negativa delen.

Cykelindikatorn har nu fallit ner till den lägsta nivån sedan den 22 juni samtidigt som cloud span b utmanas. Förutsättningarna för en uppstuds börjar bli goda.

Sammanfattning: Nu vet vi att toppen från början av juli blev lägre än junihögsta vilket, som jag skrev för en vecka sedan, innebar att indexet behövde ner mot åtminstone cloud span b för att hämta upp nya köpare. Frågan är om nu nedgången räcker eller om det behövs ytterligare lägre priser för att locka tillbaka köparna. Efter den senaste veckans nedgång har DAX nått ner till cloud span b och fullbordat en eventuell ABC-korrektion. Cykelindikatorn är nere kring en nivå där vändningar i samband med positiva candlesticksformationer ofta leder till kortsiktiga trendskiften. Jag är nu svagt negativ till indexet på kort och medellång sikt men positiv på lång sikt. Det är inte samma sak som att inte edgen för en uppstuds är god, vilket den är. Om julihögsta passeras kommer jag åter bli positiv på kortare sikt. Ichimokuanalysen indikerar att det kan bli fortsatt stökigt en tid och att risken för en ny våg nedåt efter en uppstuds är mycket trolig.

Motstånd: 16175 / 16325-16430 / 16500
Stöd: 16100 / 15715 / 15630 / 15425 / 15345

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 12-.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans för uppgång under måndagen.

Husqvarna B: Positiv reversal i värdezonen och tretick

Teknisk analys Husqvarna B: Det blev en fortsättningsformation kring MA-200 och aktien steg därefter med knappt 18 procent de kommande sex veckorna. Den som följde planen kom ut med en vinst på 6,9 procent redan efter fyra dagar. Aktien studsade åter på MA-200 i samband med månadsskiftet maj/juni och drog därefter upp till 100-kronorsnivån där det tog stopp för en vecka sedan.

Den långa trenden som jag bla använder lutningen på 200-dagars glidande medelvärde för att pekat ut svagt uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i ett läge där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv.

SMACD lämnade i fredags ett relativt högt negativt kors och risken är stor, speciellt om börsklimatet fortsätter vara skakigt, att det kan behövas en större rekyl.

I fredags effektuerade aktien ett tretick men även en positiv reversal i värdezonen och aktien tog fart upp från MA-20.

Sammanfattning: När/om 96 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 96 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Ett alternativt sätt att rida vinsten efter att 196 kronor passerats är att stänga direkt utan att vänta på en stängning när EMA-8 punkteras. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 92 kronor.

Huusqvarna presenterar nya siffror den 18/7.

Motstånd: 75,10 / 76,25 / 80,40
Stöd: 70,55 / 67,00 / 63,20 / 61,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 22-.

Alfa Laval: Bullish engulfing vid cloud span b

Teknisk analys Alfa Laval: Förra veckan inleddes negativt i Alfa Laval och nedgången fortsatte till i torsdags (om den nu är slut…). I fredags effektuerades en bullish engulfing, precis kring stödet vid cloud span b.

Den långa trenden som jag definierar bla genom lutningen på MA-200 är stigande. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier men utmanar just nu området mellan trend och jämviktspendling.

Volymbalansen tolkar jag som neutral.

SMACD är nere på den lägsta nivån sedan slutet av september förra året.

Sammanfattning: Edgen är god för att en lågpunkt effektueras kring cloud span b och att priset ska ta fart upp mot de senaste topparna. Vid denna typ av rekyler väntar man på en fortsättingsformation vid ett stöd som vi bjöds på i fredags. Börsklimatet är dock nervöst och man bör agera mer defensivt än normalt. När/om 383 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 383 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Ett alternativt sätt att rida vinsten efter att 138 kronor passerats är att stänga direkt utan att vänta på en stängning när turning line (den grönprickade linjen) punkteras. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 363 kronor.

Alfa Laval presenterar nya siffror den 20/7.

Motstånd: 373,00 / 378,90 / 383,60 / 394,40
Stöd: 369,30 / 363,50 / 353,60 / 350,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 14+.