BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 28 – 2024

OMXS30: Utmanar cloud span b

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den långa trenden är stigande och positiv men 7 av de senaste 11 dagarna har stängt i den nedre delen av dagscandlarna. De kortsiktiga och medellånga medelvärdena indikerar en negativ trend, medan de långsiktiga glidande medelvärdena (MA-100 och MA-200) visar en fortsatt positiv trend. Ytterligare ett osäkerhetstecken är att indexet hela veckan pendlat innanför måndagens begränsningar. Om indexet punkterar 2548 utan att snabbt återta nivån ställs siktet till att börja med in mot 2520. Risken är dock stor för att även området mellan 2500-2475 då behöver testas. Så länge vi inte bjuds på en svag stängning under 2548 är förutsättningarna goda för en uppgång mot den senaste ATH-noteringen vid 2648, kanske redan under juli. Det jag helst inte vill se är en ny signifikant lägre topp än 2648 vilket vi vet om 2548 punkteras då det riskerar att leda till ett mer utmanande säljtryck än det jag nu vill se.”

Den gångna veckan inleddes med ett misslyckat försök att bryta upp genom standard line och därefter har varje dags candle stängt i den nedre delen. Totalt backade OMXS30 med marginella 0,1 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,7 procent. I dagsgrafen fångas indexet av nivåerna för dagscandlen den 24 juni. I veckografen bildades en negativ reversal som har utseendet av en dark cloud cover.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 29 december av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att företrädesvis agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande.

Volymen den gångna veckan har legat under snittet vilket är naturligt eftersom det varit halvdag och nationaldag i USA där många stora aktörer utgår ifrån. Volymbalansen är positiv.

SMACD lämnade den 27 maj ett högt negativt kors och har även punkterat nollzonen vilket är en ytterligare negativ pusselbit. I den svagt positiva vågskålen kan vi konstatera att histogrammet för nedgång avtar i styrka och om det leder till ett positivt kors är förutsättningarna goda för att ett nytt positivt trendben inleds.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 54 procent. Just nu är det 79 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,3 procent vilket är något lägre än snittet vid 5,4 procent.

På ovansidan möter närmast zonen mellan 2574-2585 följt av området vid 2600 och 2632 samt senaste ATH-noteringen vid 2648.

På nedsidan möter närmast 2556 följt av 2547 samt 2523.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ.

Sammanfattning: OMXS30 punkterade standard line den 13 juni och har därefter testat nivån vid flera tillfällen men varje gång har säljarna tagit över och lyckats pressa ned indexet till området kring 2550. I det korta tidsperspektivet fångas indexet mellan 2596 och 2547. Om det visar sig att 2547 punkteras, utan att snabbt återtas, ställs siktet till att börja med in mot aprillägsta kring 2500-2475. Om det istället visar sig att köparna respekterar junilägsta vid 2547 och priset tar ut standard line och 2596 är det goda förutsättningar för att priset drar upp mot den senaste ATH-nivån vid 2648. Säsongsmönstret för juli när OMXS30 befinner sig i en positiv långsiktig trend har historiskt pekat på en topp kring mitten av juli. En bra överblick av nuläget får man om man snabbt tittar på färgen hos de senaste candlarna i den swing som pågår och då är det tyvärr svaga händer som köparna ser ut att sitta på (mycket rött och negativa reversaler). Den senaste veckan har priset utmanat cloud span b och jag vill inte se att nivån punkteras utan att snabbt återtas, men fredagens stängning var under nivån. Mitt huvudspår är att köparna kommer tillbaka, kanske redan i början av den kommande veckan.

Motstånd: 2574-2585 / 2590-2610 / 2632 / 2648
Stöd: 2556 / 2547 / 2523 / 2510-2490

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 38+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 44%.

SP500: Nya rekordnoteringar präglade första veckan i juli

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är inte ovanligt att en tajt range följs av ett falskt utbrott och många kanske avvaktar att agera inför den förkortade 4th of July-veckan. Trots att vi ser en del mörka moln på börshimlen kan vi trots det konstatera att det fortfarande är en positiv trend som präglar indexet och VIX indikerar fortsatt låg volla. Punkteras 5447 med en låg stängning är det en indikation på att det kan behövas en nedgång mot i första hand standard line vid 5360 och/eller golvet i den stigande kanalen där även 50-dagars medelvärde möter upp vid 5300-området. Passeras istället ATH-nivån vid 5524 ställs siktet in mot 5750 men närmast hittar vi en gannivå vid 5570. Mitt huvudspår är tills motsatsen bevisas att denna marknad fortsätter hitta värde i sambande med rekyler och nedgångar, men självklart kommer det bli en del utmaningar på kort sikt.”

Den gångna veckan inleddes med en positiv reversal kring tradingrangens lägsta och följdes av tre dagars uppgång. Totalt steg S&P 500 med 1,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 16,7 procent. I veckografen bildades en bullish separating line.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen hos 200-dagars medelvärde, pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden med G-krafterna sorterade för uppgång. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen var av naturliga skäl lägre än snittet den gångna veckan eftersom det var både halvdag och helstängt när 4th of July firades. Volymbalansen är fortsatt positiv.

SMACD lämnade den 26/6 ett negativt kors men indikatorn saknar lutning därmed inte mycket till analysvärde.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 65 procent och antal aktier över MA-50 noteras kring 46 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) backade den gångna veckan med 0,7 procentenheter till 12,3 vilket än så länge är under både de korta- och långa medelvärdena.

Bredden mellan bollingerbanden noteras kring 4,2 vilket är lägre än snittet vid 5,6 procent.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11-2023 tillbaka MA-200
– Gyllene kors 2/2-2023 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– Standard line passerades åter den 3/5
– MA-50 återtogs den 6/5
– Ny ATH vid 5570 den 8/7

I den negativa vågskålen:
– Negativ divergens mot de flesta momentumindikatorer
– Bredden varnar för att isen håller på att bli tunnare samtidigt som indexet stiger

På ovansidan möter närmast 5570 följt av zonen kring 5590-5610 och 5630 samt 5550.

På nedsidan möter närmast 5540 följt av 5524 och zonen vid 5510-5490 samt 5450-5446.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Den gångna veckan inleddes positivt med en reversal kring rangegolvet och avslutades med två nya rekordnoteringar. Även om indexet befinner sig i det svagare halvåret men i den period där det inte sällan noteras en topp i juli. Det som oroar mig mest i den uppgång som råder är att det är väldigt få och allt färre aktier som bär uppgången. Just nu är det i stort sett bara en handfull AI-aktier som driver på uppgången. Jag gillar däremot att uppgången sker med nya högre högsta hos volymbalansen vilket talar för att rekyler kommer vara köpvärda även i fortsättningen. För den som kliver in nu bör man vara beredd på att vollan troligen tilltar från den låga nivå som nu råder och att det då kan bli en del att genomlida i form av slagig handel på väg upp mot ytterligare nya rekordnoteringar. Studerar man cykellängden är det stor risk för en topp inom de närmaste fem dagarna och historisk har vi även sett toppar formas kring slutet av andra veckan i juli. Tills motsatsen bevisas talar mer för fortsatt upp- än nedgång och vi uppmanas vara köpare i sambande med rekyler till stödnivåer när positiva fortsättningsformationer effektueras.

Motstånd: 5570 / 5590-5610 / 5630 / 5550
Stöd: 5540 / 5524 / 5510-5490 / 5450-5446 / 5427

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 92+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 47%.

DAX: Utmanar fallande motståndslinjen i triangeln

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den kortsiktiga trenden är negativ med potentiella utbrott i båda riktningarna beroende på framtida marknadsnyheter och ekonomiska indikatorer. Mitt huvudspår är att det kan bli ytterligare en period av skvalpiga rörelser men att vi på lite sikt kommer att bjudas på en uppgång upp mot 20000-nivån.”

Den gånga veckan inleddes med ett misslyckat försök att återta standard line men avslutades med två dagsstängningar ovanför nivån. Totalt steg DAX med 1,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,3 procent. För tredje veckan i rad stängde indexet i den övre halvan av veckocandlen men frågan är nu om dessa tre candlar blir ett tretick för nedgång, vilket kan bli fallet om 18030 punkteras den kommande veckan eller om en passering av fredagens högsta vid 18665 triggar en shooting stop.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom att lutningen hos MA-200, pekar uppåt. Trendfasindikatorn har tagit sig upp i zonen där vi uppmanas att agera med positiva trendföljande strategier. Jag tolkar det som att indikatorn bara doppat fötterna i jämviktspendlingszonen och nu är redo för en positivare perdiod.

Volymbalansen vände upp och blev åter positiv i fredags.

SMACD lämnade den 3 juli ett positivt kors vilket var det första sedan den 6 maj.

Sammanfattning: Den långa trenden är positiv men fångas sedan några veckor i en range mellan 17950- och 18893. Det har varit en del orosmoln som hållt tillbaka indexet men det ser nu ut som att oron över de franska valen minskat och förväntningar om en kommande räntesänkning från den amerikanska centralbanken bidrar till en något mer positiv syn på framtiden. Indexet utmanar nu den fallande motståndslinjen, som förbinder topparna sedan den senaste ATH-noteringen vid 18893 den 16 maj. Så länge köparna kommer tillbaka på allt högre nivåer är det rätt att köpa fortsättningsformationer kring stöd. Om däremot signifikanta stöd, senast aprillägsta vid 17625, punkteras ökar risken för tilltagande säljtryck men än så länge är det inte mitt huvudspår. Jag tolkar det som att DAX laddar upp inför, till att börja med ett test av den senaste ATH-nivån, därefter ett trendben med ett mål upp mot den psykologiska 20.000-nivån.

Motstånd: 18665 / 18785 / 18893
Stöd: 18370 / 18260 / 18030 / 17950

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 48+.
– Next day forecast indikerar att det är 53 procents chans för uppgång under måndagen.

Castellum: Symmetrisk triangel inför rapporten

Teknisk analys Castellum: Det blev en vinst på 4,4 procent x hävstången för den som agerade enligt reglerna i samband med föregående analys. Aktien har därefter fångats i en kontraktion som alltmer börjar likna en symmetrisk triangel. Vollan är låg inför rapporten om ungefär en vecka vilket kan bli en trigger som får aktien att ta fart upp- eller ner från triangeln.

Den långa trenden, som jag låter riktningen på MA-200 peka ut stiger svagt. Trendfasindikatorn noteras sedan den 28 maj i zonen där vi uppmanas vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är neutral och ser ut att stärkas.

SMACD lämnade den 1 juli ett positivt kors och utmanar nu nollzonen som om den passeras innebär att vi bjuds på en köpsignal.

Sammanfattning: En expansion från en triangel och ett lågvollaläge ger goda förutsättningar för en tydlig uppgång. Perioden från nu till den 1 augusti har historiskt inneburit uppgångar vid 73 procent av åren och snittutvecklingen har varit goda 4,4% för perioden. Antingen väntar man på ett utbrott från triangeln och då kanske även rapportreaktionen eller så agerar man på en positiv candlestick vid ett stödområde i triangeln, ex.vis MA-200 eller den stigande stödlinjen. Oavsett bör positionen i så fall föregås av ett positivt gap. När/om 141 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 141 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under den senaste lågpunkten och just nu är det vid 126,40 man om man agerar i samband med utbrottet blir det under lågpunkten som gäller då.

Castellum presenterar nya siffror den 16/7.

Motstånd: 134,60 / 136,55 / 138,50 / 143,25
Stöd: 130,40 / 127,30 / 124,60-124,20 / 120,60

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 73+.

Embracer Group B: Impulsartad candle efter lågvollaläge

Teknisk analys Embracer Group B: Det blev inte någon Shooting stop efter föregående analys och vi fick vänta tills i fredags på en positiv fortsättningsformation som tog fart från 22-kronorsnivån. Vollan i fredags var den lägsta på ett halvår och expansioner från extrema lågvollalägen har goda förutsättningar att leda till expansiva rörelser.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut saknar lutning. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi uppmanas vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är negativ men stiger något sedan ett par veckor tillbaka.

SMACD lämnade ett positivt kors den 1/7 och närmar sig nu nollzonen som om den passeras är ytterligare en positiv pusselbit.

I fredags effektuerades en positiv bullish separating line.

Sammanfattning: Vid de tillfällen Embracer fallit lika mycket som nu eller mer den senaste månaden och därefter effektuerar en stark positiv candle har priset stått högre en vecka senare vid 67% av fallen en vecka senare och i 75% av fallen en månad senare. Ett positivt gap upp över standard line när veckan inleds kan vara värt att agera på, vilket även en positiv candlesticksformation ner mot MA-200 kan vara, ifall det krävs ytterligare omtag. När/om 26 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 26 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras i så fall vid 23,40.

Det kommer nya siffror i Embracer den 15/8.

Motstånd: 27,40 / 29,60-31,00 / 34,90
Stöd: 25,20-24,80 / 23,15 / 21,25

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 82+.