BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 28

OMXS30: En ny lägre högsta är en varningssignal

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”I snart två veckor har OMXS30 skvalpat omkring vid 200-dagars medelvärde utan att bryta ut varken uppåt eller nedåt. Sedan snart en månad tillbaks är det dock konsolideringen mellan 1730 och 1570 som fångat indexet. Fram till dess att någon av begränsningarna för konsolideringen tas ut eller punkteras är risken stor för tvära kast, slagig handel och varannandagsmönster. Punkteras junilägsta vid 1571 är det mycket som talar om att vi kommer få känna av ett tilltagande säljtryck eventuellt ner mot majlägsta vid 1461. Än så länge är dock chansen större för en fortsatt uppgång och passering av junihögsta än att marslägsta kommer att testas av.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish piercing line kring 200-dagars medelvärde och i tisdags bjöds vi på en ny månadsstängning över årsmedelvärdet. När gapmotståndet upp mot den negativa ö-formationen togs ut i torsdags passerades även 1700-nivån, om än tillfälligt. Juni månad blev den tredje månaden i rad där OMXS30 stängde på plus (+2,4%). Totalt steg OMXS30 med 2,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 4,3 procent.

RSI-14 studsade för lite mer än en vecka sedan på bekräftelsenivån kring 50 vilket jag tolkar postivt.

SMACD är nu på väg att lämna en köpsignal vilket i så fall blir den första sedan den 19 maj. Sedan den senaste lågpunkten den 25 juni har dock indexet stigit så att de korta momentuindikatorerna är stretchade på ovansidan samtidigt som motstånden kring 1700 men framförallt 1730 närmar sig.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,6 vilket varnar för att det kan bli en tid av slagig handel med tvära kast.

Volymen har bortsett från i tisdags, som var sista handelsdagen på månaden, noterats klart under snittet vilket är en varningssignal för att ett eventuellt utbrott förbi 1730 kommer att bli falskt.

Isen har blivit tjockare den senaste veckan. Det aggregerade snittet skrivs nu till 68. Det är nu 66 procent av largecapaktierna som noteras över MA-20, 77 procent över MA-100 och 50 procent över MA-200. 79 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 59.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1700 följt av 1711 samt 1716 men framförallt taket i konsolideringen vid 1731.

På nedsidan hittar vi närmast 1691 följt av 1683 följt av 1676 samt 1668 och 1648.

På lång sikt är jag neutral till svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 21 av de 33 senaste åren (64%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,9 procent. Indexet har stigit 7 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 2,0 procent högre.

Sammanfattning: Den positiva volymbalansen, bredden och de högre lågpunkterna sedan någon vecka tillbaks placerar jag i den positiva vågskålen. Även om golvet i den stigande medellånga trendkanalen punkteras talar mer för att vi framöver kommer att bjudas på ett test av ATH-nivån kring 1900 från slutet av februari än att marslägsta kommer ge vika. Vid konsolideringar är indexet känsligare för nyheter än annars och negativa besked kring Covid-19 kan åtminstone tillfälligt grusa det positiva sentimentet. Så länge inte begränsningarna för den rådande tradingrangen mellan 1730 och 1570 passeras eller punkteras är risken stor överhängande för tvära kast och slagig handel.

Motstånd: 1700 / 1711 / 1716 / 1731
Stöd: 1691 / 1683 / 1676 / 1668 / 1648

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 83.

SP500: Vände åter ned kring lägsta delen för ö-formationen

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter toppen i början av juli är det nu alltmer som talar för att 3155 kan utvecklas till en ny lägre topp, ifall 2966 ger vika. Vi har under några veckors tid fått indikation från SMACD att momentumet försvagats och i fredags punkterades även bekräftelsenivån kring 50 hos RSI-14. Om det visar sig att julilägsta vid 2966 ger vika innebär det vi får en signal om ett eventuellt djupare nedställ. På nedsidan hittar vi därefter fib 38% för de senaste månadernas uppgång vid 2840 och fib 50% vid 2715. Än så länge talar mer för att indexet fortsätter upp och passerar junitoppen efter att den pågående rekylen är klar. Om fib 50%-nivån ger vika ökar sannolikheten för att marslägsta kommer att testas.”

Eftersom USA-börserna höll stängt i fredags avser mycket av det som står i texten nedan det som hände i torsdags.

Den gångna veckan inleddes med en positiv bullish harami, kring primärtrenden, som bekräftades i onsdags. Veckan avslutades med ett nytt test av motståndsområdet upp mot ö-formationen, som även denna gång skulle visa sig svårforcerad. Totalt steg S&P 500 med 4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 3,1 procent.

Förutom uppgången den senaste veckan har det inte skett så mycket i den tekniska bilden. Motståndet kring 3155 som testats fyra gånger de senaste veckorna behöver passeras för att bekräfta den kortsiktiga stigande trenden.

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 4,8 miljoner personer i juni. Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 3,0 miljoner personer jämfört med månaden före, enligt Trading Economics.

SMACD närmar sig nu signallinjen och en passering kommer jag tolka som en ny köpsignal.

I den negativa vågskålen konstaterar jag att området kring 3000 är ett stabilt stödområde men det innebär samtidigt att i det fall nivån punkteras kan det utlösa ett rejält tilltagande säljtryck.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut har så smått börjat vrida upp. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,6 vilket innebär att risken för tvära kast och slagig handel är stor.

Volymen den gångna veckan har legat under snittet. Volymbalansen är fortfarande positiv och har de senaste dagarna tagit fart uppåt igen.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras inför veckostarten till 43 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll med 20 procentenheter till 28 den gångna veckan.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 drog har nu kommit ner på mer normala nivåer och ligger nu runt 8.

På ovansidan möter närmast 3165-3167 följt av 3181 och området kring 3200.

På nedsidan möter närmast 3125 följt av 3100-3096 och 3083 men framförallt zonen kring 3000.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över molnet
– Än så länge noteras indexet över senaste botten kring 2966

I den negativa vågskålen:
– Negativ ö-formation kring 3200-nivån
– Indikation på svaghet om inte gapet mot ö-formationen täpps till

På lång sikt är jag neutral till svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: S&P 500 noteras sedan lågpunkten i mars i en upptrend, som än så länge är intakt. Den senaste månaden har dock indexet fångats upp i en konsolidering med begränsningarna 3230 och zonen kring 3000. En konsolidering är ett resultat av osäkerheten från köpare att fortsätta driva kursen uppåt och säljare som inte riktigt vågar gå in för nedgång. Vid konsolideringar är risken för tvära kast stor. I den positiva vågskålen bjöds vi i måndags på en ny högre botten, om än marginellt, samtidigt som RSI-14 åter drog upp över bekräftelsenivån som nu skrivs till 50 och nedgången ser ut att avta hos SMACD. Om de mindre topparna kring 3165 passeras ställs siktet in mot 3300 som är en symmetrisk målkurs för den ”dubbelbotten light” som vi ser kring 3000-nivån. Tänk på att USA-börserna håller stängt på fredag och det kan absolut leda till större rörelser under de två närmaste dagarna.

Motstånd: 3165-3167 / 3181 / 3200
Stöd: 3125 / 3100-3096 / 3083

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 85.

DAX: Risk för fortsatt tvära kast

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Än så länge noterar DAX högre lägsta och högre högsta över molnet och de senaste dagarna även på ovansidan av MA-200. Sedan någon vecka har indexet klamrat sig fast kring 200-dagars medelvärde. Sedan en månad tillbaks är DAX fångat i en range mellan 12915 och 11600. Den av dessa nivåer som tas ut eller punkteras kommer troligen visa vägen för den närmaste dagarna eller veckan.”

Den gångna veckan tog sats från 200-dagars medelvärde och tog sig i torsdags upp i området kring ö-formationen. Totalt steg indexet den gångna veckan med 3,6 procent vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 5,4 procent. Juni blev det första månaden sedan januari som stängde över årsmedelvärdet, vilket är en positiv pusselbit.

DAX noteras fortfarande i en konsolidering mellan 13000 och 11600 men har de senaste dagarna nått upp till nivån för ö-formationen i början av juni. Om lägstanivån i konsolideringen punkteras ställs siktet in mot 11000-nivån. Passeras istället 13000 ställs siktet in mot ATH-nivån kring 13800.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar saknar riktning och trendfasindikatorn noteras vid +0,5 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Sammanfattning: DAX är för tillfället fångad i en tradingrange mellan 13000 och 11600. Så länge nivåerna för tradingrangen inte passeras eller punkteras är det mycket som talar för att det kommer bli skvalpiga rörelser och tvära kast de närmaste veckorna. Den av nivåerna för rangen som tas ut eller punkteras kommer troligen visa vägen för årets bästa månad, juli. Kombinationen mellan dags- och veckostockastic indikerar att förutsättningarna för ett utbrott uppåt är goda. En ny högre lågpunkt än junilägsta kommer jag tolka positivt.

Motstånd: 12650 / 12760 / 13000
Stöd: 12475 / 12325 / 12155 / 12000

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 79.

Husqvarna B: Doji kring rangetaket

Teknisk analys Husqvarna B: Det har inte hänt så mycket med den tekniska analysen på de två veckor som gått sedan föregående analys. De senaste dagarna har Husqvarna noterats kring den övre begränsningen av den tradingrange som fångat aktien sedan början av juni.

Aktien befinner sig i en medellång stigande trendkanal och har inte en enda dag stängt under standardline sedan nivå passerades i början av april. Uppgången har fått SMACD att komma upp kring 15 och därefter vänt ner från nivån. De senaste dagarna har vi bjudits på tre dojisar kring den övre begränsningen i tradingrangen. En doji kring en begränsning av en tradingrange är normalt en omslagsformation men om 78 kronor tas ut med en dagsstängning och tilltagande volym hittar vi nästa motstånd strax under 80 kronor. Det är alltså inte så bra riskkvot att agera för uppgång.

Redan en stängning under föregående dags lägsta indikerar att en lokal topp kan vara på väg att markeras.

Den långa trenden som identifieras som lutningen av 200-dagars glidande medelvärde saknar lutning. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen till +0,3 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är fortsatt positiv och det talar för ett utbrott uppåt.

Sammanfattning: Risken är fortsatt stor för skvalpiga rörelser med tvära kast. Eftersom aktien befinner sig i en squeeze och de senaste dagarnas extremt små candlar indikerar att en större rörelse kan vara på gång. Även om den övre begränsningen för den rådande tradingrangen tas ut är det gott om motstånd precis ovanför nivån, vilket alltså innebär att riskkvoten inte är så bra. Om 70-kronorsnivån punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot 62 kronor.

Motstånd: 77,80 / 79,50-80,00 / 83,50
Stöd: 75,00 / 74,05 / 72,80 / 70,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 69.

SEB A: Mjukar upp MA-200 för ett utbrottsförsök

Teknisk analys SEB A: Det blev en uppgång till 81,35 efter föregående analys och därefter en ny högre lågpunkt kring 70-kronorsnivån. Därefter har vi sett nya högre högsta och en ny högre lägsta kring 76 kronor i mitten av juni. De senaste veckorna har SEB brottats med att bygga momentum för att mjuka upp och passera 200-dagars medelvärde.

Den långa trenden som jag definierar till stor del utifrån lutningen hos MA-200 saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen till +0 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är positiv även om den mattats av något i samband med den senaste veckans range.

SMACD befinner sig i den positiva delen, vilket även gäller för dagsmomentum (RSI-14). SMACD lämnade en köpsignal i fredags som dock ännu inte lett till något avtryck i varken prisgrafen eller hos indikatorn.

Sammanfattning: SEB ser ut att ladda för ett ubrott där ett första motstånd möter upp kring 87,50-88,80 men målkursen för den senaste formationen ligger kring 92,40. Om det visar sig att 89 kronor passeras kan den som så önskar flytta upp stoppen till strax under 87,50 och därefter traila den strax under EMA-8. Om det visar sig att 81,40 punkteras kan det vara en god idé att använda sig av nödutgången.

Motstånd: 83,95 / 84,50 / 85,45 / 86,00
Stöd: 82,10 / 81,50 / 80,60 / 80,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 70.