BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 28

OMXS30: Punkteras 1600 kallar husse på hunden

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Nedstället i slutet på föregående vecka har fått OMX-indexet att falla ner till den nedre begränsningen i den tradingrange som fångat indexet sedan maj månad. Edgen är nu bra för uppgång men så länge vi inte ser tecken på att köparna kommer tillbaks och vågar hålla kvar i taktpinnen ska vi vänta med att agera. Juli månad har historiskt varit den bästa månaden under det sämre halvåret (maj-oktober). Om nästa nya lågpunkt hamnar lägre än 1600 kommer det bli angeläget att 1660 tas ut i nästa swing för att inte risken för en djupare rekyl ska öka ännu mer.”

Den gångna veckan inleddes helt enligt skolboken där köparna stod och väntade vid golvet i den rådande tradingrangen och lyckades i måndags prestera en grön opening marubozu. Vi vet att högsta, lägsta och mitten på en marubozustapel är viktiga som stöd och motstånd samt sentimentsnivå. Resten av veckan har kursen pendlat mellan marubozulinjen vid 1616 och måndagens högsta. Totalt steg den gångna veckan med 1,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 6,8 procent.

I månadsgrafen blev maj månad den första på ett helt år som stängde på minus och fick utseendet av en bearish engulfing. Förra veckan har noterats som en insidestapel i den nedre delen av majstapeln. Föregående vecka stängde på plus men ungefär i mitten av veckostapeln och det blir nu spännande att se om den långa svansen leder till en nedgång eller om den blir en shooting stop-stapel som tvingar de som gått kort att bli köparna mot sin vilja.

Det har inte hänt så mycket i den tekniska analysen den senaste veckan men 1600 har blivit en allt viktigare vattendelare. Om nivån punkteras utan att snabbt återtas är risken stor för att rekylen behöver ner mot det matematiska målområdet för dubbeltoppen kring 1550-1540. Så länge inte förra måndagens positiva fortsättningsformation punkteras är den senaste candlesticksformationen positiv.

Volymen har generellt varit betydligt högre sedan årsskiftet jämfört med föregående år men samtidigt har vi sett ett rejält tapp den senaste veckan som faktiskt varit lägre än motsvarande dagar ifjol. I tradingranger sker utbrotten ofta i riktning med volymbalansen och den har vänt ner den senaste veckan och om majbottnarna punkteras ska vi inte bli förvånade om det krävs ett besök nedåt MA-200 för att locka tillbaks köparna igen.

Bredden som jag varnat för under tre månaders tid är fortsatt något vi ska hålla koll på och föregående veckan var det bara 33 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg.

Bästa sektorer den gångna veckan blev finans och teknologi som varit pressad en tid. Sämst gick det för hälsovård och kraftbolag vilket dock är två defensiva sektorer och det förstärker bilden av ett svårbedömt och stökigt läge.

Primärtrenden lutar uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,9 vilket säger oss att vi ska vara relativt kortsiktiga men företrädesvis ta positioner för uppgång.

RSI-14 noterar allt lägre toppar och bottnar och befinner sig alltså nedåtriktat kring 44. Så länge inte tidigare bekräftelsenivåer tas ut och hålls är risken stor för ytterligare nedgångar.

Cykelindikatorn har nu vänt upp från en nivå under 20 och har nu hunnit upp till 61 och redan nu börjar det närma sig utandning vilket är ett litet mått av svaghet.

På ovansidan möter först 1630-nivån följt av 20- och 50-dagars medelvärden kring 1633-1635. Den viktigaste nivån är naturligvis taket i tradingrangen kring 1660.

På nedsidan möter först marubozulinjen från i måndags vid 1616 men även 1610 som var torsdagens lägsta är en viktigt sentimentsnivå. Om golvet vid 1600 punkteras utan att snabbt återtas får vi en indikation om nedgång mot aprilbotten vid 1540.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1540 och därefter 1500 där vi hittar lågpunkten från i början av året. Om uppgången fortsätter och 1660 tas ut och bekräftas kommer jag snart att flytta upp den mest signifikanta lågpunkten till 1540.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge vi inte ser både stängningar under MA-50 och att medelvärdet vänder ner (än så länge lutar det marginellt upp). För en vecka sedan punkterades 50-dagars medelvärde men om nivån tas tillbaks innan medelvärdet vänt ner och framförallt inte 1600 punkteras utan att snabbt tas tillbaks ska vi invänta positiva fortsättningsformationer.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral så länge indexet noteras mellan 20-dagars medelvärde och 1600-nivån. Får vi en ny lägre botten än 1600 innan 1644 tagits ut kommer jag att bli något mer negativ.

Sammanfattning: Som vanligt är risken för skvalpiga rörelser och tvära kast stor när indexet är fångat i en tradingrange, som nu är fallet. Om 1600 punkteras utan att snabbt återtas indikeras en nedgång mot i första hand 1550-1540 men om vi istället får ett utbrott förbi 1660 ställs siktet in mot 1700-1720. Den kommande veckan har stigit vid 14 av de senaste 20 åren men det blir spännande att se om det blir femte året i rad vilket dock inte hänt någon gång de senaste 20 åren.

Motstånd: 1630 / 1635 / 1642 / 1656 / 1600
Stöd: 1616 / 1610 / 1600 / 1592 / 1578 / 1567

SP500: Positiv underton men alltfler varningssignaler

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Undertonen är fortfarande positiv på sikt men samtidigt råder det negativa divergens mot både momentumindikatorerna och volymbalansen, speciellt i de längre tidsupplösningarna. Även om det är gott om varningssignaler talar mer för en fortsättning uppåt men det gäller att vara beredd på tvära kast och jojoliknande varannandagsrörelser innan den kommande riktningen pekas ut.”

Den gångna veckan inleddes svagt uppåt men misslyckades med att notera någon ny högstanotering. Strax innan taket i den rådande tradingrangen vänd kursen ner för att testa av golvet i konsolideringen. Totalt steg föregående vecka med marginella 0,07 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,3 procent.

SP500 befinner sig fortsatt i en långsiktigt positiv trend men är sedan snart två månader fångat i en tradingrange. Även om det normalt är skakigt i en tradingrange, vilket inte är så konstigt eftersom den uppstår för att det råder tveksamhet från både köpare och säljare är det flera saker som för tillfället gör mig lite bekymrad. Dels har teknikrelaterade aktier och sällanköpsvaror svajat betänkligt de senaste fem veckorna. Småbolag som ofta går bra när optimismen är på topp har precis som teknik laggat utvecklingen.

Vi vet att juli månad är det bästa under sommarhalvåret men om vi istället studerar den historiska utvecklingen från idag och två månader framåt är det inte någon bra tid att äga aktier. Bland de parametrar jag använder för mina analyser väger dock trenden betydligt starkare än sässongsmönstret. Precis som i Sverige har vi sedan en tid sett allt färre aktier bära upp de dagar indexet stiger och det är oftast en allvarlig varningssignal, speciellt när det inte är speciellt långt upp till ATH-nivån.

Volymen har av naturliga skäl noterats betydligt lägre än snittet den gångna veckan eftersom börsen var stängd i tisdags och stängde vid halvtid i måndags. Volymbalansen har stärkts ytterligare den senaste veckan men testar nu av topparna från månadsskiftet.

VIX föll trots uppgången till 12,5 i torsdags med 2,2 procent coh stängde i fredags vid 11,2. Divergensen indikerar dock att en uppgång är på gång vilket skulle sätta press på SP500-indexet.

Årsmedelvärdet noteras så här i starten på andra halvåret kring 2296. Primärtrenden är oxå stigande och noteras kring stigande kring 2299. Trendfasindikatorn noteras kring +0,9 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga men börja snegla åt trendföljande strategier för uppgång.

RSI-14 punkterade för lite mer än en vecka sedan bekräftelsenivån och misslyckades förra torsdagen med att återta den. Det råder med andra ord en svagt negativ underton på kort sikt.

På ovansidan möter först MA-20 upp vid 2432 och därefter fäster jag störst vikt vid taket i den rådande tradingrangen vid 2446-2454 där vi även hittar ATH-noteringen för någon vecka sedan.

På nedsidan möter först MA-50 vid 2414 följt av zonen 2404-2400 och därefter 2390.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 19/6 vid 2453,8
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Negativa divergenser, dålig bredd och avtagande volym i uppgångarna
– Nasdaq Composite ser nu ut att punktera junibotten
– Allt svagare momentum som eventuellt leder till en rund topp

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och därefter vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral så länge indexet befinner sig mellan 2400 och MA-20.

Sammanfattning: SP500 är sedan snart två månader fångat i en tradingrange som jag har justerat lite men på ovansidan är det 2450 och på nedsidan 2400 som tilldrar sig mitt intresse. Vi ser en tendens till en rundad topp och golvet i tradingrangen punkteras är det stor risk för en nedgång mot i första hand 2330-nivån. Om 2400 punkteras utan att snabbt tas ut är mycket som talar för att säljtrycket tilltar och att det behövs en rekyl ner mot 2330-2320 för att locka tillbaks tillräckligt med köpare för att inleda nästa ben i den positiva stigande långsiktiga trenden. På ovansidan vill jag se att ATH-nivån tas ut och inte omgående punkteras. Jag är för tillfället neutral till svagt negativ på kort sikt.

Motstånd: 2432 / 2446 / 2454 / 2467
Stöd: 2414 / 2406 / 2400 / 2392 / 2385

DAX: Stor risk för att korrektionen inte är klar

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I dagsgrafen har både de korta- och medellånga medelvärdena punkterats tillsammans med golvet i tradingrangen. För två veckor sedan skrev jag att om golvet punkterades hittade vi nästa intressanta stöd kring 100-dagars medelvärde. Nu utmanas MA-100 och det ska bli intressant att se om rekylen tar ner indexet längre eller var köparna står och väntar på att suga upp säljtrycket.”

Den gångna veckan inleddes svagt uppåt men när det tidigare golvet i tradingrangen nåddes tog det stopp och DAX föll tillbakt mot MA-100 under torsdagen och fredagen. Totalt steg DAX med 0,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 7,9 procent.

Maj månad utvecklades till en bearish engulfing och än så länge är den fortfarande i spel. Trots att föregående vecka innebar en uppgång är den doji som veckan utvecklades till än så länge inte positiv. Dock kan en passering av 12500 bli en trigger för uppgång men det är gott om motstånds som sedan behöver passeras.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att peka ut pekar upp medan de korta och i viss mån medellånga börjat vrida ner. Just nu håller indexet på att samla kraft kring MA-100 och 12.300-nivån där vi hittar den översta nivån på gapet från slutet på maj. Årsmedelvärdet är stigande och noteras inför veckostarten kring 11611 vilket innebär att den lågpunkt jag bevakar som den viktigaste på nedsidan, i samband med en rekyl, är januaribotten vid 11420.

Tajmingen för att ta nya entrér för uppgång är ganska bra och cykelindikatorn noteras kring 34 och är stigande. på en positiv fortsättningsformation är dock bra vid stödnivåer och momentumindikatorerna så pass lågt som nu. Den kommande veckan har noterat högre kurser vid 13 av de senaste 20 åren och varenda år sedan 2011 har uppgångarna varit mellan 1,0 och 3,2 procent. Det är dock viktigt att ha prioriteringarna rätt och trenden samt trendstyrkan är betydligt viktigare än säsongsanalysen.

Historiskt har den kommande veckan inneburit högre noteringar i 55 procent av falllen de senaste 20 åren.

MACD noteras sedan mitten av maj i sälj, vilket åtminstone i tradingranger är ofrånkomligt med tanke på indikatorns konstruktion. Det vi däremot ska hålla koll på är när momentumet för nedgång tilltar i samband med att viktiga stöd punkteras, som nu.

Sammanfattning: Jag är fortfarande positiv på lång sikt men på kort- och medellång sikt är nu undertonen svagt negativ. Om köparna kommer tillbaks och återtar både MA-50 och MA-20 kommer jag åter att svänga över till att bli mer positiv men för tillfället ser det inte ut som att korrektionen är riktigt klar. En punktering av 12290 kommer att ställa in siktet ner mot i första hand 12080. Om däremot 12510 tas ut och inte omgående punkteras blir det spännande att se om sentimentet kommer att stärkas ytterligare genom att de korta- och medellånga medelvärdena återtas.

Motstånd: 12420 / 12510 / 12650 / 12952
Stöd: 12290 / 12228 / 12080 / 11945

HM B: Stigande positivt momentum och volymbalans

Teknisk analys H&M B: Det blev en uppgång till 230 kronor innan köptrycket avtog och därefter har vi bjudits på en ny lägre botten vid den psykologiska 200-kronorsnivån. Stefan Persson har via sitt bolag fortsatt tanka aktier och frågan är om han har för avsikt att kanske köpa ut bolaget från börsen?

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde lutar fortfarande nedåt. Trendfasindikatorn med noteringen kring -1,3 indikerar att fortsatt nedgång är att vänta men samtidigt har trendstyrkan för nedgång avtagit den senaste tiden.

200-kronorsnivån testades av under sista veckan i maj men stod pall trots ett flertal sänkta rekommendationer från kända analyshus. Nu har de korta sentimentsnivåerna MA-20 och EMA-8 återtagits och den senaste veckan har HM jobbat med att testa av 50-dagars medelvärde.

Denna analys mynnar inte ut i varken köp- eller sälj men vi ser nu ett flertal tecken på att det negativa sentimentet åtminstone inte tilltar längre. Dagsmomentum (RSI-14) har vänt upp från en låg nivå och har nu tagit sig över 50-nivån. Även volymbalansen har tagit sig över bekräftelsenivån och noteras just nu över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Sammanfattning: På ovansidan närmar sig nu den fallande motståndslinjen som förbinder de fallande topparna från i slutet av förra året. När vi ser tidigare toppar tas ut och hållas och de bottnar som följer på dessa noteras på allt högre nivåer är det i alla fall fler pusselbitar än tidigare som indikerar att ett långsiktigt positivt trendskifte kan vara på gång. Om det däremot visar sig att 210 kronor punkteras utan att snabbt återtas är risken stor för att säljtrycket tilltar.

Motstånd: 216,30 / 219,15 / 222,40 / 226,75
Stöd: 209,50 / 205,60 / 203,95 / 200,00

Sandvik: 132 kronor är en kritisk vattendelare

Teknisk analys Sandvik: Det blev en uppgång till 143 kronor efter föregående analys men där tog det stopp. Kursen har åter fallit tillbaks ner mot 132 kronor som nu dessutom sammanfaller med den stigande stödlinjen som förbinder de stigande bottnarna sedan ett år tillbaks.

Den långa trenden som jag definierar genom lutningen på 200-dagars medelvärde pekar upp och trendfasindikatorn noteras kring +2,2 vilket innebär att vi enligt skolboken ska leta köplägen både i samband med rekyler och utbrott när edgen talar för det.

Volymbalansen utmanar nu lågpunkterna från juni och om de punkteras ökar risken för att säljarna tar tag i taktpinnen. Tekniskt har dessutom Sandvik ett utseende som påminner om en fallande triangel.

Sammanfattning: 132-133 kronor har nu testats 3-4 gånger de senaste månaderna och än så länge stått pall. Jag vill nu se att 20-dagars medelvärde återatas utan att direkt punkteras vilket jag tror blir en sentimentsförstärkare som tar kursen upp mot nivån kring 145-150 kronor där även ATH-nivån återfinns. Om det visar sig att den stigande stödlinjen och 132 kronor punkteras kommer husse att kalla tillbaks kursen.

Motstånd: 135,30 / 136,20 / 139,50 / 143,00
Stöd: 132,80 / 131,70 / 129,70 / 126,50