BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 29

OMXS30: Utmanar golvet i den stigande kilen

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Var det en fullbordad rekyl vi bjöds på i fredags eller var det startskottet på en djupare? Om det visar sig att 1620 punkteras utan att snabbt återtas ställs siktet in mot 1600-nivån. För att jag ska se den positiva trenden som hotad behöver standard line kring 1576 punkteras med kraft. Om det istället visar sig att 1657 tas ut ställs navigatorn i första hand in mot 1700-nivån. Risken för att fredagens candle var startskottet på en rekyl är fortfarande stor och många av de kortsiktiga indikatorerna är fortfarande överköpta. Så länge rekylen kan anses hälsosam innebär det inte per automatik att är läge att sälja. Även om risken som sagt är stor för fortsatt nedgång när veckan inleds talar mer för att rekylen kommer bli måttlig och sugas upp innan sentimentet försvagas.”

Det skulle visa sig att rekylen jag skrev om för en vecka sedan inte var riktigt klar. I fredags punkterades 1620-nivån som jag skrev om inför veckostarten förra måndagen men stängningen skedde över denna nivå och dessutom i den övre delen av fredagscandlen. Totalt backade OMXS30 med 0,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 15,4 procent. I månadsgrafen noteras juli än så länge som en bearish doji star, dock klart över årsmedelvärdet som vi hittar kring 1572. I veckografen ser vi en svag bearsish dark cloud cover medan en passering och dagsstängning över torsdagens högsta vid 1631 talar för att rekylen är avbruten.

Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag följt av finans och teknik. Basråvaror och kraftbolag gick sämst.

Rekylen den senaste veckan hade fått gummisnodden att bli hårt spänd på nedsidan, som jag skrev om inför fredagen (66% chans till högre notering på en veckas sikt). Inför torsdagen skrev jag att den stödzon som indexet nu nått skapar goda förutsättningar för en uppstuds som är värd att följa.

Nu blir det spännande att se om rapporterna från framförallt Atlas Copco, Axfood, Husqvarna, Assa Abloy, Ericsson, Sandvik, Investor, SKF, Swedbank, Tele2, Handelsbanken, Getinge, Electrolux, Essity, Millicom, Trelleborg, Volvo, Kinnevik, NCC, SSAB och Tobii kommer att tas emot av placerarkollektivet den kommande veckan.

Cykelindikatorn visar nu tecken på att vända upp från en låg nivå och det har historiskt varit bra tillfällen att kliva på för uppgång och till motsatsen bevisas, vilket en ny lägre stängning under föregående dags lägsta varnar för, talar mer för upp- än nedgång den närmaste veckan.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till -0,2 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara beredda på tvära kast och vara relativt kortsiktiga både för upp- och nedgång.

Volymen den gångna veckan har varje dag noterats under det dagliga snittet, då även i fredags. Volymbalansen är fortsatt stigande över tremånaderssnittet.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 1630 följt av 1637 men framförallt 1650-1657.

På nedsidan hittar vi närmast 1609 följt av området kring 1600.

På lång sikt är jag svagt positiv efter månadsstängningen över både årsmedelvärdet och primärtrenden.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge inte 50-dagars medelvärde ger vika.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral på väg att åter bli positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 14 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,4 procent.

Sammanfattning: Det börjar bli lite ”upp till bevis”. Efter uppgången till julitoppen vid 1657 har OMXS30 rekylerat, i en hälsosam rekyl till en intressant stöd/ackumulationsområde. Tekniskt fångas indexet i en stigande kil och det kommer vara positivt om den senaste toppen tas ut vid nästa uppgång. Om nästa topp blir lägre än 1650 och 1600-nivån därefter punkteras utan att snabbt återtas riskerar det att locka till ett tilltagande säljtryck. Så länge motsatsen inte bevisats är jag positiv och tror att köparna inom kort kliver in (eller redan påbörjade det i fredags) och tar tag i situationen.

Motstånd: 1631 / 1642 / 1657 / 1672
Stöd: 1620 / 1609 / 1604 / 1600 / 1596

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 20.

SP500: Nytt ATH men tveksamt engagemang

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Risken för en stundande rekyl är stor och vi ser mängder med orosmoln på börshimlen, precis som det brukar vara efter långvariga uppgångsfaser. För tillfället tror jag dock att hökaktiga uttalanden från Fed är största hotet mot fortsatta uppgångar samtidigt som optimismen är på väg mot eufori. Just nu noteras SP500 kring motståndsnivån som trippelnollenivån 3000 utgör och självklart är det en psykologisk vattendelare. Vid en passering av nivån kan den fria luften utan några tidigare stöd- eller motståndsnivåer ta sig upp mot 3100-nivån, självklart inte utan andhämtningspauser och rekyler på vägen dit, men dessa kommer i så fall vara bra lägen att kliva på för ytterligare uppgång och inte att gå kort. En första varningssignal, som kan locka in tilltagande säljflöden, skulle en punktering av området mellan 2900 och 2880 vara. Mitt huvudspår är att vi inom någon till några dagar bjuds på en rekyl, konsolidering och där köparna snabbt kliver på och så småningom driver indexet vidare upp genom 3000-nivån med siktet inställt mot 3100 eller högre.”

Den gångna veckan inleddes med en kortare rekyl men redan i tisdags bjöds vi på en intressant positivt reversal och tillika bullish engulfing. Fram till i fredags hovrade indexet kring 3000-nivån men bröt i fredags ut uppåt och stängde kring absolut dags- och någonsinhögsta 3013,8. Den gångna veckan adderade ytterligare 0,8 procent till årets uppgång som nu skrivs till 20,2 procent men uppgången närmar sig 30 procent sedan i julas. Som jag skrev inför både torsdagen och fredagen skulle en passering av onsdagens högsta (+0,1 ATR) trigga en SSB-signal.

Veckan har präglats av Fed-uttalanden och tolkning av vad som egentligen sägs och den duvaktiga tonen har hållit kvar den goda riskaptiten. För tillfället bedömer jag det som osannolikt att styrräntan kan höjas men frågan är om man vågar sänka och i så fall med hur mycket.

3000-nivån togs ut med en dagsstängning i fredags men samtidigt var volymen extremt låg samtidigt som VIX noteras kring det nedre bollingerbandet och en negativ divergens mot de korta momentumindikatorerna. Även om de korta momentumindikatorerna är hårt stretchade på ovansidan kan de utan problem spännas hårdare innan det leder till en motreaktion. Just nu är SP500 fångad i en stigande kil och det kommer troligen att leda till någon form av pausformation/rekyl den kommande veckan.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu svagt stigande och trendfasindikatorn noteras kring +0,3 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast och en slagig period.

Volymen igår var lägre än i torsdags och 16 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är än så länge positiv, även om den divergerar negativt mot prisgrafen.

Antal aktier av de som ingår i indexet och noteras över 200-dagars medelvärde uppgår nu till 75 procent. Under uppgångsfaser vill jag inte att mindre än 60 procent noteras över primärtrenden så detta blir alltså en positiv pusselbit.

VIX (den förväntade volatiliten den närmaste månaden) föll den gångna veckan med 6,7 procent för att i fredags stänga vid 12,4 kring det nedre bollingerbandet. Sannolikheten för att VIX ska rekylera upp och SP500 ner har alltså ökat.

På ovansidan möter närmast 3018 följt av 3022 och 3033.

På nedsidan möter närmast 3005-2999 följt av 2989 och 2963 samt 2952.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över EMA-8, MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt
– Nytt ATH vid 3013,9 i fredags
– Noteras över Ichimokumolnet som nu stiger i dag, vecka och månad

I den negativa vågskålen:
– Avtagande momentum och volym
– Stigande kil
– Hårt spända korta momentumindikatorer på ovansidan
– Negativ divergens mot %b, stochastic och RSI-2

På lång sikt är jag svagt positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur var den följande lågpunkten markeras. För att jag ska bli negativ krävs att både priset och lagging line etablerar sig under zonen mellan molnet och primärtrenden.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men om MA-50 punkteras utan att snabbt tas tillbaks kommer jag åter bli svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men vill inte se en ny lägre lågpunkt än zonen vid 2900.

Sammanfattning: Fed antyder att det troligaste scenariot är en räntesänkning i slutet av månaden och placerarkollektivet ser åtminstone ut att ha en god riskaptit. Det som gör mig mest orolig är dels volymen under uppgången och att småbolag inte utvecklas starkare än de gör. Vi har löpande sett nya ATH-noteringar under juli månad men inte tillräckligt för att undvika att utveckla en stigande kil. Även om de korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan finns det ytterligare utrymme för att svälja nya högre noteringar. En rekyl eller andhämtningspaus rycker närmare men risken för att 2950-nivån ska punkteras utan att snabbt återas ser jag inte som speciellt stor. Att gå kort är för tillfället inte aktuellt men att köpa rekyler är däremot fortsatt en bra strategi.

Motstånd: 3018 / 3022 / 3034 / 3046
Stöd: 3005 / 2999 / 2985 / 2974

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 89.

DAX: Utmanar korta sentimentsnivån efter sex dagars nedgång

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Risken är stor för en rekyl den närmaste veckan men så änge inte DAX etablerar sig under 12000-nivån är sentimentet på kort- till medellång sikt positivt. Mitt huvudspår är att vi kommer att få en expansion norrut mot i första hand 13000-nivån men vi ska hålla koll på rekylerna så att inte viktiga lågpunkter punkteras och volymen blir alltför tilltagande vid dessa.”

Den gångna veckan fortsatte rekylen som inleddes veckan innan och varje dag stängde på minus. Totalt backade DAX med 1,95 procent senaste veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 16,7 procent där juli månad noteras som en negativ reversal dock en bra bit över årsmedelvärdet kring 11740. I veckografen noteras en bearish evening star men i dagsgrafen har rekylen nått ner till standard line kring 12300 där vi i fredags bjöds på en doji.

Sedan den senaste toppen den 4 juli vid 12656 har alltså DAX backat 6 dagar i rad och jag hittar bara 58 tillfällen sedan 1975 med liknande nedgångar. Vid ungefär hälften av dessa har kursen stigit respektive fallit vidare nästa dag. När jag studerar vad som hänt vid de tillfällen detta inträffat sedan 2002 har kursen stigit på fem dagars sikt vid 13 av de 19 (68%) av gångerna. Snittutvecklingen har varit +0,6 procent på en veckas sikt. Den kraftigaste nedgången efter 6 dagars nedgång var i augusti 2011 då indexet fortsatte vidare söderut och backade 25 procent den följande månaden, innan Mario Draghi gick ut och garanterade Euron och att Grekland skulle räddas.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är i stort sett helt platt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,0 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymbalansen är fortsatt positiv även om både tremånaderssnittet och den senaste bekräftelsenivån från den 25 juni utmanas.

Sammanfattning: På kort sikt talar edgen för att en en uppgång kommer att påbörjas inom kort, troligen den kommande veckan. Om så inte blir fallet är det gott om stöd ner mot 12000-nivån som är en psykologisk vattendelare där även golvet i den stigande kanalen möter upp. Skulle inte heller 12000-nivån suga upp säljtrycket ökar risken för ett ytterligare tilltagande säljtryck och hoppet ställs då till att köparna återfinns kring primärtrenden. Mitt huvudspår är att vi kommer att få en expansion norrut mot i första hand 13000-nivån, snarare än att vi sett en långsiktig topp. Tekniskt gillar jag inte att julitoppen är så flack mot majtoppen och en eventuell etablering under bekräftelsenivån hos volymbalansen.

Motstånd: 12348 / 12376 / 12425 / 12475 / 12656
Stöd: 12296 / 12276 / 12225 / 12189 / 11987

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 6.

Ericsson B: Stigande triangel och test av standard line

Teknisk analys Ericsson B: Det blev ingen passering av föregående dags högsta efter föregående analys men den hammerliknande candlen ledde till ett test av 90-kronorsnivån som dock inte togs ut. I fredags stängde Ericsson precis kring 90-kronor efter att ha tesatat av standard line (den rödprickade linjen) som sammanfaller med en helt horisontell cloud span b.

Den långa trenden pekar sedan ett år tillbaks uppåt och trendfasindikatorn noteras kring +0,9. Vi ska alltså vara beredda på tvära kast och fortsatt slagig handel tills vi får en indikation på att nästa positiva trend åter är etablerad.

De senaste lågpunkterna har sedan månadsskiftet noterats på allt högre nivåer och på ovansidan har försök till uppstudsar vänt ner mellan 90,00-90,60. Utseendet liknar en stigande triangel, som i de flesta fall bryter ut uppåt.

MACD (och %PO) är på väg att effektuera ett positivt medelvärdeskors och det såg vi senast kring en liknande nivå i slutet av januari.

Volymbalansen är positiv och håller just nu på att testa av det stigande tremånaderssnittet. En passering av junitoppen kan bli en bra trigger.

Sammanfattning: Förutsättningarna för ett utbrott upp och förbi standard line och cloud span b har ökat. Senast vi såg detta utseende var i slutet av januari. Målkursen för den stigande triangeln ligger kring 94 kronor men förutsättningarna är goda för ytterligare uppgångar, dock inte utan andhämtningspauser lite då och då. Om det istället visar sig att 88 kronor punkteras utan att snabbt återtas har det positiva utseendet åtminstone tillfälligt eliminerats.

Delårsrapport den 17/7.

Motstånd: 90,70 / 91,30 / 92,75 / 94,10
Stöd: 89,30 / 88,50 / 87,10 / 85,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 63.

Autoliv SDB: Hårt spänd gummisnodd kring stöd

Teknisk analys Autoliv: Det blev ingen dagsstängning över föregående dags högsta efter föregående analys, istället punkterades 660 kronor redan samma dag. Inför den 28 juni sade jag att vi Autoliv kan vara på väg att bygga en botten efter impulsstapeln från en högre lågpunkt än den i början av juni. I fredags bjöds vi på en ny impulsstapel, även denna gång från en högre nivå.

Den långa trenden som jag använder lutningen och kursens förhållande till MA-200 pekar nedåt och trendfasindikatorn noteras till -2,8 vilket innebär att driften är tydligt nedåt och risken stor för att uppstudsar blir kortvariga.

Cykelindikatorn noterades inför fredagen kring 14 och vände upp för att stänga veckan vid 27 samtidigt som vi bjöds på en ny lägre lägsta i prisgrafen, en så kallad positiv minidivergens.

Fredagen inleddes med ett negativt gap men köparna kom tillbaks och stängningen tog ut de senaste dagarnas högsta.

Det är gott om motstånd hela vägen upp till 800-kronorsnivån men så länge köparna suger upp säljtrycken på allt högre nivåer och detta följs av högre pivottoppar ser jag det som positiva pusselbitar.

Sammanfattning: Förutsättningarna för att en ny uppstuds är på väg att inledas är goda men efter kraftiga impulsstaplar är risken stor för en rekyl, som vi såg senast i mitten av juni. Om inte börsklimatet (OMXS30 framförallt) klappar ihop är det goda förutsättningar för en uppgång mot 670-687 kronor och så småningom mer än så. Om det däremot visar sig att 600-kronorsnivån punkteras fallerar det positiva utseendet.

Delårsrapport den 26/7.

Motstånd: 646,00 / 658,30 / 671,00 / 687,00 / 700,00
Stöd: 615,00 / 609,00 / 596,00 / 567,00 / 535,00

Cykelindikatorn noteras inför dagen vid 27.