BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 29 – 2022

OMXS30: Potentiellt ny högre lägsta

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”OMXS30 tog fart från fyraårsmedelvärdet den gångna veckan och historiskt har det varit en bra signal. Det är dock fortfarande en hel del tuffa motstånd på ovansidan även om en passering av 50-dagars medelvärde som inte relativt snabbt punkteras kommer vara en intressant och positiv pusselbit. Om medelvärdet passeras och därefter senaste botten punkteras är det en allvarlig varningssignal. Även om MA-50 och standard line passeras behöver den fallande motståndslinjen, 2000-nivån, gapet vid 2044 och den senaste signifikanta toppen vid 2092 tas ut. Sannolikheten är fortfarande större för att någon av dessa nivåer blir för tuff att ta ut och att indexet drar ner och noterar nya årslägsta än att vi nu ser begynnelsen på ett positivt långsiktigt trendskifte och att en fas 1 är på väg att bildas. Kort sagt gillar jag det vi sett den senaste veckan men mer talar för att det är en tjurfälla än starten på en positiv trend och dessutom har inte gummisnodden varit lika hårt spänd sedan den 21 april.”

Den gångna veckan inleddes med en doji som följdes av en bullish engulfing som inte orkade upp över MA-50. Efter en bearish harami drog indexet nedåt med siktet inställt mot årslägsta vid 1850. Veckan som backade med 3,4 procent avslutades med en positiv reversal som återtog 1900-nivån men stängde strax under 20-dagars medelvärde. I veckografen var det fjärde veckan i rad som testade av det fyraåriga medelvärdet.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar nedåt och G-krafterna är sorterade för nedgång. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för att mer nedgång ligger bland korten.

Volymen den gångna veckan har fram till i torsdags fredags noterats under snittet men fredagen bjöd på den högsta volymen sedan den 7 juli. Volymbalansen är fortsatt negativ.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 39 procent. Just nu är det bara 9 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 6,4 vilket är lägre än snittet som noteras kring 8,6.

På ovansidan möter först 1911 följt av 1930 och 1964 samt 1971.

På nedsidan möter närmast zonen kring 1900-1896 följt av 1886 och 1874 samt zonen kring årslägsta vid 1850.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Den gångna veckan inleddes med en doji och ett nytt test av 50-dagars medelvärde som även denna gång lockade till förnyat säljtryck. I slutet av veckan såg vi tecken på att det ”svansade till sig” på nedsidan av candlarna kring 1900-nivån. Fredagen avslutade veckan med en tydlig svans på nedsidan som resulterade i en hammer. Om den gångna veckans lägsta håller kan det vara tecken på att köparna försöker bygga momentum för ett nytt försök att bryta upp genom den övre begränsningen av den rådande tradingrangen och MA-50. Det översålda långsiktiga läget och tecken på att säljtrycket avtar vid ett stödområde kan vara en indikation på att en uppstuds är på väg att inledas. En första positiv signal vore en passering av den senaste toppen vid 1975 och om även junihögsta vid 2100 tas ut ökar chansen för att vi sett en långsiktig botten. Å andra sidan kommer en punktering av årslägsta kring 1850 troligen få säljtrycket att tillta skicka ner indexet mot 1700-nivån. Mitt huvudspår är att indexet är långsiktigt översålt och att uppstudsar är pausformationer i nedtrenden.

Motstånd: 1911 / 1930 / 1964 / 1971
Stöd: 1900-1896 / 1886 / 1874 / 1850

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 26- (negativ minidivergens).
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

SP500: Bygger bas för uppstuds

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Cykelindikatorn noteras över 80 och gummisnodden har vänt ner från en nivå över 90 samtidigt som det övre gapmotståndet från den 13 juni utmanas. Så länge indexet är fångat i en range mellan 4180 och 3635 är risken för tvära kast och slagig handel stor. Den av dessa nivåer som tas ut eller punkteras kommer vara mycket intressant att följa. Ett utbrott upp över 4180 talar för att vi sett en långsiktig botten medan en punktering av årslägsta vid 3635 troligen triggar en nedgång mot 3500-nivån. Redan om 4020 passeras kommer både MA-50, övre begränsningen i fallande kilen och fib 62% för senaste nedgångsbenet att ha tagits ut och det är alla var för sig viktiga motstånds/sentimentsnivåer. Än så länge är mitt huvudspår att uppstudsen vi ser nu är en paus i björnmarknaden men för varje nivå som passeras och följs av en ny högre botten kommer jag bli allt mindre negativ.”

SP500 inledde veckan söderut och hade inför fredagen fallit fem dagar i rad men reverserade positivt i torsdags kring stödområdet vid 3750. Veckan avslutades med en kraftig uppgång som åter tog indexet upp över 20-dagars medelvärde. Totalt backade indexet med 0,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till 19 procent. I veckografen utvecklades veckocandlen till en positiv reversal.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det varnas för att nedåtrisken är så pass stor att man företrädesvis navigerar för nedgång, dock ser vi att nedgångstakten planat ut sedan början av juli.

Volymen har hela den gångna veckan noterats under snittet men stärktes i fredags som noterades för den högsta volymen den gångna veckan.

SMACD har varit på väg att lämna en säljsignal hela veckan men vände i fredags upp och därmed har förutsättningarna för en positiv trampolin ökat.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras kring 20 procent vilket är tunn is. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 1,7 procentenheter och noteras inför den kommande veckan till 24,2 vilket är under 100 dagars medelvärde men över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 6,9 vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 8,7. John Bollinger brukar säga: ”Alla nya trender föds från låg volla”. Frågan är om det är en ny trend nedåt eller uppåt som håller på att bildas eller om årslägsta punkteras och ställer in siktet mot 3500-nivån.

I den positiva vågskålen:
– Kortsiktigt positiv omslagsformation den 17/6
– Indexet är översålt på lång sikt
– Bröt i fredags åter upp över MA-20
– Effektuerade en positiv fortsättningsformation i fredags

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under MA-200, MA-100 och MA-50

På ovansidan möter närmast zonen vid 3900 följt av gapet från den 10 juni mellan 3947-4017 och 4178.

På nedsidan möter närmast 3845 följt av 3817 och 3796.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt positiv.

Sammanfattning: Även om indexet inledde veckan negativt kom köparna tillbaka på slutet så att även denna vecka utvecklades till en positiv reversal. I torsdags kom köparna åter tillbaka vid julilägsta vilket kan vara ett tecken på att indexet försöker bygga momentum för att bryta upp genom den fallande motståndslinjen som förbinder de senaste två mindre topparna. Om det visar sig att julilägsta från i torsdags håller ser jag de senaste veckorna som en något högre platå från vilket ett lättnadsrally kan inledas. Skulle däremot indexet testa av och eventuellt ta ut 50-dagars medelvärde för att kort därefter vända ner talar mer för att årslägsta kommer ge vika. Den senaste signifikanta toppen kring 4200 från början av juni är min medellångsiktiga vattendelare som om den passeras troligen vänder den rådande trenden. Å andra sidan kommer en punktering av årslägsta kring 3635 troligen få säljtrycket att tillta skicka ner indexet mot 3500-nivån. Mitt huvudspår är att indexet är långsiktigt översålt och att uppstudsar är pausformationer i nedtrenden.

Motstånd: 3900 / 3947-4017 / 4178
Stöd: 3845 / 3817 / 3796

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 50+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 52%.

DAX: Bygger momentum för att bryta upp genom 13000-nivån

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu ska det bli intressant att se om till att börja med 20-dagars medelvärde passeras och eventuellt 50-dagars. För varje nivå som passeras stärks oddsen för att vi sett en botten men det är först om junihögsta vid 14715 tas ut som jag kommer bli positiv både på kort- och lång sikt.”

Det blev ingen passering av 20-dagars medelvärde när veckan inleddes utan istället en nedgång till årslägstaområdet som nåddes i torsdags. Veckan avslutades med en positiv candle som åter fått indexet att utmana 20-dagars medelvärde. Totalt föll DAX med 1,2 procent den gångna veckan vilket innebär att indexet fallit med 19 procent den gångna veckan. De två senaste veckorna har dock utvecklats till hammerliknande reversalstaplar som indikerar att årslägstaområdet vid 12500 är ett relativt starkt stöd.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar.

Volymbalansen är negativ men har smugit sig uppåt de senaste veckorna och testar nu av tremånaderssnittet.

SMACD lämnade för två veckor sedan ett lågt positivt kors och visar nu tecken på en positiv trampolin.

Sammanfattning: DAX är fångat i en range mellan 13000 och årslägsta vid 12390. Om det visar sig att 13000 passeras tolkar jag torsdagens lästa som en ny något högre lågpunkt vilket ställer in siktet mot 13400 till att börja med men på samma sätt kommer en punktering av årslägsta vid 12390 att punktera långa stoppar och troligen trigga en tilltagande säljtryck. Mitt huvudspår är att indexet är långsiktigt översålt och att uppstudsar är pausformationer i nedtrenden.

Motstånd: 12910 / 13020 / 13130 / 13220 / 13380
Stöd: 12700 / 12435 / 12390 / 12000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 45+.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans till en uppgång under måndagen.

AstraZeneca: Positiv treticksliknande reversal från värdezonen

Teknisk analys AstraZeneca: Den som agerade i samband med föregående analys fick med sig 2 procent gånger hävstången på tre dagar. Aktien fortsatte därefter upp och markerade en ny ATH den 12 juli vid 1426,5. Tre dagars rekyl fick aktien att effektuera en treticksliknande formation i fredags.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är stigande. Trendfasindikatorn har sedan maj 2021 noterats i delen som indikerar att mer uppgång är att vänta. Vid tre korta tillfällen har indikatorn doppat tårna i zonen för jämviktspendling men därefter brutit upp i riktning med trenden.

Volymbalansen är positiv.

SMACD noteras i den positiva delen men är på väg att lämna ett negativt kors som kan vara en varning för att en konsolidering eller rekyl stundar. Om köparna kommer tillbaka efter fredagens tretick kan indikatorn utveckla en positiv trampolin som vi inte sett sedan den 24 februari.

Förutom att fredagen utvecklades till en treticksliknande formation blev den även en positiv reversal som tog sats från värdezonen och dessutom med 42 procents högre volym än snittet.

Sammanfattning: Siktet är nu inställt upp mot 1455-1460 men med ett så pass osäkert börsklimat är det en bra idé att fortsatt vara mer defensivt än normalt. När/om 1418 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 1418 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 1359 kronor.

Motstånd: 1405 / 1427 / 1435 / 1448
Stöd: 1393 / 1360 / 1333 / 1322

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 34-.

HM B: Positiv reversal i värdezonen

Teknisk analys H&M B: Den som agerade i samband med föregående analys är fortfarande kvar i position och har stoppen kvar strax under 119 kronor. Sedan föregående analys steg H&M inledningsvis med strax över 8 procent men vände i förra veckan ner i en rekyl som nu fått aktien att testa av zonen mellan 50- och 20-dagars medelvärde.

Den långa trenden som representeras av lutningen på 200-dagars medelvärde är svagt nedåtriktad. Trendfasindikatorn varnar för att det är stor risk för ytterligare nedställ men är eventuellt på väg att etablera sig i zonen där vi uppmanas vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är positiv sedan den 6 juli och SMACD har sedan det positiva korset samma dag tagit sig upp över nollzonen.

I fredags effektuerades positiv reversal i värdezonen.

Sammanfattning: Om fredagens högsta vid 130,60 passeras ställs siktet åter in mot i första hand 143 kronor. När/om 138,25 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (1,5% range) efter att 138,25 passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 125 kronor.

Motstånd: 131,20 / 134,00 / 138,00
Stöd: 127,70-126,70 / 124,20 / 122,40

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 41+.