BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 29 – 2023

OMXS30: Osäkerhet inför stundande rapporter

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter måndagens dark cloud cover punkterades både de korta och medellånga medelvärdena och gapet från den 28 juni täpptes i torsdags. Nedgången bromsade in när MA-100 och den stigande stödlinjen som förbinder bottnarna sedan slutet av september mötte upp i slutet av veckan. Än så länge håller den senaste lågpunkten vid 2205 från den 26 juni och om 2302 passeras kommer fredagens lägsta vid 2227 att bli en ny högre lågpunkt. Det är positivt så länge den stigande stödlinjen suger upp säljtrycket och än så länge anser jag att en stängning över föregående dags högsta, i den övre tredjedelen av dagscandlen, är köpvärd om det sker vid ett stöd. Om däremot nedgången fortsätter och etablerar både nya lägre toppar och bottnar så att MA-200 och fib 62% för sommarens uppgång punkteras innebär det att risken ökar för risk off, men det kommer jag återkomma till när/om det sker. När gummisnodden (RSI-2) vänder upp från extremt låga nivåer i positiva trender är det oftast en bra edge för uppgång. Den kommande period i juli har historiskt utvecklats starkt (se Season Month i diagrammet) som visar snitturvecklingen för juli och augusti sedan 2001.”

Den gångna veckan inleddes med en inside day och en fortsättningsformation men gapet från förra torsdagen där även standard line mötte upp bromsade uppgången. Nu utmanas åter den stigande stödlinjen. Totalt steg OMXS30 med xxx procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,0 procent. Förra veckans candle utvecklades till en doji kring 20-veckors medelvärde. Maj månad noteras fortfarande som en dark cloud cover.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras sedan början av april i området där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen den gångna veckan var lägre än snittet och den lägsta veckovolymen sedan början av juni. I samband med konsolideringar är det positivt att volymen är låg. Volymbalansen kommer bli positiv om toppen från den 7 juni passeras och inte omgående punkteras men nu är den negativ. En varaktig uppgång kommer inte hålla om inte volymbalansen korrelerar med prisutvecklingen.

SMACD såg ut att lämna ett positivt kors den 4/7 men ser nu istället ut att bryta ner under nollzonen.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 47 procent. Just nu är det 43 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 4,4 procent vilket är under snittet som noteras vid 7,0. Priset brukar ta fart med kraft antingen uppåt eller nedåt efter ett lågvollaläge.

På ovansidan möter närmast 2265-2271 följt av 2275-2279 och julihögsta vid 2316 samt junihögsta vid 2326.

På nedsidan möter närmast 2245-2239 följt av 2227 och zonen vid 2205-2195.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: Indexet fortsätter utmana den stigande stödlinjen men fångas samtidigt i en tradingrange mellan 2326 och 2205. Den av tradingrangens begränsningar som passeras eller punkteras kommer antingen ställa in siktet mot 2400 eller ner mot 200-dagars medelvärde. Om det visar sig att 2205 punkteras innebär det att julihögsta vid 2316 blir en ny lägre topp och en ny negativ pusselbit med en ny lägre topp och botten vilket vi inte sett sedan i mars. I närtid möter ett tufft kortsiktigt motstånd upp kring standard line och den nedre delen av gapet från förra torsdagen mellan 2265 och 2270. Frågan är nu om den konsolidering indexet är fångat i är en paus i den befintliga upptrenden eller om en punktering av 2200-nivån kommer att trigga ett säljtryck som eventuellt hotar den befintliga uppgången. Tolkningen av de kommande rapporterna kommer självklart ha stor betydelse för börsklimatet. Historiskt har även den kommande veckan utvecklats positivt men ungefär kring den 17-20:e brukar indexet rekylera innan sista rycket upp under juli avslutas. Augusti tillhör däremot tillsammans med september de sämsta månaderna men det är en ”mjuk parameter”. Än så länge är rekyler som inte punkterar signifikanta lågpunkter väl värda att köpa vid positiva fortsättningsformationer.

Motstånd: 2265-2271 / 2275-2279 / 2316 / 2326
Stöd: 2245-2239 / 2227 / 2205-2195

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 70+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 53%.

SP500: En rekyl rycker närmar när indexet testar kanaltaket

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om jag är positiv till indexet i de flesta tidshorisonter är det viktigt att inte ignorera de negativa divergenser som börjar påminna om det vi såg i slutet av 2021. Både RSI, SMACD och volymbalansen divergerar nu negativt mot prisgrafen. Det jag helst inte vill se nu är att den senaste bekräftelsenivån i prisgrafen vid 4328 punkteras. Det är fortfarande fler positiva än negativa pusselbitar vilket talar för att bullmarknaden är här för att stanna, men ingen hälsosam långsiktig uppgång pågår utan en och annan pausformation. Positiva fortsättningsformationer är köpvärda, kring stödnivåer, åtminstone ner till 4300 och eventuellt lägre än så, beroende på hur de gestaltar sig.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish engulfing vid MA-20 och följdes av en fortsättningsformation i tisdags. Veckan avslutades med två relativt små candlar kring den stigande motståndslinjen som markerar taket i den medellångsiktigt stigande trendkanalen. Indexet steg med 2,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 17,3 procent. I veckografen utvecklades en bullish engulfing och än så länge noteras juli månad som en bullish separating line. På kort sikt är nu indexet överköpt kring ett motstånd vilket borde leda till en rekyl inom kort.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymen noterades den gångna veckan strax under snittet. Volymbalansen är positiv sedan den 30 maj.

SMACD lämnade ett negativt kors den 22 juni och i slutet av den gångna veckan ett positivt. Än så länge är det dock ingen positiv divergens mellan SMACD-linjen och signallinjen och det innebär att risken för en ny negativ trampolin är relativt stor och om den effektueras en negativ pusselbit.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 70 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan med 10 procentenheter till 13,3 som innebär en stängning under både de korta och långa medelvärdena vilket brukar vara positivt för börsen.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 4,3 procent vilket är klart lägre än snittet vid 7,0.

I den positiva vågskålen:
– Positiv trendfasindikator
– Noteras över decemberlägsta, MA-200, MA-50 och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Ny 17-månaders högsta stängning som inte följts av någon ny lägre topp
– Ny årshögsta vid 4528 i fredags

I den negativa vågskålen:
– SMACD lämnade ett högt negativt kors den 22/6 som eventuellt är på väg att elimineras
– Fear Greed uppe på Extreme Greed
– Negativa divergenser mot RSI-14, SMACD och OBV

På ovansidan möter närmast 4528 följt av 4548 och 4556 samt zonen kring 4600.

På nedsidan möter närmast 4505-4490 följt av 4463 och 4458-4455.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: S&P 500 testade i början av föregående vecka åter av 20-dagars medelvärde som även denna gång lockade fram köparna som ledde till en förhållandevis stark vecka. Nu har indexet kört in i taket i den stigande trendkanalen där även zonen kring 4500 möter upp samtidigt som flera av de kortsiktiga momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan. Det är alltså stor risk för att en rekyl inleds inom kort och det mesta talar för att den kommer att bli köpvärd vid en positiv fortsättningsformation med siktet inställt mot 4600-nivån. Med tanke på den hårt spända gummisnodden och noteringen kring kanaltaket är risken för att en rekyl inleds inom kort överhängande. Det jag inte vill se är att golvet i den stigande kanalen, där även MA-50 möter upp punkteras då det är stor risk att det leder till ett utmanande säljtryck. Än så länge har inte någon av de varningssignaler jag pratat om en tid övergått till att bli en säljsignal och då är det enklare att glida med uppåt än att försöka tajma en entré för nedgång.

Motstånd: 4528 / 4548 / 4556 / 4485 / 4495-4505
Stöd: 4505-4490 / 4463 / 4458-4455

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 87+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Överköpt kring julihögsta

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den senaste veckans nedgång har DAX nått ner till cloud span b och fullbordat en eventuell ABC-korrektion. Cykelindikatorn är nere kring en nivå där vändningar i samband med positiva candlesticksformationer ofta leder till kortsiktiga trendskiften. Edgen för uppgång är nu god.”

Den gångna veckan inleddes med en positiv fortsättningsformation och därefter följde en uppgång till julihögsta där veckan avslutades med en bearish harami. Totalt steg DAX den gångna veckan med 3,2 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 15,7 procent. I veckografen utvecklades veckan till en bullish piercing line och i månadsgrafen noteras juli som en positiv reversal.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier men testar nu stödområdet som zonen kring 2 utgör.

Volymbalansen är neutral till svagt positiv.

SMACD effektuerade ett positivt kors i veckan som gick och håller just nu på att utmanan nollan. En etablering över nollan skapar goda förutsättningar för en ny positiv period.

Cykelindikatorn noteras nu över 90 och det innebär att det är stor risk för en stundande rekyl.

Sammanfattning: Nu vet vi att toppen från början av juli blev lägre än junihögsta vilket, som jag skrev för en vecka sedan, innebar att indexet behövde ner mot åtminstone cloud span b för att hämta upp nya köpare. Frågan är om nu nedgången räcker eller om det behövs ytterligare lägre priser för att locka tillbaka köparna. Efter den senaste veckans nedgång har DAX nått ner till cloud span b och fullbordat en eventuell ABC-korrektion. Cykelindikatorn är nere kring en nivå där vändningar i samband med positiva candlesticksformationer ofta leder till kortsiktiga trendskiften. Jag är nu svagt negativ till indexet på kort och medellång sikt men positiv på lång sikt. Det är inte samma sak som att inte edgen för en uppstuds är god, vilket den är. Om julihögsta passeras kommer jag åter bli positiv på kortare sikt. Ichimokuanalysen indikerar att det kan bli fortsatt stökigt en tid och att risken för en ny våg nedåt efter en uppstuds är mycket trolig.

Motstånd: 16185-16200 / 16325-16430 / 16500
Stöd: 16100 / 15940 / 15820 / 15715 / 15630 / 15455

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 93+.
– Next day forecast indikerar att det är 55 procents chans för uppgång under måndagen.

Mips: Bryter upp från kortsiktig stigande triangel

Teknisk analys Mips: Tack vare våra regler kom vi ur meden vinst på 7,3%xhävstången i efter föregående analys. Aktien har därefter konsoliderat mellan 600-450 kronor. Efter den senaste lågpunkten vid 460 kronor i slutet av juni har aktien tagit sig upp och noterat en ny högre kortsiktigt topp, som markerades vid 565 kronor i fredags.

Den långa trenden som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut är svagt uppåtriktad. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel men närmar sig området där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan i torsdags.

SMACD lämnade ett positivt kors i torsdags och utmanar nu nollzonen som om den passeras är en positiv pusselbit.

Sammanfattning: I fredags bröt Mips upp över motståndet vid 540 kronor och har nu ställt in siktet mot den senaste toppen kring 600 kronor. När/om 580 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (3% range) efter att 580 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 521 kronor.

Mips lämnar nya siffror 20/7.

Motstånd: 565 / 579 / 599-601
Stöd: 543 / 526 / 510-490 / 479

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 97+.

Hexatronic Group: Tar sats för att runda av nedgången

Teknisk analys Hexatronic Group: I mitten av maj påpekade jag att aktien var extremt översåld och att en bottenformation hade goda förutsättningar att mejslas ut. Aktien har därefter följt regelboken och bildat en rundad botten där vi nu ser ett återtest av 80-kronorsnivån.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 är svagt fallande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för att det är större risk för nedgång än uppgång men det är alltid intressant när indikatorn vänder upp från att ha varit nere under -7 som vi ser nu. Långsiktiga trendskiften tar ofta fart från denna typ av översålda lägen.

Volymbalansen är negativ och helst vill jag se att volymen tilltar mer under uppgångsdagarna för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart trendskifte.

SMACD lämnade den 26 maj ett lågt positivt kors, som än så länge är i spel men nu närmar sig ett negativt kors eller positiv trampolin.

I onsdags testades standard line med en bullish piercing line men än så länge har det inte lett till någon ny högre topp.

Sammanfattning: Efter det extremt översålda läget i början av maj har vi nu sett aktien bygga en rundad botten. En passering av den kortsiktiga toppen vid 92,90 indikerar att en botten med en målkurs upp mot 120-125 kronor men det är först flera viktiga motstånd som behöver tas ut, bla 100-kronorsnivån. Om däremot standard line vid 77,70 punkteras kan det beövas ytterligare omtag ner mot 70/60-kronorsnivån.

Hexatronic lämnar nya siffror den 15 augusti.

Motstånd: 86,80 / 98,00 / 100,00
Stöd: 77,80 / 72,00 / 65,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 37+.