BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 29

OMXS30: Laddar upp för en expansion

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den positiva volymbalansen, bredden och de högre lågpunkterna sedan någon vecka tillbaks placerar jag i den positiva vågskålen. Även om golvet i den stigande medellånga trendkanalen punkteras talar mer för att vi framöver kommer att bjudas på ett test av ATH-nivån kring 1900 från slutet av februari än att marslägsta kommer ge vika. Vid konsolideringar är indexet känsligare för nyheter än annars och negativa besked kring Covid-19 kan åtminstone tillfälligt grusa det positiva sentimentet. Så länge inte begränsningarna för den rådande tradingrangen mellan 1730 och 1570 passeras eller punkteras är risken stor överhängande för tvära kast och slagig handel.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap men redan under måndagen nåddes veckohögsta vid 1732. Totalt steg förra veckan med 1,0 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 3,4 procent. I månadsgrafen ser juli, än så länge, ut att bli den fjärde månaden i rad som stänger på plus. I veckografen utvecklades den gångna veckan till en spinning top kring den övre begränsningen för den rådande tradingrangen. I dagschartet utvecklades fredagen till en bullish piercing line men volymen hade en del övrigt att önska.

SMACD lämnade för ungefär en vecka sedan en köpsignal, men än så länge har den inte imponerat. Drar indexet upp genom 1730 kommer troligen köpsignalen att indikera ett förstärkt underliggande sentiment. Om det nu istället blir ett negativt medelvärdeskors ställs siktet in mot nollzonen.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,5 vilket varnar för att det kan bli en tid av slagig handel med tvära kast.

Volymen har fallit under den senaste veckans tajta range, vilket är positivt i kontraktioner och rekyler. Volymbalansen har fallit tillbaks och testar nu av tremånaderssnittet men så länge inte den senaste bekräftelsenivån från den 11 juni ger vika tolkar jag den som positiv.

Isen har blivit tjockare den senaste veckan men gav igår en liten varningssignal. Det aggregerade snittet har de senaste dagarna stigit från 62 till 63 och så länge nivån är mer 50 tolkar jag det som positivt. Det är nu 59 procent av largecapaktierna som noteras över MA-20, 77 procent över MA-100 och 53 procent över MA-200. 66 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1714 följt av 1722-1725 och zonen vid 1733 samt 1750.

På nedsidan hittar vi närmast 1691 följt av 1684 och 1671 samt 1652.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 16 av de 33 senaste åren (48%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,1 procent. Indexet har stigit 5 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,2 procent lägre.

Sammanfattning: Föregående vecka avslutades med en bullish piercing line som tog fart från 1700-nivån. Den positiva volymbalansen, bredden och den stigande trenden talar för att indexet ska fortsätta upp och så småningom ta sikte mot ATH-noteringen från slutet av februari kring 1900-nivån. Även om det skulle visa sig att den nedre begränsningen av tradingrangen som fångat indexet den senaste månaden punkteras är det gott om stöd/ackumulationsnivåer som har goda förutsättningar att locka tillbaks köparen. Så länge inte begränsningarna för den rådande tradingrangen mellan 1731 och 1570 passeras eller punkteras med en dagsstängning är risken fortsatt stor för tvära kast och slagig handel. Mitt huvudspår är att utbrottet kommer att ske uppåt.

Motstånd: 1714 / 1722-1725 / 1733 / 1750
Stöd: 1691 / 1684 / 1671 / 1652 / 1626

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 42.

SP500: Drar vidare upp mot junihögsta

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”S&P 500 noteras sedan lågpunkten i mars i en upptrend, som än så länge är intakt. Den senaste månaden har dock indexet fångats upp i en konsolidering med begränsningarna 3230 och zonen kring 3000. En konsolidering är ett resultat av osäkerheten från köpare att fortsätta driva kursen uppåt och säljare som inte riktigt vågar gå in för nedgång. Vid konsolideringar är risken för tvära kast stor. Om de mindre topparna kring 3165 passeras ställs siktet in mot 3300 som är en symmetrisk målkurs för den ”dubbelbotten light” som vi ser kring 3000-nivån.”

Den gångna veckan inleddes med ett gap upp och ett test av 3180-nivån som därefter utgjort ett motstånd. Totalt steg den gångna veckan med 1,8 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till 1,4 procent. Veckan avslutades positivt med en stängning strax över 3180. I månadsgrafen är juli än så länge den fjärde månaden som ser ut att än så länge stänga på plus och veckostapeln utvecklades till en positiv reversal.

Det har inte hänt så mycket i den tekniska analysen för SP500 den senaste veckan vilket innebär att jag även inför denna vecka tolkar den tekniska bilden som att siktet är inställt mot 3200-nivån till att börja med. Rapportperioden har så smått dragit igång och det är upplagt för tilltagande volla.

Så länge indexet präglas av högre bottnar och toppar samt positiv volymbalans talar mer för fortsatt uppgång än att vi på sikt kommer att se marslägsta punkteras. Positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler kommer därför vara intressanta att agera på även fortsättningsvis. När/om den senaste toppen vid 3230 tas ut ställs siktet in mot ATH-nivån kring 3400 men självklart kommer inte nivån nås utan utmaningar på vägen.

Även om vi kommer att bjudas på en punktering av 3000-nivån talar mer för att köparna kommer tillbaks och att indexet normaliseras i en fortsatt uppgång än motsatsen.

SMACD testar nu av signallinjen och en tydlig passering kommer jag tolka som en ny köpsignal.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut har så smått börjat vrida upp och MA-50 skär nu upp över MA-200 i ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +0,8 vilket innebär att risken för tvära kast och slagig handel är stor.

Volymen den gångna veckan har legat klart under snittet. Volymbalansen är fortfarande positiv och har varit så sedan början av maj.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras inför veckostarten kring 42 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll den gångna veckan till 27.

Bredden mellan bollingerbanden som den 23 mars noterades kring 43 drog har nu kommit ner på mer normala nivåer och ligger nu runt 6.

På ovansidan möter närmast 3190 följt av 3200 och 3233.

På nedsidan möter närmast 3176 följt av 3136 och 3116 samt 3100-3096.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över molnet
– Än så länge noteras indexet över senaste botten kring 2966

I den negativa vågskålen:
– Avtagande momentum strax under junihögsta
– Expansion söderut kan efter ny lägre topp resultera i tilltagande säljtryck

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: S&P 500 noteras fortfarande i en upptrend, som än så länge är intakt och värd att följa. Den låga vollan gör att både fortsättningsformationer i samband med rekyler och utbrott med tilltagande volym är värda att haka på. Den senaste månaden fångas indexet i en konsolidering med begränsningarna 3230 och zonen kring 3000. Så länge begränsningarna för konsolideringen inte tas ut eller punkteras är risken stor för tvära kast och nyhetsstyrda rörelser. Nu inleds rapportperioden och förväntningarna kommer skaka hand med verkligheten samtidigt som antalet coronasmittade ökar kraftigt i USA. Mitt huvudspår är att indexet kommer att ta ut junihögsta och ställa in siktet mot ATH-nivån kring 3400 men självklart kommer inte nivån att nås utan utmaningar på vägen.

Motstånd: 3190 / 3200 / 3233 / 3248
Stöd: 3176 / 3136 / 3116 / 3100-3096

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 78.

DAX: Uppladdningsfas med positiv underton

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Kombinationen mellan dags- och veckostockastic indikerar att förutsättningarna för ett utbrott uppåt är goda. En ny högre lågpunkt än junilägsta kommer jag tolka positivt.”

Den gångna veckan inleddes med ett positivt gap men redan under måndagen nåddes veckohögsta vid 12843. Totalt steg förra veckan med 0,8 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 4,6 procent. I månadsgrafen ser juli, än så länge, ut att bli den fjärde månaden i rad som stänger på plus. I dagschartet utvecklades fredagen till en bullish piercing line men volymen hade en del övrigt att önska.

DAX noteras fortfarande i en konsolidering mellan 13000 och 11600 men har de senaste dagarna nått upp till nivån för ö-formationen i början av juni. Om lägstanivån i konsolideringen punkteras ställs siktet in mot 11000-nivån. Passeras istället 13000 ställs siktet in mot ATH-nivån kring 13800.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar saknar riktning och trendfasindikatorn noteras vid +0,5 vilket innebär att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Sammanfattning: För första gången på en vecka bjöds vi i fredags på en positiv candlesticksformation. Så länge DAX är fångat i en tradingrange, som för tillfället markeras mellan 13000 och 11600 är det mycket som talar för att det kommer bli skvalpiga rörelser och tvära kast. Den av nivåerna för rangen som tas ut eller punkteras kommer troligen visa vägen för de kommande veckorna. Kombinationen mellan dags- och veckostockastic indikerar att förutsättningarna för ett utbrott uppåt är goda. En ny högre lågpunkt än junilägsta kommer jag tolka positivt.

Motstånd: 12710 / 12842 / 12913
Stöd: 12417 / 12475 / 12325 / 12155 / 12000

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 28.

Electrolux B: Shark 32:a

Teknisk analys Electrolux B: Det blev ingen effektuerad evening star efter föregående analys utan istället en shooting stop som jag nämnde eftersom 155,35 togs ut. Det ledde till en snabb uppgång till 167,40 där uppgången tog en paus efter en negativ omslagsformation. De senaste dagarna har indexet tagit en paus kring primärtrenden i en så kallad Shark 32:a som vi även såg bland trendsignalerna i fredags.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut saknar i det närmaste riktning. Trendfasindikatorn noteras kring -0,2 och vi kan alltså inte räkna bort risken för skvalpiga rörelser.

Volymbalansen är positiv sedan föregående analys i slutet av maj och har stärkts den senaste veckan, samtidigt som lågvollaläget (squeeze) ser ut att vara på väg mot att brytas.

SMACD lämnade en köpsignal i torsdags och när det följs av en tydlig divergens mellan SMACD-linjen och signallinjen leder det ofta till ett stärkt sentiment.

Både priset och lagging line befinner sig över molnet och ett utbrott upp och förbi 177,25 innebär att det är relativt fritt upp mot 195,70.

Sammanfattning: I fredags effektuerades en Shark 32:a samtidigt som volymbalansen tilltagit positivt de senaste dagarna. Detta leder ofta till utbrott uppåt och inte sällan kraftfulla. på ovansidan hittar vi närmaste motstånd kring 180 kronor men förutsättningarna är goda för en uppgång mot 195-kronorsnivån där det kommer vara ett bra läge att kliva av. Den initiala stoppen placeras strax under standard line som inför dagen noteras kring 162,40. När/om 180 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående lågpunkt.

Delårssiffror 17/7.

Motstånd: 175,50 / 177,25 / 179,30 / 180,75
Stöd: 170,80 / 169,30 / 170,00 / 165,55

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 72.

Stora Enso R: Potentiell dubbelbotten

Teknisk analys Stora Enso R: Uppgången efter senaste analysen tog stopp vid den platta standard line som testats av ett antal gånger innan kursen på nytt sökt sig ner mot 110-kronorsnivån där vi i fredags bjöds på en dojiliknande candle.

Den långa trenden som jag använder riktningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut saknar i det närmaste riktning. Trendfasindikatorn noteras kring -0,7 och vi kan alltså inte räkna bort risken för skvalpiga rörelser eller för den delen en expansion söderut.

Volymbalansen är positiv ävn om den sedan mitten av juni fallit ner mot tremånaderssnittet som nu testas av. Denna nivå utgör inte sällan startskottet på trender och med noteringen kring junilägsta kan det vi nu ser utvecklas till en dubbelbotten.

Stochastic är nere kring en nivå under 20 och när priset vänder upp kring en stödnivå och trendfasindikatorn noteras i ”jämviktspendling” leder det ofta till uppgångar.

Sammanfattning: Redan om 111 kronor passeras är förutsättningarna goda för en uppgång mot i första hand standard line vid 114,50, som om nivån passeras kommer vara ett bra första läge att tajta till stoppen, till strax under nivån. Nästa motståndområde hittar vi kring MA-200 upp mot junihögsta vid 121,30 som om nivån passeras effektuerar en dubbelbotten med potential upp mot 130-132 kronor. Den initiala stoppen bör inte placeras så långt under 107,50.

Delårssiffror 21/7.