BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 29

OMXS30: Laddar för utbrott - troligen uppåt

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Som vanligt är risken för skvalpiga rörelser och tvära kast stor när indexet är fångat i en tradingrange, som nu är fallet. Om 1600 punkteras utan att snabbt återtas indikeras en nedgång mot i första hand 1550-1540 men om vi istället får ett utbrott förbi 1660 ställs siktet in mot 1700-1720. Den kommande veckan har stigit vid 14 av de senaste 20 åren och förutsättningarna är goda för att det ska bli femte året i rad vilket inte varit så vanligt historiskt. Om de kortare medelvärdena återtas placerar jag det i den positiva vågskålen.”

Föregående vecka inleddes något trevande men i onsdags togs 20-dagars medelvärde ut med besked och sedan testet av MA-100 kring månadsskiftet har både de korta- och medellånga sentimentsmedelvärdena återtagits. Uppgången blev 1,8 procent under veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 8,5 procent.

Så länge de signifikanta lågpunkterna blir allt högre talar mer för att vi kommer att få se ett utbrott upp från den rådande tradingrangen än en punktering och en djupare rekyl. Även om vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel så länge indexet är fångat i den rådande tradingrangen är alltså undertonen återigen positiv på både kort-, medel- och lång sikt. Det jag inte vill se är att vi får en ny lägre topp än högsta nivån för juni månad strax under 1660 och som därefter följs av en ny lägre topp än 1659 för att sedan följas av en ny lägre lågpunkt än 1603. Än så länge talar dock betydligt mer för att expansionen kommer att ske norrut.

Volymen den gångna veckan var något högre än motsvarande vecka förra året och volymbalansen som testat av lågpunkterna från maj månad samt tremånaderssnittet ser åter ut att vara på väg att vända upp, vilket är positivt inför ett eventuellt utbrott.

Bredden som jag varnat för under tre månaders tid är fortsatt något vi ska hålla koll på och den gångna veckan steg inte mer än 53 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar. Sedan början av juli är det endast 45 procent av aktierna som stigit.

Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag, kraftbolag och basråvaror. Ingen sektor stängde på minus men konsumenttjänster och hälsovård laggade utvecklingen mest.

Något mer duvaktiga uttalanden från Fed har stärkt riskaptiten de senaste dagarna men nu blir det intressant att följa de närmaste veckornas rapportreaktioner och om förväntningarna står i relation till verkligheten. Just nu är förväntningarna ganska höga på att bolagen kommer att överträffa det vi hittills sett men jag brukar vara försiktig med att ha förutfattade meningar utan låta graferna visa vägen.

Primärtrenden lutar uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,0 vilket säger oss att vi ska vara relativt kortsiktiga men företrädesvis ta positioner för uppgång.

RSI-14 bröt i onsdags upp ur den fallande kilen och detta är en positiv signal som tillsammans med SSB-formationen talar för fortsatt uppgång.

Cykelindikatorn har nu tagit sig upp till 88 samtidigt som kursen nu utmanar taket i den rådande tradingrangen och det är lite knepigt att jaga priset strax under flerårshögsta när risken för ”utandning” är relativt stor.

På ovansidan möter först taket i den rådande tradingrangen kring 1660 som om den passeras indikerar en uppgång mot i första hand 1700-nivån.

På nedsidan möter först de korta- och medellånga medelvärdena vid 1637-1632 men den viktigaste nivån på nedsidan, i närtid, är naturligtvis vattendelaren vid 1600-nivån.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1543 och därefter 1500 där vi hittar lågpunkten från i början av året. Om 1660 tas ut och bekräftas kommer jag snart att flytta upp den mest signifikanta lågpunkten till 1540.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv så länge vi inte ser både stängningar under MA-50 och att medelvärdet vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv så länge kursen befinner sig ovanför de korta och medellånga medelvärdena och presterar högre bottnar och toppar.

Sammanfattning: Sedan 1600-nivån markerades för två månader sedan har nivån testats vid fyra tillfällen utan att passeras. Blir det femte gången gillt? Om nivån tas ut, gärna med tilltagande volym och en kraftfull candlestick, ställs siktet in mot 1700-1720. För tillfället ser vi dock en viss tveksamhet och en lite väl hårt spänd gummisnodd för att det ska vara riktigt spännande att haka på ett utbrott som därmed riskerar att bli falskt och därmed utvecklas till en kortsiktig säljsignal. Rekyler och positiva fortsättningsformationer är värda att haka på så länge vi inte de signifikanta bottnarna blir noteras på lägre nivåer.

Motstånd: 1652 / 1660 / 1672
Stöd: 1642 / 1630 / 1616 / 1600

SP500: Ny ATH men kortsiktigt spänd gummisnodd

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”SP500 är sedan snart två månader fångat i en tradingrange som jag har justerat lite men på ovansidan är det 2450 och på nedsidan 2400 som tilldrar sig mitt intresse. Vi ser en tendens till en rundad topp och golvet i tradingrangen punkteras är det stor risk för en nedgång mot i första hand 2330-nivån. På ovansidan vill jag se att ATH-nivån tas ut och inte omgående punkteras.”

I fredags skrev jag: ”Vi ser nu tecken på positiva utbrott både för teknik och småbolag. Som jag oxå nämnt vill jag gärna se dessa som draglok i stigande trender, vilket vi nu ser indikationer på. Även finansrelaterade aktier ser nu intressanta ut.”

Den gångna veckan inleddes lite trevande kring MA-20 och MA-50 men i tisdags bjöds vi på en positiv reversal med en något högre lågpunkt än veckan innan och denna balanspunkt triggade sedan en positiv avslutning av veckan med en ny högsta stängning någonsin. Totalt avancerade SP500-indexet med 1,4 procent föregående vecka vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 9,8 procent.

Duvaktiga uttalande från Janet Yellen har fått riskaptiten att tillta den senaste veckan och vi ser nu tecken på att framförallt teknikrelaterade aktier ser ut att formera en botten som eventuellt har chans att utvecklas till en dubbelbotten.

Jag har de senaste veckorna påtalat att volymbalansen vänt upp utan att ha punkterat majbottnarna och nu dessutom tagit ut junitoppen vilket naturligtvis är positivt i en tradingrange. Detta ledde, precis om skolboken säger, till ett utbrott norrut.

SP500 avslutade alltså veckan med ett nytt ATH vid 2463,5 vilket följdes av den högsta stängningen någonsin vid 2459,3. Frågan är nu om vad som är troligast den närmaste tiden och på längre sikt. Jämför vi med historien har vi lärt oss att ta negativa divergenser mellan Nasdaq Composite och SP500 på allvar men om vi nu åter ser tecken på att placerarkollektivet söker sig mot risk ökar chansen för en fortsatt uppgång.

Vi ska däremot hålla koll på trendstyrkan (ADX) och MACD i månadsgrafen och det vi ser nu liknar det utseende vi hade sommaren 2013 och februari 2007. Om MACD börjar vända ner från denna nivå är risken att vi får uppleva det vi såg sensommaren 2007 men fram till att vi ser detta navigerar jag vidare för uppgång.

Volymen den gångna veckan var högre än föregående vecka men klart lägre än motsvarade vecka de senaste åren. Volymbalansen har stärkts de senaste veckorna och så länge den pekar upp och presterar nya högre toppar placerar det som en mycket positiv pusselbit.

VIX föll med 15 procent den gånga veckan och noteras nu kring historiskt låga 9,5. Placerarkollektivet är alltså inte inställda på någon dramatisk vollaexpansion. Vi ska naturligtvis vara beredda på att det är ett förrädiskt lugn men för tillfället är det många positiva pusselbitar på plats för fortsatta uppgångar.

Årsmedelvärdet noteras så här i starten på andra halvåret kring 2299. Primärtrenden är oxå stigande och noteras kring stigande kring 2307. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga men börja snegla åt trendföljande strategier för uppgång.

RSI-14 punkterade för två veckor sedan en bekräftelsenivå som nu har återtagits och momentumet är åter uppåtriktat vilket är positivt.

På ovansidan möter först ATH-nivån vid 2464 och därefter 2475-området.

På nedsidan möter först 2450 följt av MA-20 vid 2434 och men framförallt zonen och vattendelaren kring 2400.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 14/7 vid 2463,5
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar
– Nasdaq Composite bryter nu upp från en fallande triangel
– Laddar för utbrott med stigande volymbalans

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Trendstyrkan (ADX) i månadsgrafen kan vara på väg mot överhettning

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och därefter vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag återigen positiv så länge kursen håller sig ovanför både MA-20 och noterar högre bottnar och toppar.

Sammanfattning: I tradingrangen som fram till i fredags fångade SP500-indexet har vi de senaste tre veckorna bjudits på tre nya högre lägstanoteringar och en tilltagande volymbalans. Dessa pusselbitar tolkar jag positivt och nu fick vi alltså utbrottet vi väntat på ett tag. Såvida 2450 inte punkteras de närmaste dagarna är det nu mycket som talar för en uppgång mot i första hand 2475 och eventuellt längre. Det blir intressant att se vad som händer efter juli månad och under hösten fram till september/oktober men det återkommer jag till. Just nu är det mesta positivt även om en kortare rekyl är att vänta med den extremt hårt spända gummisnodden, innan nästa ben tar vid.

Motstånd: 2464 / 2476 / 2490 / 2507
Stöd: 2450 / 2439 / 2422 / 2400

DAX: Fortsättningsformationer värda att agera på

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Tajmingen för att ta nya entrér för uppgång är bra och cykelindikatorn noteras kring 34 och är stigande. Den kommande veckan har noterat högre kurser vid 13 av de senaste 20 åren och varenda år sedan 2011 har uppgångarna varit mellan 1,0 och 3,2 procent. Om däremot 12510 tas ut och inte omgående punkteras blir det spännande att se om sentimentet kommer att stärkas ytterligare genom att de korta- och medellånga medelvärdena återtas.”

Den gångna veckan inleddes lite trevande men onsdagens impulsartade uppgång ledde till att kursen i fredags stängde 2,0 procent högre än för en vecka sedan. DAX-indexet noteras därmed 10,0 procent högre än vid årsskiftet.

Juni månad utvecklades till en bearish engulfing men än så länge har den inte bekräftats och lägstanoteringen i juli är fortfarande högre än för juni. Föregående vecka är den första sedan andra veckan i juni som stänger högre än den öppnade.

DAX-indexet bröt alltså upp genom 12.500-nivån den gångna veckan vilket var en motståndsnivå markerats och testats några gånger de senaste månaderna. På sikt talar nu det mesta för att vi kommer att få se en uppgång mot i första hand 13.000 och på längre sikt högre än så.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att peka ut pekar upp medan de korta och i viss mån medellånga börjat vrida ner. Just nu noteras indexet precis under 50-dagars medelvärde och det mesta talar för att vi inom kort kommmer att så se indexet söka sig ytterligare norrut. På nedsidan ser jag 12.000-nivån som en viktig vattendelare och om nivån punkteras utan att snabbt återtas ökar troligtvis säljtrycket. Trendfasindikatorn noteras kring +1,3 vilket innebär att vi företrädesvis ska köpa på rekyler så länge 12.000-nivån är intakt.

Tajmingen för att ta nya entrér för uppgång var för en vecka sedan ganska bra men nu noteras cykelindikatorn kring 88 och risken har därmed ökat för en mindre rekyl.

Historiskt har den kommande veckan inneburit högre noteringar i 55 procent av falllen de senaste 20 åren.

MACD vände i mitten av föregående vecka upp i köp och senast vi såg det var den 25 april. Nu närmar sig nollinjen som utgör ett ett motstånd tills den passeras.

Sammanfattning: Nu har DAX-indexet nått upp till balanspunkten i den rådande tradingrangen där även 50-dagars medelvärde möter upp. Det blir nu spännande att se var nästa pivottopp noteras och om lågpunkten från slutet av juni håller vid nästa rekyl. Det mesta talar för att det fortsatt är köpvärt att agera på rekyler men om det visar sig att golvet i den långsiktiga trendkanalen vid 12.000 punkteras är sannolikheten stor för att säljtrycket tilltar.

Motstånd: 12665 / 12705 / 12790 / 12952
Stöd: 12578 / 12535 / 12450 / 12367 / 12290

Husqvarna B: På väg att bryta ut uppåt

Teknisk analys Husqvarna B: 87,10 togs ut efter föregående analys men vid 88 kronor och MA-20 tog det stopp och efter tre försök att ta ut medelvärde blev det istället en gaptäppning ner mot 82 kronor. I fredags togs MA-20 ut för första gången sedan den 24 maj men på ovansidan möter nu den fallande motståndslinjen och gapmotståndet från slutet av april upp kring 85,30.

Den långa trenden som identifieras som lutningen av 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Trendfasindikatorn skrivs till +0,9 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga med positioner, företrädesvis för uppgång.

RSI-14 (dagsmomentum) noteras sedan slutet av maj stigande och utmanar nu bekräftelsenivån från mitten av juni.

MACD lämnade för snart en vecka sedan en köpsignal strax under nollan som om den tas ut och hålls kommer att stärka sentimentet.

Volymbalansen har vacklat kring tremånaderssnittet men utmanar nu det sekundära motståndet från mitten av juni och när det tas ut stärker även det förutsättningarna för en uppgång.

Sammanfattning: Ett utbrott upp och förbi den fallande motståndslinjen vid 85,30 skapar förutsättningar för en uppgång mot i första hand nivån strax under 88 kronor men troligtvis upp mot 90 kronor. Om det däremot visar sig att 81,70 punkteras ställs siktet in mot primärtrenden vid 77 kronor.

Delårsrapport den 18/7-2017

Motstånd: 85,50 / 85,90 / 86,95 / 88,00
Stöd: 84,45 / 83,80 / 82,75 / 81,70

Volvo B: Stigande triangel och lågvollaläge

Teknisk analys Volvo B: Kursen steg till 152 kronor efter föregående analys och sältrycket som den följande rekylen ledde till sögs upp vid det nedre bollingerbandet strax innan månadsskiftet. Nu noteras kursen åter kring motståndsnivån vid 150-152 kronor.

Den långa trenden som jag identifierar genom lutningen på MA-200 lutar uppåt vilket är positivt i min värld. Trendfasindikatorn skrivs till +2,7 vilket innebär att man företrädesvis ska vara köpare vid rekyler men även kan köpa utbrott från formationer när de sker i samband med låg volla.

Bredden mellan bollingerbanden är ungefär 5 procent vilket innebär att ett utbrott med tilltagande volym från den stigande
triangeln, som för tillfället fångar kursen, kan vara värt att haka på.

Sedan aktien i början av juli återtog de kortare medelvärdena har EMA-8 stått pall och nu stiger medelvärdet tillsammans med MA-20.

Dagsmomentum noteras stigande sedan slutet av maj och är nu på väg att ta ut bekräftelsenivån kring 63 som skulle ge en ny köpsignal

Sammanfattning: Om OMXSS30 utvecklas positivt och inget oförutsett presenteras på torsdag är det mycket som talar för att vi inom kort kommer att få se Volvo-aktien bryta ut uppåt och ta sikte på 160-163 kronor. Om det däremot visar sig att 141 kronor punkteras är risken stor för att säljtrycket tilltar.

Delår 20/7

Motstånd: 150,65 / 151,25 / 153,50 / 155,00
Stöd: 148,75 / 147,50 / 145,555 / 143,60