BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 3

OMXS30: Edge för uppgång men spel mot ett mål

Teknisk analys OMXS30: Strax innan jul skrev jag: ”Även om alltmer talar för en långsiktig nedgång talar mycket för en kortare uppstuds de närmaste dagarna. På ovansidan behöver 1460 tas ut och hållas för att inte nedtrenden ska bita sig fast ännu mer.”

Året har inletts på absolut sämst sätt och vi hittar inte många år som historiskt börjat sämre. OMXS30 har sedan årsskiftet fallit med 9,8 procent och bara den senaste veckan innebar en nedgång med hela 3,2 procent. Kursen har hittills fallit med 8,0 procent sedan årsskiftet och med 11,2 procent sedan toppen i oktober medan den senaste veckan noterar en nedgång med 2,2 procent. Sedan toppen i början av december har storbolagsindexet fallit med nästan 16 procent och sedan toppen den 27 april med 24 procent. Klippt från analysen den 29 april: ”Den kraftigaste nedstapeln på många år och faktumet att vi brukar se halvårstoppen just nu indikerar att vi inte ska ta nya positioner för uppgång på ett bra tag.”

Inför fredagen skrev jag att man skulle hålla noggrann koll på åt vilket håll utbrottet i den rådande minikonsolideringen sker. Även om momentumindikatorerna indikerade att en uppstuds låg bland korten tog säljarna enkelt över tillställningen redan efter några minuters handel och dominerade fram till USA-börserna öppnade.

För femte månaden i rad stängde december under årsmedelvärdet och i skrivande stund är det 18 procent upp till den viktigaste långsiktiga sentimentsnivån.

I årsdiagrammet stängde 2015 som en gigantisk shooting star och i kvartalsdiagrammet har de tre senaste kvartalen stängt långt ner i kursstaplarna vilket även gäller för noteringen hittills i år. Efter optimistvågen som avslutade 2014 och inledde 2015 har de nedåtgående månadsstaplarna varit betydligt kraftfullare än de där kursen stigit. Fyra av de sju senaste veckostaplarna har stängt kraftfullt i den nedre delen och tre veckor som steg i december gjorde det med små veckostaplar som helt omfamnades av veckan före. I dagsgrafen har endast 4 av de senaste 27 kursstaplarna stängt positivt och 9 av de 13 kursstaplar som sedan början av december öppnat upp har säljarna tagit över och pressat ner. Köparna är åtminstone tillfälligt svaga.

Volymen har bortsett från trettonafton som var halvdag legat klart över det dagliga snittet varje dag sedan årsskiftet. Utseendet är inte olikt tidigare urblåsningar, typ i slutet av augusti.

Totalt har bara 5 procent av de 284 aktier jag bevakat stigit sedan årsskiftet och den senaste veckan har ungefär 8 procent av aktierna stigit. Den gångna veckan var det kraftbolag, teknik och basråvaror som gick sämst medan oljebolagen med draghjälp av Lupe var den enda sektor som stängde på plus. Veckan avslutades med kraftiga nedgångar för teknik och basråvaror. Viktmässigt var det bara HM som avslutade veckan med flaggan i topp medan Ericsson agerade största sänke. Totalt sett tolkar dock placerarkollektivet fortfarande glaset som halvtomt.

Riktningen och läget på 200-dagars medelvärde som jag använder för att peka ut den långa trenden indikerar nu av en allt större sannolikhet för att en långsiktig nedtrend har inletts. G-krafterna är nu sorterade för Fas 4 och trendfasindikatorn noteras kring -2,5 på en tiograding oscillerande skala. Uppstudsar ska nu ses som lägen att ta position för nedgång.

Kursen noteras relativt långt ner från EMA-8 och sedan början av 2001 har inte avståndet varit lika stort upp till medelvärdet mer än 66 gånger och i 64 procent av dessa tillfällen har kursen stått högre en vecka senare. Så länge vi inte får någon stängning med tydlighet ovanför EMA-8 ska vi inte ens fundera på att börja långa.

Historiskt är vi nu inne i den sämsta femdagarsperioden i januari men samtidigt har tre av de senaste fyra åren inneburit uppgångar.

MACD lämnade för en vecka sedan en säljsignal i den negativa delen men nu börjar nivån bli så låg att en kortare uppstuds inte borde ligga långt bort. Dagsmomentum noteras till låga 26 och liknande låga nivåer leder även det ofta till uppstudsar. Det är i alla fall för sent att ta nya positioner för nedgång på nuvarande nivå. Gummisnodden är mycket hårt spänd på nedsidan.

På ovansidan möter först det sekundära motståndet vid 1326 upp följt av EMA-8 vid 1352 och därefter gapet mellan 1380-1387 som behöver tas ut och hållas för att köprna ska vara ”på banan”.

På nedsidan bevakar jag framförallt svansen från oktober 2014 mellan 1269-1247.

På lång sikt talar alltmer för att en långsiktig nedtrendsfas är inledd och G-krafterna indikerar nu att det är läge att navigerar för nedgång även på lång sikt.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag inställd på nya lägre toppar så länge kursen noteras under MA-50 och medelvärdet lutar nedåt.

På kort sikt (dagar till veckor) är det nu mycket som talar för att en stundande uppstuds närmar sig men att vi därefter kan se fram emot ytterligare nedgångar.

Sammanfattning: Köparna är åtminstone tillfälligt stukade och saknar självförtroende. Trots ett flertal bra setuper de senaste veckorna har kortare uppstudsar endast varat några timmar innan säljarna enkelt tagit över tillställningen. Tekniskt talar mycket för att en kortare uppstuds ligger nära i tiden men den som tar nya positioner för uppgång bör jobba med en tajt stop loss som flyttas med upp och vara beredd att gå kort så fort det börjar ”svansa till sig på ovansidan”.

Motstånd: 1326 / 1337 / 1352 / 1368 / 1420 / 1472
Stöd: 1285 / 1269-1265 / 1247 / 1214 / 1162
Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BP16 med en häv kring 3,6 och en stop loss på 962.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP155 med en häv kring 3,4 och en stop loss på 1650.

S&P 500: Uppstudsar är lägen att gå kort

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu är VIX uppe och testar av högstanivåerna från i december och det börjar bli angeläget med en positiv omslagsformation inom kort som helst inte punkteras omedelbart. Uppstudsar är för tillfället lägen att komma in i positioner för nedgång.”

Året har inletts på absolut sämst sätt och saknar motstycken historiskt. Kursen har hittills fallit med 8,0 procent sedan årsskiftet och med 11,2 procent sedan toppen i oktober medan den senaste veckan noterar en nedgång med 2,2 procent.

December stängde åter under årsmedelvärdet som nu vänt ner och om vi studerar varje år som ett enda candlestick blev 2015 en hanging man som bekräftas för nedgång om 1860 punkteras. I fredags stängde årets andra handelsvecka på 1880,3.

Volymen har varje dag sedan årsskiftet legat över det dagliga snittet och veckan avslutades med en volym som var 81 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Historiskt har den kommande femdagarsperioden inneburit nedgångar i mer än 50 procent av fallen och som jag påtalat sedan några veckor var det ungefär 70 procents chans för en lågpunkt föregående vecka. Det blir nu intressant att se om fredagens lägsta blir en lågpunkt som leder till en uppstuds.

Ingen sektor utvecklades positivt förra veckan. Sämst gick oljebolag, konsumenttjänster och finans. Alla sektorer stängde på plus igår. Bäst gick energisektorn och hälsovård. 99 av aktierna som ingår i SP500-indexet steg föregående vecka men lejonparten föll alltså. och alla de fyra IT-bolag jag dagligen bevakar steg igår. VIX steg med marginella 0,1 procent till 27,1 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig rörelser mellan 2030 och 1735 den närmaste månaden. Glaset tolkas fortsatt halvtomt.

Kursen noteras nu under både årsmedelvärdet och den fallande primärtrenden med de korta- och medellånga medelvärdena sorterade för en långsiktig nedgång. Trendfasstyrkan skrivs till -1,1 på en tiogradig oscillerande skala.

MACD noteras nu i sälj både månads-, vecko- och dagsgrafen med ett tydligt momentum för nedgång. Den senaste veckan har vi sett momentumet tillta i en negativ trampolin, vilket efter den senaste tidens nedställ är en signal vi ska ta på största allvar. Dagsmomentum ser ut att tillfälligt parkerat sig kring 30-nivån under månadsmedelvärdet.

På ovansidan bevakar jag först 1900-nivån men den första riktiga vattendelaren hittar vi kring 1970 och det sekundära motståndet kring 1993-2000.

På nedsidan är det angeläget att vi slipper se en stängning under 1858.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig fortfarande ovanför augusti- och septemberbottnarna

I den negativa vågskålen:
– Kursen noteras åter under årsmedelvärdet, primärtrenden och MA-50
– December stängde under årsmedelvärdet
– En massiv mur av motstånd mellan 2100-2135
– MACD noteras i sälj i månadsgrafen

Sammanfattning: Nedgången och volymerna har tilltagit de senaste vekorna men samtidigt är nu indexet kraftigt översålt på kort sikt. När kursen historiskt med liknande volla stängning lika långt under EMA-8 har kursen stått högre i 60 procent av fallen en vecka senare med i snitt 0,8 procent. Senast vi hade ett liknande läge var i slutet av augusti och den gången steg indexet med 2,5 procent veckan efter. Mycket talar nu för att en kortare rekyl uppåt borde inledas men om inte någon av de närmaste motstånden tas ut med tydlighet ska man navigera med en tajt stopp och vara beredd på tvära kast.

Motstånd: 1901 / 1912 / 1944 / 1950 / 1993-2004
Stöd: 1872 / 1867 / 1853 / 1826 / 1767 / 1708
Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP10 med en häv kring 3,6 och en stop loss på 1372.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 3,1 och en stop loss på 2455.

DAX: Risk för vattenfallsliknande nedgång på sikt

Teknisk analys DAX: Strax innan jul skrev jag: ”Så länge varken 10100 punkteras med tydlighet eller 10800 tas ut och hålls bör vi avvakta tills bilden klarnat.”

Fram till den 7 januari höll sig DAX innanför den tradingrangen jag pratade om innan jul men den 7 januari punkterades 10100 visserligen med lägre volym än normalt men dagen efter bekräftades signalen och då med betydligt högre volym än normalt och en stängning i nedre delen av kursstapeln. Några dagar senare fick vi ett återtest av det som nu blivit en sekundär motståndsnivå och en ny säljsignal när nivån stod pall för testet. Den senaste veckan har det tyska storbolagsindexet fallit med hela 3,1 procent och sedan årsskiftet skrivs nedgången till hela 11,2 procent.

Av de senaste sju veckorna har fyra varit kraftfulla staplar för nedgång medan tre stängt i den övre delen men bildade en ”trippel harami” som aldrig bekräftades för uppgång men via en kraftfull negativ bekräftelse vid inledningen på året. I månadsgrafen avslutades 2015 med en bearish engulfing där december månad dessutom stängde under årsmedelvärdet.

Volymbalansen har varit påtagligt negativ sedan årsskiftet där dagar med fallande kurser präglats av betydligt större volym än de dagar som stängt på plus. I samband med föregående veckas negativa stängning noterades volymen 22 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

December stängde alltså under årsmedelvärdet och både de längre och kortare medelvärdena börjar sortera upp sig för en långsiktig nedtrendsfas. Trendfasindikatorn noteras kring -2,4 på en tiogradig oscillerande skala. Senast vi hade en lika kraftig fallande trendstyrka och riktning var i augusti 2011 och dessförinnan i mars 2008. När kursen fallit lika mycket som de senaste veckorna, eller mer, har kursen stått högre en vecka senare i 13 av de 25 fall vi sett detta de senaste 20 åren men på någon eller några månaders sikt talar betydligt mer för fortsatta ned- än uppgångar.

Föregående vecka inleddes alltså upp för att testa av den sekundära motståndsnivån vid 10100 som höll och det visar tydligt att det för tillfället är säljarna som håller i taktpinnen.

På kort sikt är indexet översålt och noteras kring ett viktigt stödområde mellan 9500-9200 som utgjort startskottet på tre uppgångar på mer än 10 procent på tre veckor bara det senaste året. Om så blir fallet denna gång kan vi naturligtvis inte veta. Det är gott om utmaningar på ovansidan, inte minst 10400-10600 som om nivån tas ut kan vara ett tecken på att köparna inte ska räknas ut än.

Om det visar sig att indexet börjar handlas under stödområdet 9500-9200 blir jag inte förvånad om det blir en panikartad vattenfallsliknande nedgång som har potential ner mot 6000-nivån på sikt. Det finns dock gott om stöd på vägen dit som kan vända sentimentet.

MACD noteras i sälj i både de längre och kortare tidsupplösningarna men efter den senaste tidens nedställ ser vi nu tecken på att en lokal botten kan vara i antågande. Vi vet historiskt att uppstudsar kan vara både kraftfulla och förrädiska.

Sammanfattning: På kort sikt talar nu mycket för att en uppstuds kan vara nära förestående men samtidigt det är viktigt att hålla koll på när säljarna åter tar över för att inte bli fångad i en tjurfälla. Så länge inte köparna lyckas handla upp indexet ovanför viktiga motståndsnivåer och på sikt ta ut toppen från början av december ska vi inte räkna med några längre resor norrut.

Motstånd: 9745 / 9925 / 10175 / 10514 / 10860
Stöd: 9460 / 9330 / 9210 / 8905 / 8345 / 8100

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BP15 med en häv kring 3,7 och en stop loss på 7030.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP158 med en häv kring 3,2 och en stop loss på 12265.

Guld spot: Cup Handle som kan avsluta nedtrenden

Teknisk analys guld: Det blev en uppgång med 5 procent på två veckor efter föregående analys men vid primärtrenden tog det stopp. Därefter har kursen fallit ner till den fallande stödlinjen som samtidigt utgör golvet i den fallande kilen som jag ”pratat om” i mer flera år.

Den långa trenden som jag definierar med lutningen på MA-200 pekar fortfarande ner och möter för tillfället upp kring 1135. De allra kortaste medelvärdena har dock så smått börjat vrida upp.

Sedan början av november har vi sett en rund fin botten etablerats och rekylen ner från MA-100 har utseendet av ett handtag i en Cup Handle-formation.

Som jag nämnt många gånger tidigare har vi ett antal cykler som jag bevakar i guldet och de två jag på lång sikt pratat mest om är 22-veckorscykeln och årscykeln. Den senaste signifikanta lågpunkten som ledde till en uppgång som åtminstone gjorde ett seriöst försök att ta ut primärtrenden var i slutet av 2014. Som du ser i diagrammet passar det bra in på den rundande botten jag nämnde ovan en lågpunkt i slutet av 2015.

MACD noteras i köp sedan början av december och har nu även tagit sig upp och förbi nollan. En positiv trampolin ovanför nollan kan bli den trigger som behövs för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt trendskifte.

Sammanfattning: Redan om $1100 tas ut kan vi skala in för uppgång och förutsättningarna för en uppgång stärks när $1115 tas ut. Var beredd på att det kan börja gå tungt när primärtrenden kring $1135 närmar sig och stoppen bör inte placeras så långt under $1070.

Motstånd: 1096 / 1104 / 1110 / 1135
Stöd: 1085 / 1072 / 1056 / 1042

Du kan handla guld med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG GULD BNP29 med en hävstång på 4,8 och en stop loss vid 882.
Nedgång: MINISHRT GULD BNP44 med en hävstång på 4,7 och en stop loss vid 1289.

Meda: Bra edge för uppstuds

Teknisk analys Meda A: Två dagar efter föregående analys bjöds vi på en turtle soup för nedgång och som jag sade även i december är uppstudsar läge att gå kort. Nu har Meda fallit ner och testat av oktoberbotten från 2014 och i fredags bjöds vi på en mycket positiv omslagsformation.

Den långa trenden har vänt ner och G-krafterna är sorterade för en långsiktig nedtrendsfas. Trendfasindikatorn noteras vid -4,5 vilket innebär att i de fall vi tar position för uppgång ska det vara på kort sikt och affärsrisken bör elimineras så fort det går.

Dagsmomentum har varit nere och vänt under 30 och stochastic har noterats långt under 10 vilket i sig inte är skäl att tror på en vändning upp men när vi får en positiv omslagsformation likt den i fredags med ett extremt avstånd till de kortare medelvärdena är edgen för några dagars uppstuds god.

Jämför vi nivån på bottnarna i mitten av november och lågpunkten i fredags kan vi konstatera att det råder en påtaglig och tydlig positiv divergens.

Sammanfattning: Även om uppgången i fredags skapar chans till en kortare rekyl nedåt är det cykliskt stor chans för en uppgång mot 105 kronor. Vid 95 och 100 kronor hittar vi dock sekundära motstånd. Det är fortfarande läge att gå kort på negativa CS-formationer och skulle det visa sig att 85,50 punkteras bör även den som navigerat för uppgång använda sig av nödutgången.

Motstånd: 95,00 / 97,60 / 100,00 / 104,10 / 110,60
Stöd: 88,70 / 84,60 / 78,10 / 76,00 / 71,60

Du kan handla MEDA med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG MEDA BNP9 med en hävstång på 5,1 och en stop loss vid 78,55.
Nedgång: MINISHRT MEDA BNP29 med en hävstång på 3,8 och en stop loss vid 111,18.