BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 3 / 2022

OMXS30: Risk för tvära kast och slagig handel

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”När en doji star effektueras i ett överköpt ytterläge är risken stor för att en rekyl inleds och nu vet vi att så blev fallet. Frågan är nu vid vilken nivå köparna vågar sig tillbaka. En första indikation på att en ny positiv trend är på väg att inledas kommer en fortsättningsformation att vara. Om det däremot visar sig att en ny lägre lågpunkt effektueras, vilket med nuvarande utseende innebär att lågpunkten som inledde julrallyt vid 2258 punkteras. I den bästa av världar kommer köparna tillbaka kring någon av de blå stödlinjerna men även om rekylen behöver ner ytterligare anser jag indexet köpvärt. Nu avvaktar vi en stängning över föregående dags högsta, i den övre tredjedelen av candlen, så att vi kan kliva in i det som troligen blir nästa trendben norrut.”

Den gångna veckan inleddes nedåt men vid standard line avtog säljtrycket och indexet försökte ta sig tillbaka upp över tidigare motståndsnivåer. När augustihögsta och fib 50% närmade sig avtog köpintresset. Efter två dojisar strax under fib 50% avslutades veckan svagt och noteras åter efter en nedgång med totalt 1,8 procent kring standard line. I månadsgrafen noteras januari än så länge som en negativ reversal och de senaste två veckorna har en negativ underton.

De aktier jag gick igenom i veckan slutade upp med 3,7 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas tillämpa trendföljande strategier.

Volymen har den senaste veckan noterats strax under snittet. Volymbalansen är fortfarande negativ.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i fredags var bara 17 procent. Just nu är det 50 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. En nivå under 60 anser som bräcklig och under 50 tolkar jag som svag is.

Bredden mellan bollingerbanden noteras strax under 9 procent vilket är klart högre än snittet.

På ovansidan möter närmast 2369 följt av 2387 och zonen kring 2396-2405.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 2347 följt av 2335 och området mellan 2310-2300.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Veckan innan lösen i januari har historiskt utvecklats positivt i 60 procent av fallen. De senaste tio åren har perioden varit en stark period men mellan 2000-2010 var det bara två år då lösenveckan utvecklades positivt. Fortfarande kommer en positiv stängning över 2407 innebära att köparna åter är med i matchen. En punktering av 2335 ställer in siktet mot i första hand MA-200 eller lågpunkterna i november/december. Även om indexet studsar upp är risken stor ifall inte 2407 passeras med en dagsstängning att en abc-korrektion är inledd. Kommer inte köparna tillbaka kring lågpunkterna vid 2200-2180 ifall de senaste gapen inte suger en eventuell nedgång ökar risken för en långsiktig topp. En passering och positiv stängning över augustitoppen kommer jag därför att tolka mycket positivt. Gann indikerar en reaktionsdag kring den 19:e och med det utseende vi ser nu kan det skulle passa bra symmetrimässigt för en c-våg.

Motstånd: 2369 / 2387 / 2396-2404
Stöd: 2347 / 2335 / 2310-2300

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 44-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 58%.

SP500: Potentiell abc-korrektion

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt har början av januari varit en relativt svag period de senaste 20 åren. Årets första handelsvecka har fått indexet att falla med 1,9 procent vilket i sin tur lett till att gummisnodden är hårt spänd på nedsidan. En stängning över föregående dags högsta, i den övre delen av dagscandlen, har goda förutsättningar att eliminera rekylen och inleda nästa positiva trendben. Även om det visar sig att årets inledande nedgång fortsätter är det gott om stöd på nedsidan och jag bevakar speciellt zonen vid decemberlägsta kring 4500 som kan bli en vattendelare även för det längre sentimentet. Risken är stor för att den närmaste tiden kommer att bli slagigare än vi vant oss vid.”

Den gångna veckan både inledde och avslutades med positiva reversaler kring den stigande stödlinjen. För en vecka sedan skrev jag att novembertoppen vid 4745 kunde bli svårpasserad och att det kan krävas ett par försök innan nivån återtas. Totalt backade indexet med 0,3 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång nu skrivs till -2,2 procent. I månadsgrafen noteras januari än så länge som en dark cloud cover och den senaste veckan som en long legged doji vilket är ett resultat av att det råder osäkerhet. På fredag är det lösen av optioner och derivat. Veckan innan lösen har i januari utvecklats negativt vid 7 av 22 tillfällena sedan år 2000 men de senaste 10 åren har det varit precis lika många nedgångsveckor som uppgångar. Förra året backade indexet 1,5 procent den kommande lösenveckan.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli 2020 skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras i zonen som rekommenderar oss att köpa rekyler i samband med fortsättningsformationer men att vara försiktiga med att jaga utbrott.

Volymen har den gångna veckan, bortsett från i onsdags, noterats över det dagliga snittet. Volymbalansen är fortfarande negativ.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) föll den gångna veckan till 68 procent. Isen tolkar jag fortfarande som tjock men minskar nivån till under 60 är den bräcklig och under 50 anser jag den som tunn.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan till 19,2 vilket är över MA-200 men under MA-50. Jag gillar svansen på ovansidan hos fredagens candle.

Bredden mellan bollingerbanden noteras för tillfället till 5,4 vilket är strax över snittet.

På ovansidan möter närmast 4673-4675 följt av zonen vid 4696-4704 och 4759.

På nedsidan möter närmast 4650 följt av 4638 och 4619 samt zonen kring 4604-4596.

I den positiva vågskålen:
– Nytt ATH vid 4807 den 28/12
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200 som stiger
– Inne i den positiva halvan av året

I den negativa vågskålen:
– På längre sikt överköpt, överälskat och övervärderat
– Svaghet när novemberhögsta testas
– På väg in i lösenvecka
– Noteras under MA-50 och MA-20

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: S&P 500 inledde veckan upp efter att ha testat av den stigande stödlinjen men vände ner efter att misslyckats med att ta ut novembertoppen. Avslutningen av veckan blev ett nytt test av den stigande stödlinjen som även denna gång sög upp säljtrycket. Som jag sagt ett tag är det gott om tekniska varningssignaler men än så länge har köparna kommit tillbaka innan de varit uträknade. Om veckans lägsta vid 4580 punkteras är det en negativ pusselbit som öppnar dörren ner mot 4500-nivån. En passering av 4800 kommer istället att vara en bekräftelse av det underliggande positiva börsklimatet. Risken har ökat för tilltagande volatilitet när placerarkollektivet försöker tolka Feds mer hökaktiga inställning. Jag kommer vara positivt till indexet så länge inte zonen vid 4500 ger vika utan att snabbt återtas.

Motstånd: 4673-4675 / 4696-4704 / 4759
Stöd: 4650 / 4638 / 4619 / 4604-4596

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 60-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 51%.

DAX: Testar åter av MA-20

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Nu väntar vi på en positiv fortsättningsformation som är värd att haka på om den effektueras innan MA-200 ger vika. Det kan vara intressant med köp även längre ner men då kommer nivån och omslagsformation att behöva vara tydligare än en fortsättningsformation.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av 50- och 20-dagars medelvärde och ett försök att ta ut motståndet vid 16000-nivån vilket misslyckades. Totalt backade DAX med 0,4 procent den gångna veckan vilket innebär att indexet noteras vid samma nivå som förra årets stängning. I månadsgrafen noteras januari som en bearish shooting star och den senaste veckan tolkar jag som en bearish engulfing.

Som jag skrev för en vecka sedan är det goda förutsättningar att den pågående rekylen utvecklas till en abc-korrektion och att vi bör vänta att agera för uppgång tills en fortsättningsformation effektuerats. Än så länge har vi inte fått en enda positiv fortsättningsformation sedan toppen den 5 januari.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar svagt upp. Trendfasindikatorn har åter tagit sig upp i zonen där vi rekommenderas att handla med trendföljande strategier och köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Volymbalansen är fortfarande negativ.

SMACD lämnade strax innan jul ett positivt kors men i fredags eliminerades detta av ett negativt kors effektuerades. Jag tolkar bara fredagens formation som att indexet behöver en tids paus innan nästa formation som troligen kommer bli köpvärd.

Sammanfattning: Så länge DAX är fångat i tradingrangen mellan 16300-14800 är risken för tvära kast och slagig handel stor. För en vecka sedan tog indexet fart upp från MA-20 som återtestades i fredags. Nu väntar jag på en positiv fortsättningsformation som är värd att haka på vilket den är om den effektueras innan MA-200 ger vika. Det kan även vara intressant med köp ännu djupare men då kommer nivån och omslagsformation att behöva vara tydligare. Med en tydligt stigande primärtrend, priset över molnet är det goda förutsättningar för att expansionen som kommer ur konsolidering kommer att ske norrut. I säsongsgrafen (den förlängda blåa streckade linjen) är det ganska vanligt att den kommande veckan utvecklas svagt för att sedan ta fart uppåt under senare delen av januari.

Motstånd: 15960 / 16000 / 16090 / 16285-16300
Stöd: 15835 / 15725 / 15700 / 15570 / 15420

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 63+.
– Next day forecast indikerar att det är 54 procents chans till en uppgång under måndagen.

Alfa Laval: Positiv minidivergens vid MA-200

Teknisk analys Alfa Laval B: Än så länge har vi inte bjudits på någon positiv stängning över föregående dags högsta och nu har aktien kommit ner till en ännu intressantare vattendelare, nämligen MA-200.

Den långa trenden som jag till stor del definierar som lutningen på MA-200 är stigande. Trendfasindikatorn noteras mellan +2 och -2 vilket innebär att vi rekommenderas att vara mer kortsiktiga och defensiva än normalt.

Cykelindikatorn har vänt upp från en extremt låg och effektuerat två positiva minidivergenser den senaste veckan, nu senast i fredags. Samtidigt noteras aktien för första gången sedan november 2020 vid primärtrenden, som lutar upp.

Sammanfattning: En passering fredagens högsta med en candle som stänger i den övre delen ställer in siktet mot i första hand 354 kronor. När/om 348 kronor nås stängs lämpligen halva positionen och resten rids med stoppen strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (3% eller mer i range) efter att 348 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 329 kronor.

Motstånd: 340,20 / 351,40 / 358,80
Stöd: 331,80-330,60 / 328,50 / 314,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 9+.

Embracer Group B: Doji efter PDIV vid kanalgolv

Teknisk analys Embracer Group B: Fortsättningsformationen kom den 21 december och ledde till en uppgång till 100-kronorsnivån där aktien åter blev överköpt inför utbrottsförsöket. Att försöka ta ut ett tufft motstånd när man är utmattad brukar vara svårt men den som följde planen kom ur vid 94,70 eller 98,95. Nu har aktien åter fallit ner till den stigande stödlinjen och effektuerade en bullish harami i torsdags och en doji i fredags samt en positiv minidivergens i onsdags.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är fallande. Trendfasindikatorn noteras i zonen som påpekar för oss att vi ska vara beredda på tvära kast och slagig handel vilket talar för en defensiv approach.

Volymbalansen är trots den senaste rekylen positiv vilket är ett mycket gott tecken när en bottenformation håller på att byggas.

Om fredagens högsta vid 90 kronor passeras idag med en dagsstängning i den övre tredjedelen är det goda förutsättningar för en uppgång. Självklart är risken överhängande för att även Embracer faller om börsklimatet inte orkar vända upp.

Sammanfattning: Redan en passering av fredagens högsta vid 90 kronor kommer troligen trigga ett visst köpintresse. När/om 92 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker direkt när nivån punkteras (vänta inte på dagsstängning). Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (4% eller mer i range) efter att 92 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 84 kronor.

Motstånd: 90,00 / 91,90 / 92,65 / 94,95
Stöd: 87,40 / 84,30 / 82,85

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 30+.