BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 3 – 2024

OMXS30: Testar zonen mellan standard line och MA-20

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Long legged dojin som inledde veckan och punkterades i onsdags varnade för att det råder osäkerhet kring 2400-nivån, efter den kraftiga uppgången som avslutade året. Nu är siktet inställt mot toppen från juni vid 2325-2315 och om nivån ger vika hittar vi nästa stöd vid 2300. Eftersom både trendfasindikatorn, volymbalansen, bredden och ichimokuanalysen än så länge är positiva tolkar jag det vi nu ser som en hälsosam rekyl, vilket kommer vara mitt huvudspår tills motsatsen bevisas. Om standard line vid 2314 punkteras ställs siktet till att börja med in mot apriltoppen vid 2285-2275.”

Den gångna veckan inleddes med ett försök att ta ut MA-20 och i torsdags var det åter dags för ett test av nivån. OMXS30 pendlade mellan 2368 och 2330 den gångna veckan och stängde som en bullish harami. Totalt steg indexet med 0,8 procent veckan som gick vilket innebär att nedgången sedan årsskiftet reducerades till 1,7 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn tog sig den 4/12 upp i zonen där vi uppmanas att agera med trendföljande positiva strategier och det gäller fortfarande även om vi nu varnas för att en signifikant topp ligger bland korten. Senast trendfasindikatorn vände ner från en lika hög nivå var i april 2021.

Volymen den gångna veckan har legat under snittet och den högsta volymen veckan som gick såg vi i fredags. Volymbalansen är positiv sedan den 6 december.

SMACD lämnade den 21/12 ett högt negativt kors och de två senaste veckorna har den negativa divergensen mot signallinjen tilltagit vilket brukar vara ett tecken tilltagande negativt momentum och risken ökar då för en expansion söderut.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 53 procent. Just nu är det 73 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 3,6 procent vilket är lägre än snittet som noteras vid 5,9. Vollan har dragit ihop sig de senaste veckorna och är nu nere på den lägsta nivån sedan slutet av september.

På ovansidan möter närmast 2357-2367 följt av området vid 2376 och zonen kring 2390-2410 samt senaste toppen vid 2418.

På nedsidan möter närmast 2340 följt av området vid 2335-2325 och zonen mellan 2310-2290.

På lång sikt är jag svagt positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral.

Sammanfattning: Indexet har den senaste veckan fortsatt att skvalpa omkring mellan MA-20 och standard line. Sedan priset punkterade MA-20 den 5/1 har nivån utgjort ett motstånd, som än så länge är intakt. En första positiv pusselbit kommer en stark stängning över 20-dagars medelvärde att vara och då ställs siktet till att börja med in mot området kring årshögsta vid 2418. Punkteras standard line kommer området kring junitoppen vid 2330 och eventuellt fib 38% kring 2270 testas och har vi dessutom en symmetri i en eventuell ABC-korrektion och MA-50 som möter upp. I och med att året inletts sämre än den historiska utvecklingen är det ändå ett visst hopp om att de kommande rapporterna kommer lyfta indexet men mycket hänger på om Fed och övriga centralbanker dras åt det mer hökaktiga hållet igen efter alltför starka inflationssiffror. Följer indexet den historiska utvecklingen de närmaste veckorna talar det mesta för en dragning nedåt men att köparna kommer tillbaka kring den 25:e januari. Mitt huvudspår är att rekylen inte är riktigt klar men att den kommer sugas upp innan den blir ohälsosam.

Motstånd: 2357-2362 / 2376 / 2395-2410 / 2418
Stöd: 2340 / 2330-2325 / 2310-2290 / 2275

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 40+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 51%.

SP500: Ny tvåårshögsta men med viss tveksamhet

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Flera av de viktigaste aktierna hos S&P 500 är nere vid vitiga stöd och Apple utmanar nu MA-200 där även fib 62% för den senaste uppgången noteras. Nu utmanas zonen mellan MA-20 och standard line som är en lämplig nivå att agera på en positiv fortsättningsformation när cykelindikatorn noteras lågt, som nu. Om standard line vid 4665 punkteras ställs siktet till att börja med in mot julitoppen kring 4600. Nu inväntar vi en positiv fortsättningsformation, helst i ett stödområde, som kommer vara värd att agera på.”

Den gångna veckan inleddes med en fortsättningsformation som fick indexet att stänga över både EMA-8 och MA-20. Veckan avslutades med en ny tvåårshögsta vid 4802. Totalt steg S&P 500 med 1,8 procent den gångna veckan vilket innebär att uppgången från årsskiftet nu noteras till 0,3 procent. I veckografen utvecklades candlen till en positiv fortsättningsformation.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt och priset befinner sig över primärtrenden. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Nivån är dock lite för hög för att vara helt hälsosam och vändningar nedåt från dessa nivåer leder ofta till kraftiga korrektioner, som vi måste vara beredda på. Senast vi såg indikatorn vända ner från ett lika högt område var i slutet av juli.

Volymen har hela veckan legat strax under snittet. Volymbalansen är positiv sedan 7/11.

SMACD lämnade i tisdags en köpsignal vilket var den första sedan den 18 maj men indikatorn saknar riktning och är helt platt vilket varnar för en period av skvalpiga rörelser.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 76 procent vilket är den tjockaste isen sedan början av februari. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) backade den gångna veckan med 4,9 procentenheter till 12,7 vilket är under både de långa och korta medelvärdena. Nivån är fortsatt gynnsam för en positiv börsutveckling.

Bredden mellan bollingerbanden är just nu 2,7 procent vilket är lägre kring snittet vid 5,7 procent och jag benämner det extremt låg volla.

I den positiva vågskålen:
– Tog 2/11 tillbaka standard line och MA-200
– Noteras över senaste signifikanta toppen vid 4600
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)
– Tog den 20/11 ut även septembertoppen vid 4541
– Både lagging line och priset noteras över cloud span b sedan 14/11
– Trendfasindikatorn noteras i zonen för positiv trend sedan 16/11
– VIX fortsätter noteras kring en låg nivå

I den negativa vågskålen:
– Ny lägre botten 27/10
– Kortsiktigt överköpt
– Negativ divergens mot SMACD och knappt någon lutning uppåt
– Trendfasindikatorn noteras på en nivå där risken för en signifikant topp är stor när indikatorn vänder ner

På ovansidan möter närmast området kring 4790-4810 följt av ATH-noteringen vid 4819 och 4845.

På nedsidan möter närmast 4770 följt av 4756 och 4730 samt zonen kring 4710-4690.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Även om det blev en uppgång den senaste veckan efter rekylen som inledde året ser det fortfarande ut som 4800-området är ett tufft motstånd. Nu drar rapportsäsongen igång och än så länge har mottagande varit ljumt. Placerarkollektivet räknar fortfarande med att Fed kommer att förhålla sig något mer duvaktigt än vi vant oss vid det senaste året. Ett starkt utbrott upp genom 4800 ska vi vara medvetna om att det är en del spänningar kvar efter den kraftiga årsavslutningen och därför är det en bättre edge att köpa fortsättningsformationer i samband med rekyler än att jaga priset vid utbrott. En punktering av standard line som inte snabbt återtas ställer in siktet mot i första hand 4600-nivån. Om en eventuell rekyl blir ännu djupare är det angeläget att zonen vid MA-200 och fib 62% inte ger vika då det riskerar att trigga ett säljtryck ner mot oktoberbotten. På sikt hittar vi målet för denna våg uppåt kring 5000 men självklart kommer inte nivån nås utan rekyler och andhämtningspauser. Det jag saknar nu är att SMACD-linjen drar upp från signallinjen och så länge varje lågpunkt noteras på en allt högre nivån kommer jag vara positiv till utvecklingen.

USA-börserna håller stängt idag för att hylla Martin Luther King.

Motstånd: 4790-4810 / 4819 / 4845
Stöd: 4770 / 4756 / 4730 / 4710-4690

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 58%.

DAX: Fortsatt risk för skvalpiga rörelser innan för tradingrangen

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den låga vollan och än så länge hälsosamma rekylen gör att starka stängningar över föregående dags högsta är köpvärda. Om standard line vid 16460 punkteras utan att snabbt återtas med en turtle soup ställs siktet in mot i första hand 16250.”

Den gångna veckan inleddes med en positiv fortsättningsformation som tog sats från standard line och det ledde till att priset drog upp över MA-20 men vände ner innan torsdagen var slut. Totalt steg indexet med 0,7 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till 0,3 procent. I veckografen utvecklades candlen till en inside stapel.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras sedan slutet av november i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier men ser ut att falla ner från en extremt hög nivå vilket är en varningssignal.

Volymbalansen är positiv sedan den 2 november.

SMACD lämnade ett högt negativt kors den 14 december och nu blir det intressant att se om det negativa momentumet biter sig fast eller om någon av de närmaste stöden lockar tillbaka köparna. Än så länge är det negativa korset i spel.

Bredden mellan bollingerbanden skrivs nu till 1,6 procent vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 5,2 procent. Vollan har inte varit lika låg sedan slutet av september och nu blir det intressant att se åt vilket håll expansionen sker.

Sammanfattning: DAX noteras fortfarande i en tradingrange mellan 16450 och 17000. Den låga vollan och än så länge hälsosamma uppladdningsfasen innebär att både positiva fortsättningsformationer och starka utbrott upp över 17000 är värda att haka på. Om förra veckans lägsta vid 16448 punkteras ställs siktet in mot MA-50 och 16250 till att börja med. Det jag inte vill se är att en eventuell nedgång blir så djup att MA-200 punkteras utan att snabbt återtas. Mitt huvudspår är att kommande rekyler kommer vara köpvärda så fort de elimineras av en positiv fortsättningsformation, åtminstone så länge de sker över MA-200 och fib 50%.

Motstånd: 16750 / 16840 / 16960-17000
Stöd: 16540 / 16450 / 16250 / 16000

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 54-.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans för uppgång under tisdagen.

Lundin Mining: Turtle soup kring MA-200

Teknisk analys Lundin Mining: Den som följde reglerna efter föregående analys fick med sig 2,9 procent, vilket ändå var hyfsat med tanke på nedgångstakten efter toppen som markerades senare under exitdagen. Efter novemberbotten har Lumi brutit upp över MA-200 och gör nu ett återtest av medelvärdet.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att identifiera pekar uppåt sedan början av december. Trendfasindikatorn har nu tagit sig upp i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är positiv sedan mitten av december.

SMACD lämnade ett relativt högt negativt kors den 4 januari och det är fortfarande i spel.

I fredags bjöds vi på dels en turtle soup som även var en positiv outside day med en positiv minidivergens hos cykelindikatorn kring 80-kronorsnivån där även MA-200 möter upp.

Lundin Mining brukar inleda året skvalpigt men därefter har vi historiskt ofta sett uppgångar fram till slutet av april. Snittutvecklingen historiskt har varit +30 procent från nu till slutet av april med uppgångar i 74% av åren.

Sammanfattning: Det är goda förutsättningar för att Lundin Mining nu tar sats för nästa positiva trendben. När/om 89 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 89 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 78 kronor. Man ska vara beredd på att det kan ta några veckor eller lägre för att nå målkursen.

Lundin Mining presenterar nya siffror den 21/2.

Motstånd: 82,80 / 84,40 / 86,15
Stöd: 80,95 / 79,40 / 78,35

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 20+.

SCA B: Bullish harami i värdezonen

Teknisk analys SCA B: Stoppen höll och aktien tog sig upp till 162,50 innan det var dags för husse att kalla hem hunden och åter bekräfta zonen kring 144-142 kronor som en viktig stöd/värdezon. I torsdags nådde aktien åter ner till värdezonen för att i fredags effektuera en bullish harami.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är stigande sedan slutet av september. Trendfasindikatorn noteras sedan mitten av december i zonen där vi uppmanas vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är negativ sedan den 27 december.

SMACD lämnade ett negativt kors den 24 november som fortfarande är i spel.

Frågan är nu om 142 kronor kommer punkteras och därmed kicka in en dubbeltopp med målkursen nedåt 125 kronor eller om värdezonen åter ska locka fram köparna.

I fredags effektuerades en bullish harami som bekräftas om vi bjuds på en stängning över 146,30 i den övre tredjedelen av candlen.

Sammanfattning: En fortsättningsformation som tar ut torsdagens högsta är värd att haka på. När/om 150 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 150 kronor nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras vid 142,40.

SCA kommer med rapport den 26 januari.

Motstånd: 148,30 / 149,55 / 150,80 / 154,75
Stöd: 144,30 / 142,95 / 140,65

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 48+.