BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 3

OMXS30: Rekylen inledd

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”En ny ATH-notering som avslutade veckan, positiv volymbalans, tjock is och en ny köpsignal i SMACD skapar goda förutsättningar för att vi sett ett nytt positivt trendben inledas. Det saknas dock inte varningssignaler i form av hårt spända momentumindikatorer och negativa divergenser. Fredagens stängning skedde 5 procent över det övre bollingerbandet vilket liknar det utseende vi hade den 18 september och den gången behövde indexet ner mot MA-50 för att hitta köpare. Även om risken är stor för en rekyl kommer den vara köpvärd vid en positiv fortsättningsformation. Det är först om 1834 punkteras utan att snabbt återtas som det kortsiktigt positiva utseendet kan komma att hotas. Köparna fortsätter att suga upp rekyler och säljtryck på allt högre nivåer och att försöka gå emot en starkt stigande trend är som att försöka hoppa ner på rälsen och ensam försöka stoppa tåget. Skulle det visa sig att de amerikanska indexen accelererar söderut är smittorisken mot OMXS30 övriga börsindex stor.”

Den gångna veckan inleddes med avvaktande rörelser kring 1950. Efter tre nya ATH-noteringar avslutades veckan med en negativ omslagsformation. Totalt steg den gångna veckan med 0,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 4,3 procent. I veckografen utvecklades veckan till en bearish harami.

Jag påpekade i slutet av veckan att flera korta momentumindikatorer indikerade att en rekyl låg bland korten och nu tolkar jag det som att den är inledde. Visserligen avtog säljtrycket kring 1950 där den korta sentimentsindikatorn EMA-8 mötte upp men så länge inte en positiv fortsättningsformation eliminerar rekylen anser jag att den är i spel.

Om det visar sig att EMA-8 punkteras ställs siktet in mot i första hand standard line och MA-20 som möter upp strax ovanför 1900-nivån.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde är stigande. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet fortfarande lyfts av ett gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +2,4 vilket innebär att vi företrädesvis ska ska tillämpa trendföljande strategier för uppgång.

Volymen den gångna veckan har legat kring snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är åter stigande och positiv.

Isens tjocklek noteras kring 79 inför dagen vilket är positivt. Inför dagen noteras 77 procent av largecapaktierna över MA-20, 76 procent över MA-50 och 90 procent över MA-200. 73 procent av alla aktier på large cap noteras med RSI-14 över 50.

På ovansidan möter närmast motstånd kring 1965 följt av 1975-1976 och 1987 samt zonen kring 2000.

På nedsidan hittar vi först stöd kring 1952-1948 följt av 1939 och 1925.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 18 av de 34 senaste åren (53%). Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,2 procent. Indexet har stigit vid 5 av de senaste 10 åren och har efter den kommande femdagarsperioden noterats i snitt 0,4 procent högre.

Sammanfattning: Rekylen som inleddes i fredags var både väntad och välkommen. När 1950 närmade sig, som samtidigt markerar motpolen från slutet av november, avtog säljtrycket och om köparna kommer tillbaks redan vid nuvarande nivå är det ett styrkebsked. Om det visar sig att 1950 istället punkteras ställs siktet in mot i första hand 1934 och om även den nivån punkteras ner mot 1912. Mitt huvudspår är fortfarande att köparna kommer att suga upp säljtrycket innan det positiva utseendet hotas och en kommande fortsättningsformation kommer då att vara värd att haka på. Det är gott om stöd på nedsidan och det är först om decemberlägsta vid 1834 punkteras utan att snabbt tas tillbaks som det positiva utseendet eventuellt hotas. Skulle det visa sig att de amerikanska indexen accelererar söderut är smittorisken mot OMXS30 övriga börsindex stor.

Motstånd: 1965 / 1975-1976 / 1987 / 1996-2000
Stöd: 1952-1948 / 1939 / 1925 / 1912 / 1900

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 76-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 52%.

SP500: Gaptäppning och test av MA-20

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt indikerar next day forecast att risken för en rekyl är stor men på någon till några veckors sikt är edgen mycket god för uppgång. Den gångna veckan avslutades med en ny ATH-notering vid 3827 men samtidigt en stängning klart över det övre bollingerbandet. Den positiva volymbalansen, bredden och många långsiktiga indikatorer har nu vänt upp och blivit positiva där bla relationen med aktier och den 30-åriga obligationsräntan precis brutit upp vilket vi senast såg i slutet av 2016, mitten av 2012, 2009 och 2003. SMACD noteras redan positivt i de längre tidsupplösningarna men lämnade i torsdags en köpsignal i dagsgrafen. Även om det råder en del negativa divergenser kommer jag vara positiv till utvecklingen och håller fortfarande fast vid symmetrimålet kring 4000, även om nivån inte kommer nås utan utmaningar. Än så länge är detta enligt mitt synsätt en marknad där vi köper positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler och med den låga vollan är det även ok att köpa utbrott.”

Som jag skrev för en vecka sedan indikerade CC/CS att en rekyl låg bland korten inför den gångna veckan. Som jag skrev skapade gapet från förra torsdagen en tydlig obalans och i fredags täpptes det till. Så blev det och indexet backade 1,5 procent vilket innebär att årets uppgång reducerats till 0,3 procent.

Om köparna kommer tillbaks kring gapstödet innebär det att den mindre motpolen från den 4 januari är intakt och det tolkar jag som ett tecken på styrka. Om fredagens lägsta ger vika med en dagsstängning är det angeläget att standard line håller för att undvika att siktet ställs in mot 50-dagars medelvärde som inför veckan noteras kring 3674. Risken ökar vid en rekyl ner mot MA-50 för att den viktiga utbrottsnivån kring 3600 kan behöva testas.

Nu inleds rapportsäsongen vilket brukar leda till högre volatilitet och om inte placerarkollektivet känner sig nöjda med de kommande stödpaketen från Fed ökar risken för djupare omtag.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar tydligt uppåt. Den 27 juli skar MA-50 upp genom MA-200 vilket innebär att indexet sedan dess lyfts av ett äkta gyllene kors. Trendfasindikatorn noteras inför dagen kring +2,7 vilket innebär att vi företrädesvis ska handla indexet med trendföljande strategier.

Volymen var högst i fredags för den gångna veckan och noterades då 12 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Volymbalansen är positiv även om den avtog något under torsdagen och fredagen den gångna veckan.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier över MA-200) noteras inför dagen kring 90 procent vilket fortfarande beskriver en tjock/stabil is enligt mitt synsätt.

VIX (den förväntade vollan) steg den gångna veckan med 13 procentenheter och stängde veckan vid 24 vilket innebär en notering över både MA-20 och MA-50 men noteras än så länge med lägre pivottoppar. Fortfarande är nivån historiskt sett relativ hög och risken har ökat de senaste veckorna.

Bredden mellan bollingerbanden har varit nere kring flerårslägsta men har de två senaste veckorna åter tilltagit något och det är en pusselbit som talar för att indexet troligen kommer att expandera norrut. BBW skrivs inför dagen till 5.

På ovansidan möter närmast 3776 följt av zonen kring 3800 och rekordnoteringen vid 3827.

På nedsidan möter närmast 3730 följt av 3712 och zonen kring 3700 men det viktigaste stödet i närtid är området vid 3600.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras över de senaste signifikanta lågpunkterna
– Noteras över årsmedelvärdet och MA-200
– Passerade den 4/11 upp genom molnet som är intakt
– Noteras över standard line
– Lagging line noteras över priset
– Nytt ATH vid 3827 den 8/1

I den negativa vågskålen:
– Den branta uppgången sedan oktoberlägsta skapar viss obalans och tendens till kilformation

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: En negativ minidivergens som följdes av en bearish engulfing strax under rekordnoteringen fick indexet att täppa till gapet inför den senaste toppen. Nu testas 20-dagars medelvärde och det vore önskvärt på kort sikt om köparna kommer tillbaks innan 3700-nivån ger vika. En punktering av 3700 som inte omgående tas tillbaks ställer in siktet mot den senaste viktiga utbrottsnivån vid 3600 där det ser ut att finnas rejält med stöd. Än så länge är undertonen positiv och förutsättningarna goda för att köparna ska komma tillbaks med en stängning över föregående dags högsta (fortsättningsformation). Gummisnodden är nere på en nivå där en fortsättningsformation vore värd att haka på för uppgång. Jag håller fortfarande fast vid symmetrimålet kring 4000, även om nivån inte kommer nås utan utmaningar. Än så länge är detta en marknad som vill bli handlad med positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler och med den låga vollan är det även ok att köpa utbrott.

Motstånd: 3776 / 3800 / 3811-3815 / 3827 / 3838
Stöd: 3750-3748 / 3730 / 3700 / 3663

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 45-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 56%.

DAX: Rekylen har fått indexet att testa toppen från i julas

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Next Week Forecast indikerar att sannolikheten är större för nedgång den kommande veckan än motsatsen. Veckan inleddes med ett gap nedåt och avslutades med ett test av 20-dagars medelvärde. Totalt backade DAX-indexet med 1,9 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 0,5 procent. Efter att ha släpat efter framförallt de amerikanska börsindexen har nu DAX börjat trenda norrut och noterar frekvent nya rekordnoteringar”.

SMACD är uppe på den högsta nivån sedan början av november 2019 men det finns ingen naturlag som säger att indikatorn inte kan stanna kring den höga nivån under lång tid.

Den positiva trendfasen, volymbalansen och låga vollan innebär att vi ska agera på positiva fortsättningsformationer både i samband med rekyler och utbrott. Att gå emot och försöka blanka indexet just nu ser jag i dagsläget som fakirtrading och inget som lockar.”

NWF indikerade att sannolikheten för nedgång inför den gångna veckan var mer än 50 procent men inför den kommande veckan är det en liten övervikt för uppgång.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen på MA-200 pekar tydligt upp och trendfasindikatorn noteras inför veckostarten kring +2,5 vilket indikerar att DAX nu ska handlas med trendföljande strategier för uppgång. Den relativt låga vollan tillåter oss att köpa både utbrott och fortsättningsformationer i samband med rekyler. Trendpoängen är +8 (max) sedan den 15 december.

Volymbalansen vände upp i slutet av oktober och efter en period som varit något avvaktande tolkar jag den åter positivt.

Sedan både lagging line och priset brutit upp i en ILL-formation i början av november (se gröna ringen) har sentimentet stärkts och laddat upp för ett utbrott uppåt som jag skrev förra veckan är på plats.

Dagsmomentum (RSI-14) punkterade i fredags månadsmedelvärdet och närmar sig nu 50-nivån som utgör en bekräftelsenivå sedan början av november. En studs på denna nivå kan åter bli startskottet för en uppgångsfas men om nivån istället ger vika är det önskvärt att standard line vid 13570 respekteras.

Sammanfattning: Sedan lågpunkten i slutet av oktober har köparna sugit upp rekyler och säljtryck på allt högre nivåer vilket fom jul har resulterat i flera rekordnoteringar. Sedan i julas har det rått en negativ divergens mot det övre bollingerbandet som lämnade en säljsignal i torsdags. Efter en uppgång med ungefär 20 procent på två månader är det därför inte oväntat att en rekyl kyler ner indexet något. På nedsidan är det gott om stöd men det vore önskvärt om utbrottsnivån från i höstas kring 13500 inte punkteras utan att snabbt återtas. Att gå kort är inget som lockar när undertonen är så pass positiv som nu. För tillfället är det rekyler som bör köpas i samband med fortsättningsformationer.

Motstånd: 13805 / 13920 / 14000 / 14130
Stöd: 13670 / 13600 / 13500 / 13455-13445

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 42-.
– Next Week Forecast indikerar chansen för uppgång på en veckas sikt ligger på 53%

ABB: Rekylerar från rekordnivå

Teknisk analys ABB: Det skulle ta en vecka efter föregående analys innan ABB bröt upp över motståndet vid 233 kronor som jag skrev om. Aktien vände dock ner strax under 240 kronor och behövde ett omtag kring 213 kronor för att orka upp till 240 kronor som nåddes i mitten av november. Efter en ny tajt kontraktion med flera medelvärden kring samma punkt (nålsöga) drog ABB upp och noterade flera rekordnoteringar efter senaste årsskiftet. I torsdags sattes en ATH-nivå vid 255 kronor med en dojiliknande candle och en negativ minidivergens, men den gångna veckan avslutades med en negativ omslagsformation.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras kring +2,4 men har divergerat negativt mot den senaste veckans uppgång.

Fredagens negativa långa röda candle bromsades, åtminstone tillfälligt, upp av den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör.

SMACD noterades i torsdags på den högsta sedan november 2013 och när indikatorn vänder ner från en extremt hög nivå leder det ofta till kännbara rekyler.

Nu balanserar ABB på den korta vattendelaren EMA-8 som om den punkteras ställer in siktet mot i första hand 240-kronorsnivån.

Sammanfattning: Förutsatt att inte OMXS30 vänder upp signalerar ABB en rekyl ner mot 240 kronor i första hand men om nivån punkteras ska troligen gapet från den 7/1 ner mot 236-235 kronor täppas till. Den som väljer att agera med att gå kort bör vara beredd på att det kan vända upp snabbt. Det kan vara bekvämt att agera med en mindre position och gärna då med en minifuture som har en stop loss inte alltför långt över 255 kronor. Så fort 240 kronor nås, om det sker, bör man vara beredd på att kliva av. Man bör traila stoppen strax över föregående dags högsta och stänga så fort nivån passeras och inte vänta på en dagsstängning.

Motstånd: 250,00 / 253,20 / 255,10
Stöd: 246,70 / 244,00 / 240,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 66-.

Lundin Energy: Bearish harami kring muren från i våras

Teknisk analys Lundin Energy: Jag skrev inför den 15:e december att det var risk för en rekyl ner mot MA-200 och så blev det. Strax innan jul testades primärtrenden men nivån sög upp säljtrycket. Aktien har nu stigit med 22 procent från lågpunkten i december och de korta momentumindikatorerna är nu hårt spända på ovansidan. Historiskt har aktien gått starkt i början av januari men från mitten av månaden har utvecklingen varit sämre. I fredags effektuerades en bearish harami kring motståndsnivån vid 255 kronor som markerades i våras.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på MA-200 för att definiera, har den senaste månaden vridit upp och är nu svagt stigande och sentimentet lyfts av ett gyllene kors som effektuerades i onsdags. Trendfasindikatorn skrivs inför dagen till +3,3 men har divergerat negativt upp mot toppen i torsdags.

Volymbalansen är svagt positiv men tremånaderssnittet är helt platt.

Dagsmomentum (RSI-14) noterades i torsdags strax över 70 och visar nu tecken på att utmana månadsmedelvärdet.

Avståndet ner till standard line är nu 8,4 procent och när detta avtar från en hög nivå (>5%) samtidigt som en negativ omslagsformation bekräftas talar sannolikheten för att en rekyl är inledd.

Sammanfattning: Det är en överhängande risk för att en rekyl inleds från nuvarande nivå, speciellt om så sker i OMXS30 och/eller i oljepriset. Avståndet ner till standard line är förhållandevis stort och divergerar negativt mot torsdagens topp. Om fredagens lägsta vid 246 kronor punkteras ställs siktet in mot gapet från den 7 januari där både standard line och den nedre begränsningen (-2SD) från regressionslinjen möter upp. Den initiala stoppen bör, om man väljer att gå kort, inte placeras så långt över 256 kronor. Det kan vara lämpligt att köpa en lottsedel (litet belopp i ett hävstångsinstrument med inbyggd stop loss) då risken alltid är större att gå emot den rådande börstrenden. Stoppen trailas lämpligen strax över föregeående dags högsta och när nivån träffas kliver man lämpligtvis av direkt.

Motstånd: 252,70 / 256,70 / 260,00 / 266,90
Stöd: 246,10 / 239,50 / 235,10 / 229,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 89-.