BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 3

OMXS30: Sitt på händerna och vänta på bättre tider

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är ungefär 70 procents sannolikhet för att en lågpunkt ska effektueras fram till den 22 januari. Det är angeläget att golvet i den medellånga kanalen som inför dagen noteras kring 1420 inte punkteras.” Veckan inleddes med några timmars uppgång men föll tillbaks och onsdagen öppnade med ett negativt gap och föll hela vägen ner till, just det, 1420 som jag ”pratade om” för en vecka sedan. Köparna sög under torsdagen effektivt upp säljtrycket och tog ut taket i den expanderande triangeln och täppte till onsdagens negativa gap. Men som jag skrev i fredags: ”Vi ska komma ihåg att det är stor risk för mindre rekyler efter kraftfulla kursstaplar, som den i torsdags men om köparna visar sig kring 1448 eller 1442 kan det vara bra läge att skala in.”

Vi bjöds alltså på en vändning precis kring den stigande stödlinjen den gångna veckan som Den gångna veckan som totalt innebar en nedgång med 1,3 procent.

Volymen i fredags var dock lägre än både under onsdagens och torsdagens vilket jag tolkar som positivt. Volymen i fredags var 4 procent lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna, vilket är positivt när nedstället under eftermiddagen var så pass kraftfullt.

Bästa sektorer under fredagen var hälsovård och basråvaror. Sämst gick oljebolag och telekom (kan bli en intressant sektorrotation för de svenska telekombolagen).

239 av aktierna som ingår på Nasdaq OMX stängde på plus under fredagen medan 316 aktier stängde på minus, vilket är svagt positivt. Högst omsatta aktier blev Nordea, Ericsson B och Volvo B.

Bäst av aktierna som ingår i OMXS30 gick i fredags Boliden, AstraZeneca och SKF B. Sämst gick Alfa Laval, Lundin Petroleum och SSAB A.

Den långa trenden pekar svagt upp och årsmedelvärdet hittar vi kring 1403.

I månadsgrafen råder en tveksam kursstapel med noteringen mitt i stapeln. Svansen nedtill i veckostapeln var något mer än hälften, dock med minsta möjliga marginal, men det hamnar ändå i den positiva vågskålen. I dagsgrafen omfamnas fredagens box av torsdagens vilket är ett tecken på osäkerhet. Redan om torsdagens högsta vid 1458,2 tas ut är det positivt. Om däremot 1439 punkteras är kursen tillbaks i den expanderande triangeln.

MACD har planat ut i dagsgrafen. En köpsignal ovanför nollan kommer jag att placera i den positiva vågskålen.

Den kommande veckan har inneburit stigande kurser i nästan 60 procent av fallen men det är sällsynt att det sker vid mer än tre år i rad, som är fallet inför den kommande veckan.

På lång sikt är jag positiv och anser fortfarande att rekyler är köpvärda. Så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som inför veckan noteras kring 1403 talar mer för fortsatt uppgång på sikt. Det är dock angeläget att 1421 inte punkteras med tydlighet inom en alltför snar framtid.

På medellång sikt (veckor till månader) utgör 50-dagars medelvärde en psykologisk vattendelare och jag ser det som positivt så länge kursen håller sig kvar ovanför den medellånga sentimentsnivån och det samtidigt pekar upp.

På kort sikt är jag neutral så länge tradingrangen mellan 1480 och 1421 är intakt. Det är dock fortfarande intressant att ta position för uppgång i samband med positiva fortsättningsformationer ner mot 1420 men efter kraftfulla uppgångsdagar ska vi vara försiktiga med nya positioner för uppgång och något annat är inte aktuellt för tillfället.

Den kommande veckan drar årets första rapportsäsong igång med Alcoa på måndag. Rapporten från Alcoa anses av många vara en bra barometer över den kommande rapportperioden och är därför intressant att hålla koll på.Den viktigaste siffran under måndagen är indexet över den amerikanska arbetsmarknaden. På tisdag presenteras brittiska inflationssiffror och detaljhandelssiffror samt stämningsläget bland amerikanska småföretag. Industriproduktionen inom EU släpps på onsdag tillsammans med amerikanska import- och exportpriser. Under torsdagen håller vi koll på amerikanska tillverkningssiffror samt antalet nya arbetslösa den gångna veckan och framtidsutsikterna från Philadelfia Fed. På fredags är det produktions och kapicetssiffror från FED och Michigan index som tar tempen på konsumenternas framtidstro.

Så länge indexet är fastklämt i tradingrangen mellan 1480 och 1420 ska vi vara beredda på tvära kast när begränsningarna närmar sig. Det vore önskvärt med en konsolidering så att ”de mentala ankarna” hinner ikapp och skapar förutsättningar för en ny uppgångsfas. För tillfället är det en bra strategi att vara extremt kortsiktig och kom ihåg att det ibland är bäst att sitta på händerna.

Motstånd: 1457 / 1461 / 1468 / 1492 / 1500
Stöd: 1435 / 1426 / 1421 / 1404 / 1387

Du kan handla OMXS30 med följande minisar från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG OMX BNP41 med en häv kring 4,5 och en stop loss på 1144.
Nedgång: MINISHRT OMX BNP28 med en häv kring 4,5 och en stop loss på 1732.

S&P 500: Överhängande risk för skvalpiga rörelser

Teknisk analys S&P 500: För en vecka sedan skrev jag: ”Det är historiskt ungefär 60 procent chans till att den kommande veckan utvecklas positivt men i 75 procent av fallen har veckan utvecklats negativt två år i rad de senaste 20 åren. Med andra ord är det relativt hög risk historiskt sett att den kommande veckan blir negativ eftersom motsvarande vecka 2014 stängde på minus.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång mot 100-dagars medelvärde och 2000-nivån. Köparna kom dock tillbaks och vi bjöds på två dagars kraftfulla uppgångar under onsdag och torsdag. I mitt dagliga morgonbrev skrev jag i fredags: ”Kursen har stigit med mer än 3,4 procent sedan lågpunkten i tisdags och mycket talar för att det behövs en kortare rekyl innan uppgången kan fortsätta, det är alltså inte läge att jaga kursen.” Veckan innbar en nedgång med 0,7 procent.

Volymen i fredags var dock lägre än både under onsdagens och torsdagens kraftfulla uppgångar vilket jag tolkar som positivt. Volymen i fredags var 11 procent lägre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Den enda sektor som stängde på plus i fredags var telekom men det var med minsta möjliga marginal. Sämst gick finans och cykliska konsumentprodukter. Klart defensivt.

Den långa trenden pekar upp och kursen noteras över både de långa-, korta- och medellånga trenlinjerna.

Så länge månadsstängningarna sker ovanför årsmedelvärdet som inför veckan noteras kring 1966 ser jag rekyler som köpvärda.

På ovansidan möter den stigande motståndslinjen upp vid 2070 följt av 2080 men framförallt ATH vid 2094 som intressanta nivåer att bevaka.

På nedsidan bevakar jag 2038, 2026 men framförallt 1992 som utgörs av lägstanivån innan vändningen i tisdags.

Jag har de senaste dagarna i mina morgonanalyser skrivit att nollan i MACD utgör en viktig stödnivån med allt vad det innebär om nivån punkteras eller står pall. För tillfället ser nivån ut att stå pall för säljtrycket och en köpsignal ovanför nollan kommer jag att placera som en tung vikt i den positiva vågskålen.

I den positiva vågskålen:
– Indexet noteras ovanför 50-, 100- och 200-dagars medeltal
– MA-50 bildade den 30 januari 2012 ett gyllene kors som är intakt
– Nytt ATH vid 2093,6 den 29/12
– Ännu ingen månadsstängning under årsmedelvärdet

I den negativa vågskålen:
– VIX indikerar tilltagande volatilitet och laddar för ett utbrott
– Varningssignaler i form av negativa divergenser i månads och veckografen

Historiskt har inte utvecklingen den kommande veckan varit speciellt stark och så länge indexet befinner sig mellan 1993 och 2094 är risken för fortsatt tvära kast stor. Den kraftiga uppgången under hösten har tagit på krafterna och nu vill nog placerarkollektivet se om företagens vinster har levt upp till förväntningarna. Vi bör vara försiktiga med att köpa mindre utbrott tills index etablerat sig ovanför 2100 men vi kan eller snarare ska vara aktiva i samband med positiva fortsättningsformationer ner mot 2000-nivån. Något annat än uppgång är än så länge inte aktuellt att navigera efter.

Motstånd: 2056 / 2070 / 2080 / 2094 / 2100
Stöd: 2034 / 2021 / 1992 / 1972 / 1942

Du kan handla S&P 500 med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG SP500 BNP12 med en häv kring 3,7 och en stop loss på 1514.
Nedgång: MINISHRT SP500 BNP12 med en häv kring 3,6 och en stop loss på 2557.

DAX: Sitt på händerna tills en positiv fortsättningsformation effektuerats

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Historiskt har inte den  kommande veckan varit en av de bättre och som jag påpekade för några dagar sedan kan det vara idé att vara mer kortsiktig än normalt i mitten av januari
för att sedan göra sig beredd att kliva på för nya uppgångar igen kring den 27-28:e januari.”

Veckan inleddes med ett kraftigt nedställ men köparna började suga upp säljtrycket kring den stigande stödlinjen som sammanföll med 100-dagars glidande medelvärde. Den gångna veckan innebar en nedgång med 1,2 procent och
för tillfället kan vi räkna med fortsatta varannandagsrörelser så länge begränsningarna vid 9930 och 9380 är intakta.

Volymen var som väntat låg under veckoinledningen men tilltog ordentligt både under torsdagen men tyvärr även under fredagens nedställ. Vi kan nog förvänta oss att en tilltagande volatilitet och därmed osäkerhet tills rapportperioden sätter tydligare spår. Det är många oroshärdar i Europa och Tyskland kan definitivt stå inför en del tuffa utmaningar om Grekland ska lämna eurozonen och ECB känns lätt handlingsförlamade.

Primärtrenden är fortfarande relativt platt och det blir inte en tydligare bild genom att studera de kortare och medellånga medelvärdena som pekar lite hit och dit.

Den kommande veckan har stigit i nästan 70 procent av fallen och varenda år de senaste fem åren vilket inte tillhör vanligheterna. Studerar vi istället de närmaste två veckorna är det ungefär hälften av fallen som indexet stått
högre två veckor från nu.

MACD noteras i sälj både i dags- och månadsgrafen men det är än så länge inte något påtagligt tryck för nedgång. Noteringen i dagsgrafen har den senaste veckan parkerat sig kring nollan, en zon som utgör ett stöd med allt vad det
innebär om nivån håller eller punkteras. På ovansidan bevakar jag framförallt nivån 9930 och 10100.

Närmast på nedsidan håller jag koll utvecklingen kring primärtrenden som möter upp vid 9560 och förra veckans lågpunkt vid 9380 men framförallt decemberbotten från 9220.

Det råder för tillfället ingen tydligt bild för den kommande långsiktiga utvecklingen i DAX. Om månaden stänger under 9640 är det ytterligare en varningssignal för att indexet kan vara på väg att rulla över men så länge tradingrangen mellan 9200 och 10100 är intakt är jag ändå svagt positiv till utvecklingen på sikt. DAX är däremot en utmärkt jämviktspendlare och för tillfället kan vi gå kort vid negativa omslag och hårt spänd gummisnodd kring 9800-10100 och gå lång kring 9600-9400 när gummisnodden är hårt spänd på nedsidan och ett positivt omslag effektueras. Vi ska dock vara extremt kortsiktiga och kliva av redan efter 1-3 dagar.

Motstånd: 9805 / 9865 / 9930 / 10100 / 10220 / 10480
Stöd: 9590 / 9515 / 9445 / 9383 / 9190/ 8930

Du kan handla DAX med följande minifutures från BNP Paribas:
Uppgång: MINILONG DAX BNP25 med en häv kring 5,4 och en stop loss på 7968.
Nedgång: MINISHRT DAX BNP116 med en häv kring 5,2 och en stop loss på 11233.

Brent spot: Invänta uppstuds och ta negativa fortsättningsformationer

Teknisk analys Brent: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om det råder en positivt divergens mot MACD är det alldeles för tidigt att börja leta efter positioner för uppgång. En negativ fortsättningsformation någonstans från $60 och upp till $76 är intressant att bevaka. Att leta efter nya positioner för uppgång är inte intressant förrän $88 tagits ut.”

Den gångna veckan innebar att oljepriset föll med ytterligare 11,2 procent vilket innebär att priset mer än halverats det senaste halvåret.

Trenden är fortfarande tydligt nedåt med både de långa-, medellånga- och korta trenderna sorterade för fortsatta nedgångar.

Även om det råder en positivt divergens mot MACD och köparna åtminstone kortsiktigt ser ut att suga upp säljtrycket kring $50 är det alldeles för tidigt att börja leta efter positioner för uppgång. Det är inte heller enkelt att ta nya positioner för nedgång vid denna typ av kraftigt översålda nivåer.

I samband med en uppstuds från nuvarande nivå kan vi börjar leta efter negativa fortsättningsformation redan vid $55-nivån men ännu bättre riskkvot får vi kring $60 där vi har ett kluster som kan utgöra ett intressant motståndsområde.

Sedan min analys för fyra veckor sedan då jag skrev: ”Att köpa är som att försöka vända på något som faller fritt från en klippa, eller som att försöka stoppa ett skenande tåg. Gå kort på varje indikation om fortsatt nedgång kring och ovanför MA-20. Därefter vände priset ner vid MA-20 och har sedan dess fallit med 25 procent, på en månad!

Historiskt har januari varit en bra månad för oljepriset men för tillfället beror prisnedgången till största delen på den stigande dollarn och den minskade konsumtionen.

Ju längre avståndet blir upp till primärtrenden, desto kraftigare uppstudsar kan vi räkna med. Den som försöker ta position på dessa uppstudsar måste bevaka stoppen manuellt, kontinuerligt, för att inte riskera att bli av med fingrarna när kniven fortsätter att falla fritt. Självklart kommer vi få se en vändning så småningom men att försöka pricka en botten kan bli både dyrt och svårt. Risken är stor vilket innebär att man ska handla med mindre positioner än normalt och extremt kortsiktigt. Jaga inte priset efter kraftfulla nedgångar utan vänta på uppstudsar och negativa fortsättningsformationer.

Motstånd: 51,25 / 52,60 / 55,10 / 57,65
Stöd: 48,70/ 47,50 / 45,00 / 42,50

Du kan handla Brent råolja med följande minifutures från BNP:
Uppgång: MINILONG OLJA BNP med en hävstång på 1,0
Nedgång: MINISHRT OLJA BNP20 med en hävstång på 1,7

Boliden B: Köp rekyler och återtest

Teknisk analys Boliden: Boliden föll inledningsvis efter föregående morgonanalys men vände upp och tog ut 119,30 under eftermiddagen och effektuerade en bullish engulfing som dagen efter bekräftades när 121,80 togs ut. Kursen har efter bekräftelsen stigit med 8,8 procent och de som inte redan gjort det bör flytta upp stoppen till 127,40. För de som redan sitter i position kan det vara ett bra läge att stänga halva positionen vid nuvarande nivå för att sedan åter skala upp vid

De långa och medellånga trenderna pekar upp och G-krafterna har sorterat upp sig för en långsiktig uppgång som är värd att följa. I den negativa vågskålen placerar vi det hårt spända gummibandet som nu innebär att det är mer än 17 procent ner till primärtrenden och följdaktligen en dålig riskkvot att ta nya positioner för uppgång. En lyckad rekyl ner mot 127,90 kan däremot ge ytterligare styrka.

I fredags fick vi både en ny 200-dagars högsta notering och stängning. Detta har inträffat 30 gånger de senaste 12 åren och vid 19 av dessa (63%) har kursen stått högre en månad senare. Det kan vara värt att notera att kursen i många fall har börjat med en rekyl och sedan tagit ordentlig fart. Den genomsnittliga utvecklingen på en månads sikt har varit 2,4 procent.

De som redan tagit position kan med fördel ta hem halva vinsten vid nuvarande nivå. För att komma in i nya positioner för uppgång bör man nu avvakta en rekyl men frågan är hur djup. Fördelen är att vi inte behöver tänka på det vi kan istället nöja oss med att studera var köparna kommer tillbaks, såvida det sker innan 119 kronor, men redan vid 129 kronor kan det vara dags att bevaka köpintresset, helst efter en sidledes konsolidering så att gummibandet slackas något. Att navigera för något annat än uppgång är mer gambling än trading.

Motstånd: 134,30 / 136,25 / 140,65 / 145,00
Stöd: 130,00 / 127,50 / 125,90 / 124,20 / 123,10 / 121,90

Du kan handla Boliden med följande minifutures från BNP:
Uppgång: Minilong BNP23 med hävstång 5,1 och stopploss kring 112
Nedgång: Minishort BP7 med hävstång 6,3 och stopploss kring 146