BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 30

OMXS30: Håller 1600 är chansen god för ytterligare uppgång

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Om nästa topp blir lägre än 1650 och 1600-nivån därefter punkteras utan att snabbt återtas riskerar det att locka till ett tilltagande säljtryck mot i första hand 1575.”

Den gångna veckan inleddes med ett försök till en uppgång men redan vid 1639 tog det stopp och i onsdags punkterades lågpunkten vid 1609 från den 11 juni och även 1600-nivån. Torsdagen fortsatte nedåt men vid 1575 avtog säljtrycket och i fredags effektuerades en positiv candlesticksformation som stängde över 1600-nivån. Totalt föll OMXS30 med 1,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 14 procent.

Bästa sektorer den gångna veckan blev konsumenttjänster och verkstad medan basråvaror och oljebolag gick sämst.

Som jag påpekade för två veckor sedan ökar sannolikheten för en nedgång mot primärtrenden om brekräftelsenivån hos Stochastic punkteras, vilket blev fallet.

Nu har stochastic däremot kommit ner till en nivå där edgen för en uppstuds blivit ganska god. Mycket av den närmaste tidens utveckling kommer att påverkas av rapporterna vilket även gäller för den kommande veckan.

Cykelindikatorn noteras strax under 20 med en positiv divergens mot lågpunkten den 11 juni.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till -0,3 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara beredda på tvära kast och vara relativt kortsiktiga både för upp- och nedgång.

Volymen noterades i början av veckan under det dagliga snittet men under nedgångsdagarna var volymen den högsta sedan mitten av juni. Volymbalansen är fortsatt stigande över tremånaderssnittet.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 1609 följt av 1625 och den senaste pivottoppen vid 1639.

På nedsidan hittar vi närmast 1587 följt av zonen mellan 1578-1573 samt området kring primärtrenden.

På lång sikt är jag svagt positiv efter månadsstängningen över både årsmedelvärdet och primärtrenden.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral så länge indexet håller sig mellan standard line (den röda punktstreckade linjen) och primärtrenden.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral till svagt negativ så länge vi inte fått bekräftat att ett återtagande av MA-20 inte är tydligt.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 18 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit +0,3 procent.

Sammanfattning: Fredagens uppstuds och passering av 1600-nivån tolkar jag positivt men om det istället visar sig att indexet inleder veckan med att stänga under 1587 ökar risken påtagligt för en nedgång mot området kring primärtrenden. På ovansidan vill jag gärna se åtminstone standard line (streckade röda linjen) passeras utan att omgående punkteras för att tolka det kortsiktiga sentimentet som positivt. Den teoretiska målkursen som en punktering av den stigande kilen indikerar hittar vi nedåt 1550-1540. Om däremot kursen håller sig kvar ovanför nacklinjen för den inverterade HS-formationen (den blå streckade linjen) är det en indikation på att julitoppen borde utmanas och eventuellt tas ut.

Motstånd: 1614 / 1623 / 1650 / 1657 / 1676
Stöd: 1587 / 1576 / 1559 / 1542 / 1516

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 18.

SP500: Punkterat den stigande kilen och risk för fortsatt rekyl

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Fed antyder att det troligaste scenariot är en räntesänkning i slutet av månaden och placerarkollektivet ser åtminstone ut att ha en god riskaptit. Det som gör mig mest orolig är dels volymen under den senaste uppgången och att småbolag inte utvecklas starkare än de gör. Vi har löpande sett nya ATH-noteringar under juli månad men inte tillräckligt för att undvika att utveckla en stigande kil. Även om de korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan finns det ytterligare utrymme för att svälja nya högre noteringar. En rekyl eller andhämtningspaus rycker närmare men risken för att 2950-nivån ska punkteras utan att snabbt återas ser jag inte som speciellt stor. Att gå kort är för tillfället inte aktuellt men att köpa rekyler är däremot fortsatt en bra strategi.”

Den gångna veckan inleddes med tre dagars nedgång men gapstödet vid 2973 från den 10 juli sög upp säljtrycket i torsdags och testades åter i fredags då dagen utvecklades till en bearish engulfing. Totalt backade SP500 med 1,2 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 18,7 procent. Både i torsdags och fredags nåddes 20-dagars medelvärde som ännu inte punkterats med en dagsstängning.

Efter en uppgång med 10 procent på sex veckor (från mitten av juni) satte S&P 500 flera nya ATH:s vilket bekräftar den tidigare stigande trenden men ledde samtidigt till extremt spända momentumindikatorer på ovansidan. Överköpta nivåer är inte automatiskt någon garanti för rekyler men sannolikheten ökar för att de närmar sig. När placerarkollektivet finner att priset stigit till en nivå där det inte längre är lockande att kliva på för uppgång tar priset ofta en välbehövlig paus vilket kan leda till en kontraktion eller rekyl.

Korrektioner och rekyler kommer oftast inte oanmälda och de senaste veckorna har vi varnats i form av att index bildat en stigande kil och att volymerna upp mot ATH-nivåerna var extremt låga (dåligt engagemang). Kraftiga uppgångar leder till att gummibandet blir hårt spänt och att riskkvoten inte blir speciellt attraktiv.

Än så länge noteras 20-dagars medelvärde stigande, väl ovanför ett svagt stigande 200-dagars medelvärde, vilket i min värld är bullish.

För att spänningen hos momentumindikatorerna ska avta krävs antingen en rekyl eller en sidledes konsolidering så att obalansen avtar. En indikation på att köparna är tveksamma till att kliva på är en stigande kil. De två senaste uppgångsfaserna, i höstas och inledningen på detta år avslutades efter att stigande kilar punkterats. Sedan i onsdags ser vi åter tecken på att den senaste uppgången som påbörjades vid månadsskiftet maj-juni kan avslutas med att den stigande kilen punkteras. Än så länge tycker jag att de senaste dagarnas är relativt modest för att jag ska anse att punkteringen av kilen är att anse som bekräftad. Om rekylen fortsätter och dagsstängningarna börjar ske under 20-dagars medelvärde ställs siktet in mot området kring 2900 där bland annat 50-dagars medelvärde möter upp.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu svagt stigande och trendfasindikatorn noteras kring +0,2 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast och en slagig period.

Volymen har ökat något under de senaste dagarnas rekyl men än så länge tolkar jag volymbalansen positivt. Om OBV etablerar sig under tremånaderssnittet och punkterar den senaste bekräftelsenivån från första veckan i juli.

Antal aktier av de som ingår i indexet och noteras över 200-dagars medelvärde uppgår nu till 73 procent. Under uppgångsfaser vill jag inte att mindre än 60 procent noteras över primärtrenden så detta blir alltså en positiv pusselbit.

VIX (den förväntade volatiliten den närmaste månaden) steg den gångna veckan med 17 procent till 14,4.

På ovansidan möter närmast 2996 följt av 3018 och 3030.

På nedsidan möter närmast 2967 följt av 2952 och 2931 samt området kring 2900.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt
– Nytt ATH vid 3018 den 15 juli
– Noteras över Ichimokumolnet som nu stiger i dag, vecka och månad

I den negativa vågskålen:
– Avtagande momentum och volym
– Punkterade den stigande kilen i onsdags
– Tendens till avtagande momentum

På lång sikt är jag svagt positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur var den följande lågpunkten markeras. För att jag ska bli negativ krävs att både priset och lagging line etablerar sig under zonen mellan molnet och primärtrenden.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men om MA-50 punkteras utan att snabbt tas tillbaks kommer jag åter bli svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men vill inte se en ny lägre lågpunkt än zonen vid 2900.

Sammanfattning: Även om bjudits på en punktering av den stigande kilen den senaste veckan, som fångat indexet sedan slutet av juni, har det än så länge inte lett till att de korta momentumindikatorerna blivit speciellt hårt spända på nedsidan. Dagsmomentum (RSI-14) har fallit ner från en relativt hög nivå men än så länge har det inte lett till att edgen för uppstuds är speciellt bra. Frågan är nu om säljtrycket kommer tillta så att placerarkollektivet på allvar börjar distribuera ut aktier, vilket vi än så länge inte sett. Som vanligt väljer jag att följa det som just nu är i spel och det är förra veckans negativa candlesticksformation. Så länge indexet är fångat mellan 3018 och 2913 är det mycket som talar för att det kommer bli slagigt och osäkert men mitt huvudspår är än så länge att expansionen kommer att ske norrut.

Motstånd: 2996 / 3018 / 3035 / 3046
Stöd: 2967 / 2956 / 2926 / 2913 / 3000

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 19.

DAX: Än så länge hälsosam rekyl

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”På kort sikt talar edgen för att en uppgång kommer att påbörjas inom kort, troligen den kommande veckan. Om så inte blir fallet är det gott om stöd ner mot 12000-nivån som är en psykologisk vattendelare där även golvet i den stigande kanalen möter upp. Skulle inte heller 12000-nivån suga upp säljtrycket ökar risken för ett ytterligare tilltagande säljtryck och hoppet ställs då till att köparna återfinns kring primärtrenden.”

Efter sex dagars nedgång, som jag skrev om för en vecka sedan, bjöds vi på en uppstuds när föregående vecka inleddes. När gapmotståndet från den 9 juli vid 12470 nåddes i onsdags tog dock säljarna över tills 50-dagars medelvärde nåddes i torsdags. Totalt föll DAX med 0,5 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu minskat till 16,1 procent.

DAX noteras nu mellan standard line och 50-dagars medelvärde samtidigt som stochastic fallit ner till 14-nivån som är intressant vid en bekräftad positiv omslagsformation.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är i stort sett helt platt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,0 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymbalansen är fortsatt positiv men utmanar just nu tremånaderssnittet och den senaste bekräftelsenivån från den 25 juni.

Sammanfattning: På kort sikt börjar edgen för en kortare uppstuds bli allt bättre. Om det däremot visar sig att 12.000-nivån punkteras, utan att snabbt återtas, ställs siktet in mot den platta primärtrenden. Mitt huvudspår är att vi kommer att få se en expansion norrut mot i första hand 13000-nivån, snarare än att vi redan sett en långsiktig topp. Tekniskt gillar jag inte att julitoppen är så flack mot majtoppen och en eventuell etablering under bekräftelsenivån hos volymbalansen kan leda till allt mer distribution från placerarkollektivet. Så länge inte standard line tas tillbaks är dock risken stor för att rekylen sedan julitoppen inte är klar.

Motstånd: 12330 / 12400 / 12530 / 12656
Stöd: 12200 / 12140 / 12015 / 12000 / 11987

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 24.

SCA B: Hammer och positiv minidivergens vid stöd

Teknisk analys SCA B: Det blev ingen punktering av dojins lägsta efter föregående analys, däremot togs både 75,50- och 79,00 kronor ut. Uppgången ledde till att både molnet och primärtrenden togs ut men det blev aldrig något bekräftat utbrott för lagging line. SCA-aktien har nu fallit ner till den nedre delen av ichimokumolnet och stödnivån vid 74 kronor som nåddes i fredags.

Den långa trenden som jag använder bla lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut lutar nedåt. Trendfasindikatorn skrivs till -2,6 vilket innebär att vi företrädesvis ska navigera för nedgång i samband med uppstudsar och nya utbrott nedåt.

I fredags visade sig köparna vilket ledde till en hammer kring just 74 kronor samtidigt som cykelindikatorn vände upp från en extremt låg nivå med en positiv minidivergens.

Vid de tillfällen som SCA fallit mer mer än 8 procent eller mer på två veckor för att sedan effektuera en positiv minidivergens har aktien stått i snitt 1,4 procent en vecka senare.

Sammanfattning: Om vi bjuds på en dagsstängning över föregående dags högsta vid 76,10 när veckan inleds, innan 74 kronor punkteras är förutsättningarna för en uppgång mot i första hand 78 kronor goda. Om nivån nås stänger man med fördel halva positionen för att sedan rida resten med stoppen strax under föregående dags lägsta. Om det istället visar sig att 73,50 punkteras fallerar edgen för den positiva minidivergensen och siktet ställs in mot i första hand 72 kronor.

Det kommer delårssiffror den 26 juli.

Motstånd: 76,60 / 77,30 / 79,25 / 81,15
Stöd: 74,65 / 73,40 / 71,45 / 69,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 10.

SEB A: Tar åter sats för att försöka sig på ett utbrott

Teknisk analys SEB A: Redan samma dag som föregående analys bjöds vi på en dagsstängning över 89,20 och en vecka senare hade SEB nått upp till det översta gapstödet från den 27 mars vid 95 kronor i samband med delårsrapporten förra fredagen. I samband med testet av 95-kronorsnivån stängde aktien 24 procent över det övre bollingerbandet vilket blev inledningen på föregående veckas rekyl. I torsdags hade rekylen nått ner till 200-dagars glidande medelvärde och var nere en bit under den korta sentimentsnivån som EMA-8 utgör. Både torsdagen och fredagen utvecklades till positiva reversalstaplar.

Den långa trenden som jag definierar till stor del utifrån lutningen hos MA-200 pekar saknar i stort sett riktning och trendfasindikatorn noteras kring -0,3 vilket innebär att vi företrädesvis ska jobba med kortsiktiga jämviktspendlande strategier.

Volymbalansen var inför torsdagen nere och vände vid tremånaderssnittet som fortfarande lutar upp, vilket i min värld är positivt.

På ovansidan möter ett tufft motstånd upp mellan 92-95 kronor, som det mesta talar för kommer att tas ut inom en inte alltför lång framtid, såvida inte OMXS30 klappar ihop.

RSI-9 var i samband med rapporten uppe över 80 och har därefter rekylerat ner för att nu åter se ut att vända upp. Denna formation brukar kallas för en RSI-Extreme och om vi därefter ser ett nytt försök att bryta upp över 80 är det ofta en bra signal för en ny impulsrörelse.

Sammanfattning: Även om inte nästa utbrottsförsök leder till ett lyckat utbrott talar mycket för att vi på sikt, förutsatt att inte OMXS30 klappar ihop, har sett nästa positiva trendrörelse etableras. Svårigheten med utbrottshandel är dock att de flesta utbrott blir falska och behöver mjuka upp motstånden någon eller några gånger. Problemet är att man riskerar att missa utbrottet om man inte agerar i tid. Förutsättningarna har nu ökat för att vi inom kort kommer att få se ett lyckat utbrott av 95,50 och därefter siktet inställt mot 100-kronorsnivån till att börja med. Ett sätt att skala in sig i en position för uppgång kan vara att köpa ett hävstångsinstrument (en lottsedel), ex.vis en minifuture för uppgång med den inbyggda stoppen strax under 89 kronor för att inte riskera att priset drar ifrån en utan att man kommer in i position. Om det visar sig att SEB A istället etablerar sig under 89 kronor riskerar det positiva utseendet att fallera och siktet ställs då in mot 87 kronor.

Motstånd: 93,85 / 94,20 / 96,00 / 99,40
Stöd: 92,95 / 92,30 / 91,40 / 89,40

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 48.