BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 30 – 2022

OMXS30: Doji kring 2000-nivån och kortsiktigt symmetrimål

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan inleddes med en doji och ett nytt test av 50-dagars medelvärde som även denna gång lockade till förnyat säljtryck. I slutet av veckan såg vi tecken på att det ”svansade till sig” på nedsidan av candlarna kring 1900-nivån vilket jag tolkar positivt. Fredagen avslutade veckan med en tydlig svans på nedsidan som resulterade i en hammer. Om den gångna veckans lägsta håller kan det vara tecken på att köparna försöker bygga momentum för ett nytt försök att bryta upp genom den övre begränsningen av den rådande tradingrangen och MA-50. Det översålda långsiktiga läget och tecken på att säljtrycket avtar vid ett stödområde kan vara en indikation på att en uppstuds är på väg att inledas. En första positiv signal vore en passering av den senaste toppen vid 1975 och om även junihögsta vid 2100 tas ut ökar chansen för att vi sett en långsiktig botten. Å andra sidan kommer en punktering av årslägsta kring 1850 troligen få säljtrycket att tillta skicka ner indexet mot 1700-nivån. Mitt huvudspår är att indexet är långsiktigt översålt och att uppstudsar är pausformationer i nedtrenden.”

Den gångna veckan inleddes med ett gap uppåt och fortsatte upp för att i slutet av veckan passera taket i den tidigare tradingrangen som även innebar att 50-dagars medelvärde togs ut. Totalt steg OMXS30 med 4,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång reducerats till 18,2 procent. I veckografen utvecklas veckan till en bullish above the stomach och som jag skrivit de senaste veckorna brukar ett avstamp från det fyraåriga medelvärde leda till tydliga uppgångar. Än så länge verkar så bli fallet även denna gång.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar nedåt och G-krafterna är sorterade för nedgång. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi varnas för mer nedgång men närmar sig nu jämviktspendlingsområdet efter att ha stigit sedan början av juli.

Volymen har bortsett från i torsdags, då den var 36 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna, noterats strax under det dagliga snittet. Volymbalansen är nu neutral efter att i fredags stängt över tremånaderssnittet.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan var hela 67 procent. Just nu är det bara 16 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 7,2 vilket är lägre än snittet som noteras kring 8,6.

På ovansidan möter först det övre gapmotståndet från den 13 juni vid 1989 upp, följt av området vid 2000 och 2015 samt gapet från den 10 juli mellan 2031-2042.

På nedsidan möter närmast 1973 följt av 1967 och 1950 samt zonen 1904-1896.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt positiv.

Sammanfattning: Efter lågpunkten vid 1850 som inledde juli månad har en ABC-formation med en symmetrisk målkurs kring 2000-nivån bildats. På kort sikt har de korta momentumindikatorerna blivit hårt spända på ovansidan och i fredags effektuerades en negativ minidivergens hos cykelindikatorn vilket indikerar att rekyl närmar sig. Om en kommande rekyl i den kortsiktigt positiva trenden elimineras av en positiv fortsättningformation innan 1900 nivån punkteras kan det bli ytterligare en ny högre lägsta. Skulle däremot förra fredagens lägsta vid 1874 punkteras ställs siktet in mot årslägstanivån vid 1850. SMACD har efter den positiva trampolinen nu nått upp till nollzonen som är ett motståndsområde. En vändning ner riskerar att få säljtrycket att tillta men om indikatorn etablerar sig ovanför är det ytterligare en positiv pusselbit. Om det däremot visar sig att vi bjuds på ett nytt negativt kors under nollan är det stor risk för att nästa nedgångsfas kommer att punktera årslägsta vid 1850. Punkteras årslägsta vid 1850 kommer säljtrycket troligen tillta och då ställs siktet in mot 1700-nivån.

Motstånd: 1989 / 2000 / 2015 / 2031-2042
Stöd: 1973 / 1967 / 1950 / 1940 / 1904-1896

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 89-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 60%.

SP500: Vände ner vi motståndet 4000

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om indexet inledde veckan negativt kom köparna tillbaka på slutet så att även denna vecka utvecklades till en positiv reversal. I torsdags kom köparna åter tillbaka vid julilägsta vilket kan vara ett tecken på att indexet försöker bygga momentum för att bryta upp genom den fallande motståndslinjen som förbinder de senaste två mindre topparna. Om det visar sig att julilägsta håller ser jag de senaste veckorna som en något högre platå från vilket ett lättnadsrally kan inledas. Skulle däremot indexet testa av och eventuellt ta ut 50-dagars medelvärde för att kort därefter vända ner under julilägsta talar mer för att årslägsta kommer ge vika. Den senaste signifikanta toppen kring 4200 från början av juni är min medellångsiktiga vattendelare som om den passeras troligen vänder den rådande trenden. Å andra sidan kommer en punktering av årslägsta kring 3635 troligen få säljtrycket att tillta skicka ner indexet mot 3500-nivån. Mitt huvudspår är att indexet är långsiktigt översålt och att uppstudsar är pausformationer i nedtrenden.”

Den gångna veckan inleddes med en dark cloud cover men därefter fortsatte indexet upp genom 50-dagars medelvärde för att ta sig mot 4000-nivån som nåddes i torsdags. Den kraftiga uppstudsen från julilägsta hade då lett till att de korta momentumindikatorerna var extremt hårt spända och det var därför inte oväntat att veckan avslutades med en bearish harami. Den gångna veckan utvecklades till en bullish separating line som blev tredje veckan i rad som stängde i den övre delen av veckocandlen. Totalt steg SP500 med 2,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets nedgång reducerats till 16,9 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det varnas för att nedåtrisken är så pass stor att man företrädesvis navigerar för nedgång men indikatorn har stigit under hela juli månad

Volymen den gångna veckan har legat under snittet men de två dagar med börsnedgångar har volymen varit som lägst.

SMACD effektuerade en positiv trampolin i början av veckan och håller nu på att utmana motståndsområdet som nollzonen utgör. Passeras den är det en positiv pusselbit.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) noteras kring 23 procent vilket är tunn is. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) föll med 5 procentenheter den gångna veckan och noteras nu kring 20. Det blir nu intressant att se om VIX kommer hålla sig kvar under MA-200 denna gång vilket jag i så fall tolkar som positivt.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 6,3 vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 8,7.

I den positiva vågskålen:
– Kortsiktigt positiv omslagsformation den 17/6
– Indexet är översålt på lång sikt
– Bröt i fredags åter upp över MA-20
– Effektuerade en positiv fortsättningsformation i fredags
– Passerat standard line och MA-50

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under MA-200 och MA-100

På ovansidan möter närmast 4000 följt av 4018 och zonen vid 4100 samt den senaste mest signifikanta toppen vid 4178.

På nedsidan möter närmast 3956 följt av gapstödet vid 3838 och 3928 samt zonen kring 3800.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: SP500 befinner sig i en nedtrend en så kallad Fas 4. Det vi nu väntar på är att indexet ska bryta upp från en Fas 1 (ackumuleringsfasen) men det stora tricket är att avgöra om det vi ser nu är en paus i nedgången eller just en ackumuleringsfas. Det är egentligen först när upptrendsfasen (Fas 2) bekräftats som vi vet svaret på denna fråga. 50-dagars medelvärde en både i upp- och nedtrendsfaser en viktig sentimentsnivå och när ett instrument etablerat sig över medelvärdet och kommande rekyler inte punkterar senaste botten talar mycket för att Fas 1 är inledd. Den gångna veckan bröt indexet upp över MA-50 och det kan vara intressant att notera att 57 procent av aktierna som ingår i indexet nu handlas över medelvärdet. Som jag skrev i fredags var det stor risk för en rekyl med hårt spända momenumindikatorer, en symmetri mellan A- och B-vågen vid ett tufft motståndsområde. Haramin från i fredags indikerar nu att rekylen är inledd och det som blir intressant är att se om nästa fortsättningsformation som eliminerar nedgången noteras högre än julilägsta eller inte. Om årslägsta kring 3600 punkteras ställs siktet in mot nästa 100-talsnivå (3500) som är symmetrin av den senaste kontraktionen. En stängning i den nedre delen under 3940 innebär att rekylen bekräftats och då inväntar vi en positiv fortsättningsformation. Nivån för denna kommer vara en viktig pusselbit för om indexet ska vidare upp eller ta sats för en nytt nedgångsben.

Motstånd: 4000 / 4018 / 4100 / 4178
Stöd: 3956 / 3900 / 3838 / 3828 / 3800

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 89-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 57%.

DAX: Negativ minidivergens kring 13400

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Om det visar sig att 13000 passeras tolkar jag torsdagens lägsta som en ny något högre lågpunkt vilket ställer in siktet mot 13400 till att börja med.”

Den gångna veckan inleddes med en uppgång och en doji kring taket i den rådande tradingrangen kring 13000. Redan i tisdags togs nivån ut och indexet toppade den gångna veckan i onsdags vid 13400. Avslutningen på veckan var avvaktande. Totalt steg DAX med 3,0 procent den gångna veckan vilket innebar att årets nedgång reducerats till 16,5 procent. Det blev tredje veckocandlen i rad som stängde i den övre delen och nu noteras indexet kring det fyraåriga medelvärdet som testades senast i början av mars.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar men har sedan början av juli lutat uppåt.

Volymbalansen har övergått till att bli neutral.

SMACD lämnade för tre veckor sedan ett lågt positivt kors och lämnade för två veckor sedan en positiv trampolin. Nu närmar sig nollzonen.

Sammanfattning: DAX bröt i veckan upp över 13000-nivån som var taket i tradingrangen och köpintresset visade sig direkt. Redan i onsdags nåddes den mindre toppen från slutet av juni vid 13400 samtidigt stängningen skedde kring det övre bollingerbandet. Den nya högre lägstanoteringen vid 12435 från den 14 juli är en positiv pusselbit och om nästa lågpunkt blir högre än denna stärks oddsen för att en signifikant lågpunkt är på väg att mejslas ut. I fredags effektuerades en negativ minidivergens och mycket talar nu för en kortsiktig rekyl mot den kortsiktig positiva trenden. Om det visar sig att 12765 ger vika ställs siktet in mot årslägsta men om köparna suger upp rekylen med en positiv fortsättningsformation högre än så är det ytterligare en positiv pusselbit. Mitt huvudspår är än så länge att uppstudsar är pausformationer i den befintliga nedgången.

Motstånd: 13400 / 13550 / 13750
Stöd: 13225 / 13130 / 13170 / 13020

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 81-.
– Next day forecast indikerar att det är 41 procents chans till en uppgång under måndagen.

Skanska B: Bekräftad bullish engulfing

Teknisk analys Skanska B: Det blev ingen passering av toppen vid 250 kronor efter senaste analys istället punkterades MA-200 och sedan dess har aktien inte lyckats passera upp och stänga mer än någon enstaka dag över 50-dagars medelvärde.

Den långa trendriktningen som jag använder MA-200 för att peka ut är fallande. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar men indikatorn har stigit från -7 i slutet av juni och närmar sig nu jämviktspendlingsområdet.

Volymbalansen har nu passerat upp över tremånaderssnittet och är på väg att bli positiv för första gången sedan slutet av april.

SMACD lämnade för en vecka sedan ett positivt kors och har sedan stigit brant upp mot nollzonen som nu närmar sig.

Sedan lågpunkten i samband med torsdagens rapport har aktien stigit med över 10 procent och det har fått de korta momentumindikatorerna att bli hårt spända på ovansidan. I fredags stängde Skanska hela 35 procent över det övre bollingerbandet. Senast vi såg ett lika extremt kortsiktigt överköpt läge var den 23 juli 2021 vid 260 kronor som den gången blev en ny ATH-notering som därefter inte passerats.

Sammanfattning: Den positiva rapportreaktionen i torsdags och uppföljningen i fredags har redan fått de korta momentumindikatorerna att bli hårt spända på ovansidan. Det är alltid knepigt att ta position när risken för en kortsiktig rekyl är stor. Å andra sidan löper man risk att missa uppgången om man väntar på en rekyl. Om man då väljer att agera direkt måste man antingen göra det via en lottsedel (ex.vis en minifuture med hög hävstång) eller en liten position och en stopp under senaste tydliga lågpunkt. När/om 184 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 184 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 148 kronor.

Motstånd: 174,60 / 179,40 / 192,00 / 203,40
Stöd: 168,75 / 165,40 / 163,80 / 153,90 / 148,90

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86+.

Swedbank: Positiv rapportreaktion och fallande kil

Teknisk analys Swedbank A: Det blev ingen passering av triggernivån efter föregående analys. I tisdags släpptes kvartalssiffror och dessa mottogs positivt vilket resulterade i en bullish engulfing med en volym som var nästan 50 procent över snittet.

Den långa trenden som definieras av lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn har varit nere och vänt kring -7 både i mars och i början av juli. Nu blir det intressant att se om aktien kan dra upp så att indikatorn tar sig upp i jämviktspendlingszonen och så småningom över +2. Än är det en bit kvar men förutsättningarna har stärkts.

Volymbalansen har pendlat mellan neutral och negativ sedan mitten av juni men ser nu ut att övergå till att bli positiv.

SMACD lämnade den 11 juli ett positivt kors och därefter har divergensen mellan SMACD-linjen och Signallinjen tilltagit på ett positivt sätt.

När en aktie fallit under lång tid och sedan kommer med en rapport som mottas positivt är det goda förutsättningar, om inte det övergripande börsklimatet kollapsar, för ett positivt trendskifte.

I Swedbanks fall noteras en tendens till en fallande kil följt av tydligt positiva divergenser mot de korta momentumindikatorerna.

Vid lågvollalägen som nu, kring översålda nivåer och en trigger som kan vara den positiva rapportreaktionen i tisdags, har vi ofta sett positiva trender inledas.

Sammanfattning: I tisdags bjöds vi på en positiv rapportreaktion efter en nedgångsfas och senast vi hade ett liknande utseende var i samband med rapporten i mitten av februari 2021. Denna gång är dessutom aktien fångad i en squeeze, vilket innebär att ett utbrott från denna kan bli kraftfull. Vi ska dock vara beredda på att det kan komma en motreaktion efter de senaste dagarnas uppgång då stochastic noteras högt och stängningen i fredags skedde över det övre bollingerbandet. Om det översta gapmotståndet från den 22 juni vid 137,70 passeras ställs siktet in mot i första hand den långsiktigt fallande motståndslinjen. Det är fortsatt en del brus som behöver övervinnas innan aktien drar upp genom MA-200 vilket troligen kommer bekräfta en 123-vändning. Punkteras istället rapportlägsta vid 124,50 bekräftas och förstärks troligen det negativa utseendet. När/om 143 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 143 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 124,50.

Motstånd: 139,00 / 143,10 / 148,00
Stöd: 133,95 / 128,45 / 124,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 88+.