BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 30 – 2023

OMXS30: Dubbla positiva reversal kring fib 38%

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Indexet fortsätter utmana den stigande stödlinjen men fångas samtidigt i en tradingrange mellan 2326 och 2205. Den av tradingrangens begränsningar som passeras eller punkteras kommer antingen ställa in siktet mot 2400 eller ner mot 200-dagars medelvärde. Om det visar sig att 2205 punkteras med en låg dagsstängning innebär det att julihögsta vid 2316 blir en ny lägre topp och en ny negativ pusselbit med en ny lägre topp och botten vilket vi inte sett sedan i mars. I närtid möter ett tufft kortsiktigt motstånd upp kring standard line och den nedre delen av gapet från förra torsdagen mellan 2265 och 2270. Frågan är nu om den konsolidering indexet är fångat i är en paus i den befintliga upptrenden eller om en punktering av 2200-nivån kommer att trigga ett säljtryck som eventuellt hotar den befintliga uppgången. Tolkningen av de kommande rapporterna kommer självklart ha stor betydelse för börsklimatet. Historiskt har även den kommande veckan utvecklats positivt men ungefär kring den 17-20:e brukar indexet rekylera innan sista rycket upp under juli avslutas. Augusti tillhör däremot tillsammans med september de sämsta månaderna men det är en ”mjuk parameter”. Än så länge är rekyler som inte punkterar signifikanta lågpunkter väl värda att köpa vid positiva fortsättningsformationer.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av den kortsiktiga tradingrangens golv men i torsdags punkterades nivån och indexet var även nere och doppade tårna kring 2200-nivån. Efter en turtle soup i torsdags är nu frågan om indexet åter kommer ta sig in i rangen och eventuellt bryta upp genom standard line. Totalt backade OMXS30 med 0,9 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 9,0 procent. I veckografen utvecklades en positiv reversal.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Indexet lyfts sedan den 9/12 av ett gyllene kors (MA-50 skar då upp genom MA-200). Trendfasindikatorn håller just nu på att testa av området mellan jämviktspendling och positiv trend. Risken har därmed ökat för en period med skvalpiga rörelser och tvära kast.

Volymen den gångna veckan har noterats klart över snittet, vilket är helt naturligt med tanke på att flera viktmässigt tunga aktier har rapporterat de senaste dagarna. Volymbalansen är negativ.

SMACD lämnade ett negativt kors den 21 juni som följts av två negativa trampoliner.

Andelen aktier på OMXSPI som steg den gångna veckan uppgick till 51 procent. Just nu är det 48 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent av aktierna som noteras under MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen till 4,2 procent vilket är under snittet som noteras vid 6,9. Priset brukar ta fart med kraft antingen uppåt eller nedåt efter ett lågvollaläge.

På ovansidan möter närmast 2235 följt av 2248 och zonen mellan 2262-2274 samt 2280.

På nedsidan möter närmast 2220-2215 följt av zonen mellan 2205-2195 och 2185-2175.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ.

Sammanfattning: I veckan som gick punkterades den korta tradingrangen som indexet fångats i de senaste veckorna men stängningen i fredags noterades åter ovanför golvet i rangen även om det var med minsta möjliga marginal. På kort sikt har vi nu ett nytt utseende för första gången sedan mars med en ny lägre topp. Jag vill nu se den senaste kortsiktiga toppen vid 2270 passeras och att inte en ny lägre lägsta effektueras. I symmetrianalysen indikeras en rekyl/nedgång mot 2185-nivån men om köparna kommer tillbaka högre än så är det i min värld en positiv pusselbit. Flera korta momentumindikatorer början nu komma ner på låga nivåer men det räcker inte för att inleda en uppgång, det krävs att bekräftelsenivåer tas ut både hos indikatorerna och i prisgrafen. Tolkningen av rapporterna som kommit in hittills har varit svagt negativa. Eftersom det är ett tydligt negativt gap i torsdags som inte passerats vill jag se även det i prisgrafen för att edgen ska tala för att en kortsiktig botten är satt.

Motstånd: 2235 / 2248 / 2262-2274 / 2280
Stöd: 2220-2215 / 2205-2195 / 2185-2175 / 2165

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 35-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 52%.

SP500: Teckvecka inleds med negativ omslagsformation

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”S&P 500 testade i början av föregående vecka åter av 20-dagars medelvärde som även denna gång lockade fram köparna som ledde till en förhållandevis stark vecka. Nu har indexet kört in i taket i den stigande trendkanalen där även zonen kring 4500 möter upp samtidigt som flera av de kortsiktiga momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan. Det är alltså stor risk för att en rekyl inleds inom kort och det mesta talar för att den kommer att bli köpvärd vid en positiv fortsättningsformation, med siktet inställt mot 4600-nivån. Med tanke på den hårt spända gummisnodden och noteringen kring kanaltaket är risken för att en rekyl inleds inom kort överhängande men än så länge har vi inte bjudits på någon negativ omslagsformation. Det jag inte vill se är att golvet i den stigande kanalen, där även MA-50 möter upp punkteras då det är stor risk att det leder till ett utmanande säljtryck.”

Den gångna veckan inleddes uppåt men efter en bearish doji star talar mycket för att en rekyl är inledd. Totalt steg indexet med 0,7 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 18,2 procent. I veckografen utvecklades en negativ reversal som nästan blev en bearish shooting star. I månadsgrafen är gummisnodden uppe på den högsta nivån sedan slutet av augusti 2021 och i veckografen noteras de flesta korta momentumindikatorer med negativa divergenser.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier men är nu uppe kring +7 vilket är högre än vid ATH-noteringen i början av januari 2022. Det börjar med andra ord bli risk för en mer signifikant topp och en mer utmanande rekyl än normalt.

Volymen den gångna veckan har varit den högsta sedan mitten av juni och noterades strax över snittet. Volymbalansen är positiv sedan den 30 maj.

SMACD lämnade ett negativt kors den 22 juni som eliminerades med ett positivt för en veckan sedan. Nu vill jag se att SMACD-linjen drar upp från signallinjen för att inte riskera en ny negativ trampolin.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) skrivs nu till 75 procent. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) steg med 1,9 procentenheter den gångna veckan och utmanar nu EMA-8 och MA-20.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför dagen kring 6,2 procent vilket är något lägre än snittet vid 6,8.

I den positiva vågskålen:
– Positiv trendfasindikator
– Noteras över decemberlägsta, MA-200, MA-50 och cloud span b
– Gyllene kors 2/2 (eliminerar dödskorset från 14/3-2022)

I den negativa vågskålen:
– SMACD lämnade ett högt negativt kors den 22/6 som eventuellt är på väg att elimineras
– Fear Greed uppe på Extreme Greed
– Negativa divergenser mot RSI-14, SMACD och Stochastic
– Negativ reversal, tendens till shooting star i veckografen

På ovansidan möter närmast 4565 följt av 4578 och zonen kring 4590-4610.

På nedsidan möter närmast zonen kring 4505-4490 följt av 4460-4456 och området kring 4328.

På lång sikt är jag positiv.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Det mesta pekar på att en rekyl ner från kanaltaket är inledd men än så länge har vi inte sett någon stängning under EMA-8 och än mindre standard line. På onsdag presenterar Fed ett nytt räntebesked där det är 98,9% chans för en höjning med 0,25%. De kommande veckorna presenteras en hel drös med teknikrelaterade företag sina senaste siffror. Med tanke på att techföretagen varit ryggraden under den senaste tidens uppgång spelar mottagandet av dessa rapporter en avgörande roll för om det blir risk off en tid eller inte. Den kommande veckan blir med andra ord en mycket spännande vecka som kan drivas upp eller inleda en mer utmanande rekyl. Indexet är nu inne i en period där sannolikheten (tekniskt) talar för en mer signifikant topp eller starten på en utdragen konsolidering. Även om vi bjuds på en mer utmanande rekyl, vilket det är stor risk för, är mitt huvudspår att en rekyl sugs upp innan området kring 4300 och då kommer en fortsättningsformation vara köpvärd. Om det visar sig att 4300 punkteras utan att snabbt återtas är risken stor för en nedgång mot 200-dagars medelvärde och den psykologiska 4000-nivån.

Fed lämnar räntebesked på onsdag kväll.

Motstånd: 4565 / 4578 / 4590-4610
Stöd: 4505-4490 / 4460-4456 / 4328

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 58-.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 45%.

DAX: Rangebetonat på väg in i en sämre period

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter den senaste veckans nedgång har DAX nått ner till cloud span b och troligen fullbordat en ABC-korrektion. Cykelindikatorn är nere kring en nivå där vändningar i samband med positiva candlesticksformationer ofta leder till kortsiktiga positiva trendskiften.”

Den gångna veckan inleddes med ett test av MA-50 och EMA-8 som lockade tillbaka köparna för ett nytt test att bryta upp över julihögsta. Veckan avslutades med tre dagars försök att bryta upp över den senaste månadens högsta, utan att än så länge lyckats. Totalt steg DAX med 0,4 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 16,2 procent. I veckografen utvecklades den gångna veckan till en spinning top.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 pekar uppåt. Den 12 december effektuerades ett gyllene kors (MA-50 skar upp genom MA-200) vilket var första gången sedan slutet av juli 2020. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att applicera positiva trendföljande strategier.

Volymbalansen är neutral.

SMACD effektuerade ett positivt kors den 13 juli noch det är fortfarande i spel och passeringen av nollzonen talar för att börsuppgången kommer fortsätta.

Stochastic noteras nu över 90 vilket innebär att det är stor risk för en stundande rekyl.

Sammanfattning: Efter ABC-korrektionen från mitten av juni till den 7 juli jobbar indexet nu med att ta ut julihögsta. Stochastic är uppe på den högsta nivån sedan den 16 juni och det kan behövas något eller några omtag till för att mjuka upp området mellan 16200-16425 så att nästa långsiktiga trendben bekräftas. Cykelängden har blivit kortare och kortare, vilket är en varningssignal. Det jag inte vill se i närtid är att den senaste lågpunkten vid julilägsta 15545 punkteras då det troligen ställer in siktet mot 200-dagars medelvärde som noteras strax ovanför den psykologiska 15000-nivån. Om däremot julilägsta håller och priset bryter ut upp över julihögsta är det en positiv pusselbit. Säsongsmässigt går vi nu in i en sämre period men det är en av de mjukaste parametrarna.

Motstånd: 16200-16240 / 16330 / 16500
Stöd: 16100 / 15940 / 15820 / 15715 / 15630 / 15455

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 68-.
– Next day forecast indikerar att det är 52 procents chans för uppgång under måndagen.

Getinge B: Bygger botten efter positiv rapportreaktion

Teknisk analys Getinge B: Det blev ingen gaptäppning efter den senaste analysen men nu ser vi tecken på att säljtrycket håller på att avta. Inför rapporten i tisdags, som mottogs positivt, har aktien tagit en paus kring EMA-8 och Turning line.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut saknar nu i stort sett lutning. Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi rekommenderas att agera med negativa trendföljande strategier. Det är dock små tecken till en rundad botten hos indikatorn. Går vi emot indikatorn bör det göras med små positioner och extremt små belopp.

Volymbalansen är negativ och noteras nu kring nivåerna som noterades i våras.

SMACD skar ner genom nollzonen för två veckor sedan och lämnade den 19 juni en säljsignal den 12 juli eliminerades säljsignalen med ett lågt negativt kors.

Vollan har efter den extremt höga nivån dragit ihop sig och är nu betydligt lägre än snittet. När priset dragit iväg från dessa låga vollanivåer har det ofta skett med tydliga rörelser. Frågan är nu om expansionen kommer att ske uppåt eller nedåt.

Sammanfattning: Rapporten i tisdags mottogs positivt vilket bådar gott för det kommande kvartalet. Den som väljer att smyga sig in med en bevakningsposition redan vid en positiv stängning över 192,6 bör redan från början traila stoppen strax under föregående dags lägsta. Symmetrimålet för den bottenformation som håller på att byggas hittar vi kring 206 kronor vilket innebär att både 200 kronor och det nedre motståndet från gapet den 20 juni tagits ut om nivån nås. Om det istället visar sig att 182 kronor punkteras har det positiva utseendet av den begynnande bottenformationen fallerat. En stängning i den översta delen som tar ut förra veckans högsta vid 195 kronor, ställer in siktet mot i första hand 205 kronor. När/om 204,50 nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 204,50 nåtts/passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Den initiala stoppen placeras strax under 181 kronor.

Motstånd: 195,00-205,00 / 208,30 / 309,70-211,80
Stöd: 189,95 / 187,15 / 183,00 / 179,65

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 80-.

ABB: Positiv rapportreaktion och hälsosamt momentum

Teknisk analys ABB: Priset följde skolboken efter föregående analys och tog sig med små hälsosamma rekyler/omtag upp till en ny ATH-nivå vid 425 kronor innan det började gå tungt inför Q2-rapporten. Inför den senaste rapporten hade priset fallit ner till den mindre motpolen från mitten av maj och cloud span a. Rapporten mottogs positivt och nu utmanas åter ATH-noteringen från den sista juni.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att peka ut är stigande sedan årsskiftet. Trendfasindikatorn noteras nu i zonen där vi rekommenderas att agera med positiva trendföljande strategier. Inför ATH-noteringarna i maj och juni var dock indikatorn klart över +7 och vändningar ner från dessa nivåer inleder inte sällan mer utmanande omtag och ganska ofta negativa trendskiften.

Volymbalansen är positiv sedan mitten av oktober förra året.

SMACD lämnade ett negativt kors i den positiva delen den 22 juni men nu har indikatorn kommit ner till nollzonen som är en viktig stödnivå som än så länge ser ut att respekteras. Det är inte långt kvar till en köpsignal kring nollan och senast vi bjöds på det var den 3 januari.

De senaste dagarnas uppgång har fått gummisnodden att bli spänd på ovansidan samtidigt som ATH-området utmanas. Det kan därför behövas ett eller ett par omtag för att mjuka upp nivån. Med tanke på den positiva rapportreaktionen i torsdags och volymbalansen talar mer för att nivån kommer passeras än att priset vänder ner och punkterar molnet.

Sammanfattning: Problemet med att ta position vid utbrott upp över molnet är att aktien ofta blir kortsiktigt överköpt, som det nu är på väg att bli. Så hur gör man då? Ett sätt är att man köper en lottsedel, vilket är en hävstångsprodukt med den inbyggda stoppen eller knockoutnivån under 390 kronor. En lottsedel köper man för extremt små belopp då risken är extremt stor när man köper lotter. Så fort vi bjuds på en rekyl, antingen redan nu eller efter ett utbrott av 426 kronor, som elimineras av en fortsättningsformation (stängning i den övre tredjedelen och över föregående dags högsta) förutsatt att inte 394 kronor först punkterats, ökar vi på positionen. När/om 444 kronor nås, eller om OMXS30 vänder ner brant, flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 444 kronor passerats stängs positionen. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 394 kronor.

Motstånd: 422,90-425,40 / 441,40 / 452,60
Stöd: 411,70 / 406,10 / 400-nivån / 389,50

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 71+.