BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 30

OMXS30: Ser vi en långsiktigt toppformation?

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Sedan 1660-nivån markerades för två månader sedan har nivån testats vid fyra tillfällen utan att passeras. Blir det femte gången gillt? Om nivån tas ut ställs siktet in mot 1700-1720. För tillfället ser vi dock tecken på tveksamhet och den extremt hårt spända gummisnodden gör att det inte är så intressant att haka på ett utbrott som riskerar att bli falskt och utvecklas till en kortsiktig säljsignal. Rekyler och positiva fortsättningsformationer är värda att haka på så länge vi inte de signifikanta bottnarna blir noteras på lägre nivåer.”

Det blev alltså en ny lägre pivottopp vid 1652 och den psykologiska vattendelaren 1600 punkterades också den gångna veckan. Totalt föll OMXS30 med 4,0 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 4,2 procent. Den var den kraftigaste nedgång under en vecka sedan första veckan i januari.

Efter den längsta månatliga uppgången på många år med 11 månaders konstant uppgång backade juni månad och än så länge ser det ut som att även juli, som brukar vara en bra månad vid bullmarknader, kommer att stänga på minus. Den kraftiga nedgången under föregående vecka innebär att kursen nu kommit ner till området mellan 200- och 100-dagars medelvärde samtidigt som det gått 43 dagar sedan senaste signifikanta lågpunkt i den sk 8-veckorscykeln.

I fredags bjöds vi på en positiv minidivergens samtidigt stängningen skedde under det nedre bollingerbandet med en hårt gummisnodd. Detta utseende har vi bara sett vid 23 tillfällen sedan början av 2002 och vid 14 av dessa (61%) har kursen stått högre en vecka senare. Den genomsnittliga utvecklingen har då varit +1,1 procent den kommande veckan.

Volymen den gångna veckan har legat stadigt över snittet och fredags hela 29 procent över det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. Det är naturligtvis aldrig positivt med hög volym under distributionsfaser. Den tilltagande volymen den gångna veckan har fått volymbalansen att punktera både tremånaaderssnittet och lågpunkterna tillbaks till slutet av april. Detta är ett utseende jag inte gillar. Senast vi hade ett liknande utseende var i december 2015.

Bredden som jag varnat för under i snart fyra månaders tid är fortsatt något vi ska hålla koll på. Föregående vecka steg endast 23 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar. Sedan början av juli är det endast 34 procent av aktierna som stigit och sedan årsskiftet 57 procent.

Bästa sektorer den gångna veckan blev konsumenttjänster och oljebolag. Sämst gick teknologi och verkstad. Rapporterna har hittills tolkats med negativa glasögon (även om de kommit in starkt) och det är ytterligare en pusselbit som jag placerar i den negativa vågskålen.

Primärtrenden lutar uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,4 vilket säger oss att vi ska tillämpa jämviktspendlande strategier, företrädesvis för uppgång.

Cykelindikatorn noteras kring 15 och visade i fredags tecken på att vända upp med en positiv minidivergens vilket innebär att det nu är bra tajming att haka på fortsättningsformationer för uppgång kring ackumulationsområden.

På ovansidan möter först de korta- och medellånga medelvärdena vid 1626-1635 och därefter är det måndagens högsta vid 1652 som indikerar vilket självförtroende köparna har.

På nedsidan möter först området mellan 1592 men viktigast på nedsidan är 1550-nivån och primärtrenden.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1539 och därefter 1500 där vi hittar lågpunkten från i början av året. Om 1660 tas ut och bekräftas kommer jag snart att flytta upp den mest signifikanta lågpunkten till 1540.

På medellång sikt (veckor till månader) kommer jag vara neutral till svagt negativ tills 50-dagars medelvärde återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag svagt negativ tills vi ser tecken på att de korta medelvärdena återtas och vi bjuds på nya högre högsta följt av nya högre lägsta.

Sammanfattning: Den senaste veckans rekyl efter en ny lägre högstanotering har nu lett till en ny lägre lägsta. På kort sikt behöver först de korta medelvärdena tas ut men för att inte riskera att det alltmer negativa sentimentet biter sig fast bör nästa pivottopp vara högre än 1552. På lång sikt är det fortfarande positiva tongångar och förutsättningarna är större för fortsatt upp- än nedgång. Historiskt har augusti och perioden fram till slutet av september tillhört den sämsta under året och det blir nu spännande att se var och när köparna står och väntar på att på allvar suga upp säljtrycket. Risken för att vi sett en långsiktig topp börjat formeras har definitivt ökat.

Motstånd: 1594 / 1600-1604 / 1630 / 1652-1660
Stöd: 1575-1572 / 1562 / 1552 / 1539 / 1516

SP500: Bedrägligt lugn

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”I tradingrangen som fram till i fredags fångade SP500-indexet har vi de senaste tre veckorna bjudits på tre nya högre lägstanoteringar och en tilltagande volymbalans. Dessa pusselbitar tolkar jag positivt och nu fick vi alltså utbrottet vi väntat på ett tag. Såvida 2450 inte punkteras de närmaste dagarna är det nu mycket som talar för en uppgång mot i första hand 2475-2480 och eventuellt längre än så. Det blir intressant att se vad som händer efter juli månad och under hösten fram till september/oktober men det återkommer jag till. Just nu är det mesta positivt även om en kortare rekyl är att vänta med den extremt hårt spända gummisnodden, innan nästa ben tar vid.”

Den gångna veckan inleddes lite trevande men stängde med en uppgång på 0,5 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 10,4 procent. Juli månad noteras än så länge 2,0 procent högre än junistängningen och går mot den fjärde månaden i rad med en positiv stängning.

Det har inte hänt så mycket i den tekniska analysen den senaste veckan. Undertonen är positiv och det är gott om stödnivåer på nedsidan som har goda förutsättningar att suga upp säljtrycket vid en rekyl. Den hårt spända gummisnodden tillsammans med den negativa minidivergensen kommer med stor sannolikhet att leda till en kortare rekyl inom kort.

Volymen den gångna veckan ökade något men noteras fortfarande klart lägre än vi motsvarande tid förra året. Volymbalansen stiger inte längre lika tydligs men jag tolkar den fortsatt positiv.

VIX backade ytterligare 1,6 procent till 9,4 den gångna veckan och är nere kring de lägsta nivåerna någonsin. Det vi vet är att efter låg volla kommer det hög volla och jag anser att den nuvarande noteringen är bedrägligt låg.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2300. Primärtrenden noteras stigande med G-krafterna på plats kring 2314. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga men börja snegla åt trendföljande strategier för uppgång.

Dagsmomentum (RSI-14) har planat ut kring 66 men noteras fortfarande över 60-nivån vilket jag tolkar positivt. Det råder dock en viss negativ divergens som varnar för en stundande rekyl.

På ovansidan möter först ett motstånd vid 2478 men framförallt 2500-nivån.

På nedsidan möter först gårdagens gap vid 2464-2461 följt av 2450 och MA-20 vid 2437 och men det viktigaste området på medellång sikt är vattendelaren vid 2400.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 20/7 vid 2477,6
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar
– Nasdaq Composite bryter nu upp från en fallande triangel
– Laddar för utbrott med stigande volymbalans

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Trendstyrkan (ADX) i månadsgrafen kan vara på väg mot överhettning
– En alltmer påtaglig negativ divergens mot momentumet
– Negativ minidivergens

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och därefter vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag återigen positiv så länge kursen håller sig ovanför både MA-20 och noterar högre bottnar och toppar.

Sammanfattning: Senast en ny ATH-notering sattes med en negativt minidivergens var den 1:a mars och igår var det dags igen. SP500 är nu kortsiktigt översålt men visar ännu inga tecken på att ha toppat. En rekyl är med stor sannolikhet nära förestående men positiva fortsättningsformationer är intressanta att haka på åtminstone ner till 2400-nivån. Om det däremot visar sig att 2400 punkteras och volymen tilltar är risken stor att det krävs ett omtag ner mot primärtrenden men det kommer jag i så fall att återkomma till.

Motstånd: 2478-2480 / 2490 / 2500
Stöd: 2467 / 2461 / 2450 / 2442

DAX: Tajmingen börjar bli bra för köp

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Just nu noteras indexet precis under 50-dagars medelvärde och det mesta talar för att vi inom kort kommer att så se indexet söka sig ytterligare norrut. På kort sikt är dock indexet överköpt med cykelindikatorn som varnar för att det är dålig tajming att ta nya positioner för uppgång på denna nivå.”

Den gångna veckan inleddes med ytterligare ett test av 50-dagars medelvärde men inte heller denna gång togs nivån ut. Veckan har präglats av nedgång och i fredags punkterades golvet i tradingrangen som fångat indexet de senaste månaderna. Totalt backade DAX-indexet föregående vecka med 3,1 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 6,6 procent.

Juli månad är nu den tredje månaden i rad som ser ut att stänga med en relativt lång svans på ovansidan. Om inte 12300 tas tillbaks inom är risken stor att säljtrycket kommer att tillta och bilda en toppformation.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att peka ut pekar upp medan de korta och i viss mån medellånga börjat vrida ner. Just nu noteras indexet ovanför MA-200 men under både de medellånga och korta medelvärdena. På nedsidan ser jag 12.000-nivån som en viktig vattendelare och om nivån punkteras utan att snabbt återtas ökar troligtvis säljtrycket. Än så länge talar dock mer för att köpaarna inom kort kommer tillbaks och suger upp säljtrycket. Trendfasindikatorn noteras kring +1,0 vilket innebär att vi företrädesvis ska köpa på rekyler så länge 12.000-nivån är intakt.

Tajmingen för att ta nya entrér för uppgång har den senaste veckan blivit betydligt bättre men som vanligt bör vi avvakta tecken på att säljarna tappar kontrollen.

Historiskt har den kommande veckan inneburit högre noteringar i 60 procent av falllen de senaste 20 åren.

MACD vände i slutet av föregående ner i sälj i den negativa delen, nu blir det spännande att se om momentumet för nedgång tilltar i gapet som effektuerades i slutet av april.

Sammanfattning: DAX-indexet noteras nu relativt nära golvet i den långsiktiga stigande trendkanalen som möter upp kring vattendelaren vid 12.000. Vid en positiv candlesticksformation är det bra tajming att ta nya positioner för uppgång vid denna nivå men jag vill se tecken på att köparna är villiga att suga upp säljtrycket först.

Motstånd: 12404 / 12570 / 12845 / 13120
Stöd: 12130 / 12000 / 11750 / 11450

Getinge B: Närmar sig spännande ackumulationsområde

Teknisk analys Getinge B: Rapporten kom inte upp till förväntningarna och aktien har därefter blankats hårt.

Den långa trenden som jag använder riktningen på MA-200 för att peka ut börjar nu alltmer vrida ner och trendfasindikatorn noteras just nu på -1,9 vilket innebär att risken är betydligt större för fortsatta ned- än uppgångar.

Vi vet att uppstudsarna i nedgångsmarknader ofta är betydligt kraftfullaren än vid uppgångar. Det krävs dock att man ställer större krav på formationer och setuper innan man agerar.

Getinge har nu fallit ner till 145-kronorsnivån och det har lett till en extremt hårt spänd gummisnodd. Under föregående vecka stängde varje dag under det nedre bollingerbandet. Vi har bara sett detta utseende vid 6 tillfällen sedan början av 2002 och kursen har stått högre och lägre en vecka senare vid 3 tillfällen.

Slutsatsen av detta är att vi måste se tydliga tecken på att säljarna är uträknade och även om volymen fallit de senaste dagarna vill jag gärna se att föregående dags högsta tas ut med tilltagande volym innan man agerar på en uppstuds. Denna uppstuds ska dessutom helst ske vid ett ackumulationsområde och det är fortsatt en bit ner till 140 kronor där vi hittar nästa.

Sammanfattning: Getinge har tagit mycket stryk sedan toppenn för lite mer än en månad sedan vid 185 kronor. Nu börjar vi se tecken på att säljtrycket är på väg att avta och när köparna visar sig kan vi agera, men bara kortsiktigt, för en uppstuds. Använd bar by bar för exit.

Motstånd: 146,25 / 147,95 / 150,00 / 154,10
Stöd: 143,25 / 141,95 / 140,00-137,20

Fingerprint: Ser vi en botten eller nytt säljläge?

Teknisk analys Fingerprint Cards: Sedan vinstvarningen den 21 mars då vi fick en dagsstapel som markerade 40 kronor på ovansidan och 29 på nedsidan har kursen skvalpat omkring i detta ingemansland. Som alla vet är Fingerprint extremt hårt blankad och många av de som passar på att stänga positioner för nedgång gör det nu med bra vinst. Rapporten i fredags, som var betydligt sämre än väntat, fick aktien att rusa. Varför? Jo, placerarkollektivet tog fasta på bolagets egen bedömning att varulagret nu normaliserats. Framtiden får väl utvisa vad som är det rätta.

Den långa trenden pekar tydligt nedåt och risken för ytterligare nedgångar bedömmer jag som stor. En trolig anledning till den kraftiga uppgången i fredags kan naturligtvis vara stängningar av blankningar. Om det nu visar sig att vi bjuds på en ny lägre högstanotering än 38,20 från den 9 juni och därefter att 40-kronorsnivån tas ut är det naturligvis mycket positiva pusselbitar. Ju fler stora aktörer som stänger korta positioner desto kraftigare uppgång kan vi få se.

Om däremot allt fler tolkar beskedet från bolaget som halmstrån och blankningarna åter tilltar är risken stor för nya nedgångar som har förutsättningar att bli kraftfulla. Det gäller ju samtidigt att få upp lönsamheten som inte längre är så imponerande.

De närmaste veckorna kommer bli avgörande för Fingerprint och kan aktien till att börja med ta sig upp och skapa en ny högre notering än 38,20 utan att direkt falla tillbaks är det den första pusselbit jag väntat på. När kursen sedan tar sig upp i gapet från vinstvarningen i mars ökar chansen ytterligare för ett långsiktigt positivt trendskifte.

Sammanfattning: Det blir nu mycket spännande att se om vi får en motreaktion på den positiva rapporttolkningen när 38,20 närmar sig. En ny högre notering är positivt och om/när kursen tar sig upp upp i gapet från mars kommer det vara en riktigt positiv pusselbit, såvida det inte blir en turtle soup för nedgång. Mycket av den närmaste framtiden i Fingerprint hänger på om de som blankat aktien hårt kommer att stänga sina positioner för nedgång, i så fall kan det vara en långsiktig botten i form av en omvänd huvud-skuldra-formation som vi ser.

Motstånd: 38,20 / 40,00 / 43,75 / 48,60
Stöd: 31,95 / 29,40 / 24,60 / 19,75