BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 31

OMXS30: Osäkerhet präglar indexet

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Fredagens uppstuds och passering av 1600-nivån tolkar jag positivt men om det istället visar sig att indexet inleder veckan med att stänga under 1587 ökar risken påtagligt för en nedgång mot området kring primärtrenden. På ovansidan vill jag gärna se åtminstone standard line (streckade röda linjen) passeras utan att omgående punkteras för att tolka det kortsiktiga sentimentet som positivt. Den teoretiska målkursen som en punktering av den stigande kilen indikerar hittar vi nedåt 1550-1540. Om däremot kursen håller sig kvar ovanför nacklinjen för den inverterade HS-formationen (den blå streckade linjen) är det en indikation på att julitoppen borde utmanas och eventuellt tas ut.”

Den gångna veckan inleddes med en liten spinning top som höll sig kvar ovanför 50-dagars medelvärde. Tisdagen bröt upp genom standard line med förhållandevis dålig bredd. Veckan avslutades med små skvalpiga rörelser mellan standard line och 50-dagars medelvärde. Den gångna veckan resulterade i en marginell uppgång med 0,3 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 14,3 procent. Det har varit mycket fokus på ECB:s räntebesked i veckan och sammanfattningsvis är beskeden fortsatt duvaktiga men inte tillräckligt enligt placerarkollektivet att döma av indexutvecklingarna därefter.

Indexet är nu fångat i ett antal tradingranger/konsolideringar vilket ofta leder till slagiga rörelser och tvära kast som vi sett den senaste tiden. Vad krävs då för att skingra denna osäkerhet? Jo, att någon av stöd- eller motståndsnivåerna passeras. Fram till dess kan det vara läge att agera åskådare.

Dagsmomentum (RSI-14) skvalpar omkring i ingenmansland utan styrfart.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till -0,1 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara beredda på tvära kast och vara relativt kortsiktiga både för upp- och nedgång.

Volymen har den gångna veckan noterats under det dagliga snittet.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 1628 följt av 1650-nivån.

På nedsidan hittar vi närmast 1600-1596 följt av den senaste signifikanta lågpunkten vid vid 1574.

På lång sikt är jag svagt positiv efter förra månadsstängningen över både årsmedelvärdet och primärtrenden. Inför det kommande månadsskiftet hittar vi årsmedelvärdet kring 1570.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv så länge indexet noteras över MA-50 och ichimokumolnet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu neutral till svagt negativ så länge vi ser ett bekräftat återtagande av MA-20 eller indikationer på en etablering under medelvärdet.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 16 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,4 procent.

Sammanfattning: Allt mindre swingar indikerar osäkerhet och det syns även på lutningen av de flesta medelvärden som nu är i det närmaste platta med kursen pendlande upp och ner genom dem. Jag anser fortfarande att det är goda förutsättningar för att julitoppen kommer att utmanas och eventuellt tas ut men kan inte bortse från att de långa svansarna på både ovan- och nedsidan av gårdagens candle tydligt visar vilken osäkerhet som råder. En första positiv pusselbit skulle det vara att få en bekräftad dagsstängning över 1628 på samma sätt som en punktering av 1600 som inte omgående (senaste dagen efter) tar tillbaks nivån löper risk för att trigga tilltagande säljtryck mer mot primärtrenden eller senaste signifikanta lågpunkt vid 1500. Risken är fortfarande stor för tvära kast och lite av varannandagsmönster som det brukar vara när indexet fångas i allt tajtare kontraktioner. Det vi oxå vet är att ju tajtare kontraktion och ju längre den hållit på desto kraftigare brukar utbrotten bli.

Motstånd: 1626-1628 / 1639 / 1650-1657 / 1700
Stöd: 1600-1596 / 1587 / 1582 / 1574 / 1558

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 58.

SP500: Nya ATH-notering igen och G-krafterna på plats

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Även om bjudits på en punktering av den stigande kilen den senaste veckan, som fångat indexet sedan slutet av juni, har det än så länge inte lett till att de korta momentumindikatorerna blivit speciellt hårt spända på nedsidan. Frågan är nu om säljtrycket vi sett den senaste veckan kommer tillta så att placerarkollektivet på allvar börjar distribuera ut aktier eller om en uppstuds inleds. Som vanligt väljer jag att följa det som just nu är i spel och det är förra veckans negativa candlesticksformation. Så länge indexet är fångat mellan 3018 och 2913 är det mycket som talar för att det kommer bli slagigt och osäkert men mitt huvudspår är än så länge att expansionen kommer att ske norrut.”

Den gångna veckan inleddes med en bullish harami och avslutades med en ny ATH-notering och högsta dagsstängningen någonsin. Totalt steg den gångna veckan med
1,6 procent vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 20,7 procent, efter en rapport om en starkare BNP-utveckling än väntat.

Även om vi sett ett utbrott från den tradingrange som fångat indexet de senaste veckorna är utbrott än så länge marginellt.
På kort sikt är dessutom momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan och risken är stor för en rekyl.

Marknaden väntar nu på räntebesked från Fed som presenteras på onsdag men jag tror inte man ska förvänta sig för mycket men 0,25 procent är nog vad som krävs för att inte placerarkollektivet ska tappa riskaptiten.

Så länge köparna kommer tillbaks och suger upp säljtryck och rekyler på allt högre nivåer tolkar jag utseendet positivt.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu svagt stigande och trendfasindikatorn noteras kring +0,5 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast och en slagig period.

Volymen har den gångna veckan noterats kring snittet. Om OBV etablerar sig under tremånaderssnittet och punkterar den senaste bekräftelsenivån från första veckan i juli är det ytterligare en varningssignal, men där är vi alltså inte än.

Antal aktier av de som ingår i indexet och noteras över 200-dagars medelvärde uppgår nu till 76 procent vilket den högsta noteringen sedan slutet av januari 2018.

VIX (den förväntade volatiliten föll den gångna veckan med 15,8 procent till 12,2 vilket innebär att placerarkollektivet inte tagit höjd för negativa överraskningar från Fed..

På ovansidan möter närmast 3032 följt av 3056.

På nedsidan möter närmast 3016 följt av 3000-2996 och 2973.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över EMA-8, MA-20, MA-50, MA-100 och MA-200
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt
– Nytt ATH vid 3028 den 26 juli
– Noteras över Ichimokumolnet som nu stiger i både dags-, vecko- och månadsupplösning.

I den negativa vågskålen:
– Avtagande momentum och volym
– Punkterade den stigande kilen den 17/7 (fortfarande inte återtagen)

På lång sikt är jag positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur var den följande lågpunkten markeras. För att jag ska bli något mer negativ krävs att både priset och lagging line etablerar sig under zonen mellan molnet och primärtrenden.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv men om MA-50 punkteras utan att snabbt tas tillbaks kommer jag åter bli svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv men vill inte se att standard line punkteras utan att snabbt återtas.

Sammanfattning: De amerikanska indexen fortsätter att prestera nya ATH på löpande band. Det råder negativa divergenser mot de flesta momentumindikatorer men så länge köparna fortsätter suga upp rekylerna på allt högre nivåer är det bättre att ta den enklaste vägen och det är uppåt. För tillfället är det köpa rekyler i samband med fortsättningsformationer som gäller. Om det skulle visa sig att 2950 punkteras utan att köparna snabbt visar sig kan det vara en första varningssignal men tydliga fortsättningsformationer är köpvärda betydligt lägre än så. Att gå kort är för tillfället inte något som lockar mig.

Motstånd: 3032 / 3048 / 3056 / 3067 / 3076
Stöd: 3016 / 3000-2996 / 2987 / 2973 / 2950

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86.

DAX: Fortsatt fångad i en månadslång tradingrange

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”DAX noteras nu mellan standard line och 50-dagars medelvärde samtidigt som stochastic fallit ner till 14-nivån som är intressant vid en bekräftad positiv omslagsformation. Så länge inte standard line tas tillbaks är dock risken stor för att rekylen sedan julitoppen inte är klar. Sedan några dagar tillbaks testas 50-dagars medelvärde av.”

Den gångna veckan inleddes på samma sätt som tidigare vecka avslutades, nämligen med en liten candle mellan standard line och MA-50. Tisdagen bröt upp genom standard line men när 12600 testades i torsdags tog det stopp. Totalt steg DAX med 1,3 procent föregående vecka vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 17,6 procent.

I månadsgrafen är juli på väg att utvecklas till en negativ reversal och veckografen blev föregående veckan en candle som stängde med en lång svans på ovansidan som utgjorde ungefär hälften av den totala längden.

DAX fångas fortsatt i den snart en månad långa tradingrangen mellan 12660 och 12170 kring. Den senaste veckan har indexet pendlat upp och ner kring klustret där MA-20, EMA-8 och standard snörats ihop.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är i stort sett helt platt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,3 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymbalansen är fortsatt positiv men utmanar just nu tremånaderssnittet och den senaste bekräftelsenivån från den 25 juni.

Sammanfattning: På kort sikt är risken för fortsatt slagig handel med tvära kast stor. Om golvet i tradingrangen punkteras, utan att snabbt återtas, ställs siktet in mot den platta primärtrenden. Mitt huvudspår är att vi kommer att få se en expansion norrut mot i första hand 13000-nivån, snarare än att vi sett en långsiktig topp. Tekniskt gillar jag inte att julitoppen är så flack mot majtoppen och en eventuell etablering under bekräftelsenivån hos volymbalansen kan leda till allt mer distribution från placerarkollektivet. Så länge inte standard line tas tillbaks och hålls mer än någon dag är dock risken stor för att rekylen sedan julitoppen inte är klar.

Motstånd: 12450 / 12475 / 12544 / 12600
Stöd: 12380 / 12330 / 12260 / 12170

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 61.

AstraZeneca: ILL-formation

Teknisk analys AstraZeneca: Sedan lagging line körde in i priset i slutet av mars har priset skvalpat omkring mellan 700-800 kronor fram till rapporten i torsdags som mottogs positivt och Astra stängde i fredags vid 821,60 vilket var den högsta stängningen någonsin.
Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 och Ichimoku för att identifiera är stigande. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +1,3 vilket säger oss att vi ska agera med trendföljande strategier och köpa rekyler, företrädesvis kring stöd/ackumulationsnivåer när vollan är så låg som nu.
Volymbalansen är positiv vilket innebär att sannolikheten är god för att köparna kommer suga upp rekyler på allt högre nivåer.
Torsdagens utbrott och fredagens uppföljning är mycket positivt i min värld men mina regler för denna typ av trend är tydliga och det är att köpa hälsosamma rekyler. Att kliva på nya positioner samtidigt som dagsstängningen skett 15 procent över det övre bollingerbandet innebär hög risk för att man måste börja positionen med en förlust.
Även om risken är stor för en kortare rekyl är sannolikheten större för att kursen drar vidare uppåt från nuvarande nivå. Jag hittar 13 liknande tillfällen sedan början av 2002 och vid 10 av dessa har kursen stått högre en vecka senare. Den genomsnittliga utvecklingen har varit 1,9 procent på en veckas sikt.
MACD har tagit sats från nollinjen som utgör en stödnivå när den testas ovanifrån och i torsdags bjöds vi på en köpsignal ovanför nollan som är värd att följa.
Ett sätt att komma in i position när det är överköpt som nu är att köpa en lottsedel med förhållandevis hög hävstång för ett litet belopp. Sticker priset iväg är man med och om aktien vänder ner kommer förlusten inte bli så stor (i kronor). Det bygger på att man i samband med en hälsosam rekyl, som inte får aktien att punktera molnet som inför dagen noteras kring 745 kronor, då fallerar det positiva utseendet.
Sammanfattning: Förutsättningarna är goda för att Astra Zeneca ska dra vidare upp från fredagens ATH-notering men samtidigt är momentumindikatorerna hårt spända på ovansidan och risken för en kortare rekyl stor. Rekyler är värda att haka på så läne inte kursen etablerar sig under ichimokumolnet. Ett första delmål hittar vi kring 875 kronor. Om däremot 745 kronor punkteras fallerar det positiva utseendet.
Motstånd: 827,30 / 833,00 / 848,30 / 863,60
Stöd: 812,00 / 802,40 / 787,10 / 771,80
Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 75.

Nordea Bank: Invänta uppstuds för att gå kort

Teknisk analys Nordea Bank: Efter att molnet vred ner strax efter föregående analys har nedgångarna tilltagit i kraft. Delårssiffrorna som presenterades den 18 juli mottogs inte positivt utan ledde istället till att även 65 kronor punkterades. Fredagens stängning var den lägsta sedan den 21 december 2012.

Den långa trenden som jag använder lutningen på 200-dagars medelvärde för att peka ut är tydligt nedåtriktad. Trendfasindikatorn noteras kring -4 vilket är den lägsta nivån sedan 2016 som efter ett ungefär ett halvår ledde till en botten vid 66 kronor.

MACD och dagsmomentum har nu kommit ner på låga nivåer och %b börjar divergera positivt mot priset. Chansen är alltså stor för en uppstuds från nyvarande nivå.

Det är för tillfället 8 procent upp till standard line och när bredden mellan bollingerbanden är så stor som nu är chansen för en uppstuds mycket god.

Sammanfattning: Det är stor chans för en uppstuds från nuvarande nivå men denna används bäst för att ta position för nedgång. När/om kursen når upp mot området mellan standard line (den streckade röda linjen) och molnet kan det vara ett bra läge att gå kort men bara vid en negativ candlesticksformation. En fortsättningsformation för nedgång innebär att dagsstängningen sker under föregående dags lägsta. Hur länge ska man då stanna kvar i position?Lämpliga mål hittar vi genom att studera symmetrin hos swingarna och ner mot senast botten kan vara ett bra delmål. Vill man vara mer defensiv kan det vara bra att traila stoppen bar by bar vilket innebär att man vid korta positioner placerar stoppen strax ovanför föregående dags högsta. Att ta position för en mer varaktig uppgång är för tillfället inte aktuellt.

Motstånd: 63,15 / 63,75 / 64,65 / 67,10 / 68,10
Stöd: 62,20 / 61,90 / 60,95 / 60,05 / 56,00

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 3.