BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 31 – 2022

OMXS30: Passerar både 2000-nivån och molnet

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Efter lågpunkten vid 1850 som inledde juli månad har en ABC-formation med en symmetrisk målkurs kring 2000-nivån bildats. På kort sikt har de korta momentumindikatorerna blivit hårt spända på ovansidan och i fredags effektuerades en negativ minidivergens hos cykelindikatorn vilket indikerar att rekyl närmar sig. Om en kommande rekyl i den kortsiktigt positiva trenden elimineras av en positiv fortsättningformation innan 1900 nivån punkteras kan det bli ytterligare en ny högre lägsta. Skulle däremot förra fredagens lägsta vid 1874 punkteras ställs siktet in mot årslägstanivån vid 1850. SMACD har efter den positiva trampolinen nu nått upp till nollzonen som är ett motståndsområde. En vändning ner riskerar att få säljtrycket att tillta men om indikatorn etablerar sig ovanför är det ytterligare en positiv pusselbit. Om det däremot visar sig att vi bjuds på ett nytt negativt kors under nollan är det stor risk för att nästa nedgångsfas kommer att punktera årslägsta vid 1850. Punkteras årslägsta vid 1850 kommer säljtrycket troligen tillta och då ställs siktet in mot 1700-nivån.”

Den gångna veckan inleddes med en doji men efter ett återtest av 50-dagars medelvärde drog indexet upp över 2000-nivån har passerade upp genom 100-dagars medelvärde i fredags. Nu utmanas den översta delen av gapmotståndet från den 10 juni. Uppgången från lågpunkten för två veckor sedan vid 1874 skrivs nu till 8,5 procent vilket fått gummisnodden att bli hårt spänd på ovansidan. Fredagens stängning noterades dessutom 4 procent över det övre bollingerbandet och senast vi hade ett likande utseende var i början av maj. Totalt steg den gångna veckan med 2,7 procent vilket innebär att årets nedgång nu reducerats till 16 procent.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde lutar nedåt och G-krafterna är än så länge sorterade för nedgång. Indexet tyngs sedan den 24 februari av ett dödskors (MA-50 skar då ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i jämviktspendlingszonen där det varnas för skvalpiga rörelser och tvära kast.

Volymen har den senaste veckan noterats under snittet men steg under torsdagen och fredagen. Volymbalansen är sedan en vecka positiv för första gången sedan slutet av november.

Andelen aktier på OMXSPI som steg i veckan uppgick till 56 procent. Just nu är det bara 25 procent av aktierna på large cap som noteras över MA-200.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför veckan till 7,8 vilket är lägre än snittet som noteras kring 8,6.

På ovansidan möter närmast 2042 följt av 2060-2072 och toppområdet från början av juni vid 2092-2108.

På nedsidan möter närmast 2028 följt av 2016 och zonen kring 2004-1996 samt 1972.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Nu närmar OMXS30 ett mycket viktigt motståndsområde kring junihögsta vid 2100. Om nivån tas ut har mer än 38% av årets nedgång tagits tilbaka men det är först om 50% och MA-200 tagit tillbaks som sannolikheten börjar tala för att en bottenformation etablerats. Inte desto mindre har vi de senaste veckorna bjudits på flera positiva pusselbitar där både standard line, 50- och 100-dagars medelvärde passerats samt ichimokumolnet för första gången sedan i slutet av januari. Det kortsiktigt överköpta läget innebär att vi närmar oss en rekyl som om köparna kommer tillbaka och eliminerar nedgången med en positiv fortsättningsformation innan 1950 gett vika är värd att agera på, kortsiktigt. Jag tolkar det som att köparna testar att börja handla sig tillbaka in i marknaden. Den positiva volymbalansen och passeringen av nollzonen för SMACD har vi inte sett sedan Fas4 (nedtrendsfasen) inleddes. Juli månad stängde som en bullish piercing line vilket stämmer väl med den historiska utvecklingen. Nu blir det intressant att se om även augusti och september följer den historiska utvecklingen vilket i så fall innebär att vi kan förvänta oss en nedgång inom kort. Om det då istället visar sig att nedgången blir kortvarig och köparna kommer tillbaka innan vi bjudits på en ny lägre lägsta kan det vi ser vara en bottenformation, men mitt huvudspår är än så länge att det vi ser är en paus i nedgången.

Motstånd: 2042 / 2060-2072 / 2092-2108
Stöd: 2028 / 2016 / 2004-1996 / 1972

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 86+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag ligger på 56%.

SP500: Överköpt när junihögsta närmar sig

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Den gångna veckan bröt indexet upp över MA-50 och det kan vara intressant att notera att 57 procent av aktierna som ingår i indexet nu handlas över medelvärdet. Som jag skrev i fredags var det stor risk för en rekyl med hårt spända momenumindikatorer, en symmetri mellan A- och B-vågen vid ett tufft motståndsområde. Haramin från i fredags indikerar nu att rekylen är inledd och det som blir intressant är att se om nästa fortsättningsformation som eliminerar nedgången noteras högre än julilägsta eller inte. Ju högre upp köparna visar sig i samband med rekylen, desto positivare underton. Om årslägsta kring 3600 punkteras ställs siktet in mot nästa 100-talsnivå (3500) som är symmetrin av den senaste kontraktionen. En stängning i den nedre delen under 3940 innebär att rekylen bekräftats och då inväntar vi en positiv fortsättningsformation. Nivån för denna kommer vara en viktig pusselbit för om indexet ska vidare upp eller ta sats för en nytt nedgångsben.”

Den gångna veckan inleddes med en nedgång till 50-dagars medelvärde men redan där visade sig köparna och effektuerade i onsdags en bullish separating line och resten av veckan utvecklades mycket starkt. Totalt steg indexet med 4,3 procent den gångna veckan vilket var den största veckouppgången sedan slutet av juni då årslägsta precis hade noterats. Årets nedgång har därmed reducerats till 13,3 procent. Sedan årslägsta i mitten av juni har indexet stigit med nästan 14 procent vilket innebär att en konservativ beskrivning (upp > 20% från botten) att en passering av MA-200 som det bara är 5,5 procent upp till får indexet att gå in i en bullmarket igen. I månadsgrafen stängde juli som en bullish piercing line med bara 0,5 procent kvar för att istället ha blivit en bullish engulfing.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde pekar nedåt. Trendfasindikatorn noteras i zonen där det varnas för tvära kast och slagig handel, det så kallade jämviktspendlingsområdet.

Volymen har de tre senaste dagarna tilltagit varje dag och det tolkar jag som att stora elefanter ackumulerar aktier. Volymbalansen är nu på väg att bli positiv.

SMACD effektuerade en positiv trampolin den 15 juli och har nu brutit upp över nollan. Detta är en bra signal även om dessa i Fas4-lägen ofta blir falska signaler, som vi såg i mars. Dessförinnan fick vi en liknande signal i mitten av oktober och den tog indexet till en ny ATH.

Bredden (isens tjocklek definierat av andelen aktier som ingår i SP500 som noteras över MA-200) har nu stigit till 37 procent vilket är den ”tjockaste” isen sedan början av juni. Isen tolkar jag som tjock om bredden överstiger 60, bräcklig mellan 50 och 60, men tunn om det är mindre än 50 procent.

VIX (den förväntade vollan) har fallit med 7,8 procentenheter den gångna veckan för att i fredags stänga vid 21,3 som är den lägsta stängningen sedan den 4 april och klart under 200-dagars medelvärde.

Bredden mellan bollingerbanden noteras inför veckostarten till 9,4 vilket kan jämföras med snittet som ligger runt 8,8. Som jag skrev för två veckor sedan noterades indexet för första gången sedan början av december i en squeeze och vid utbrott från dessa lågvollarörelser brukar expansionen bli kraftfull. Som jag skrivit varje dag sedan den 19 juli har vi haft indikationer på en expansion norrut. Nu är det bara 1,7 procent kvar till den mycket viktiga 4200-nivån som om den passeras får mig att bli positiv på både kort- och medellång sikt där mer talar för att vi sett en botten än att detta är en paus i nedgången.

I den positiva vågskålen:
– Kortsiktigt positiv omslagsformation den 17/6
– Indexet är översålt på lång sikt
– Bröt i fredags åter upp över MA-20
– Effektuerade en bearish harami 22/7 som är i spel
– Passerat standard line och respekterat MA-50

I den negativa vågskålen:
– Allt lägre toppar sedan mitten av januari
– Dödskors den 14/3
– Noteras under MA-200

På ovansidan möter närmast 4162 följt av 4178 och zonen kring 4200 samt området kring 200-dagars medelvärde.

På nedsidan möter närmast 4100 följt av 4072 och 4018 samt området kring 4000-3996.

På lång sikt är jag negativ.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag på väg att bli tydligt positiv.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag positiv.

Sammanfattning: Trots ytterligare en räntehöjning på 0,75 procent i veckan som gick och det andra kvartalet i rad med negativ BNP-utveckling fortsatt världsindexet SP500 med flera vidare uppåt. Nu närmar sig ett mycket viktigt område som jag tror är en viktig vattendelare, nämligen 4200-nivån. Om 4225 passeras har mer än halva börsnedgången tagits tillbaka och oddsen stärks påtagligt för att det vi sett den senaste tiden är en bottenformation och inte längre en paus i den långsiktiga nedgången. I fredags bjöds vi på en stängning över ichimokumolnet och 100-dagars medelvärde och detta har vi inte sett sedan slutet av mars. Junitoppen är en viktig sentimentsnivå för många ledande börsindex och fortsätter räntorna falla (10-åringen är nu nere kring 2,6%) kan det hjälpa till att kicka indexet över kullen. Även om vi ser många positiva pusselbitar ska vi inte glömma att indexet befinner sig i en nedtrend och då är risken större för fortsatta nedgångar än ett positivt trendskifte. Fredagens stängning skedde 10 procent över det övre bollingerbandet och stochastic är uppe på 97 och det innebär att en dagsstängning under föregående dags lägsta troligen triggar nästa ben söderut. Om det då visar sig att köparna kommer tillbaka och eliminerar rekylen innan 3910 punkteras ser jag det som ytterligare ett tecken på att stora elefanter jobbar sig tillbaka in i marknaden.

Motstånd: 4162 / 4178 / 4200 / 4340
Stöd: 4100 / 4072 / 4018 / 4000-3996

– Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 93+.
– Next Day Forecast indikerar chansen för uppgång idag till 47%.

DAX: Överköpt kring den viktiga fib 50%-nivån

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Den nya högre lägstanoteringen vid 12435 från den 14 juli är en mindre men ändå en positiv pusselbit och om nästa lågpunkt blir högre än denna stärks oddsen för att en signifikant lågpunkt är på väg att mejslas ut. I fredags effektuerades en negativ minidivergens och mycket talar nu för en kortsiktig rekyl ner mot den kortsiktig positiva trenden. Om köparna suger upp rekylen med en positiv fortsättningsformation högre än 12765 är det ytterligare en positiv pusselbit.”

Redan i onsdags effektuerades en bullish harami cross som bekräftades i torsdags och veckan stängde med en ny högre högsta. Det blev den fjärde veckan i rad som stängde högre än veckoöppningen. För första gången sedan den 26 maj korsade indexet upp över 50-dagars medelvärde. Totalt steg DAX med 1,7 procent vilket innebär att årets nedgång reducerats till 15,1 procent. I veckografen utvecklades en bullish above the stomach. Sedan lågpunkten för två veckor sedan har indexet stigit med över 8 procent vilket lett till att gummisnodden är hårt spänd på ovansidan och risken för en ny rekyl inom kort har ökat.

Den långa trenden som jag definierar bland annat genom lutningen hos MA-200 lutar nedåt och indexet tyngs av ett dödskors sedan den 18 februari (MA-50 skär ner genom MA-200). Trendfasindikatorn noteras i zonen där vi ska vara beredda på ytterligare nedgångar men har sedan början av juli lutat uppåt.

Volymbalansen har övergått till att bli neutral.

SMACD lämnade för fyra veckor sedan ett lågt positivt kors och för tre veckor sedan en positiv trampolin. Nu utmanas nollzonen som om den passeras är en positiv pusselbit men om indikatorn vänder ner ökar risken för en ny nedgångsfas.

Sammanfattning: DAX vände i veckan upp från en ny högre nivå, denna gång strax över den psykologiska 13000-nivån och passerade i fredags även den sekundära motståndsnivån som majlägsta vid 13380 utgjorde. Den gångna veckan avslutades med att priset skar upp över MA-50 vilket är intressant, förutsatt att nivån inte omgående punkterar medelvärdet och tar fart nedåt för att punktera 13000-nivån. Flera av de korta momentumindikatorerna är hårt spända på ovansidan och i flera fall råder det en negativ divergens som i stochastic. En positiv fortsättningsformation som effektueras innan standard line kring 13000 punkterats är värd att haka på för uppgång, på kort sikt. Om stödnivån punkteras kan även det vara intressant om den snabbt återtas. Om däremot 13000-nivån punkteras och säljtrycket ökar ställs siktet in mot årslägstaområdet kring 12500. Än så länge är dock den övergripande trenden nedåtriktad och för att jag ska bli positiv på lång sikt vill jag se indexet etablera sig över MA-200 och junitoppen vid 14700. Mitt huvudspår är än så länge att uppstudsar är pausformationer i den befintliga nedgången.

Motstånd: 13565 / 13750 / 14120 / 14420 / 14715
Stöd: 13380 / 13290 / 13040 / 12830 / 12810

– Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 68+.
– Next day forecast indikerar att det är 57 procents chans till en uppgång under måndagen.

ABB: Utbrott över Ichimokumolnet men överköpt

Teknisk analys ABB: Vi fick med oss 4 procent på två veckor efter föregående analys men aktien fortsatte upp och det kan tyckas att vi satte ett för tajt mål. Så kan det absolut vara men om det istället visat sig att börsen fallit tillbaka vid 287 kronor som var ett tufft motståndsområde hade vi haft ett annat scenario. I negativa marknadsfaser ska man inte vara för girig det kan straffa sig. ABB har nu stigit med ungfär 17 procent sedan junilägsta och det har fått de korta momentumindikatorerna att bli hårt spända. I fredags stängde aktien vid den platta primärtrenden, som är ett tufft motstånd, hela 11 procent över det övre bollingerbandet. Risken för en rekyl har ökat påtagligt.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 saknar i stort sett lutning. Trendfasindikatorn har tagit sig upp i jämviktspendlingsområdet och varnar för tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen har vänt upp och är nu positiv och stigande.

SMACD lämnade ett lågt positivt kors den 6 juli och har nu även etablerat sig i den positiva delen, ovanför nollzonen.

Kort sagt tycker jag det är ett positivt utseendet i ABB men tajmingmässigt är det svårt att jaga priset när gummisnodden är hårt spänd (ca 99) och priset stigit mycket på kort tid. Om man väntar på en rekyl finns risken att uppgången fortsätter och man sitter kvar på perrongen och agerar man nu sitter man troligen back om någon vecka.

Sammanfattning: Problemet med att ta position vid utbrott upp över molnet (som nu) är att aktien ofta är kortsiktigt överköpt, precis som inför veckostarten nu. Så hur gör man då? Ett sätt är att man köper en lottsedel, vilket är en hävstångsprodukt med den inbyggda stoppen eller knockoutnivån under 276. En lottsedel köper man för ett litet belopp då risken är extremt stor precis som när man köper en lott. Så fort vi bjuds på en rekyl, antingen redan nu eller efter ett utbrott av 308 kronor/MA-200, som elimineras av en fortsättningsformation (stängning i den övre tredjedelen och över föregående dags högsta) förutsatt att inte 276 kronor punkterats, ökar vi på positionen. När/om 318 kronor nås flyttas lämpligen stoppen upp till strax under föregående dags lägsta och trailas så dag för dag tills nivån punkteras och då stängs positionen direkt (vänta inte på en dagsstängning). Om vi bjuds på en lång candle under dagen (2% range) efter att 318 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 276 kronor.

Rapporten för lite mer än en vecka sedan mottogs positivt trots att aktien stigit kraftigt inför släppet.

Motstånd: 312,00 / 317,90 / 327,30
Stöd: 304,00-295,50 / 287,30 / 278,80

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 90+.

Assa Abloy B: Bryter upp över molnet

Teknisk analys Assa Abloy B: Det tog till en början, helt väntat, stopp vid gapet från den 13 juni och skulle behövas ett omtag och en turtle soup kring 220 kronor kommer innebära att volymbalansen blir positiv. I fredags bröt aktien upp över ichimokumolnet men stängningen skedde 4 procent över det övre bollingerbandet vilket var var den %b-noteringen sedan den 10 november.

Den långa trenden som jag definierar av kursen i förhållande till och lutningen på 200-dagars medelvärde lutar svagt nedåt. Trendfasindikatorn har nu tagit sig upp i det område där vi ombeds vara beredda på tvära kast och slagig handel.

Volymbalansen är positiv och SMACD effektuerade i slutet av förra veckan en trampolin som tog upp indikatorn över nollzonen.

I fredags effektuerades ett positivt pattern gap och en stark stängning som tog ut gapmotstånden från den 13/6 för att stänga vid den övre delen av luckan från den 10/6. Det är fortfarande gott om motstånd på ovansidan där jag fäster mest vikt, i närtid, vid den senaste toppen vid 250 kronor där även 200-dagars medelvärde möter upp.

Sammanfattning: Assa Abloy börjar nu bli kortsiktigt överköpt och risken för en kortvarig rekyl har ökat. Om det visar sig att en rekyl blir så djup att 219 kronor punkteras och inte snabbt återtas fallerar det begynnande positivt utseendet. I detta läge kan det vara intressant att köpa en lottsedel och när en kommande (i så fall hälsosam) rekyl elimineras av en positiv fortsättningsformation ökas positionen på.
När/om 248 kronor nås flyttas stoppen upp till strax under föregående dags lägsta där exit sker om nivån punkteras i samband med en dagsstängning. Om vi bjuds på en lång grön candle under dagen (1,5% eller mer i range) efter att 248 kronor passerats stängs positionen direkt utan att vänta på en dagsstängning. Om inte mer än 50 procent av den senaste swingen punkteras vid nästa rekyl kan vi åter köpa en positiv fortsättningsformation. Den initiala stoppen placeras strax under 219 kronor (dagsstängning).

Motstånd: 239,70 / 243,90 / 249,30
Stöd: 235,90-234,60 / 232,50 / 225,70

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 75+.