BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 31

OMXS30: Köparna lyser med sin frånvaro

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Den senaste veckans rekyl efter en ny lägre högstanotering har nu lett till en ny lägre lägsta. På kort sikt behöver först de korta medelvärdena tas tillbaks för att sentimentet ska förstärkas men vi behöver inom kort se en ny högre pivottopp än 1552 för att inte riskera att även det långa sentimentet ska försvagas. På lång sikt är det fortfarande positiva tongångar och förutsättningarna är större för fortsatt upp- än nedgång. Historiskt har augusti och perioden fram till slutet av september tillhört den sämsta under året och det blir nu spännande att se var och när köparna står och väntar på att på allvar suga upp säljtrycket. Risken för att vi sett en långsiktig topp börjat formeras har definitivt ökat.”

Den gångna veckan fångades tillfälligt i en miniatyrrange mellan 1583 och 1564 men veckoavslutningen innebar att denna punkterades. Totalt föll OMXS30 med 1,5 procent under föregående vecka vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 2,7 procent. Juli månad noterar hittills en nedgång med 2,8 procent vilket för ett antal år sedan hade varit betydligt sämre än snittet i en tjurmarknad. Faktum är dock att de senaste 20 åren när indexet befunnit sig i en positiv marknadsfas har bara 7 av de 15 åren inneburit uppgångar. De år som tekniskt liknar det vi nu har är 2008, 2011 och 2015 vilket i alla tre fallen ledde till nedgångar på 8-13 procent de två kommande månaderna.

I månadsgrafen ser juli ut att bli den andra månaden i rad som stänger svagt och frågan är nu om veckoinledningen kommer att få indexet att falla så att årsmedelvärdet vid 1535 (1,5 procent ner dit) punkteras vilket skulle vara första gången på ett år som det sker. I veckografen har de negativa formationerna dominerat sedan mitten av juni. Det är nu 3,3 procent upp till 20-dagars medelvärde vilket tillsammans med de låga nivåerna hos momentumindikatorerna innebär att edgen för en uppstuds nu är god. Den symmetriska målkurs jag pratat om kring 1550 är nu nådd och det blir nu spännande att se om köparna vågar sig tillbaks. I den negativa vågskålen konstaterar jag däremot att volymbalansen fortsätter att försvagas vilket innebär att säljtrycket är större riskaptiten.

Volymen den gångna veckan sjönk men var nästan dubbelt så hög som motsvarande vecka förra året. Volymbalansen fortsätter att peka nedåt och OMXS30 uppstudsar riskerar att bli kortvariga och lägen att ta hem vinst på kort sikt.

Bredden som jag varnat för under i snart fyra månaders tid är fortsatt något vi ska hålla koll på. Den gångna veckan var det bara 31 procent av de 284 aktier jag dagligen bevakar som steg. Sedan årsskiftet är det 55 procent av aktierna som stigit.

Bästa sektorer den gångna veckan blev oljebolag och basråvaror medan hälsovård och och konsumentprodukter gick sämst.

81 av de 98 bolag som SME Direkt bevakar har nu lämnat dina delårsrapporter och 30 procent har kommit in sämre än väntat medan 50 procent har överträffat förväntningarna.

Primärtrenden lutar uppåt och kursen noteras ovanför både årsmedelvärdet och MA-200. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,3 vilket säger oss att vi ska tillämpa jämviktspendlande strategier, företrädesvis för uppgång.

Cykelindikatorn noteras kring 23 och en passering av 1584 eller positiv reversal efter att 1564 punkteras har goda förutsättningar att bli en signifikant lågpunkt.

Stochastic är nere på en låg nivå kring en viktig ackumulationsnivå och det gör en candlesticksformation värd att haka på för uppgång. Om detta sedan leder till nya lägre högsta är det ett nytt bevis på att köparna gör mer för att komma ur positioner än in i nya.

På ovansidan möter först 1565 följt av 1584 men framförallt golvet i den fram till förra veckan rådande tradingrangen vid 1600. Jag vill dock se att 1652 tas ut vid nästa uppstuds för att inte det kortsiktigt negativa sentimentet ska bita sig fast.

På nedsidan möter först 1551 följt av 1540 och därefter bevakar jag som en viktig vattendelare 1500-nivån som senast i januri utgjorde startpunkten för vårens uppgång.

På lång sikt är jag positiv så länge vi inte får en månadsstängning under årsmedelvärdet, som noteras kring 1535 och därefter 1500 där vi hittar lågpunkten från i början av året. Om 1660 tas ut och bekräftas kommer jag snart att flytta upp den mest signifikanta lågpunkten till 1540.

På medellång sikt (veckor till månader) kommer jag svagt negativ tills 50-dagars medelvärde återtas.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag negativ tills vi ser tecken på att de korta medelvärdena, framförallt MA-20, återtas och vi bjuds på nya högre högsta följt av nya högre lägsta.

Sammanfattning: Nu lider den månad under sommarhalvåret som brukar stå för den högsta avkastningen mot sitt slut. På kort sikt är OMXS30 översålt och med noteringen kring ett stöd/ackumulationsområde är det goda förutsättningar för en kortare uppstuds. De senaste veckorna har dock uppstudsarna varit få och kortvariga medan distributionen varit desto tydligare. Om vi inte ser en sentimentsförstärkning inom kort är risken överhängande för att vi går mot en svagare period även på längre sikt och får vänta till framåt oktober innan det åter är läge för en positivare börshumör.

Motstånd: 1569 / 1584 / 1596-1600
Stöd: 1548 / 1540 / 1519 / 1500

SP500: Dags för rekyl innan nästa uppgångsfas

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”Senast en ny ATH-notering sattes med en negativt minidivergens var den 1:a mars och igår var det dags igen. SP500 är nu kortsiktigt överköpt men visar ännu inga tecken på att ha toppat. En rekyl är med stor sannolikhet nära förestående men positiva fortsättningsformationer är intressanta att haka på åtminstone ner till 2400-nivån. Om det däremot visar sig att 2400 punkteras och volymen tilltar är risken stor att det krävs ett omtag ner mot primärtrenden men det kommer jag i så fall att återkomma till.”

Den gångna veckan stängde, efter en del nervositet i torsdags och en ny ATH-notering på samma nivå som veckan innan. Det kom inga nyheter från Fed vilket lugnade marknaden. SP500 noterar just nu en uppgång med 10,4 procent sedan årsskiftet.

I månadsgrafen går juli mot den fjärde månaden i rad som stänger på plus och den 17:e som stänger över årsmedelvärdet. Uppgången hittills under juli skrivs till 2,0 procent vilket är betydligt bättre än snittet för månaden. I veckografen utvecklades föregående vecka till en long legged doji och i dagsgrafen noteras en viss tilltagande volla men absolut inte tecken på nervositet.

Nu går vi snart in i augusti som till skillnad mot den svenska börsen stängt positivt lite mer än hälften av åren sedan 1990. Trots det har vi vid flera tillfällen sett upp- än nedgångar noteras augusti sedan något år tillbaks som den månad på året som har den sämsta genomsnittliga avkastningen, vilket naturligtvis beror på de kraftiga nedgångarna vissa år. 11 av de senaste 20 åren har vi sett uppgångar den kommande månaden.

Redan för en vecka sedan påpekade jag att indexet visade tecken på att vara överköpt och detta stämmer även inför den kommande veckan. I månadsgrafen noteras ADX till 53 och det börjar bli lite väl brant upp från den långsiktigt stigande trendlinjen och årsmedelvärdet. Att det kommer en korrektion inom en inte alltför avlägsen framtid är jag ganska säker på men så länge den inte blir alltför kraftig talar mer för att den långsiktigt stigande trenden fortsätter efter att indexet byggt upp nytt momentum för uppgång.

Volymen den gångna veckan var klart över snittet men återigen ser vi tecken på att volymbalansen kan vara på väg att toppa.

VIX steg med 7,4 den gångna veckan till 10,3 vilket fortfarande är bedrägligt lågt med tanke på den utdragna uppgången.

Årsmedelvärdet noteras stigande kring 2300. Primärtrenden noteras stigande med G-krafterna på plats kring 2322. Trendfasindikatorn noteras kring +1,1 vilket innebär att vi ska vara relativt kortsiktiga men börja snegla åt trendföljande strategier för uppgång.

MACD noteras fortsatt i köp men divergerar negativt mot prisgrafen och är inte så långt från att lämna en säljsignal. Jag anser inte att man ska sälja med hjälp av MACD i positiva marknadsfaser men däremot är det ofta en bra indikation på att det är dags att sitta på händerna av vänta på ett bättre läge.

Dagsmomentum är nu nere och testar av bekräftelsenivån från den 24 juli.

På ovansidan möter först ett motstånd vid 2484 men framförallt området kring 2496-2500.

På nedsidan har vi under veckan sett köpare komma tillbaks och effektuera en rejäl svans på nedsidan mellan 2475-2460 men det är gott om stödnivåer hela vägen ner mot 2320-nivån och någon av dessa kommer med stor sannolikhet kommer att suga upp säljtrycket i samband med nästa rekyl.

I den positiva vågskålen:
– Kursen befinner sig ovanför MA-200 som stiger tydligt
– Sedan mars 2016 har varje månadsstängning skett över årsmedelvärdet
– Nytt ATH 27/7 vid 2484,0
– Kursen har fortsatt vända upp vid allt högre pivotbottnar

I den negativa vågskålen:
– På flera håll hörs nu ”TINA” och att ”Det är skillnad denna gång”
– Trendstyrkan (ADX) i månadsgrafen kan vara på väg mot överhettning (53)
– Negativ minidivergens
– En hel del stök i transport- och tekniksektorerna

På lång sikt talar mer för fortsatt upp- än nedgång. Rekyler kan vara köpvärda hela vägen ner mot åtminstone området kring primärtrenden och eventuellt ännu lägre om omslaget sker med en tydlig formation och rejält tilltagande volym.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag positiv och inställd på fortsatta uppgångar men jag vill inte se att MA-50 punkteras och därefter vänder ner.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag återigen positiv så länge kursen håller sig ovanför både MA-20 och noterar högre bottnar och toppar.

Sammanfattning: I de längre tidsupplösningarna har SP500 stuckit iväg lite väl långt från de längre trendlinjerna och trendstyrkan börjar nå nivåerna för överhettning. Kursen noteras strax under ATH-nivån från i torsdags och den övre begränsningen i den medellånga stigande kilen. Det är dags för en korrektion men efter den, när köparna visar sig kring en ackumulationsnivå, är det åter dags att ta nya positioner för uppgång.

Motstånd: 2475 / 2484 / 2496 / 2520
Stöd: 2460 / 2452 / 2443 / 2435 / 2413

DAX: Utmanar vattendelaren

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”Just nu noteras indexet ovanför MA-200 men under både de medellånga och korta medelvärdena. På nedsidan ser jag 12.000-nivån som en viktig vattendelare och om nivån punkteras utan att snabbt återtas ökar troligtvis säljtrycket. Än så länge talar dock mer för att köparna inom kort kommer tillbaks och suger upp säljtrycket.”

Inte helt oväntat försökte sig köparna på att suga upp säljtrycket när veckan inleddes men redan vid den korta sentimentsnivån EMA-8 tog det i onsdags stopp. Totalt föll DAX med 0,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång nu skrivs till 5,9 procent.

Juli månad noteras än så länge med en nedgång på 1,4 procent vilket är ganska ovanligt under positiva marknadsfaser. De senast 10 åren har jag bara sett det vid tre tillfällen och det har varit 2007, 2011 och 2014 då augusti-oktober underpresterat jämfört med snittet tillbaks till år 1990. Studerar vi den genomsnittliga utvecklingen för augusti och september de senaste 20 åren har de noterat nedgångar på i snitt 2,7 respektive 2,9 procent.

Den långa trenden som jag använder bla MA-200 för att peka ut pekar upp medan de korta och i viss mån medellånga börjat vrida ner. Just nu noteras indexet ovanför MA-200 men under både de medellånga och korta medelvärdena. På nedsidan ser jag 12.000-nivån som en viktig vattendelare och om nivån punkteras utan att snabbt återtas ökar troligtvis säljtrycket.

Två negativa pusselbitar är den tilltagande negativa volymbalansen de senaste dagarna och den svaga bredden vi sett ett tag. I fredags var det bara 2 aktier i DAX-indexet som steg medan 27 föll och en stängde oförändrat.

I dagsgrafen kan vi konstatera att de senaste pivottopparna och bottnarna noteras på allt lägre nivåer och att en huvudskuldraliknande formation ser ut att ställa in siktet ner mot 11600. De kortare momentumindikatorerna noteras riktigt lågt vilket innebär att en tydlig positiv candlesticksformation har goda förutsättningar att bli värd att fälja.

Sammanfattning: På kort sikt ser DAX-indexet svagt ut och så länge inte de senaste pivottopparna tas ut och följs av högre pivotbottnar kommer jag att vara svagt negativ på både kort- och medellång sikt. Efter den senaste månadens nedgång har dock indexet kommit ner på en nivå där tajmingen att köpa för uppgång blivit bra, när och om vi bjuds på en fortsättningsformation för uppgång är bra.

Motstånd: 12190 / 12230 / 12315 / 12400
Stöd: 12090 / 12052 / 11950 / 11840

AstraZeneca: Överreaktion ger chans till uppstuds

Teknisk analys AstraZeneca: För lite mer än en vecka sedan skrev jag att det skulle vara positivt om 566 kronor togs ut men påpekade oxå att det var nästan lika negativt om 552 kronor punkterades. I samband med delårsrapporten kom negativa besked om Mystic-studien inte uppnådde sina primära mål. Aktien föll med 15 procent i torsdags ner till stöd- och ackumulationsområdet vid 470 kronor.

Den långa trenden som jag använder lutningen på MA-200 för att identifiera har nu vridit ner och trendfasindikatorn har nu fallit till -1,9 vilket innebär att vi ska vara extremt kortsiktiga när vi går emot och köper för uppgång.

Dagsmomentum har fallit ner till 20-nivån och vid de 9 tidigare tillfällena vi sett detta de senaste 18 åren har det varit bra att gå lång vid 6 av dessa.

Volymen var naturligtvis extremt hög vid kursfallet förra veckan men frågan är om inte ”de som ville sälja passade på då” för i samband med fredagens positiva reversal var volymen 307 procent högre än det dagliga snittet för de senaste tre månaderna.

Avståndet upp till 20-dagars medelvärde är nu nästan 15 procent och det är en mycket god chans för en uppgång mot i första hand 500-kronorsnivån.

Sammanfattning: Sannolikheten är god för att det blev en överreaktion i samband med torsdagens delårsrapport och att förutsättningarna nu är goda för en uppstuds. Om fredagens högsta vid 485,30 tas ut när veckan inleds är förutsättningarna goda för en uppgång mot 500 kronor där jag tror det kan vara läge att kliva av. En initial stopp bör inte placeras speciellt långt under 463 kronor då det därefter är tunt med stöd ner till 450-kronorsnivån.

Motstånd: 488 / 496 / 500 / 513 / 531
Stöd: 476 / 471 / 460 / 443 / 425

SKF B: Svaghet men kortsiktigt översåld

Teknisk analys SKF B: Det blev inget uttag av 195 kronor istället punkterades den stigande stödlinjen och någon dag senare även 171 kronor. Inför den 4 juli sade jag att risken för att SKF-aktien skulle ”rulla över” nu blivit större.

Fundamentalt börjar SKF se ”billig” ut och har ett extimerat P/E-tal kring 14 (i min lista kommer LC fram under 15). Det är en gräns som flera stora aktörer gallrar på och inte sällan får man en reaktion när nivån punkteras. I den negativa vågskålen bör man vara medveten om att kullagerbranschen utsätts för mördande konkurrens från Kina (visst är Parisavtalet bra utformat som låter världens miljöbov minska sina utsläpp mindre än USA och Europa…).

Den långa trenden som jag använder kursens förhållande till MA-200 och dess lutning för att identifiera är nu i det närmaste helt platt och trendfasindikatorn har fallit tillbaks till +0,3 vilket innebär att det nu är jämviktspendlande strategier som bör användas.

Volymbalansen är nu negativ och har punkterat såväl tremånaderssnittet som lågpunkterna tillbaks till november.

I min Next Day Forecast-körning stängde aktien i fredags i den övre delen medan de tre senaste dagarna har inneburit lägre stängningskurser. Detta har vi sett 38 gånger sedan början av 2001 och vid 27 av dessa har kursen stått lägre tre dagar senare och vid 29 tillfällen en vecka senare.

På kort sikt är SKF-aktien översåld men dagsmomentum och MACD pekar tillsammans med volymbalansen nedåt. Förutsättningarna är goda för en kortare uppstuds nu är avståndet upp till 20-dagars medelvärde är mer än 5 procent, kring en mindre stöd. Så fort vi ser tecken på att det ”svansar” till sig på ovansidan talar mer för att nedgången återupptas.

Sammanfattning: Fredagens positiva reversal med något tilltagande volym kring det mindre stödet vid 160 kronor kan leda till en kortare uppstuds. Så fort köparna vacklar och OMXS30 samtidigt visar svaghet är det mycket som talar för att SKF tar fart ner mot målkursen kring 145 kronor.

Motstånd: 163,20 / 164,30 / 166,80 / 169,30
Stöd: 160,70 / 159,30 / 156,80 / 154,30