BNP Paribas

Vinnarbyrån

Inför vecka 32

OMXS30: Bäst att sitta på händerna

Teknisk analys OMXS30: För en vecka sedan skrev jag: ”Allt mindre swingar är ett resultat av osäkerhet och det syns även på lutningen hos de flesta medelvärden som nu är i det närmaste platta med kursen pendlande upp och ner genom dem. Jag anser fortfarande att det är goda förutsättningar för att julitoppen kommer att utmanas och eventuellt tas ut men kan inte bortse från att de långa svansarna på både ovan- och nedsidan av fredagens candle tydligt visar vilken osäkerhet som råder. En första positiv pusselbit skulle det vara att få en bekräftad dagsstängning över 1628 på samma sätt som en punktering av 1600 som inte omgående (senaste dagen efter) tar tillbaks nivån löper risk för att trigga tilltagande säljtryck mer mot primärtrenden eller senaste signifikanta lågpunkt vid 1500. Risken är fortfarande stor för tvära kast och lite av varannandagsmönster som det brukar vara när indexet fångas i allt tajtare kontraktioner. Det vi oxå vet är att ju tajtare kontraktion och ju längre den hållit på desto kraftigare brukar utbrotten bli.”

Det blev en punktering av 1600-nivån som jag skrev om för en vecka sedan och inte helt oväntat tilltog säljtrycket så att både molnet och lågpunkten vid 1574 från den 18 juli punkterades. Totalt backade OMXS30 med 2,6 procent den gångna veckan vilket innebär att årets uppgång reducerats till 11,4 procent. Fredagens nedgång var den kraftigaste sedan den 7 december. För att få ett litet hum om hur ofta det händer gick jag tillbaks 20 år och hittade 192 liknande eller större dagliga nedgångar och i ungefär hälften av fallen steg respektive föll kursen kommande dag. På en veckas sikt har dock 57 procent av fallen lett till högre kurs.

I fredags punkterades alltså stödnivån vid 1573 vilket innebär att om nivån återtas i början av veckan, helst med en candlestick som stänger högt upp tolkas det som en turtle soup. Vid stängningar under det nedre bollingerbandet, som i fredags är edgen god för en uppstuds.

OMXS30 utmanar nu 1600-nivån efter att ha justerat den symmetriska triangeln något efter gårdagens inledande dipp anser jag fortfarande att de markerade larmnivåerna gäller. Som jag sagt så många gånger ska vi vara försiktiga med tolkningar av första halvtimmens rörelser. Det börjar bli lite upp till bevis för att inte säljtrycket ska tillta och det sprirande negativa utseendet för primärtrenden ska befästas.

Den långa trenden som jag definierar genom bland annat lutningen på 200-dagars medelvärde tolkar jag för tillfället som neutral. Trendfasindikatorn noteras inför dagen till +0,0 vilket säger oss att vi företrädesvis ska vara beredda på tvära kast och vara relativt kortsiktiga både för upp- och nedgång.

Volymen den gångna veckan har bortsett från i fredags varit klart lägre än snittet. Volymbalansen håller just nu på att testa av tremånaderssnittet som om det punkteras utan att snabbt återtas indikerar ytterligare tecken på att de stora aktörerna distribuerar ut aktier snarare än att ackumulerar.

På ovansidan möter närmast motstånd vid 1574 följt av 1600-nivån och den senaste pivottoppen vid 1626-1628.

På nedsidan hittar vi närmast primärtrenden vid 1557 följt av 1550-1545 och vändningsnivån kring 1500 som sög upp maj månads nedgång.

På lång sikt är jag svagt positiv efter månadsstängningen över både årsmedelvärdet och primärtrenden.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag neutral till svagt negativ och vill se indexet etablera sig över 50-dagars medelvärde och standard line mer än någon dag för att jag ska svänga över mer åt det positiva hållet.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag nu svagt negativ. Jag vill se en extremt tydlig positiv candlesticksformation eller återtagande av MA-20 innan jag vänder på klacken.

Historiskt har OMXS30 utvecklats positivt den närmaste femdagarsperioden vid 18 av de 32 senaste åren. Snittutvecklingen den kommande femdagarsperioden har varit -0,5 procent.

Sammanfattning: Då kom det första utbrottet av de kontraktioner som fångat indexet den senaste tiden och det blev nedåt. Nu är siktet i första hand inställt mot primärtrenden och om inte nivån håller ställer vi hoppet till att 1500-nivån håller. Om vi de närmaste dagarna får ett återtagande, helst med tydlighet, av 1574-nivån kommer jag tolka det positivt men för att jag ska anse det korta sentimentet återtaget behöver indexet etablera sig över standard line och 20-dagars medelvärde. Ichimokuanalysen påtalar dock tydligt för oss hur otydligt börsklimatet är och ibland är bästa strategin att sitta på händerna och nu är det troligen ett sådant läge.

Motstånd: 1574 / 1596-1600 / 1628 / 1639
Stöd: 1566 / 1553 / 1538 / 1524 / 1500-1494

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 36.

SP500: Kortsiktigt översålt

Teknisk analys SP500: För en vecka sedan skrev jag: ”De amerikanska indexen fortsätter att prestera nya ATH på löpande band. Det råder negativa divergenser mot de flesta momentumindikatorer men så länge köparna fortsätter suga upp rekylerna på allt högre nivåer är det bättre att ta den enklaste vägen och det är uppåt. För tillfället är det köpa rekyler i samband med fortsättningsformationer som gäller. Om det skulle visa sig att 2950 punkteras utan att köparna snabbt visar sig kan det vara en första varningssignal men tydliga fortsättningsformationer är köpvärda betydligt lägre än så. Att gå kort är för tillfället inte något som lockar mig.”

Den gångna veckan inleddes med en bearish harami som fick stöd av både Trumps uttalanden och en, enligt placerarkollektivet, inte tillräckligt duvaktig inställning till framtiden från Fed. Både standard line och 2950-nivån punkterades men i fredags såg vi en del tendenser till att köparna eventuellt står och väntar kring MA-50 och lågpunkten från slutet av juni vid 2913. Totalt föll SP500 med 3,1 procent den gångna veckan vilket var den kraftigaste veckonedgången sedan mitten av december.

Efter dubbeltoppen som jag skrivit om under veckan som gick har nu målkursen för denna nåtts. Det positiva utseendet som präglat de flesta av världens börser ser nu betydligt mer utmanande ut än bara för någon vecka sedan. SP500 och flera andra ledande index har nu rekylerat ungefär 38 procent från toppnoteringarna för en vecka sedan. Vi har sett tecken på att placerarkollektivet flyr till mer defensiva tillgångar som guld.

Som jag skrivit den senaste tiden har den flackare toppen mot senast ATH-nivån, de negativa divergenserna mot volymbalansen och momentumindikatorerna flaggat upp för att en mer långsiktig topp kan vara på väg att etableras.

Utan tvekan spelade nyhetsflödet en stor roll i den gångna veckans börsutveckling och samtidigt har de tekniska indikatorerna varnat för en större rekyl sedan en tid tillbaks.

Den långa trenden, som jag använder 200-dagars medelvärde för att peka ut noteras nu svagt stigande och trendfasindikatorn noteras kring +0,4 vilket säger oss att vi fortfarande ska vara beredda på tvära kast och en slagig period.

Volymen den gångna veckan har noterats över snittet vilket fått till följd att volymbalansen nu utmanas på allvar.

Antal aktier av de som ingår i indexet och noteras över 200-dagars medelvärde har fallit till 66 procent och när mindre än 60 procent bär uppgången tar jag även det som en varningssignal.

VIX (den förväntade volatiliten) noteras kring 17,6 inför veckostarten.

På ovansidan möter närmast 2942 följt av 2950 och 2970 samt zonen kring 3000.

På nedsidan möter närmast 2926 följt av 2914 och zonen kring 2900.

I den positiva vågskålen:
– Noteras över MA-50, MA-100 och MA-200
– MA-50 effektuerade ett gyllene kors 1/4 som är intakt
– Nytt ATH vid 3028 den 26 juli
– Noteras över Ichimokumolnet

I den negativa vågskålen:
– Kraftigaste veckonedgången sedan mitten av december
– Negativ divergens mot dagsmomentum och antal aktier över MA-200
– VIX stiger
– Punktering av 2950-nivån
– Rejält tilltagande volym under rekylen

På lång sikt är jag positiv tills jag ser var och hur nästa topp sätts samt hur var den följande lågpunkten markeras. För att jag ska bli något mer negativ krävs att både priset och lagging line etablerar sig under zonen mellan molnet och primärtrenden.

På medellång sikt (veckor till månader) är jag svagt positiv men om MA-50 punkteras utan att snabbt tas tillbaks kommer jag åter bli svagt negativ.

På kort sikt (dagar till veckor) är jag neutral till svagt negativ.

Sammanfattning: Den extremt hårt spända gummisnodden och fredagens stängning hela 17 procent under det nedre bollingerbandet skapar just nu en bra edge för en kortare uppstuds. Om volymen fortsätter att tillta under nedgångarna, som vi sett den senaste veckan, talar mycket för att vi kommer att bjudas på en kortare uppstuds som därefter lämnar en ny lägre topp än ATH-nivån och därefter ställer in siktet mot en ny lägre lågpunkg. Ichimokumolnet tillsammans med lagging line (den blå tjocka linjen) varnar för att det kan bli en period med slagig handel innan osäkerheten åter övergår i en trend och lugnare börsklimat.

Motstånd: 2942 / 2950 / 2970 / 2996-3000
Stöd: 2926 / 2914 / 2900 / 2875 / 2842

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 19.

DAX: Punkterar molnet för första gången på ett år

Teknisk analys DAX: För en vecka sedan skrev jag: ”I månadsgrafen är juli på väg att utvecklas till en negativ reversal och veckografen blev föregående veckan en candle som stängde med en lång svans på ovansidan som utgjorde ungefär hälften av den totala längden. Om golvet i tradingrangen punkteras, utan att snabbt återtas, ställs siktet in mot den platta primärtrenden.”

Efter att standard line punkterades förra fredagen har nedgången accelererat och punkterat både golvet i den stigande kanalen samt 12000-nivån. Totalt föll DAX den gångna veckan med 4,4 procent vilket innebär att årets uppgång nu reducerats till 12,4 procent. Det var den kraftigaste nedgång en enskild vecka sedan andra veckan i oktober. Jag varnade inför den 8 juli att risken hade tilltagit för en rekyl.

Fredagens stängning skedde hela 26 procent under det nedre bollingerbandet och trots att jag går tillbaks till 1975 hittar jag bara 23 tillfällen med lika extrema stängningar. Vid 15 av dessa har nästa dag stängt upp och den kommande veckan har stängt uppåt vid 12 av dessa tillfällen.

Den långa trenden, som jag använder lutningen hos 200-dagars medelvärde för att peka ut är i stort sett helt platt. Trendfasindikatorn skrivs för tillfället till +0,2 vilket innebär att vi ska vara kortsiktiga och beredda på tvära kast.

Volymbalansen är neutral och tremånaderssnittet har planat ut sedan några veckor.

Sammanfattning: Det är exakt ett år sedan vi senast såg DAX bryta ner genom molnet och den gången fortsatte nedgången under hela hösten. Det blir nu intressant att se om nästa uppstuds får indexet att återta molnet mer än några dagar eller både lagging line och priset etablerar sig för nedgång. Fram till nu har jag varit positivt inställd till DAX och trott på en fortsatt uppgång mot nya högre högsta. Om det nu visar sig att nästa pivottopp noteras under 12600 är det en negativ pusselbit och siktet ställs då in mot 11600 till att börja med. Även om mitt huvudspår är att indexet ska vidare uppåt har risken för en långsiktig topp ökat med den senaste veckans nedgång.

Motstånd: 12000 / 12050 / 12120 / 12255
Stöd: 11840 / 11725 / 11520 / 11330

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 21.

Assa Abloy: Tecken på en långsiktig topp

Teknisk analys Assa Abloy B: Det blev en nedgång till 183 kronor där köparna stod och väntade vid primärtrenden efter föregående analys. Sedan lågpunkten vid månadsskiftet maj-juni har Assa stigit till en ny ATH-notering vid 232 kronor som nåddes i samband med rapporten för lite mer än två veckor sedan. Den långa svansen på ovansidan och bearish engulfing-formationen dagen efter innebär att jag tolkar rapporten negativt. Föregående vecka avslutades med att den distributionszon som fångat aktien sedan rapporten punkterades och stängningen skedde under både MA-20 och standard line.

Den långa trenden som jag definierar som kursens läge och lutningen på 200-dagars medelvärde pekar uppåt och trendfasindikatorn noteras över +1,9 vilket innebär att rekyler per definition är köpvärda.

Det vi inte vill se i samband med den påbörjade rekylen är att volymen tilltar alltför mycket och att aktien inte etablerar sig under ichimokumolnet.

MACD effektuerade ett negativt medelvärdeskors i fredags och i en positiv trend är det något jag tolkar som en pausformation. Det kan vara ett bra läget att skala ut en del av långa positioner. Bjuds vi på en köpsignal i MACD ovanför nollan och innan kursen etablerat sig under 207 kronor kommer det att vara köpvärd.

Sammanfattning: Efter en flackare topp och negativ rapportreaktion har risken ökat för en utmanande rekyl eller eventuellt en långsiktig topp. Efter punkteringen av den kortsiktigt stigande trendkanalen och standard line är nu siktet i första hand inställt mot 212 kronor och eventuellt den utmanande nivån kring 207 kronor. Om börsklimatet vänder upp kan de markerade nivåerna vara bra köplägen vid en köpsignal i MACD eller en tydlig positiv fortsättningsformation vid ett stödområde.

Motstånd: 220,75 / 223,60 / 225,40 / 231,60
Stöd: 215,85 / 211,60 / 208,95 / 207,30

Cykelindikatorn noteras inför dagen kring 51.

Husqvarna B: Laddar för att ta sig loss från tradingrangen

Teknisk analys Husqvarna B: Redan två dagar efter föregående analys effektuerades en hammerliknande reversal kring 20-dagars medelvärde. Sedan slutet av april är Huskvarna B fångad i en range mellan 91,50 och 78,00 kronor.

Den långa trenden som identifieras som lutningen av 200-dagars glidande medelvärde lutar svagt uppåt och trendfasindikatorn skrivs till +1,1 vilket innebär att vi företrädesvis ska köpa positiva fortsättningsformationer i samband med rekyler.

Sedan i våras har allt lägre toppar och högre bottnar signalerat att det snart kommer en prisexpansion och fram till nu har det mesta indikerat att sannolikheten var högre för ett utbrott uppåt än nedåt.

Det är framförallt tre saker som nu får mig att bli lite mer tveksam till min tidigare tro. 1: Volymbalansen har försvagats och håller nu på att testa av tremånaderssnittet. 2: Negativ rapportreaktion. 3: Etablerar sig priset under molnet och lagging line (den tjoka blå linjen) under priset är det ytterligare en negativ pusselbit.

MACD har sedan någon vecka klamrat sig fast kring nollan och en köp- eller säljsignal från denna nivå har goda chanser att trigga den närmaste tidens rörelse.

Sammanfattning: De senaste dagarna har vi erhållit en bearish harami cross och i fredags en bearish separating line. Än så länge är det dock goda förutsättningar för att utbrottet från det relativa lågvollaläget, som Husqvarnaaktien befinner sig i, kan ske uppåt. Om utbrottet sker upp genom den fallande motståndslinjen är dock inte riskkvotet speciellt attraktiv. På nedsidan hittar vi första standard line (streckade röda linjen) vid 83,40 och därefter den stigande stödlinjen kring 81 kronor. Risken för en expansion söderut har ökat och om så blir fallet är det angeläget att primärtrenden suger upp säljtrycket för att inte riskera att en långsiktig topp börjar etableras.

Motstånd: 84,65 / 85,80 / 87,75 / 89,75
Stöd: 82,70 / 81,90 / 79,95 / 78,00

Cykelindikatorn noteras inför veckostarten kring 52.